Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 138


Tasal 138

Jun k’utb’esinb’il matk’ k’eeb’il re li Awa’b’ej Joseph F. Smith sa’ Lago Salado, Utah, sa’ 3 Octubre 1918. Naq kich’olob’an aatin re xtikib’ankil li Jolomil Ch’utub’aj-ib’ 89 re waqib’ po re li Iglees, sa’ 4 Octubre 1918, li Awa’b’ej Smith kixch’olob’ naq kixk’ul chaq junjunq li aatin rik’in li Dios chiruheb’ li po toj xe’nume’. Jun reheb’ a’in, chirix lix wulajik li Kolonel rik’ineb’ lix musiq’eb’ li kamenaq naq lix tib’el toj wan sa’ li muqleb’aal kamenaq, li Awa’b’ej Smith kixk’ul chi wulajaq a’an. Kitz’iib’aman li aatin ka’ajwi’ xraqe’ li ch’utub’aj-ib’. Sa’ 31 Octubre 1918, kik’utman chiruheb’ li tenq’ aj k’ehol na’leb’ re li Xb’eenil Awa’b’ejil, lix Ch’utameb’ li Kab’laju, ut li Yuwa’b’ejil aj K’anjel, ut kik’ulub’aak sa’ junajil xb’aaneb’.

1–10, Li Awa’b’ej Joseph F. Smith naxtz’il rix sa’ xch’ool lix tz’iib’ahom laj Pedro ut lix wulajik li Qaawa’ sa’ li ruchich’och’ reheb’ li musiq’ej; 11–24, Li Awa’b’ej Smith narileb’ li kamenaq tiikeb’ xch’ool chi ch’utub’anb’il sa’ li hilob’aal na’ajej, ut lix k’anjel li Kristo sa’ xyanqeb’; 25–37, Naril chanru naq kik’uub’aman xjultikankil li evangelio sa’ xyanqeb’ li musiq’ej; 38–52, Naril laj Adan, li xEva, ut naab’al chik reheb’ li santil profeet sa’ li ruchich’och’ reheb’ li musiq’ej, li ke’ril lix wanjikeb’ jo’ musiq’ej rub’elaj lix waklijikeb’ chi yo’yo jo’ jun moosil; 53–60, Eb’ li tiikeb’ xch’ool sa’ li kutan a’in toj neke’kana chi k’anjelak sa’ li ruchich’och’ reheb’ li musiq’ej.

1 Sa’ li oxib’ xb’e li po Octubre, sa’ li chihab’ jun mil b’eleeb’ cient ut waqxaqlaju, kinwan sa’ lin warib’aal achixtz’ilb’al rix sa’ inch’ool eb’ li loq’laj hu;

2 Ut chixk’oxlankil chirix li xnimal ru mayej re axtojb’al rix li maak li b’aanunb’il chaq xb’aan li Ralal li Dios, choq’ re bxtojb’al rix li ruchich’och’;

3 Ut li xnimal ru ut sachb’a-ch’oolejil arahok k’eeb’il chaq chi k’utb’esimank xb’aan li Yuwa’b’ej ut li K’ajolb’ej sa’ lix k’ulunik laj bTojol-ix sa’ li ruchich’och’;

4 Re naq rik’in lix atojb’al rix li maak kixb’aanu, ut rik’in bxpaab’ankil li jar raqal re li evangelio, te’ruuq chi kole’k li winq.

5 Naq toj yookin chi jo’kan, lin k’a’uxl kisutq’i rik’in lix tz’iib’ahom li apostol aj Pedro, reheb’ li anajter aj santil paab’anel li jek’inb’ileb’ chaq chi najt chiru bPonto, Galacia, Kapadocia, ut jalan chik li na’ajej re Asia, b’ar wi’ kijultikaman chaq li evangelio chirix lix kamik li Qaawa’ chiru krus.

