Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 98
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 98

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Kirtland, Ohio, 6 Agosto 1833. Kichal li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in xb’aan li rahob’tesink ke’xk’ul laj santil paab’anel sa’ Missouri. Lix tamikeb’ li komon re li Iglees li ke’q’axon Missouri kixk’e xk’a’uxleb’ li ani ak wankeb’ aran xb’aan lix k’ihal rajlankileb’ laj santil paab’anel, xb’aan li wankilal te’xk’ul sa’ xjolomil li tenamit ut sa’ li k’ayink, ut xb’aan naq jalan wi’ lix paab’aaleb’ ut lix na’leb’eb’. Sa’ Julio 1833, jun ch’uut chi winq ke’xsach k’a’aq re ru re li Iglees, ke’xk’e tiqwal q’ol ut rismal kaxlan chirix wiib’ li komon re li Iglees, ut ke’xye naq tento te’elq laj santil paab’anel sa’ li Condado Jackson. Ch’olch’o naq ak xwulak chaq b’ayaq resil li ch’a’ajkilal aran Missouri rik’in li Profeet sa’ Kirtland (1450 kiloom xnajtil), a’ut ka’ajwi’ xb’aan li k’utb’esinb’il na’leb’ kiru chixnawb’al sa’ li kutan a’an xnimal li ch’a’ajkilal li kiwan.

1–3, Lix ch’a’ajkilaleb’ laj santil paab’anel taawanq choq’ xchaab’ilaleb’; 4–8, Eb’ laj santil paab’anel tento te’xjilosi rib’ rik’in lix chaq’rab’il li tenamit li wan sa’ lix na’ xchaq’rab’il li tenamit; 9–10, Eb’ li winq li maak’a’eb’ xb’alaq’, seeb’eb’ xna’leb’, ut chaab’ileb’ tento te’xaqab’aaq xwankil choq’ re lix jolomil li tenamit; 11–15, Eb’ li neke’q’axtesink re lix yu’ameb’ sa’ xk’anjel li Qaawa’ te’xk’ul xyu’am chi junelik; 16–18, Chetz’eqtaana li pleet ut chech’olob’ resil li tuqtuukilal; 19–22, Eb’ laj santil paab’anel sa’ Kirtland neke’ch’iilaak, ut neke’taqlaak chixjalb’al xk’a’uxleb’; 23–32, Li Qaawa’ naxk’utb’esi lix chaq’rab’ chirix li rahob’tesiik ut li ch’a’ajkilal k’eeb’il sa’ xb’een lix tenamit; 33–38, Li pleet ka’ajwi’ wan xtiikilal naq taqlanb’il xb’aan li Qaawa’; 39–48, Eb’ laj santil paab’anel tento te’xkuyeb’ xmaak li xik’ neke’ilok reheb’, li te’xkol ajwi’ rib’ chiru li eeqajuuk xb’aan li Qaawa’ wi te’xjal xk’a’uxl.

1 Chi yaal ninye eere laa’ex li raab’ilex inb’aan, amexxuwak, chik’ojob’aaq eech’ool; relik chi yaal, chisaho’q eech’ool chi junelik chik, ut sa’ chixjunil bchexb’antioxinq;

2 Ut rik’in akuyuk cheroyb’enihaq li Qaawa’, xb’aan naq eb’ lee tij okenaqeb’ sa’ xxik li Qaawa’ re Sabaot, ut tz’iib’anb’ileb’ rik’in li tz’apleb’ ut li sumwank a’in—li Qaawa’ kixxaqab’ aatin ut kixtaqla xyeeb’al naq sumenb’ilaqeb’.

3 Jo’kan ut, a’an naxk’e li yeechi’ihom a’in eere, rik’in jun sumwank li ink’a’ naru xjalb’al, naq te’tz’aqloq ru; ut chixjunil li k’a’aq re ru li akextawasiik wi’ taak’anjelaq sa’ junajil choq’ re lee chaab’ilal, ut re lix loq’al ink’ab’a’, chan li Qaawa’.

4 Ut anajwan, chi yaal ninye eere chirix lix chaq’rab’il li tenamit, a’an rajom inch’ool naq eb’ lin tenamit te’xk’e xch’ool chixb’aanunkil chixjunil li k’a’aq re ru li b’arwan nekeb’intaqla wi’.

