Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 75
chi ixb’ej chi uub’ej


Tasal 75

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Amherst, Ohio, 25 Enero 1832. Li jun tasal a’in naxch’utub’ wiib’eb’ li k’utb’esinb’il na’leb’ (li xb’een wan sa’ raqal 1 toj 22 ut li xkab’ wan sa’ raqal 23 toj 36) li ke’k’eeman sa’ jun ajwi’ li kutan. Yoo chaq chi uxmank jun li ch’utub’aj-ib’ sa’ li kik’ulub’aman ut kik’ojob’aman wi’ laj Jose Smith jo’ Awa’b’ej sa’ xb’een li Taqenaqil Tijonelil. Junjunq li xb’eenil ke’raj xnawb’al xkomon chik chirix li tento sa’ xb’eeneb’. Rik’in a’an ke’k’utb’esiman li na’leb’ a’in.

1–5, Eb’ li xb’eenil li tiikeb’ chi paab’ank, li neke’xjultika li evangelio, te’xk’ul li junelik yu’am; 6–12, Tijonqex re xk’ulb’al laj K’ojob’anel Ch’oolej, li nak’utuk re chixjunil li k’a’aq re ru; 13–22, Eb’ li xb’eenil te’k’ojlaaq re raqok aatin chirixeb’ li neke’tz’eqtaanank re lix jultikahomeb’; 23–36, Eb’ lix junkab’aleb’ li ani taqlanb’ileb’ chi k’anjelak tento te’xk’ul xtenq’ankil rik’in li iglees.

1 Chi yaal, chi yaal, ninye eere, laa’in li nin’aatinak rik’in ajwi’ axyaab’ xkux lin Musiq’, laa’in ajwi’ li bAlfa ut li Omega, lee Qaawa’ ut lee Dios—

2 Chex’ab’inq, ex li kexk’ehok re lee k’ab’a’ re texxik chixch’olob’ankil lin evangelio, ut achixsetb’al ruq’ li bwawimq.

3 K’ehomaq reetal, ninye eere naq a’an rajom inch’ool naq texxik ut ink’a’ teeb’ay eerib’, chi moko taawanq aeeq’emal, texk’anjelaq b’an rik’in xnimal eemetz’ew—

4 Rik’in xtaqsinkil xyaab’ eekux jo’ rik’in xyaab’ jun trompeet, re axch’olob’ankil li byaal jo’ chanruheb’ li k’utb’esinb’il na’leb’ ut taqlahom li kink’e eere.

5 Ut chi jo’kan, wi tiikex chi paab’ank, taatub’laaq li k’iila aq’olom cherix, ut taak’ehe’q choq’ beekoroon li cnimank-u, ut li dloq’alil, ut li ekole’k chiru li kamk, ut li fjunelik yu’am.

6 Jo’kan ut, chi yaal ninye re lin moos aj William E. McLellin, anawisi lix taqlankil li kink’e re naq taaxik sa’eb’ li ch’och’ sa’ releb’aal li saq’e;

7 Ut nink’e jun ak’ xtaqlankil, ut jun ak’ taqlahom, sa’ li aninq’us wi’ laa’in, li Qaawa’, xb’aan lix bwech’ihom lix ch’ool;

8 Ut a’an xmaakob’; a’b’anan laa’in ninkuy xmaak ut ninye wi’chik re, Ayu sa’eb’ li ch’och’ sa’ xtz’e li saq’e.

9 Ut lin moos aj Luke Johnson chixik rochb’een, ut che’xch’olob’aq li k’a’aq re ru keb’intaqla wi’—

10 Rik’in xpatz’b’al xk’ab’a’ li Qaawa’ re xk’ulb’al laj aK’ojob’anel Ch’oolej, li taak’utuq chiruheb’ chixjunil li k’a’aq re ru li aajel ru choq’ reheb’—

11 Rik’in atijok junelik re naq moko te’ch’inanq ta xch’ool; ut a’ yaal jo’ neke’xb’aanu a’in, laa’in tinwanq rik’ineb’ toj reetal ajwi’ sa’ li roso’jik.

12 K’ehomaq reetal, a’in li rajom li Qaawa’ lee Dios cherix. Chi jo’kan. Amen.

13 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal jo’ka’in naxye li Qaawa’, lin moos aj aOrson Hyde ut lin moos aj bSamuel H. Smith che’xchapaq lix b’e sa’eb’ li ch’och’ sa’ releb’aal li saq’e, ut che’xch’olob’ li k’a’aq re ru keb’intaqla wi’; ut a’ yaal jo’ tiikeb’ chi paab’ank, ilomaq, laa’in tinwanq crik’ineb’ toj reetal ajwi’ sa’ li roso’jik.

14 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye re lin moos aj Lyman Johnson, ut re lin moos aj aOrson Pratt, eb’ a’an te’xchap ajwi’ lix b’eheb’ sa’eb’ li ch’och’ sa’ releb’aal li saq’e; ut k’ehomaq reetal, ut ilomaq, laa’in wankin rik’ineb’, toj sa’ ajwi’ li roso’jik.

15 Ut jo’kan wi’chik, ninye re lin moos aj Asa Dodds, ut re lin moos aj Calves Wilson, naq te’xchap ajwi’ lix b’eheb’ sa’eb’ li ch’och’ sa’ rokeb’aal li saq’e, ut te’xch’olob’ lin evangelio, jo’ chanru ajwi’ li keb’intaqla wi’.

