Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 59


Luku 59

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Siionissa Jacksonin piirikunnassa Missourissa 7. elokuuta 1831. Ennen tätä ilmoitusta maa oli pyhitetty, kuten Herra oli käskenyt, ja tulevan temppelin paikka oli vihitty. Samana päivänä, kuin tämä ilmoitus saatiin, kuoli ensimmäinen jäsen Siionissa – Polly Knight, Joseph Knight vanhemman vaimo. Varhaiset jäsenet kuvailivat, että tässä ilmoituksessa ”opetettiin pyhille, kuinka pyhittää lepopäivä sekä kuinka paastota ja rukoilla”.

1–4 Siionin uskollisia pyhiä siunataan. 5–8 Heidän tulee rakastaa ja palvella Herraa ja pitää hänen käskynsä. 9–19 Kun pyhät pyhittävät Herran päivän, heitä siunataan ajallisesti ja hengellisesti. 20–24 Vanhurskaille luvataan rauha tässä maailmassa ja iankaikkinen elämä tulevassa maailmassa.

1 Katso, siunattuja ovat ne, sanoo Herra, jotka ovat tulleet ylös tähän maahan silmämääränä vain minun kunniani minun käskyjeni mukaan.

2 Sillä ne, jotka elävät, saavat periä maan, ja ne, jotka kuolevat, saavat levätä kaikista töistänsä, ja heidän tekonsa seuraavat heitä, ja he saavat kruunun minun Isäni huoneissa, jotka minä olen valmistanut heille.

3 Niin, siunattuja ovat ne, joiden jalat seisovat Siionin maalla ja jotka ovat olleet kuuliaisia minun evankeliumilleni; sillä he saavat palkakseen maan hyvyyttä, ja se tuottaa täydellä voimallaan.

4 Ja heidät kruunataan myös siunauksilla ylhäältä, niin, ja monilla käskyillä, ja ilmoituksilla, kun niiden aika on – ne, jotka ovat uskollisia ja uutteria minun edessäni.

5 Sen tähden minä annan heille käskyn sanoen näin: Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko väkevyydestäsi, mielestäsi ja voimastasi; ja palvele häntä Jeesuksen Kristuksen nimessä.

6 Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Älä varasta; äläkä tee aviorikosta, älä tapa, äläkä tee mitään sen kaltaista.

7 Kiitä Herraa, Jumalaasi, kaikessa.

8 Uhraa uhri Herralle, Jumalallesi, vanhurskaasti, nimittäin särkyneen sydämen ja murtuneen mielen uhri.

9 Ja jotta voisit varjella itsesi täydellisemmin, niin ettei maailma saastuta, mene rukoushuoneeseen antamaan uhriksi sakramenttisi minun pyhänä päivänäni;

10 sillä totisesti tämä on päivä, joka on määrätty sinulle levätäksesi töistäsi ja omistaaksesi hartautesi Korkeimmalle;

11 kuitenkin sinun tulee antaa valasi uhriksi vanhurskaasti kaikkina päivinä ja kaikkina aikoina;

12 mutta muista, että tänä Herran päivänä sinun tulee antaa uhrilahjasi ja sakramenttisi uhriksi Korkeimmalle tunnustaen syntisi veljillesi ja Herran edessä.

13 Äläkä tee tänä päivänä muuta; valmista vain ruokasi vilpittömin sydämin, jotta paastosi olisi täydellinen, eli toisin sanoen, jotta ilosi olisi täysi.

14 Totisesti, tämä on paasto ja rukous eli toisin sanoen riemu ja rukous.

15 Ja sikäli kuin te teette tämän kiittäen, iloisin sydämin ja kasvoin, ei paljon nauraen, sillä tämä on synti, vaan riemullisin sydämin ja iloisin kasvoin –

16 totisesti minä sanon, että sikäli kuin te teette tämän, maan täyteys on teidän, maan eläimet ja ilman linnut ja se, mikä kiipeää puissa ja kävelee maan päällä;

17 niin, ja yrtit ja hyvyys, joka tulee maasta ravinnoksi tai vaatteiksi, asunnoiksi tai aitoiksi tai hedelmätarhoiksi tai puutarhoiksi tai viinitarhoiksi;

18 niin, kaikki, mikä tulee maasta omana aikanansa, on tehty ihmisen hyödyksi ja käytettäväksi, sekä miellyttämään silmää että ilahduttamaan sydäntä;

19 niin, ravinnoksi ja vaatteiksi, mauksi ja tuoksuksi, vahvistamaan ruumista ja elävöittämään sielua.

20 Ja Jumala on hyvillään siitä, että hän on antanut kaiken tämän ihmiselle; sillä tähän tarkoitukseen ne on tehty käytettäviksi harkiten, ei kohtuuttomasti eikä riistäen.

21 Eikä ihminen loukkaa Jumalaa millään tavalla, eikä hänen vihansa ole syttynyt keitään muita vastaan kuin niitä, jotka eivät tunnusta hänen kättänsä kaikessa eivätkä noudata hänen käskyjänsä.

22 Katso, tämä on lain ja profeettojen mukaista; ja nyt, älkää vaivatko minua enää tällä asialla,

23 vaan tietäkää, että se, joka tekee vanhurskaita tekoja, saa palkkansa, nimittäin rauhan tässä maailmassa ja iankaikkisen elämän tulevassa maailmassa.

24 Minä, Herra, olen sen puhunut, ja Henki todistaa. Aamen.