Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 23
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 23

Oob’ chi k’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Manchester, Nueva York, Abril 1830, re laj Oliver Cowdery, laj Hyrum Smith, laj Samuel H. Smith, laj Jose Smith, yuwa’b’ej, ut laj Jose Knight, yuwa’b’ej. Rik’in naq li oob’ chi winq li yeeb’ileb’ resil ke’raj chi anchaleb’ xch’ool xnawb’al chirix li teneb’anb’il sa’ xb’een li junjunq, li Profeet kipatz’ok chiru li Qaawa’ ut kixk’ul jun li k’utb’esinb’il na’leb’ choq’ re li junjunq.

1–7, Eb’ li tzolom a’in li ke’wan sa’ xtiklajik neke’b’oqe’ chi jultikank aatin, chi waklesink ch’oolej, ut chixk’eeb’al xkawilal li Iglees.

1 K’e reetal, ninye aawe laa’at, Oliver, junjunq li aatin. K’e reetal, osob’tesinb’ilat, ut maajun tojb’a-maak wan sa’ aab’een. A’ut chawil aawib’ chiru li aq’etq’etil, maare anchal tat-ok sa’ li baaleek.

2 K’e chi nawmank laa b’oqb’al choq’ re li iglees, ut chiru ajwi’ li ruchich’och’, ut taateemanq aach’ool re xjultikankil li yaal chalen anajwan ut chi junelik. Amen.

3 K’e reetal, ninye aawe laa’at, Hyrum, junjunq li aatin; xb’aan naq laa’at ajwi’ maajun tojb’a-maak wan sa’ aab’een, ut teeb’il aach’ool, ut hitb’il li ru’uj aawaq’, ut laa b’oqb’al a’an re waklesink ch’oolej, ut re axk’eeb’al xkawilal li iglees rajlal. Jo’kan naq teneb’anb’ilat choq’ re li iglees chi junelik, ut a’in xb’aan laa junkab’al. Amen.

4 K’e reetal, ninye junjunq li aatin aawe laa’at, aSamuel; xb’aan naq laa’at ajwi’ maajun tojb’a-maak wan sa’ aab’een, ut laa b’oqb’al a’an re waklesink ch’oolej, ut re xk’eeb’al xkawilal li iglees; ut toj maji’ b’oqb’ilat chi jultikank aatin chiru li ruchich’och’. Amen.

5 K’e reetal, ninye junjunq li aatin aawe laa’at, Jose; xb’aan naq laa’at ajwi’ maajun tojb’a-maak wan sa’ aab’een, ut laa b’oqb’al a’an re waklesink ch’oolej, ut re xk’eeb’al xkawilal li iglees; ut a’in li teneb’anb’il sa’ aab’een chalen anajwan ut chi junelik. Amen.

6 K’e reetal, nink’utb’esi aawe laa’at, Joseph Knight, rik’in li aatin a’in, naq tento taapaqo laa akrus, sa’ li tento btattijoq wi’ crik’in xyaab’ aakux chiru li ruchich’och’ jo’ ajwi’ sa’ muqmu, ut sa’ laa junkab’al, ut sa’ xyanqeb’ li raab’ileb’ aab’aan, ut sa’ chixjunil li na’ajej.

7 Ut k’e reetal, li teneb’anb’il sa’ aab’een, a’an axjunajinkil aawib’ rik’in li tz’aqal iglees, ut xk’eeb’al laa waatin chi waklesink ch’oolej rajlal, re taaruuq taak’ul lix q’ajkamunkil laj k’anjel. Amen.