Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 6
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 6

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il re laj Jose Smith li Profeet ut laj Oliver Cowdery, sa’ Harmony, Pennsylvania, Abril 1829. Laj Oliver Cowdery kixtikib’ lix k’anjel jo’ aj tz’iib’anel sa’ xjaltesinkil ru lix Hu laj Mormon, sa’ 7 Abril, 1829. Ak kixk’ul chaq jun choxahil k’utb’esihom chirix lix yaalalil lix ch’olob’ahom li Profeet chirixeb’ li perel ch’iich’ tz’iib’anb’il wi’ li esil sa’ lix Hu laj Mormon. Li Profeet kipatz’ok chiru li Qaawa’ rik’in li Urim ut Tumim, ut kixk’ul li aatin a’in choq’ xsumenkil ru.

1–6, Eb’ laj k’anjel sa’ li rawimq li Qaawa’ neke’xk’ul li kolb’a-ib’; 7–13, Maajun maatan wan li naq’axok re li maatan re li kolb’a-ib’; 14–27, Nak’utman xyaalal li yaal rik’in lix wankil li Musiq’ej; 28–37, Chex’iloq wan wi’ li Kristo, ut cheb’aanu li chaab’ilal rajlal.

1 Jun nim ut asachb’a-ch’oolejil k’anjel ok re chi k’utmank chiruheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq.

2 K’ehomaq reetal, laa’in li Dios; chek’e eexik rik’in li awaatin, li yo’yo ut nim xwankil, bq’es wi’chik chiru jun yok’leb’ ch’iich’ ka’pak’al xq’esnal, li najache’ wi’ ru xb’asalil li b’aqelej jo’ ajwi’ li sulutz; jo’kan ut, k’ehomaq eexik rik’in li waatin.

3 K’ehomaq reetal, ak q’an ru li aawimq choq’ re q’ole’k; jo’kan ut, ani na’ajok re q’olok, chixch’ik lix setleb’ ch’iich’ rik’in xmetz’ew, ut chiq’oloq naq toj nakana li kutan, re taaruuq chixk’uulankil choq’ re li raam kolb’a-ib’ li junelik nakana, sa’ li rawa’b’ejihom li Dios.

4 Relik chi yaal, yalaq ani ataach’ikoq re lix setleb’ ch’iich’ ut taaq’oloq, a’an ajwi’ b’oqb’il xb’aan li Dios.

5 Jo’kan ut, wi atextz’aamanq chiwu texk’uluq; wi textoch’oq, taatehe’q cheru.

6 Anajwan, jo’ xextz’aaman, k’ehomaq reetal, ninye eere, chepaab’ lin taqlahom, ut achesik’ xk’eeb’al chi k’utmank ut xxaqab’ankil li k’anjel re bSion;

7 aMeesik’ li bb’ihomal; xchaab’ilal b’an ceena’leb’ chesik’, ut k’ehomaq reetal, lix dmuqmuukil na’leb’ li Dios taateeliiq cheru, toja’ ut naq texk’ehe’q chi b’ihomo’k. K’ehomaq reetal, b’ihom li ani nak’uluk re li eyu’am chi junelik.

8 Chi yaal, chi yaal, ninye aawe, jo’ chanru ajwi’ nakawaj wik’in, jo’kan taa’uxq aawe; ut wi nakawaj, tatwanq choq’ k’anjeleb’aal re xb’aanunkil naab’al li chaab’ilal sa’ li tasal tenamit a’in.

9 Maak’a’ chik chaye, ka’ajwi’ li ajalb’a-k’a’uxlej chiru li tasal tenamit a’in; chapaab’ lin taqlahom, ut chattenq’anq chixk’eeb’al chi k’utmank lin k’anjel, jo’ chanru lin taqlahom, ut tat-osob’tesiiq.