6 Kinte li Santil Hu ut kiwil li rox ut xkaa ch’ol re li xb’een hu kixtz’iib’a laj Pedro, ut naq kiwil ru k’a’jo’ naq kitoch’e’ inch’ool, chi q’axal wi’chik chiru lin k’ulum chaq, rik’in li aatin a’in:

7 “Xb’aan naq li Kristo ajwi’ kixk’ul rahilal jun sut choq’ reheb’ li maak, li tiik xch’ool choq’ reheb’ li moko tiikeb’ ta xch’ool, re taaruuq chiqak’amb’al rik’in li Dios, chi kamsinb’il sa’ li tz’ejwalej, a’ut k’eeb’il xyu’am xb’aan li Musiq’ej:

8 “Rik’in li xko’o ajwi’ ut kijultikan aatin chiruheb’ li musiq’ej sa’ atz’alam;

9 “Li jun sut ke’wan chaq chi q’etok aatin, naq junxil ki’oyb’enin xnajtil lix kuyum li Dios sa’ xkutankil laj Noe, naq yoo xkawresinkil li jukub’ kab’l, sa’ li moko k’iheb’ ta ke’kole’ wi’, yal waqxaqib’ ajwi’ li aamej xb’aan li ha’.” (1 Pedro 3:18–20.)

10 “Xb’aan naq choq’ re li ajom a’in kijultikaman li evangelio chiruheb’ ajwi’ li ani kamenaqeb’, re naq taaraqmanq aatin chirixeb’ jo’ chanru li winq sa’ li tz’ejwalej, a’ut te’wanq xyu’am jo’ chanru li Dios sa’ li musiq’ej.” (1 Pedro 4:6.)

11 Naq kintz’il rix sa’ inch’ool li k’a’aq re ru a’in li atz’iib’anb’il, bkiteeli li rilob’aal lin nawom, ut lix Musiq’ li Qaawa’ ckihilan sa’ inb’een, ut kiwil lix teepaleb’ li dkamenaq, jo’ kok’ jo’ ninq.

12 Ut kiwan chi ch’utch’u sa’ jun li na’ajej jun teep maak’a’ rajlankil lix musiq’eb’ li atiikeb’ xch’ool, li btiikeb’ chaq chixpaab’ankil li yaal ch’olob’anb’il chirix li Jesus, naq ke’wan chaq sa’ li yu’am wan wi’ li kamk;

13 Ut li ke’q’axtesink chaq amayej chanchan li nimla mayej re li Ralal li Dios, ut bke’xnumsi chaq li rahilal sa’ lix k’ab’a’ laj Tojol rixeb’.

14 Chixjunileb’ a’in ke’el chaq sa’ li yu’am wan wi’ li kamk, chi xaqxo axyo’onihomeb’ chirix jun bwakliik chi yo’yo sa’ loq’alil, xb’aan li crusilal li Dios dYuwa’b’ej ut li Jesukristo, li eRalal Junaj Chirib’il.

15 Kink’e reetal naq nujenaqeb’ rik’in asahil ch’oolejil ut xsahileb’ li raam, ut yookeb’ chi saho’k sa’ xch’ool sa’ komonil xb’aan naq ak xwulak xkutankil lix kolb’aleb’.

16 Eb’ a’an ch’utch’uukeb’ chaq chiroyb’eninkil lix chalik li Ralal li Dios sa’ li aruchich’och’ reheb’ li musiq’ej, re tixch’olob’ resil lix tojb’aleb’ rix chiru bxb’ak’leb’ li kamk.

17 Lix poqsileb’ li yoo chaq chi wark ataak’ojob’amanq wi’chik sa’ xxaqalil chi tz’aqal re ru, li bb’aqelej rik’in li b’aqelej, ut li ich’mulej ut li tib’elej chiru, li cmusiq’ej ut li tz’ejwalej te’junajiiq re naq maajo’q’e chik te’jachmanq ru, re naq te’xk’ul xtz’aqalil li dsahil ch’oolejil.

