Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 71
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 71

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il re laj Jose Smith li Profeet ut laj Sidney Rigdon, sa’ Hiram, Ohio, 1 Diciembre, 1831. Li Profeet kikana chaq chixjaltesinkil ru li Santil Hu rochb’een laj Sidney Rigdon jo’ aj tz’iib’anel, toj reetal naq kik’ule’ li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in, ut sa’ li kutan a’an kikanab’aak a’an chiru jun k’amok re te’ruuq chixb’aanunkil li b’eresinb’ileb’ wi’ arin. Eb’ li komon ke’taqlaak chi xik re jultikank aatin, re xtuqub’ankil li ra ki’eek’aman chirix li iglees xb’aan naq puktesinb’il junjunq li hu taqlanb’il xb’aan laj Ezra Booth, li kiq’etok chaq paab’ank.

1–4, Laj Jose Smith ut laj Sidney Rigdon neke’taqlaak chixjultikankil li evangelio; 5–11, Eb’ li xik’ neke’ilok reheb’ laj santil paab’anel te’sache’q xna’leb’.

1 K’ehomaq reetal, jo’ka’in naxye li Qaawa’ eere laa’ex inmoos aj Jose Smith, alalb’ej, ut aj aSidney Rigdon, naq ak xtaw chi yaal li hoonal naq na’ajman ut aajel ru choq’ we naq teete xtz’uumal eere sa’ bxjultikankil lin evangelio, li k’a’aq re ru re li awa’b’ejihom, rik’in xch’olob’ankil li cmuqmuukil na’leb’ chirix, sa’eb’ chaq li loq’laj hu, jo’ chanru li jun raqal re li Musiq’ej ut li wankilal li taak’eemanq eere, jo’ chanru ajwi’ nawaj.

2 Chi yaal ninye eere, ch’olob’omaq chiru li ruchich’och’ sa’eb’ li na’ajej sa’ eesutam, ut sa’ li iglees ajwi’, chiru xnumik jarub’aq kutan, toj reetal ajwi’ naq taak’ehe’q chi nawmank cheru.

3 A’in chi yaal jun taqlanb’il k’anjel chiru jarub’aq kutan, li nink’e eere.

4 Jo’kan ut, chexk’anjelaq sa’ li wawimq. B’oqomaqeb’ li wankeb’ sa’ li ruchich’och’, ut ch’olob’omaq xyaalal, ut kawresihomaq li b’e choq’ re li taqlahom ut li k’utb’esinb’il na’leb’ li toj te’chalq.

5 Anajwan, k’ehomaq reetal, a’in xchaab’ilal li na’leb’; ani na’ilok re li aatin, achixtawaq xyaalal ut bchik’uluq ajwi’;

6 Xb’aan naq re li ani nak’uluk taak’eemanq chi q’axal wi’chik axnaab’alil, a’ li wankilal ajwi’.

7 Jo’kan ut, achesacheb’ xna’leb’ li xik’ neke’ilok eere; b’oqomaqeb’ chaq bchek’ulb’al chi k’utk’u jo’ ajwi’ eejunes; ut a’ yaal jo’ lee tiikilal chi paab’ank, taak’utb’esimanq lix xutaaneb’.

8 Jo’kan ut, che’xk’am chaq xkawil lix jitomeb’ chiru li Qaawa’.

9 Jo’ka’in naxye chi yaal li Qaawa’ eere—maajun ak’anjeleb’aal wan li yiib’anb’il re eepleetinkil li taa’usaaq;

10 Ut wi ani junaq chi winq tixtaqsi lix yaab’ xkux re eejitb’al, a’an taasache’q xna’leb’ sa’ li kutan k’oxlanb’il inb’aan.

11 Jo’kan ut, chepaab’eb’ lin taqlahom; yaaleb’ a’an, ut paab’ajel. Chi jo’kan. Amen.