5 Ut li achaq’rab’ a’an re li tenamit, li wan sa’ lix bna’ xchaq’rab’il li tenamit, li naxaqab’ank re li na’leb’ chirix li ach’ab’aak, sa’ xk’uulankil xwankil li k’a’ru k’ulub’ej ut li kanab’anb’il chi b’aanumank, a’an wan choq’ reheb’ chixjunil li winq, ut wan xtiikilal chiwu.

6 Jo’kan naq laa’in, li Qaawa’, nintiikob’resi eeru, ut eb’ lee komon sa’ lin iglees, sa’ xjilosinkil eerib’ rik’in li chaq’rab’ a’an li wan choq’ xna’ xchaq’rab’il li tenamit.

7 Ut chirix lix chaq’rab’eb’ li winq, yalaq k’a’ru tiqb’il ru malaj k’osb’il ru chiru a’in, rik’in li ink’a’ us nachal chaq.

8 Laa’in, li Qaawa’ Dios, nekexink’e chi aach’ab’anb’il, jo’kan naq ach’ab’anb’ilex chi yaal; ut li chaq’rab’ ajwi’ nekexxk’e chi ach’ab’anb’il.

9 A’b’anan, naq neke’taqlan alaj maak, eb’ li tenamit neke’yaab’ak.

10 Jo’kan ut, eb’ li winq li amaak’a’eb’ xb’alaq’ ut chaab’ileb’ xna’leb’ tento te’sik’manq chi yalb’il eeq’e, ut eb’ li winq tiik ut chaab’ileb’ xna’leb’ tento teek’e eech’ool chixxaqab’ankil; malaj ut yalaq k’a’ru k’osb’il ru malaj tiqb’il ru chiruheb’ a’in, rik’in li ink’a’ us nachal chaq.

11 Ut nink’e eere jun taqlahom, naq teekanab’ cherix chixjunil li ink’a’ us ut texjiloq rik’in chixjunil li us, naq taawanq eeyu’am rik’in li junjunq chi aaatin li na’el chaq sa’ xtz’uumal re li Dios.

12 Xb’aan naq a’an atixk’e reheb’ li tiikeb’ chi paab’ank chi junjunqil li raqal, chi junjunqil li na’leb’, ut btinyal eerix ut tintz’il eerix rik’in a’in.

13 Ut ani anaq’axtesink re lix yu’am sa’ lin k’anjel, choq’ re lin k’ab’a’, tixtaw wi’chik, a’ li yu’am chi junelik.

14 Jo’kan ut, ameexuwaheb’ li xik’ neke’ilok eere, xb’aan naq laa’in sa’ lin ch’ool xintaqla xyeeb’al, chan li Qaawa’, naq btinyal eerix sa’ chixjunil li k’a’aq re ru, ma texkanaaq sa’ lin sumwank, toj sa’ ajwi’ li ckamk, re textawmanq chi k’ulub’ej.

15 Xb’aan naq wi ink’a’ texkanaaq sa’ lin sumwank, moko k’ulub’ejex ta re ink’ulb’al.

16 Jo’kan ut, achetz’eqtaana li bpleetik ut chech’olob’ resil li ctuqtuukilal, ut chesik’ chi yalb’il eeq’e dxsutq’isinkil lix ch’ooleb’ li alal k’ajolb’ej rik’in lix yuwa’eb’, ut lix ch’ooleb’ li yuwa’b’ej rik’ineb’ li alal k’ajolb’ej;

17 Ut jo’kan wi’chik, lix ch’ooleb’ laj aJudio rik’ineb’ li profeet, ut li profeet rik’ineb’ laj Judio; maare anchal tink’ulunq ut tinsak’ chixjunil li ruchich’och’ rik’in jun majewank, ut chixjunil li tz’ejwalej k’atb’ilaq chiwu.

18 Misach eech’ool chi k’oxlak; xb’aan naq sa’ rochoch lin Yuwa’ ak’iila ochoch wan, ut laa’in xinkawresi jun na’ajej choq’ eere; ut b’ar wan lin Yuwa’ ut laa’in, aran texwanq ajwi’ laa’ex.

19 K’ehomaq reetal, laa’in, li Qaawa’, moko nasaho’ ta chi tz’aqal inch’ool rik’in naab’al li wankeb’ sa’ li iglees sa’ Kirtland;

20 Xb’aan naq ink’a’ neke’xkanab’ lix maakeb’, ut lix maa’us aj b’eheb’, lix q’etq’etileb’ lix ch’ool, ut li rahok-u, ut chixjunil li tz’eqb’eetal k’a’aq re ru reheb’, ut ink’a’ neke’xk’e reetal li aatin re chaab’il na’leb’ ut re junelik yu’am li kink’e reheb’.