18 Naq li jun ch’uut a’in chi tenamit q’axal nim ke’oyb’enin ut ke’aatinak, ut yookeb’ chaq chi saho’k xch’ool rik’in lix hoonal lix tojb’aleb’ rix chiru li b’ak’leb’ ch’iich’ re li kamk, li Ralal li Dios kixk’ut rib’, ut kixch’olob’ resil li aach’ab’aak chiruheb’ li preex li tiikeb’ chaq chi paab’ank;

19 Ut aran akixjultika chiruheb’ li bevangelio li junelik nakana, li tzol’leb’ chirix li wakliik chi yo’yo ut lix tojb’aleb’ rix li winq chiru li ct’ane’k, ut chiru xmaak li junjunq wi na’ux li djalb’a-k’a’uxlej.

20 A’b’anan rik’ineb’ alaj maak moko xwulak ta, ut sa’ xyanqeb’ li moko useb’ ta ut li moko jalb’ileb’ ta xk’a’uxl li bke’xmux chaq rib’ naq wankeb’ sa’ li tz’ejwalej, ink’a’ kitaqsiman lix yaab’ xkux;

21 Chi moko ke’ril li ru laj po’resihom ch’oolej li ke’tz’eqtaanank re li yaal ke’xch’olob’ ut lix tijomeb’ li najter profeet, chi moko ke’ilok chiru li rilob’aal.

22 B’ar wankeb’ chaq a’in, ki’awa’b’ejin li aq’ojyin, a’b’an sa’ xyanqeb’ li tiikeb’ xch’ool kiwan li btuqtuukilal;

23 Ut eb’ laj santil paab’anel ke’saho’ xch’ool rik’in lix atojb’aleb’ rix, ut ke’xb’as li bxb’een raq’eb’ ut ke’xk’ulub’a li Ralal li Dios jo’ aj Tojol rixeb’ ut aj Kolol reheb’ chiru li kamk ut lix cb’ak’leb’ ch’iich’ li xb’alb’a.

24 Ke’lemtz’un li rilob’aaleb’, ut lix alemtz’unkil ru li rilob’aal li Qaawa’ kihilan sa’ xb’eeneb’, ut bke’b’ichan re xnimankil ru lix santil k’ab’a’.

25 Kinkana chi sachso inch’ool, xb’aan naq tawb’il chaq ru inb’aan naq li Kolonel kixnumsi oxib’ chihab’ tana’ sa’ lix k’anjel sa’ xyanqeb’ laj Judio ut eb’ li wankeb’ sa’ lix junkab’al laj Israel, ut kixyal xq’e chixk’utb’al chiruheb’ li evangelio li junelik nakana, ut chixb’oqb’aleb’ sa’ li jalb’a-k’a’uxlej;

26 A’b’anan, us ta kixb’aanu xninqal ru k’anjel, ut sachb’a-ch’oolej, ut kixch’olob’ li yaal, rik’in nimla awankilal ut chi k’eeb’il xwankil, yal moko k’iheb’ ta li ke’ab’in chiru lix yaab’ xkux, ut li ke’saho’ xch’ool chi wank chiru, ut li ke’xk’ul li kolb’a-ib’ sa’ ruq’.

27 A’b’anan lix k’anjel sa’ xyanqeb’ li ani kamenaqeb’ ka’ajwi’ ki’ux chiru axb’ab’ayil li hoonal li kiwan chirix lix kamik chiru krus ut rub’elaj lix waklijik chi yo’yo;

28 Ut kinkana chixk’oxlankil li raatin laj Pedro—sa’ li kixye wi’ naq li Ralal li Dios kijultikan aatin chiruheb’ li musiq’ej sa’ tz’alam, li jun sut ke’wan chi q’etok aatin, naq junxil ki’oyb’enin xnajtil li royb’enihom li Dios sa’ xkutankil laj Noe—ut chan ru naq kiru chiru a’an jultikank aatin chiruheb’ li musiq’ej a’an ut xb’aanunkil li k’anjel li ki’ajman sa’ xyanqeb’ chiru xb’ab’ayil li hoonal a’an.

