Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 87
chi ixb’ej chi uub’ej


Tasal 87

K’utb’esinb’il na’leb’ ut profeetil aatin chirix li pleet, k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Kirtland, Ohio, malaj nach’ rik’in, sa’ 25 Diciembre 1832. Sa’ li kutan a’an yoo chi numtak li wech’ok-ib’ sa’ Estados Unidos chirix li loq’b’il moosil, ut chirix naq li estado South Carolina xtz’eqtaana chaq li tojleb’ teneb’anb’il xb’aan li jolomil tenamit rik’in li k’ayink. Lix tz’iib’anb’il esil laj Jose Smith naxye naq “lix k’utunik li ch’a’ajkilal sa’ xyanqeb’ li tenamit” yoo chi “ilmank chi jwal saqen wi’chik” chiru li Profeet “chiru li wanjenaq chalen chaq naq li Iglees kixtikib’ lix b’eenik chi elk chaq sa’ li chaqi ch’och’.”

1–4, Nayeeman naq te’wanq sa’ pleet li estado sa’ xnim li saq’e rik’ineb’ li estado sa’ xtz’e; 5–8, Taat’ane’q li xninqal ru rahilal sa’ xb’eeneb’ chixjunil li wankeb’ sa’ li ruchich’och’.

1 Chi yaal, jo’ka’in naxye li Qaawa’ chirixeb’ li pleet li te’k’ulmanq chi seeb’, chi tikinb’anb’il rik’in li po’resink ch’oolej sa’ aSouth Carolina, li moqon taak’ulmanq wi’ xkamikeb’ ut xrahileb’ k’iila aamej;

2 Ut taachalq xq’ehil naq taahoymanq li apleet sa’ xb’eeneb’ chixjunil li tenamit, chi tikib’anb’il sa’ li na’ajej a’in.

3 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, eb’ li estado sa’ xtz’e li saq’e te’wanq chi jachjo ru rik’ineb’ li estado sa’ xnim li saq’e, ut eb’ li estado sa’ xtz’e li saq’e te’xb’oqeb’ jalan chik li tenamit, li nimla tenamit Gran Britania, jo’ yeeb’il re, ut eb’ a’an te’xb’oq ajwi’ jalaneb’ chik li tenamit, re xkolb’al rib’eb’ chiru jalan chik tenamit; toja’ ut naq taahoymanq li apleet sa’ xb’eeneb’ chixjunil li tenamit.

4 Ut taak’ulmanq, chirix k’iila kutan, eb’ li aloq’b’il moos te’wakliiq chiruheb’ laj eechal reheb’, li te’wanq chi kawresinb’il ut chi tzolb’il choq’ re li pleet.

5 Ut taak’ulmanq ajwi’ naq li rela’eb’ li xe’kana re li ch’och’ te’xkawresi rib’, ut te’josq’o’q chi numtajenaq, ut te’xrahob’tesiheb’ laj Gentil rik’in jun nimla rahob’tesink.

6 Ut chi jo’kan, rik’in li yok’leb’ ch’iich’ ut rik’in hoyok kik’ eb’ li wankeb’ sa’ li ruchich’och’ ate’yaab’aq; ut rik’in bwe’ej, ut yajel, ut hiik, ut lix kaaqil choxa, ut rik’in ajwi’ xjosq’il ut lix repom li raq’ kaaq, eb’ li wankeb’ sa’ li ruchich’och’ te’k’ehe’q chireek’ankil li josq’il, ut li xik’ eek’anb’il, ut li uq’ej aj cq’usunel re jun li Nimajwal Dios, toj reetal naq li sachok li taqlanb’il akaq xk’e droso’jik chi junajwa chixjunileb’ li tenamit;

7 Re naq lix yaab’eb’ laj santil paab’anel, ut lix yaab’ lix akik’eleb’ laj santil paab’anel, tixkanab’ taqe’k sa’ xxik li Qaawa’ re bSabaot, chalen chaq sa’ li ch’och’, re naq eeqajunb’ilaq sa’ xb’eeneb’ li xik’ neke’ilok reheb’.

8 Jo’kan ut, axaqlinqex sa’eb’ li na’ajej sant, ut mex’eek’asiik, toj reetal naq taachalq xkutankil li Qaawa’; xb’aan naq k’ehomaq reetal, chalk re bchi seeb’, chan li Qaawa’. Amen.