Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 22
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 22

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Manchester, Nueva York, 16 Abril, 1830. Kik’eeman li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in re li iglees sa’ xk’ab’a’ naq ke’wan li ak kub’enaqeb’ chaq xha’ li ke’ajok re xjunajinkil rib’ rik’in li Iglees chi ink’a’ te’kub’eeq wi’chik xha’.

1, li Kub’iha’ a’an jun li ak’ sumwank li junelik nakana; 2–4, Tento taa’uxq li kub’iha’ chi k’eeb’il li wankilal.

1 K’ehomaq reetal, ninye eere naq chixjunil li anajteril sumwank kink’e chi oso’k sa’ li na’leb’ a’in; ut a’in jun sumwank li bak’ ut li junelik nakana, a’an ajwi’ li kiwan chaq chalen sa’ xtiklajik.

2 Jo’kan ut, us ta taakub’eeq xha’ junaq winq jun cient wa, maak’a’ na’ok wi’ re, xb’aan naq ink’a’ nekexru chi ok sa’ li okeb’aal laatz’ xb’aan lix achaq’rab’ laj Moises, chi moko xb’aan lee bkamenaqil k’anjel.

3 Xb’aan naq a’an sa’ xk’ab’a’ lee kamenaqil k’anjel naq kink’e chi waklesimank li roso’jikil sumwank a’in ut li iglees a’in choq’ we, jo’ chanru ajwi’ sa’ najter kutan.

4 Jo’kan ut, okanqex sa’ li aokeb’aal, jo’ kintaqla, ut bmeesik’ xk’eeb’al xna’leb’ lee Dios. Amen.