Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 57
chi ixb’ej chi uub’ej


Tasal 57

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Sion, Condado Jackson, Missouri, 20 Julio 1831. Sa’ xb’aanunkil li taqlanb’il xb’aan li Qaawa’ naq taaxik Missouri, b’ar wi’ a’an tixk’utb’esi “lix ch’och’il eereechanihom” (tasal 52), eb’ li xb’eenil ke’el chaq Ohio ut xkoheb’ sa’ xnub’aal Missouri sa’ rokeb’aal saq’e. Laj Jose Smith kixk’oxla lix wanjikeb’ laj Lamanita, ut kixpatz’: “Jo’q’e taa’atz’umaq li yamyookil ch’och’ jo’ li sununkil utz’u’uj? Jo’q’e taawaklesimanq Sion sa’ xloq’alil, ut b’ar taaxaqliiq laa santil ochoch, li te’wulaq wi’ chixjunileb’ li tenamit sa’ roso’jikeb’ li kutan?” Chirix a’an, kixk’ul li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in.

1–3, Independence, Missouri, a’an li na’ajej choq’ re li Tenamit Sion ut li santil ochoch; 4–7, Eb’ laj santil paab’anel tento te’xloq’eb’ li ch’och’ ut te’xk’ul li eechanihomej sa’ li na’ajej a’an; 8–16, Laj Sidney Gilbert tento tixtikib’ jun k’ayib’aal, laj William W. Phelps tento taawanq choq’ aj k’uub’anel hu, ut laj Oliver Cowdery tento tixkawresi li hu re taapuktesimanq.

1 Chex’ab’inq, ex xb’eenil re lin iglees, chan li Qaawa’ lee Dios, li kech’utub’ eerib’, jo’ chanru lin taqlahom, sa’ li ch’och’ a’in, a’an li ch’och’ aMissouri, a’an li bch’och’ kinxaqab’ ut ckiwosob’tesi choq’ re lix dch’utub’ankileb’ laj santil paab’anel.

2 Jo’kan ut, a’in li ch’och’ yeechi’inb’il, ut li ana’ajej choq’ re li tenamit bSion.

3 Ut jo’ka’in naxye li Qaawa’ lee Dios, wi teek’ul li chaab’il na’leb’, wahi’ xchaab’ilal li na’leb’. K’ehomaq reetal, li na’ajej Independence yeeb’il re anajwan, a’an lix ch’oolil li na’ajej; ut jun na’ajej choq’ re li asantil ochoch wan sa’ xjayal li rokeb’aal saq’e, chiru jun siir chi ch’och’ li moko najt ta rik’in li kab’l re raqleb’ aatin.

4 Jo’kan ut, a’an xchaab’ilal li na’leb’ naq aloq’b’ilaq li ch’och’ xb’aaneb’ laj santil paab’anel, ut jo’kan ajwi’ li junjunq siir li wan sa’ xjayal li rokeb’aal saq’e, toj sa’ li jun tzool ajwi’ li naxik b’ar jachjookeb’ wi’ ru laj bJudio rik’ineb’ laj Gentil;

5 Ut jo’kan ajwi’ li junjunq siir li wan xnub’aal chire li pach’aya’ ch’och’, a’ yaal jo’ neke’ru lin tzolom achixloq’b’aleb’ li ch’och’. K’ehomaq reetal, a’in xchaab’ilal li na’leb’, re taaruuq bte’xk’ul choq’ jun eechanihomej li junelik taakanaaq.

6 Ut lin moos aj Sidney Gilbert chixaqliiq sa’ li opiis li kinxaqab’ wi’, re xk’ulb’al li tumin, re taawanq choq’ aj ab’aanunel k’anjel choq’ re li iglees, re xloq’b’al li ch’och’ sa’ chixjunileb’ li na’ajej li wankeb’ sa’ xsutam, a’ yaal li naru xb’aanunkil sa’ tiikilal, ut jo’ b’eresinb’ilaq xb’aan xchaab’ilal li na’leb’.

7 Ut lin moos aj aEdward Partridge chixaqliiq sa’ li opiis li kinxaqab’ wi’, ut bchixjachaq ru choq’ reheb’ laj santil paab’anel li reechanihomeb’, jo’ chanru ajwi’ kintaqla; ut jo’kan ajwi’ eb’ li kixxaqab’ re xtenq’ankil.

8 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, lin moos aj Sidney Gilbert chixk’ojob’ rib’ sa’ li na’ajej a’in, ut chixtikib’ jun k’ayib’aal, re taaruuq chixk’ayinkil li eechej chi maak’a’ li b’alaq’, re taaruuq chixtawb’al li tumin re xloq’b’aleb’ li ch’och’ choq’ re lix chaab’ilaleb’ laj santil paab’anel, ut re taaruuq chixtawb’al yalaq k’a’ru te’raj ru li tzolom re xk’ojob’ankileb’ sa’ li reechanihomeb’.

9 Ut jo’kan ajwi’ chixk’ulaq lin moos aj Sidney Gilbert jun xhuhil li poopol—k’ehomaq reetal, wahi’ xchaab’ilal li na’leb’, ut li ani na’ilok ru li aatin chixtawaq xyaalal—re taaruuq ajwi’ chixtaqlankil li eechej reheb’ li tenamit, sa’ ruq’eb’ ajwi’ li ani naraj jo’ aj tz’iib’, li te’wanq chi k’anjelak chiru;

10 Ut chi jo’kan tixk’e li taak’anjelaq reheb’ lin santil paab’anel, re naq lin evangelio taaruuq chi jultikamank chiruheb’ li k’ojk’ookeb’ sa’ aq’ojyin ut sa’ xna’aj ut bxmu li kamk.

11 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, lin moos aj aWilliam W. Phelps chik’ojob’amanq sa’ li na’ajej a’in, ut chixaqab’amanq choq’ aj bk’uub’anel hu choq’ re li iglees.

12 Ut ilomaq, wi li ruchich’och’ tixk’ul lix tz’iib’ahom—k’ehomaq reetal, wahi’ xchaab’ilal li na’leb’—chixk’ulaq jo’ nimal naru chixk’ulb’al sa’ tiikilal, choq’ re lix chaab’ilaleb’ laj santil paab’anel.

13 Ut lin moos aj aOliver Cowdery chitenq’anq re, jo’ chanru ajwi’ kintaqla, sa’ yalaq b’ar chi na’ajej tinxaqab’ choq’ re, re xtz’iib’ankil, ut xtuqub’ankil, ut xsik’inkil ru, re naq chixjunil li k’a’aq re ru taawanq chi tiik chiwu, jo’ chanru taak’ute’q xyaalal xb’aan li Musiq’ej rik’in ruq’ a’an.

14 Ut chi jo’kan che’k’ojob’amanq li ani kin’aatinak wi’ sa’ li ch’och’ Sion, a’ yaal sa’ junpaat jo’ li naru, rochb’eeneb’ lix junkab’al, re xb’aanunkil li k’a’aq re ru a’an jo’ chanru ajwi’ kinye.

15 Ut anajwan chirix li ch’utub’aak—Li obiisp ut laj b’aanunel k’anjel che’xkawresi li k’a’ru taa’ajmanq choq’ reheb’ li junkab’al a’an li taqlanb’ileb’ chi chalk sa’ li ch’och’ a’in, a’ yaal sa’ junpaat jo’ li naru, ut che’xk’ojob’eb’ sa’ li reechanihomeb’.

16 Ut re li rela’eb’ li xb’eenil jo’keb’ ajwi’ li komon taak’eemanq chik xb’eresinkileb’ moqon. Chi jo’kan. Amen.