21 Chi yaal ninye eere, naq laa’in, li Qaawa’, ateb’inq’us ut tinb’aanu yalaq k’a’ru nink’e wi’ inch’ool, wi ink’a’ neke’xjal xk’a’uxl ut te’xk’e reetal chixjunil li b’arwan kinye reheb’.

22 Ut jo’kan wi’chik ninye eere, wi nekek’e eech’ool achixb’aanunkil yalaq k’a’ru nekexintaqla wi’, laa’in, li Qaawa’, tinsutq’isi chaq chixjunil li josq’il ut li xik’ eek’ank sa’ eeb’een, ut li brokeb’aal xb’alb’a ink’a’ taanumtaaq sa’ eeb’een.

23 Anajwan, nekexwaatina chirixeb’ lee junkab’al—wi eb’ li winq atexxsak’eb’ laa’ex, malaj lee junkab’al, jun sut, ut nekenumsi rik’in kuyuk ut ink’a’ nekehob’eb’, chi moko nekesik’ eeqajunk, q’ajkamunb’ilaqex;

24 A’b’an wi ink’a’ nekenumsi rik’in kuyuk, taak’ehe’q sa’ ajl choq’ eere jo’ ab’isb’il chi tiikil b’iis choq’ eere.

25 Ut jo’kan wi’chik, wi li xik’ na’ilok eere nekexxsak’ li xkab’ sut, ut ink’a’ nekehob’ li xik’ na’ilok eere, ut nekenumsi rik’in kuyuk, jun cient sutaq chik eeq’ajkamunkil.

26 Ut jo’kan wi’chik, wi texxsak’ li rox sut, ut nekenumsi rik’in akuyuk, lee q’ajkamunkil k’ihob’resinb’ilaq wi’chik kaa sutaq choq’ eere;

27 Ut a’ oxib’ chi ch’olob’ank xyaalal a’in te’wanq chi xaqxo re xjitb’al li xik’ na’ilok eere wi ink’a’ naxjal xk’a’uxl, ut ink’a’ te’sache’q chaq reetalil.

28 Ut anajwan, chi yaal ninye eere, naq wi laj xik’ ilonel a’an ink’a’ natawe’ xb’aan li eeqajunk inb’aan, ut chi jo’kan ink’a’ nak’ame’ chaq sa’ raqb’a-aatin chiwu, chirix a’an teek’e eech’ool naq ateetij a’an sa’ lin k’ab’a’, naq ink’a’ chik taachalq sa’ eeb’een, chi moko sa’ xb’een lee junkab’al, a’an ajwi’ li ralal xk’ajoleb’ lee ralal eek’ajol toj sa’ rox sa’ xkaa tasal li tenamit.

29 Ut chirix a’an, wi taachalq sa’ eeb’een laa’ex malaj lee ralal eek’ajol, malaj li ralal xk’ajoleb’ lee ralal eek’ajol toj sa’ rox sa’ xkaa tasal li tenamit, ak xinq’axtesi li xik’ na’ilok eere sa’ lee ruq’;

30 Ut chirix a’an wi taakol xyu’am, tatq’ajkamuuq xb’aan laa tiikilal; ut jo’kaneb’ ajwi’ laa walal aak’ajol ut li ralal xk’ajoleb’ laa walal aak’ajol toj sa’ rox sa’ xkaa tasal li tenamit.

31 A’b’anan, li xik’ na’ilok aawe wan sa’ aawuq’, ut wi nakaq’ajkamu jo’ chanru lix k’anjel, tiikob’resinb’il aawu; wi a’an xsik’ laa yu’am, ut laa yu’am wan chi ajb’il xsachik xb’aan, li xik’ na’ilok aawe wan sa’ laa wuq’, ut tiikob’resinb’il aawu.

32 K’ehomaq reetal, a’in li chaq’rab’ li kink’e re lin moos aj Nefi, ut aeb’ laa yuwa’, aj Jose, ut aj Jakob, ut aj Isaak, ut aj Abraham, ut chixjunileb’ lin najter profeet ut apostol.

33 Ut jo’kan wi’chik, a’in li achaq’rab’ li kink’e reheb’ li ani we najter, naq ink’a’ te’xik chi pleetik rik’in yalaq k’a’ru chi tenamit, junkab’al, aatinob’aal malaj teepal, ka’ajwi’ wi laa’in, li Qaawa’ keb’intaqla.

