Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 39
chi ixb’ej chi uub’ej


Tasal 39

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet re laj James Covel, sa’ Fayette, Nueva York, 5 Enero 1831. Laj James Covel, li kiwan chaq choq’ aj k’anjel reheb’ laj Metodista chiru tana’ ka’k’aal chihab’, ki’ok sa’ sumwank rik’in li Qaawa’ naq tixpaab’ yalaq taqlahom tixk’e li Qaawa’ re rik’in xtz’uumal re laj Jose li Profeet.

1–4, Eb’ laj santil paab’anel wankeb’ xwankil chi ok choq’ ralal li Dios; 5–6, Xk’ulb’al li evangelio, a’an ajwi’ xk’ulb’al li Kristo; 7–14, Nataqlaman re laj James Covel naq taakub’eeq xha’ ut taak’anjelaq sa’ li rawimq li Qaawa’; 15–21, Eb’ lix moos li Qaawa’ tento te’xjultika li evangelio rub’elaj li xkab’ xk’ulunik li Qaawa’; 22–24, Eb’ li neke’k’uluk re li evangelio te’ch’utub’aaq sa’ li yu’am a’in ut sa’ li junelik q’e kutan.

1 Chat-ab’inq, ut ab’i lix yaab’ xkux a’an li wan chalen chaq anchal li ajunelik q’e kutan toj anchal li junelik q’e kutan chik, li Xnimal ru bLaa’inin, a’an ajwi’ li Jesukristo—

2 Lix asaqen ut lix yu’am li ruchich’och’; jun saqen li nalemtz’un sa’ q’ojyin ut li q’ojyin moko naxtaw ta ru;

3 Laa’in ajwi’ li kinchal sa’ axjachleb’aal ru li kutan rik’ineb’ li we, ut eb’ li we moko kine’xk’ul ta;

4 A’ut re jo’ k’ihal li ke’k’uluk we, kink’e wankilal chi ok choq’ awalal; ut chi jo’kan ajwi’ tink’e re jo’ k’ihaleb’ li te’k’uluq we, wankilal chi ok choq’ walal.

5 Ut chi yaal, chi yaal, ninye aawe, ani nak’uluk re lin evangelio anikinixk’ul laa’in, ut ani ink’a’ nak’uluk re lin evangelio moko nikinixk’ul ta laa’in.

6 A’in ut lin aevangelio—li jalb’a-k’a’uxlej ut li kub’iha’ rik’in ha’, toja’ ut nachal li bkub’iha’ re xam ut re li Santil Musiq’ej, a’an laj K’ojob’anel Ch’oolej, li nak’utuk re chixjunil li k’a’aq re ru, ut cnaxk’ut li tuqtuukil k’a’aq re ru re li awa’b’ejihom.

7 Ut anajwan, k’e reetal, ninye aawe, at inmoos aJames, wilom laa k’anjel ut ninnaw aawu.

8 Ut chi yaal ninye aawe, tiik anajwan naq wan aach’ool chiwu sa’ li hoonal a’in, ut k’e reetal, laa’in kink’e ninqi osob’tesink sa’ xb’een aajolom;

9 A’b’anan, aawilom nimla rahil ch’oolejil, xb’aan naq xinaatz’eqtaana k’iila sut xb’aan li q’etq’etil ut li nachal wi’ xk’a’uxl li aruchich’och’.

10 A’b’an, k’e reetal, chalenaq xkutankil aakolb’al, wi tat-ab’inq chiru lix yaab’ inkux, li nayehok aawe: Waklin, ut achikub’eeq aaha’, ut ch’aj chaq laa maak, rik’in xpatz’b’al ink’ab’a’, ut taak’ul inMusiq’, ut jun osob’tesink k’a’jo’ xnimal, jo’ li maajun wa aanawom.

11 Ut wi nakab’aanu a’in, xinkawresi choq’ aawe jun k’anjel q’axal nim wi’chik. Taajultika lix tz’aqalil lin evangelio, li xintaqla chaq sa’eb’ li roso’jik kutan a’in, li sumwank li kintaqla re axk’amb’aleb’ chaq wi’chik lin tenamit, li wankeb’ sa’ lix junkab’al laj Israel.

12 Ut taak’ulmanq naq ataahilanq li wankilal sa’ aab’een; taawanq xnimal aapaab’aal, ut laa’in tinwanq aawik’in ut tinxik chiru laa wilob’aal.

13 Laa’at b’oqb’ilat chi ak’anjelak sa’ lin awimq, ut chixwaklesinkil lin iglees, ut bchixk’eeb’al chi k’utmank Sion, re naq taaruuq taasaho’q xch’ool sa’ xb’eeneb’ li tzuul ut ctaatamq.

14 K’e reetal, chi yaal, chi yaal, ninye aawe, naq moko b’oqb’ilat ta chi xik sa’eb’ li ch’och’ sa’ releb’aal saq’e; b’oqb’ilat b’an chi xik sa’ li Ohio.

15 Ut a’ yaal jo’ neke’xch’utub’ rib’ lin tenamit sa’ li Ohio, wan chi k’uulanb’il inb’aan jun aosob’tesink xkomon li moko nawb’il ta sa’ xyanqeb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq, ut taahoymanq sa’ xb’een xjolomeb’. Ut chalen chaq aran te’xik li winq sa’ bchixjunileb’ li ctenamit.

16 K’ehomaq reetal, chi yaal, chi yaal, ninye eere, naq eb’ li wankeb’ Ohio neke’xpatz’ ink’ab’a’ rik’in nimla paab’aal, neke’xk’oxla naq tinram li wuq’ sa’ raqb’a-aatin sa’ xb’eeneb’ li tenamit, a’b’an ink’a’ naru naq tintz’eqtaana xyaalal li waatin.

17 Jo’kan ut, yalomaq eeq’e rik’in xnimal eemetz’ew, ut b’oqomaq aj k’anjenel li tiikeb’ sa’ lin awimq, re naq ataasete’q li ruq’ li jun sutaq chik.

18 Ut a’ yaal jo’ neke’xjal xk’a’uxl ut neke’xk’ul lix tz’aqalil lin evangelio, ut neke’santob’resiik ru, laa’in tinram li wuq’ sa’ araqb’a-aatin.

19 Jo’kan ut, ayuqex, japomaq eere rik’in kawil xyaab’ kuxej, ut cheye: Taanach’oq chaq li awa’b’ejihom re choxa; ut cheyaab’asi: Hosanna! osob’tesinb’ilaq taxaq xk’ab’a’ li Dios Q’axal Taqenaq.

20 Ayuqex ut chexkub’sinq ha’ rik’in ha’, ut chekawresi li b’e chiru li wilob’aal choq’ re lix q’ehil aink’ulunik;

21 Xb’aan naq taanach’oq chaq xq’ehil; li akutan malaj li hoonal maajun winq bnanawok re; a’b’an ch’olch’o ru naq taachalq.

22 Ut ani nak’uluk re li k’a’aq re ru a’in, nikinixk’ul laa’in; ut eb’ a’an te’ch’utub’amanq wik’in sa’ li yu’am a’in ut sa’ li junelik q’e kutan.

23 Ut jo’kan wi’chik, taak’ulmanq naq sa’ xb’een jo’ k’ihal li nekekub’si xha’ rik’in ha’, teek’e lee aruq’, ut eb’ a’an te’xk’ul li bmaatan re li Santil Musiq’ej, ut te’wanq chi cilok chi uub’ej re rilb’al li reetalil dink’ulunik, ut te’xnaw wu.

24 K’ehomaq reetal, tink’ulunq chi seeb’. Chi jo’kan. Amen.