10 K’e reetal, wan aawik’in jun maatan, ut osob’tesinb’ilat xb’aan laa maatan. Chijultiko’q aawe naq aloq’ a’an, ut taqe’q nachal chaq—

11 Ut wi atatpatz’oq, taanaw li bmuqmuukil na’leb’ li nim ru ut sachol ch’oolej; jo’kan ut, taak’anjela laa cmaatan, re naq taaruuq taataweb’ chaq xyaalal li muqmuukil na’leb’, re taaruuq taak’ameb’ naab’al chixnawb’al chirix li yaal, relik chi yaal, dtaaq’unb’esiheb’ xch’ool chirix li sachk wan wi’ lix b’eheb’.

12 Maak’e chi nawe’k laa maatan chiru anihaq, ka’ajeb’ wi’ li ani xkomoneb’ laa paab’aal. Maab’atz’unle li k’a’aq re ru aloq’.

13 Wi taab’aanu li chaab’il, relik chi yaal, ut atatkanaaq chi btiik chi paab’ank toj sa’ croso’jik, tatkole’q sa’ li rawa’b’ejihom li Dios, a’an xnimal ru reheb’ li maatan re li Dios, xb’aan naq maajun maatan wan li naq’axok re li maatan re li dkolb’a-ib’.

14 Chi yaal, chi yaal, ninye aawe, osob’tesinb’ilat xb’aan li k’a’ru xab’aanu; xb’aan naq axatpatz’ok wik’in, ut k’e reetal, jo’ k’ihal sut katpatz’ok kak’ul aatzolb’al rik’in inMusiq’. Wi ta ink’a’ jo’kan, ink’a’ raj katchal sa’ li na’ajej wankat wi’ sa’ li hoonal a’in.

15 K’e reetal, nakanaw naq katpatz’ok chiwu ut laa’in kinkutanob’resi aaak’a’uxl; ut anajwan ninye aawe li k’a’aq re ru a’in re taaruuq taanaw naq kutanob’resinb’ilat xb’aan li Musiq’ej re li yaal;

16 Relik chi yaal, ninye aawe, re taaruuq taanaw naq maajun chik wan, ka’ajwi’ li Dios, li ananawok re laa k’oxlahom ut li rajom baach’ool.

17 Ninye aawe li k’a’aq re ru a’in jo’ jun xk’utb’al xyaalal chawu—naq li aatin malaj li k’anjel li yookat chixtz’iib’ankil, ayaal.

18 Jo’kan ut, chatwanq chi ayalb’il aaq’e; bxaqab’ aawib’ chixk’atq lin moos aj Jose, chi xaqxo aach’ool, sa’ jo’ k’ihal li ch’a’ajkilal taawanq wi’ a’an sa’ xk’ab’a’ li aatin.

19 Chatij a’an sa’ chixjunil lix majelal, ut jo’kan ajwi’ chak’ul aatijb’al xb’aan a’an. Aj kuyunelaqat; tiikaq aak’a’uxl; aakuyumaq aawib’; chiwanq aawik’in li kuyuk, li paab’aal, li yo’onink, ut li rahok.

20 K’e reetal, laa’at aj Oliver, ut xatwaatina xb’aan laa wajom; jo’kan ut, ak’uula li aatin a’in sa’ aach’ool. Chatwanq chi tiik chi paab’ank, ut chi yalb’il aaq’e sa’ xpaab’ankil lix taqlahom li Dios, ut laa’in tatinsuti rik’in li wuq’ aj rahonel.

21 K’e reetal, laa’in li Jesukristo, li aRalal li Dios. Laa’in ajwi’ li kinchal rik’ineb’ li bwe, ut eb’ li we moko kine’xk’ul ta. Laa’in li csaqen li nalemtz’un sa’ dq’ojyin, ut li q’ojyin moko naxtaw ta ru.

22 Chi yaal, chi yaal, ninye aawe, wi nakawaj chik xyaalal k’utb’il chawu, b’eresi laa k’a’uxl sa’ li q’ojyin naq kat-elajin chiwu sa’ laa ch’ool, re taaruuq ataanaw chirix lix yaalalil li k’a’aq re ru a’in.

23 Ma ink’a’ kinye atuqtuukilal re aak’a’uxl chirix li na’leb’ a’an? K’a’ru bxk’utb’al xyaalal naru nakak’ul li naq’axok ta re li nachal chaq rik’in li Dios?