34 Ut wi yalaq ani chi tenamit, aatinob’aal, malaj teepal te’ok sa’ pleet rik’ineb’, xb’een wa te’xtaqsi jun xaqxookil eetalil re atuqtuukilal chiru li teepal, malaj tenamit, malaj aatinob’aal a’an;

35 Ut wi li teepal a’an ink’a’ ke’xk’ulub’a li tuqtuukilal li yeechi’inb’il, chi moko li xkab’, chi moko li rox sut, tento te’xk’am li ch’olob’ank xyaalal a’in chiru li Qaawa’;

36 Toja’ naq laa’in, li Qaawa’, tink’e reheb’ jun taqlahom, ut tintiikob’resiheb’ ru sa’ elk chi pleetik rik’in li tenamit, aatinob’aal, malaj teepal a’an.

37 Ut laa’in, li Qaawa’, atinpleeti lix pleeteb’, ut xpleeteb’ li ralal xk’ajoleb’, ut eb’ li ralal xk’ajol li ralal xk’ajoleb’, toj reetal naq ke’reeqajuheb’ chixjunileb’ li xik’ neke’ilok reheb’, toj sa’ rox sa’ xkaa tasal li tenamit.

38 K’ehomaq reetal, a’in jun k’utb’il na’leb’ choq’ reheb’ chixjunil li tenamit, chan li Qaawa’ lee Dios, re xtiikob’resinkil eeru chiwu.

39 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, chirix naq li xik’ na’ilok aawe xchal sa’ aab’een li xb’een sut, wi naxjal xk’a’uxl ut nachal aawik’in re xtz’aamankil xkuyb’al aawik’in, taakuy lix maak, ut ink’a’ chik taak’uula a’an choq’ ch’olob’ank xyaalal re xjitb’al li xik’ na’ilok aawe—

40 Ut jo’kan ajwi’ toj sa’ li xkab’ ut li rox sut; ut jo’ k’ihal sut li xik’ na’ilok aawe tixjal xk’a’uxl chirix li maak li xmaakob’ wi’ chawu, ataakuy lix maak, toj lajeeb’ xkaak’aal sut chi wuqub’ wa.

41 Ut wi namaakob’ chawu ut ink’a’ naxjal xk’a’uxl li xb’een sut, toj taakuy b’an xmaak.

42 Ut wi namaakob’ chawu li xkab’ sut, ut ink’a’ naxjal xk’a’uxl, toj taakuy b’an xmaak.

43 Ut wi namaakob’ chawu li rox sut, ut ink’a’ naxjal xk’a’uxl, taakuy ajwi’ xmaak.

44 Wi b’an namaakob’ chawu li xkaa sut ink’a’ taakuy xmaak, taak’am b’an li ch’olob’ank xyaalal a’in chiru li Qaawa’, ut ink’a’ taasachmanq reetalil toj reetal naq tixjal xk’a’uxl ut tatxq’ajkamu kaahib’ wa sa’ chixjunil li k’a’aq re ru kimaakob’ wi’ chawu.

45 Ut wi naxb’aanu a’in, taakuy xmaak chi anchal aach’ool; ut wi ink’a’ naxb’aanu a’in, laa’in, li Qaawa’, atin’eeqajunq sa’ xb’een li xik’ na’ilok aawe jun cient sut;

46 Ut sa’ xb’een li ralal xk’ajol, ut sa’ xb’eeneb’ li ralal xk’ajol li ralal xk’ajoleb’ chixjunil li xik’ neke’ilok we, toj sa’ arox sa’ xkaa tasal li tenamit.

47 A’ut wi te’xjal xk’a’uxleb’ li alal k’ajolb’ej, malaj li ralal xk’ajoleb’ li alal k’ajolb’ej, ut ate’sutq’iiq rik’in li Qaawa’ lix Dios, chi anchaleb’ xch’ool ut chi anchaleb’ xmetz’ew, xk’a’uxl, ut xkawilal, ut te’q’ajsinq kaahib’ sut xb’aan chixjunil lix maakeb’ li ke’maakob’ wi’, malaj li ke’maakob’ wi’ lix yuwa’eb’, malaj lix yuwa’eb’ lix yuwa’, rik’in a’an taa’isimanq chaq li xik’ nakaweek’a;

48 Ut li aeeqajunk ink’a’ chik taachalq sa’ xb’eeneb’, chan li Qaawa’ laa Dios, ut lix maakeb’ maajo’q’e chik taak’ame’q chaq choq’ ch’olob’ank xyaalal chiru li Qaawa’ chirixeb’. Amen.