Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 62
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 62

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, chire li Nima’ Missouri sa’ Chariton, Missouri, 13 Agosto 1831. Sa’ li kutan a’in li Profeet ut lix ch’uut, li chalenaqeb’ chaq Independence ut yookeb’ chi xik Kirtland, ke’xk’ul rib’ rik’in junjunq li xb’eenil li xikeb’ re sa’ li ch’och’ Sion, ut chirix xk’eeb’al xsahileb’ xch’ool, ke’xk’ul li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in.

1–3, Tz’iib’anb’il sa’ choxa li yaal ch’olob’anb’il; 4–9, Eb’ li xb’eenil tento te’b’eeq ut te’jultikanq aatin jo’ chanru xchaab’ilal li na’leb’ ut chi b’eresinb’il xb’aan li Musiq’ej.

1 K’ehomaq reetal ut chex’ab’inq, ex xb’eenil re lin iglees, chan li Qaawa’ lee Dios, a’an ajwi’ li Jesukristo, laj aaatinanel cherix, li nanawok re lix q’unal xmetz’ew li winq ut chan ru bxk’eeb’al xtenq’ankileb’ li ani caalenb’ileb’.

2 Ut chi yaal wan lix naq’ wu sa’ xb’eeneb’ li maji’ neke’taqe’ sa’ li ch’och’ Sion; jo’kan naq maji’ natz’aqlok ru lee taqlanb’il k’anjel.

3 A’b’anan, osob’tesinb’ilex, xb’aan naq ali yaal xech’olob’ wan chi btz’iib’anb’il sa’ choxa re naq eb’ li anjel te’iloq re; ut eb’ a’an neke’saho’ sa’ xch’ool cherix, ut ckuyb’il lee maak.

4 Ut anajwan chapomaq wi’chik eeb’e. Ch’utub’omaq eerib’ sa’ xb’een li ch’och’ aSion, ut cheb’aanu jun ch’utam ut chisaho’q eech’ool sa’ komonil, ut cheq’axtesi jun santil k’anjel chiru li Q’axal Taqenaq Xwankil.

5 Ut chirix a’an taaruuq texsutq’iiq re xch’olob’ankil xyaalal, relik chi yaal, sa’ junajil, malaj sa’ ka’kab’il, jo’ nekek’oxla naq us, maak’a’ nawaj re; a’ut tiikaqex chi paab’ank, ut ach’olob’omaq sahil esilal reheb’ li wankeb’ sa’ li ruchich’och’, malaj sa’ xyanqeb’ lix ch’utameb’ laj maak.

6 K’ehomaq reetal, laa’in, li Qaawa’, kexinch’utub’ re naq taatz’aqloq ru li yeechi’inb’il, naq li ani tiik chi paab’ank sa’ eeyanq te’kole’q rix ut te’saho’q xch’ool sa’ komonil sa’ li ch’och’ Missouri. Laa’in, li Qaawa’, ninyeechi’in reheb’ li tiikeb’ chi paab’ank, ut ink’a’ ninru chi atik’ti’ik.

7 Laa’in, li Qaawa’, wan inch’ool, wi anihaq sa’ eeyanq taaraj xik sa’ xb’een kawaay, malaj sa’ xb’een muul, malaj sa’eb’ li b’eleb’aal, tixk’ul li osob’tesink a’in, wi naxk’ul sa’ ruq’ li Qaawa’, rik’in ab’antioxink sa’ xch’ool sa’ chixjunil li k’a’aq re ru.

8 Nakana li k’a’aq re ru a’in eerik’in re xb’aanunkil jo’ chanru xchaab’ilal li na’leb’ ut lix b’eresihom li Musiq’ej.

9 K’ehomaq reetal, eere li aawa’b’ejihom. Ut k’ehomaq reetal, ut ilomaq, laa’in wankin junelik brik’ineb’ li tiikeb’ chi paab’ank. Chi jo’kan. Amen.