29 Ut naq yookin chi k’oxlak, kiteeli li wilob’aal, ut akik’ehe’ xyu’am lin nawom, ut kink’e reetal naq li Qaawa’ moko xko’o ta a’an sa’ xyanqeb’ laj maak ut laj q’etol aatin li ke’tz’eqtaanank chaq re li yaal, re xtzolb’aleb’;

30 K’ehomaq b’an reetal, sa’ xyanqeb’ chaq li tiikeb’ xch’ool, kixk’uub’eb’ ru lix k’anjelanel ut kixxaqab’eb’ lix k’amol esil, chi tiqtookeb’ rik’in awankilal ut li wankil k’eeb’il reheb’, ut kixk’e xtaqlankileb’ re te’xik ut te’xk’am li saqen re li evangelio rik’ineb’ li wankeb’ chaq sa’ bq’ojyin, rik’ineb’ ajwi’ cchixjunil lix musiq’eb’ li winq; ut chi jo’kan kijultikaman li evangelio chiruheb’ li kamenaq.

31 Ut eb’ laj k’amol esil li sik’b’ileb’ ru xkoheb’ chixch’olob’ankil resil li ak’ulub’ajel kutan re li Qaawa’ ut chixch’olob’ankil li bach’ab’aak reheb’ li preex li b’ak’b’ookeb’, reheb’ chixjunil li te’xjal xk’a’uxl chirix lix maakeb’ ut te’xk’ul li evangelio.

32 Chi jo’kan kijultikaman li evangelio chiruheb’ li ake’kam sa’ lix maakeb’, chi maak’a’ bxnawomeb’ chirix li yaal, malaj sa’ li q’etok aatin, chirix xtz’eqtaanankileb’ li profeet.

33 Eb’ a’in kik’utman chiruheb’ li apaab’aal chirix li Dios, li jalb’a-k’a’uxlej chirix li maak, li bkub’iha’ chi uuchilej choq’ re li crisinkil li maak, ut li dmaatan re li Santil Musiq’ej rik’in xk’eeb’al li uq’ej,

34 Ut chixjunil chik li jar raqal re li evangelio li ki’ajman naq te’xnaw re taaruuq te’xtaw xk’ulub’ejilal re ataaraqmanq aatin chirixeb’ jo’ chanruheb’ li winq sa’ li tz’ejwalej, a’ut te’wanq xyu’ameb’ jo’ chanru li Dios sa’ li musiq’ej.

35 Ut jo’kan kik’ehe’ chi nawmank sa’ xyanqeb’ li kamenaq, jo’ kok’ jo’ ninq, li moko tiikeb’ ta xch’ool jo’ ajwi’ li tiikeb’ chi paab’ank, naq k’anjelanb’il li tojb’al-ix rik’in naq akimayejaman li Ralal li Dios chiru li bkrus.

36 Chi jo’kan kik’ehe’ chi nawmank naq laj Tojol qix kixnumsi lix kutan sa’ lix b’eenik sa’ li ruchich’och’ reheb’ li musiq’ej, rik’in xtzolb’aleb’ ut xkawresinkileb’ lix musiq’eb’ li aprofeet li tiikeb’ chi paab’ank, li ke’xch’olob’ chaq xyaalal a’an sa’ li tz’ejwalej;

37 Re naq eb’ a’an te’xk’am li esil re li tojb’al-ix rik’in chixjunileb’ li kamenaq, rik’ineb’ wi’ li ink’a’ kiru chi xik tz’aqal a’an, xb’aan lix apo’resihomeb’ xch’ool ut li q’etok aatin xb’aaneb’, re naq eb’ a’an, rik’in lix k’anjelahomeb’ lix moos, te’rab’i ajwi’ li raatin.

38 Sa’ xyanqeb’ li xninqaleb’ ru ut li kaweb’ xmetz’ew li ch’utch’uukeb’ sa’ li ch’utam q’axal nim a’in reheb’ li tiikeb’ xch’ool, kiwan li qayuwa’ aj aAdan, li Najter Xkutankil ut xyuwa’eb’ chixjunil,

39 Ut li qana’ nim xloq’al, li axEva, rochb’een naab’aleb’ lix ko’ li tiikeb’ chi paab’ank, li ke’wan chaq chiru li jar q’e kutan ut ke’xloq’oni chaq li tz’aqal ut yo’yookil Dios.

