Svētie Raksti
Mācība un Derības 83
iepriekšējais nākamais


83. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Independencē, Misūri štatā, 1832. gada 30. aprīlī. Šī atklāsme tika saņemta, kad Pravietis sēdēja padomē ar saviem brāļiem.

1–4, Sievietēm un bērniem ir tiesības uz uzturu no saviem vīriem un tēviem; 5–6, Atraitnēm un bāreņiem ir tiesības uz uzturu no Baznīcas.

1 Patiesi tā saka Tas Kungs, papildinot baznīcas likumus attiecībā uz sievietēm un bērniem, tiem, kas pieder pie baznīcas, kas ir azaudējuši savus vīrus vai tēvus:

2 Sievietēm ir atiesības uz apgādību no saviem vīriem, līdz viņu vīri tiek paņemti; un ja tās netiek atrastas kā pārkāpējas, viņām ir jāpaliek baznīcā.

3 Un ja viņas nav uzticīgas, viņām nebūs palikt baznīcā, tomēr tās var palikt savos mantojumos saskaņā ar zemes likumiem.

4 Tiesības uz apgādību no saviem vecākiem ir visiem abērniem, līdz tie kļūst pilngadīgi.

5 Un pēc tam viņiem ir tiesības saņemt no baznīcas jeb, citiem vārdiem, no Tā Kunga akrātuves, ja viņu vecākiem nav nekā, ko dot viņiem mantojumā.

6 Un krātuvei ir jātiek uzturētai ar baznīcas ziedojumiem, un aatraitnes un bāreņi ir jānodrošina, kā arī bnabagi. Āmen.