Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 136
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 136

Li raatin ut rajom xch’ool li Qaawa’, k’eeb’il rik’in xtz’uumal re li Awa’b’ej Brigham Young sa’ Winter Quarters [Muheb’aal re Hab’alq’e], lix teepal Israel, xch’och’eb’ laj ral ch’och’ Omaha, chire li Nima’ Missouri sa’ rokeb’aal saq’e, nach’ rik’in Council Bluffs, Iowa.

1–16, Nach’olob’aman xyaalal chan ru naq tento taak’uub’amanq lix teepal Israel choq’ re lix b’eenikeb’ sa’ xjayal li rokeb’aal li saq’e; 17–27, Eb’ laj santil paab’anel taqlanb’ileb’ chixpaab’ankil k’iila na’leb’ re li evangelio; 28–33, Eb’ laj santil paab’anel tento te’b’ichanq, te’xajoq, te’tijoq, ut te’xtzol li chaab’il na’leb’; 34–42, Neke’kamsiik li profeet re naq nimanb’ilaqeb’ ru, ut re taak’ehe’q tojb’a-maak sa’ xb’eeneb’ laj maak.

1 Li Raatin ut Rajom xch’ool li Qaawa’ chirix lix Teepal Israel sa’ lix b’eenikeb’ sa’ Rokeb’aal li saq’e:

2 Chixjunileb’ li tenamit re aLix Iglees li Jesukristo reheb’ laj Santil Paab’anel sa’ Roso’jikeb’ li Kutan, ut eb’ li neke’b’eek rochb’eeneb’, che’k’uub’amanq chi teep, rik’in jun li sumwank ut jun li yeechi’ink naq te’xpaab’ chixjunil li jar taqlahom ut k’uub’anb’il aatin re li Qaawa’ qaDios.

3 Che’k’uub’amanq li jar teep rik’ineb’ laj taqlanel sa’ xb’een li junq acient, laj taqlanel sa’ xb’een li lajetq roxk’aal, ut laj taqlanel sa’ xb’een li lajetq, rik’in jun awa’b’ej ut wiib’ lix tenq’ aj k’ehol na’leb’ sa’ xjolomileb’, chi b’eresinb’il xb’aaneb’ li Kab’laju chi bApostol.

4 A’inaq ut li aqasumwank—naq btoob’eeq sa’ chixjunil lix ck’ojob’anb’il k’anjel li Qaawa’.

5 Li junjunq teep che’xtaw choq’ reheb’ chixjunil li sumal chi b’ooyx, li b’eleb’aal, li k’a’ru taak’anjelaq reheb’, li aq’ej, ut k’a’ chik ru na’ajman choq’ re lix b’eenikeb’, li naru chiruheb’.

6 Naq ak k’uub’anb’ileb’ li jar teep, che’xyal xq’e rik’in xnimaleb’ xmetz’ew, re kawresink choq’ reheb’ li te’kanaaq.

7 Li junjunq teep, rik’ineb’ laj taqlanel ut li awa’b’ej sa’ xb’eeneb’, che’xk’oxla jarub’ te’ruuq chi xik sa’ xtiklajik li saq’ehil li taachalq; toja’ ut naq che’xsik’ tz’aqal rajlankileb’ li winq kaweb’ roq ruq’ ut xtawomeb’ xna’leb’, re xk’amb’al li sumal chi b’ooyx, li iyaj, ut li k’anjeleb’aal re awk, re te’xik choq’ aj tehol b’e, re te’xkawresi rawb’al li iyaj sa’ xtiklajik li saq’ehil.

8 Li junjunq teep chixkuy xk’ulb’al xjachb’al chi juntaq’eet, jo’ chanru jachb’il ru li k’a’ru reheb’, sa’ xk’amb’aleb’ li aneb’a’, li bxmalka’an, li cmaak’a’eb’ xyuwa’, ut lix junkab’aleb’ li ani xikenaqeb’ sa’ li teep aj pleet, re naq lix yaab’eb’ li xmalka’an ut li maak’a’eb’ xyuwa’ ink’a’ taataqe’q sa’ xxik li Qaawa’ re xjitb’al li tenamit a’in.

9 Li junjunq teep chixkawresiheb’ li ochoch, ut li ch’och’ re rawb’al li iyaj nak’uxman, choq’ reheb’ li te’kanaaq chi ixej sa’ li kutan a’in; ut a’in li rajom xch’ool li Qaawa’ chirix lix tenamit.