40 Laj aAbel, li xb’een li bkikamsiik sa’ xk’ab’a’ xpaab’aal, kiwan aran, ut laj cSet li riitz’in, jun reheb’ li kaweb’ xmetz’ew, li kiwan tz’aqal jo’ dxjalam-uuch laj Adan, lix yuwa’.

41 Laj aNoe, li kixye resil naq taawanq b’uut’iha’; laj bSem li xnimal ru ctaqenaqil aj tij; laj dAbraham, lix yuwa’eb’ li tiikeb’ chi paab’ank; laj eIsaak, laj fJakob, ut laj gMoises, li xnimal ru aj k’ehol chaq’rab’ re Israel;

42 Ut laj aIsaias, li kixch’olob’ rik’in profeetil aatin naq laj Tojol-ix kiyule’ re xlanb’aleb’ li yot’b’ileb’ xch’ool, re xch’olob’ankil li ach’ab’aak chiruheb’ li bpreex, ut lix tehonik li ctz’alam chiruheb’ li b’ak’b’ileb’—ke’wan ajwi’ aran.

43 Ut chi jo’kan ajwi’, laj aEsekiel, li kik’ute’ chiru sa’ k’utb’esinb’il matk’ li nimla ru taq’a wankeb’ wi’ li bchaqi b’aq, li te’tiqib’aaq rik’in li tib’elej, re te’elq chaq wi’chik sa’ lix cwaklijikeb’ chi yo’yo li kamenaq, jo’ yo’yookil aamej;

44 Laj aDaniel, li kiril ut kixye resil chi rub’elaj lix k’ojlajik lix bawa’b’ejihom li Dios sa’ roso’jikeb’ li kutan, li maajo’q’e chik taasache’q chi moko taak’ehe’q re jalaneb’ chik li tenamit;

45 Laj aEliyah, li kiwan rochb’een laj Moises sa’ li Tzuul re bJaltesiik-u;

46 Ut laj aMalakias, li profeet li kixch’olob’ xyaalal lix k’ulunik laj bElias—a’ li ki’aatinak ajwi’ laj Moroni chirix rik’in li Profeet aj Jose Smith, ut kixch’olob’ naq a’an taachalq rub’elaj xtikib’ankil li xnimal ru ut xuwajel cxkutan li Qaawa’—ke’wan ajwi’ aran.

47 Li Profeet aj Elias taaraw sa’ axch’ooleb’ li alal k’ajolb’ej li k’a’ru yeechi’inb’il reheb’ lix yuwa’eb’,

48 Li naxk’ut chi rub’elaj li xnimal ru ak’anjel taa’ajmanq xb’aanunkil sa’eb’ li bsantil ochoch re li Qaawa’ sa’ lix ck’ojlajik lix tz’aqalil ru li kutan, choq’ re xtojb’aleb’ rix li kamenaq, ut dxtz’apb’aleb’ sa’ junajil li alal k’ajolb’ej rik’in lix na’ yuwa’eb’, maare anchal taasak’e’q chixjunil li ruchich’och’ rik’in jun majewank ut taasachmanq chi junajwa sa’ xk’ulunik.

49 Chixjunileb’ a’in ut naab’aleb’ chik, li aprofeet ajwi’ li ke’wan chaq sa’ xyanqeb’ laj Nefita ut ke’xch’olob’ chaq xyaalal lix k’ulunik li Ralal li Dios, ke’wan chi junajinb’il sa’ li ch’utlajik q’axal nim, ut ke’royb’eni lix kolb’aleb’,