24 Anajwan ut, k’e reetal, kak’ul jun xk’utb’al xyaalal; xb’aan naq wi xinye aawe k’a’ru li maajun winq nanawok re, ma ink’a’ xak’ul jun xk’utb’al xyaalal?

25 Ut k’e reetal, nink’e aawe jun maatan, wi nakawaj wik’in, naq ataajaltesi ru aatin, jo’ chanru ajwi’ lin moos aj Jose.

26 Chi yaal, chi yaal, ninye aawe, naq wankeb’ li atz’iib’anb’il esil li wankeb’ wi’ naab’al re lin evangelio, li moko k’eeb’ileb’ ta chaq xb’aan bxmaa’usilaleb’ li tenamit.

27 Ut anajwan nakatintaqla, naq wi wan xchaab’ilal aawajom—jun aawajom re xtamresinkil choq’ aawe b’ihomal sa’ choxa—rik’in a’an tattenq’anq sa’ xk’amb’al chi kutankil, rik’in laa maatan, li jar raqal a’an reheb’ lin aloq’laj hu li wanjenaq chaq chi muqmu xb’aan li maa’usilal.

28 Ut anajwan, k’e reetal, nink’e aawe, ut re ajwi’ lin moos aj Jose, xlaawil li maatan a’in, li taak’amoq chi kutankil li k’anjelil a’in; ut rik’in xtz’uumaleb’ re wiib’ malaj oxib’ chi aj ayehol nawom taaxaqab’amanq xwankil li junjunq chi aatin.

29 Chi yaal, chi yaal, ninye eere, wi neke’xtz’eqtaana li waatin, ut li jun raqal a’in re lin evangelio ut lin k’anjelil, osob’tesinb’ilex laa’ex, xb’aan naq maak’a’ chik naru te’xb’aanu eere chiru li ke’xb’aanu we laa’in.

30 Ut wi aneke’xb’aanu eere jo’ chanru ajwi’ ke’xb’aanu we, osob’tesinb’ilex, xb’aan naq btexwanq wik’in sa’ cloq’alil.

31 Wi b’an ink’a’ aneke’xtz’eqtaana li waatin, li taaxaqab’amanq xwankil xb’aan bli xyaalalil taach’olob’amanq, osob’tesinb’ileb’, toja’ ut naq taawanq xsahil eech’ool rik’in li ruuchinihom lee k’anjel.

32 Chi yaal, chi yaal, ninye eere, jo’ kinye reheb’ lin tzolom, b’ar wankeb’ wiib’ malaj oxib’ chi ach’utch’u sa’ lin k’ab’a’, chirix jun li na’leb’, aran tinwanq laa’in sa’ bxyiheb’—chi jo’kan ajwi’ wankin sa’ eeyi laa’ex.

33 aMeexuwa xb’aanunkil li chaab’il, ex walal, xb’aan naq jo’ k’ihal li bnekeraw, a’an ajwi’ teeq’ol; jo’kan ut, wi nekeraw li chaab’il teeq’ol ajwi’ li chaab’il choq’ eeq’ajkamunkil.

34 Jo’kan ut, mexxuwak, ex ch’ina teep inkarneer, cheb’aanu li chaab’il; che’xmol rib’ li ruchich’och’ ut li xb’alb’a cheru, xb’aan naq wi kab’lanb’ilex sa’ xb’een ainsaqoonaq, ink’a’ neke’ru chi numtaak.

35 K’ehomaq reetal, ink’a’ nekexink’e sa’ tojb’a-maak; chapomaq eeb’e ut amexmaakob’ chik; b’aanuhomaq rik’in x’anchalil eek’a’uxl li k’anjel li kexintaqla wi’.

36 aChex’iloq wankin wi’ sa’ li junjunq eek’oxlahom; miwiib’an eech’ool, mexxuwak.

37 aK’ehomaq reetal li k’ob’olal kik’ob’e’ wi’ xk’atq insa’, ut jo’kan ajwi’ li reetalil li bklawx sa’ li wuq’ ut sa’ li woq; tiikaqex chi paab’ank, chepaab’ lin taqlahom, ut laa’ex cteereechani li dawa’b’ejihom re choxa. Amen.