10 Li junjunq chi winq chiroksi chixjunil lix wankilal ut li k’a’ru re, re xnumsinkil li tenamit a’in toj sa’ li na’ajej b’ar tixk’ojob’ wi’ li Qaawa’ jun aroqechal Sion.

11 Ut wi nekeb’aanu a’in chi saq ru eech’ool, rik’in anchal eetiikilal chi paab’ank, atex’osob’tesiiq; tex’osob’tesiiq sa’ lee ketomq, ut sa’ lee teep chi xul, ut sa’ lee ch’och’, ut sa’ lee rochoch, ut sa’ lee junkab’al.

12 Eb’ lin moos aj Ezra T. Benson ut aj Erastus Snow che’xk’uub’ jun teep.

13 Ut eb’ lin moos aj Orson Pratt ut aj Wilford Woodruff che’xk’uub’ jun teep.

14 Jo’kan ajwi’, eb’ lin moos aj Amasa Lyman ut aj George A. Smith che’xk’uub’ jun teep.

15 Ut che’xxaqab’eb’ li awa’b’ej, ut eb’ laj taqlanel sa’ xb’een li junq cient, ut li lajetq roxk’aal, ut li lajetq.

16 Ut eb’ lin moos li xaqab’anb’ileb’ che’xik ut che’xk’ut a’in, li rajom inch’ool, chiruheb’ laj santil paab’anel, re naq kawresinb’ilaqeb’ chi xik sa’ jun li ch’och’ re tuqtuukilal.

17 Chapomaq lee b’e, ut cheb’aanu jo’ chanru li kinye eere, ut meexuwa ru li xik’ neke’ilok eere; xb’aan naq maak’a’aqeb’ xwankil chixramb’al lin k’anjel.

18 Sion ataatoje’q rix sa’ li kutan k’oxlanb’il inb’aan.

19 Ut wi junaq winq naxsik’ xwaklesinkil rib’ xjunes, ut ink’a’ naxsik’ li ana’leb’ nink’e, maak’a’aq xwankilal, ut k’utb’esinb’ilaq lix majelal xna’leb’.

20 Chexsik’oq; ut achepaab’ chixjunil li aatin nekexaqab’ cherib’il eerib’; ut bmaara ru li k’a’ru re laa was aawiitz’in.

21 aRamomaq eerib’ chiru li ink’a’ us sa’ xyeeb’al xk’ab’a’ li Qaawa’ chi maak’a’ xyaalal, xb’aan naq laa’in li Qaawa’ lee Dios, lix bDios ajwi’ eb’ lee yuwa’, lix Dios laj Abraham ut laj Isaak ut laj Jakob.

22 aLaa’in li kink’amokeb’ xb’e li ralal xk’ajol laj Israel chi elk chaq sa’ li ch’och’ Egipto; ut ye’b’il li wuq’ sa’ roso’jikeb’ li kutan, re bxkolb’al lin tenamit Israel.

23 Kanab’omaq awech’ok li jun rik’in li jun chik, kanab’omaq bmaa’usilank li jun re li jun chik.

24 Kanab’omaq li akalaak, ut lee raatin bchixwaklesi eeraam cherib’il eerib’.

25 Wi nakatto’nink rik’in laa was aawiitz’in, taak’e wi’chik li k’a’ru axato’ni; ut wi ink’a’ nakatru chixtojb’al, tikto tatxik ut taaye re laa was aawiitz’in, maare anchal tatxjit.

26 Wi nakataw k’a’ru axsach chiru laa was aawiitz’in, tatsik’oq chi yalb’il aaq’e toj reetal taaq’aaxtesi wi’chik re.

27 aYalb’ilaq aaq’e sa’ xk’uulankil li k’a’ru aawe, re naq laa’aqat chaab’il bmertoom, xb’aan naq a’an li maatan siib’il aawe xb’aan li Qaawa’ laa Dios, ut laa’at lix mertoom.

28 Wi sa aach’ool, nima ru li Qaawa’ rik’in ab’ichank, rik’in wajb’ak, rik’in xajok, ut rik’in jun btij re nimank loq’al ut re cb’antioxink.