50 Xb’aan naq eb’ li kamenaq ke’ril lix najtil ru lix jachikeb’ ru lix amusiq’eb’ rik’in lix tib’eleb’ jo’ jun bmoosil.

51 Eb’ a’in li Qaawa’ kixtzoleb’, ut kixk’e awankilal reheb’ re te’elq chaq, chirix lix waklijik a’an chi yo’yo sa’ xyanqeb’ chaq li kamenaq, re te’ok sa’ li rawa’b’ejihom lix Yuwa’, re taak’eemanq choq’ xkorooneb’ li bkole’k chiru li kamk ut li cjunelik yu’am,

52 Ut te’kanaaq chirix a’an chi k’anjelak jo’ chanru yeechi’inb’il chaq xb’aan li Qaawa’, ut te’wanq choq’ aj tz’aqonel sa’ chixjunil li aosob’tesink li k’uulanb’il chaq choq’ reheb’ li neke’rahok re.

53 Li Profeet aj Jose Smith, ut lin yuwa’, aj Hyrum Smith, laj Brigham Young, laj John Taylor, laj Wilford Woodruff, ut jalaneb’ chik li musiq’ej asik’b’ileb’ ru li ke’k’uulaman chaq chi elk sa’ xtz’aqalil ru li kutan re te’tz’aqonq sa’ xk’eeb’al bxk’ojob’ankil li xnimal ru k’anjel re roso’jik li kutan,

54 Sa’ li wan wi’ xkab’lankileb’ li santil ochoch ut xb’aanunkil li k’ojob’anb’il k’anjel chi sa’eb’ choq’ re lix tojb’aleb’ rix li akamenaq, ke’wan ajwi’ sa’ li ruchich’och’ reheb’ li musiq’ej.

55 Kiwil naq eb’ a’an ke’wan ajwi’ sa’ xyanqeb’ li atiikeb’ li raam ut li xnimaleb’ ru li bke’sik’e’ chaq ru sa’ xtiklajik re te’wanq choq’ aj taqlanel sa’ lix Iglees li Dios.

56 Rub’elaj ajwi’ naq ke’yo’la, eb’ a’an, rochb’een naab’al chik, ke’xk’ul xb’een wa lix tzolb’aleb’ sa’ li ruchich’och’ reheb’ li musiq’ej ut ake’kawresiik re te’elq chaq sa’ li bkutan k’oxlanb’il xb’aan li Qaawa’ re ck’anjelak sa’ li rawimq choq’ re lix kolb’aleb’ li raameb’ li winq.

57 Kink’e reetal naq eb’ li axb’eenil li tiikeb’ chi paab’ank sa’ li jun k’ojlajik a’in, naq neke’el chaq sa’ li yu’am wan wi’ li kamk, neke’kana chi k’anjelak sa’ xjultikankil li evangelio re li jalb’a-k’a’uxlej ut li tojb’al-ix, sa’ xk’ab’a’ lix mayej li K’ajolb’ej Junaj Chirib’il chiru li Yuwa’b’ej, sa’ xyanqeb’ li wankeb’ sa’ bq’ojyin ut rub’el xmoosil li maak sa’ li nimla ruchich’och’ reheb’ lix musiq’eb’ li kamenaq.

58 Eb’ li kamenaq li te’xjal xk’a’uxl ate’toje’q rix, rik’in ab’ink chiruheb’ li bk’ojob’anb’il k’anjel re li rochoch li Dios,

59 Ut chirix naq xe’xtoj jo’ nimal li tojb’a-maak xb’aan li q’etok aatin ke’xb’aanu, ut axe’ch’aje’ toj reetal naq ch’ajb’ileb’, te’xk’ul jun xq’ajkamunkileb’ a’ yaal jo’ chanru lix bk’anjeleb’, xb’aan naq a’aneb’ aj eechanihom re li kolb’a-ib’.

60 Jo’ka’in ut li k’utb’esinb’il matk’ chirix lix tojb’aleb’ rix li kamenaq li kik’utb’esiman chiwu, ut ninch’olob’ resil, ut ninnaw naq ayaal li esil a’in, xb’aan li rosob’tesihom laj Eechal qe ut li qaKolonel, a’ li Jesukristo; chi jo’kan. Amen.