16 Ut ani tiik chi paab’ank taanumtaaq sa’ xb’een chixjunil li k’a’aq re ru, ut ataawaklesimanq sa’ roso’jik li kutan.

17 Ut jo’kan wi’chik, ninye re lin moos aj Major N. Ashley, ut lin moos aj Burr Riggs, che’xchapaq ajwi’ lix b’e sa’ li ch’och’ sa’ xtz’e li saq’e.

18 Relik chi yaal, che’xchapaq lix b’e chixjunileb’ a’an, jo’ li keb’intaqla wi’, ut che’xik sa’ li junjunq chi ochoch, ut sa’ li junjunq chi k’aleb’aal, ut sa’ li junjunq chi tenamit.

19 Ut yalaq ochoch tex’ok wi’, ut nekexxk’uleb’, kanab’omaq lee rosob’tesihom sa’ xb’een li ochoch a’an.

20 Ut yalaq ochoch tex’ok wi’, ut ink’a’ nekexxk’uleb’, tex’elq chaq chi seeb’ sa’ li ochoch a’an, ut ateechiq’chiq’i chaq xpoqsil lee roq choq’ xk’utb’al xyaalal chirixeb’.

21 Ut texnujob’resiiq rik’in asahil ch’oolejil ut xsahil eeraam; ut nawomaq a’in, naq sa’ xkutankil li raqb’a-aatin laa’ex texwanq choq’ aj braqol aatin chirix li ochoch a’an, ut teeteneb’ tojb’a-maak sa’ xb’eeneb’;

22 Ut ka’ch’inaq wi’chik xrahileb’ li maak’a’eb’ xnawom chirix li Dios sa’ xkutankil li raqb’a-aatin, chiru li ochoch a’an; jo’kan ut, ab’ak’omaq lee yiitoq ut tiikaqex chi paab’ank, ut laa’ex texnumtaaq sa’ xb’een chixjunil li k’a’aq re ru, ut texwaklesiiq sa’ roso’jik li kutan. Chi jo’kan. Amen.

23 Ut jo’kan wi’chik, jo’ka’in naxye li Qaawa’ eere, ex xb’eenil re lin iglees, li kexk’ehok re lee k’ab’a’ re taaruuq teenaw li rajom xch’ool cherix—

24 K’ehomaq reetal, ninye eere, naq li teneb’anb’il sa’ xb’een li iglees, a’an tenq’ank sa’ xk’eeb’al li nak’anjelak reheb’ lix junkab’aleb’ a’an, ut jo’kan ajwi’ xk’eeb’al li nak’anjelak reheb’ lix junkab’aleb’ li ani b’oqb’ileb’ ut li tento naq te’taqlamanq sa’ li ruchich’och’ re xch’olob’ankil li evangelio chiru li ruchich’och’.

25 Jo’kan ut, laa’in, li Qaawa’, nink’e eere li taqlahom a’in, naq teetaw li na’ajej choq’ reheb’ lee junkab’al, a’ yaal jo’ wankeb’ xch’ool lee komon chixteeb’al lix ch’ooleb’.

26 Ut chixjunileb’ li ani neke’ru chixtawb’al li na’ajej choq’ reheb’ lix junkab’aleb’, ut li k’a’ru nak’anjelak reheb’ chi k’eeb’il xb’aan li iglees, me’xb’ay rib’ chi xik sa’ li ruchich’och’, ma sa’ releb’aal li saq’e malaj sa’ rokeb’aal, malaj sa’ xnim li saq’e, malaj sa’ xtz’e.

27 Che’tz’aamanq ut te’k’uluq, che’toch’oq ut taateemanq chiruheb’, ut taak’ehe’q chi nawmank chalen chaq taqe’q, xb’aan ajwi’ laj aK’ojob’anel Ch’oolej, toj b’ar te’xik.

28 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, naq li junjunq chi winq li teneb’anb’il achixk’eeb’al li nak’anjelak re tz’aqal lix bjunkab’al, chixk’ehaq, ut maamin taasachq lix koroon chiru; ut chik’anjelaq sa’ li iglees.

29 Chiwanq li junjunq chi winq chi ayalb’ilaq xq’e sa’ chixjunil li k’a’aq re ru. Ut blaj q’em maak’a’aq xna’aj sa’ li iglees, ka’ajwi’ wi tixjal xk’a’uxl ut tixtuqub’ li b’e wan wi’.

30 Jo’kan ut, lin moos aj Simeon Carter ut lin moos aj Emer Harris che’junajimanq sa’ li k’anjel;

31 Ut jo’kan ajwi’ lin moos aj Ezra Thayre ut lin moos aj aThomas B. Marsh;

32 Jo’kan ajwi’ lin moos aj Hyrum Smith ut lin moos aj Reynolds Cahoon;

33 Ut jo’kan ajwi’ lin moos aj Daniel Stanton ut lin moos aj Seymour Brunson;

34 Ut jo’kan ajwi’ lin moos aj Sylvester Smith ut lin moos aj Gideon Carter;

35 Ut jo’kan ajwi’ lin moos aj Ruggles Eames ut lin moos aj Stephen Burnett;

36 Ut jo’kan ajwi’ lin moos aj Micah B. Welton ut jo’kan ajwi’ lin moos aj Eden Smith. Chi jo’kan. Amen.