29 Wi ara aach’ool, patz’ xk’ab’a’ li Qaawa’ laa Dios rik’in tz’aamank, re naq btaasaho’q lee raam.

30 Maaxuwa ruheb’ li xik’ neke’ilok aawe, xb’aan naq eb’ a’an wankeb’ sa’ wuq’ ut laa’in tinb’aanu li nasaho’ wi’ inch’ool rik’ineb’.

31 Eb’ lin tenamit tento ate’yale’q rix sa’ chixjunil li k’a’aq re ru, re naq kawresinb’ilaqeb’ chixk’ulb’al li bloq’alil li wan wik’in choq’ reheb’, a’an xloq’al ajwi’ Sion; ut ani ink’a’ nakuyuk re li cq’use’k moko k’ulub’ej ta choq’ re lin awa’b’ejihom.

32 Li ani maak’a’ xnawom chixtzol li achaab’il na’leb’, rik’in bxtuulanob’resinkil rib’ ut xpatz’b’al xk’ab’a’ li Qaawa’ lix Dios, re naq taateemanq xnaq’ ru re taa’iloq, ut taateemanq lix xik re taa’ab’inq;

33 Xb’aan naq lin aMusiq’ taqlanb’il sa’ li ruchich’och’ re xkutanob’resinkil li tuulaneb’ xch’ool ut li kub’enaqeb’ li raam, ut re xjitb’aleb’ li moko useb’ ta.

34 Eb’ lee ras eeriitz’in xexxtz’eqtaanaheb’ laa’ex ut li yaal ch’olob’anb’il eeb’aan, a’eb’ ajwi’ li nimla tenamit li ax’alinasink chaq eere;

35 Ut anajwan chalk re xkutankil lix nimal lix rahilaleb’, xkutankil ajwi’ li rahil ch’oolejil, chanchan jun ixq li yoo chi alank; ut nimaq xrahileb’ xch’ool wi ink’a’ neke’xjal xk’a’uxl sa’ junpaat, relik chi yaal, q’axal sa’ junpaat.

36 Xb’aan naq ke’xkamsiheb’ li profeet, ut eb’ li taqlanb’ileb’ chaq rik’ineb’; ut ke’xhoy li kik’elej li maak’a’ xmaak, li nayaab’ak chaq chi ch’och’ chixjitb’aleb’.

37 Jo’kan ut, misach eech’ool rik’in li k’a’aq re ru a’in, xb’aan naq maji’ asaq eeru; maji’ nekexruhan chixkuyb’al inloq’al; a’b’anan teeril ajwi’ wi tiikex chixpaab’ankil chixjunil li waatin li bkink’e eere, chalen chaq xkutankil laj Adan toj reetal laj Abraham, chalen chaq laj Abraham toj reetal laj Moises, chalen chaq laj Moises toj reetal li Jesus ut eb’ lix apostol, ut chalen chaq li Jesus ut eb’ lix apostol toj reetal laj Jose Smith, li kinb’oq chaq rik’ineb’ lin canjel, lin moos aj k’anjelanel, ut rik’in tz’aqal lix yaab’ inkux chalen chaq sa’ choxa, re xk’eeb’al chi k’utmank lin k’anjel.

38 Ut a’ k’ojlajik a’an kixk’e, ut tiik chaq chi paab’ank; ut kinxok wik’in.

39 Naab’al ke’sach xch’ooleb’ xb’aan xkamik; a’b’anan ki’ajman ru naq atixtz’ap chaq rik’in lix bkik’el li cyaal kixch’olob’, re naq nimanb’ilaq ru a’an ut re taak’ehe’q tojb’a-maak sa’ xb’eeneb’ laj maak.

40 Ma ink’a’ kexinkol chiruheb’ ali xik’ neke’ilok eere, ka’ajwi’ naq kinkanab’ jun xk’utb’al xyaalal ink’ab’a’?

41 Anajwan ut, chex’ab’inq ex tenamit re lin aiglees, ut ex xb’eenil, ab’inqex sa’ komonil, ak xek’ul lin bawa’b’ejihom.

42 Yalb’ilaq eeq’e sa’ xpaab’ankil chixjunil lin taqlahom, maare anchal taachalq li raqb’a-aatin sa’ eeb’een, ut taalajq eepaab’aal, ut eb’ li xik’ neke’ilok eere te’numtaaq sa’ eeb’een. Chi jo’kan maak’a’ chik anajwan. Amen ut Amen.