Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 17
chi ixb’ej chi uub’ej


Tasal 17

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, re laj Oliver Cowdery, laj David Whitmer, ut laj Martin Harris, sa’ Fayette, Nueva York, Junio 1829, rub’elaj naq ke’rileb’ li tz’iib’anb’il perel ch’iich’ wan wi’ li tz’iib’anb’il esil re lix Hu laj Mormon. Laj Jose ut lix tz’iib’anel, aj Oliver Cowdery, ke’xtzol sa’ xjaltesinkileb’ ru li perel ch’iich’ re lix Hu laj Mormon, naq te’eetaliiq oxib’ chi aj yehol nawom li sik’b’ilaqeb’ ru (chi’ilmanq sa’ Eter 5:2–4; 2 Nefi 11:3; 27:12). Laj Oliver Cowdery, laj David Whitmer, ut laj Martin Harris ke’eek’asiik xb’aan jun xmusiq’anb’il ajomeb’ naq te’wanq choq’ li oxib’ chi aj yehol nawom sik’b’ileb’ ru. Li Profeet kipatz’ok rik’in li Qaawa’, ut kik’ehe’ li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in re xchaq’b’enkil chiru li Urim ut Tumim.

1–4, Xb’aan li paab’aal li Oxib’ chi aj Yehol Nawom te’rileb’ li perel ch’iich’ ut xkomon chik li k’a’aq re ru loq’; 5–9, li Kristo naxch’olob’ xyaalal naq lix Hu laj Mormon chalenaq chaq rik’in li Dios.

1 K’ehomaq reetal, ninye eere, naq tento teekanab’ eerib’ chiru li waatin, ut wi nekeb’aanu chi anchal li rajom eech’ool, ateerileb’ li bperel ch’iich’, ut jo’kan ajwi’ li xramb’al ru ch’oolej, lix cyok’leb’ ch’iich’ laj Laban, li dUrim ut Tumim li kik’ehe’ re li eras laj Jared chiru li tzuul, naq kiraatina li Qaawa’ chi fk’utk’u chiru rilob’aal, ut li gsachb’a-ch’oolejil b’eresinel ch’iich’ li kik’eeman re laj Lehi naq wan chiru yamyookil ch’och’, sa’eb’ lix nub’aal li hKaqi Palaw.

2 Ut a’ xb’aan eepaab’aal naq teeril, xb’aan li paab’aal ajwi’ a’an li kiwan rik’in li profeet aj najtereb’ chaq.

3 Ut chirix naq xetaw eepaab’aal, ut xeril rik’in xnaq’ eeru, ateech’olob’ xyaalal chirix, rik’in lix wankil li Dios;

4 Ut a’in teeb’aanu re naq lin moos aj Jose Smith, alalb’ej, ink’a’ taasache’q, re naq tink’e chi uxmank lin tiikil ajom choq’ reheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq sa’ li k’anjel a’in.

5 Ut laa’ex teech’olob’ xyaalal naq xerileb’, jo’ chanru ajwi’ xrileb’ lin moos aj Jose Smith, alalb’ej, xb’aan naq a’an xb’aan inwankil naq xrileb’, ut a’an xb’aan naq kiwan xpaab’aal.

6 Ut a’an kixjaltesi ru li ahu, li jun braqal ajwi’ a’an li kintaqla wi’; ut jo’ naq yo’yo lee Qaawa’ ut lee Dios, yaal a’an.

7 Jo’kan ut, xek’ul li wankilal ajwi’ a’an, ut li paab’aal ajwi’ a’an, ut li maatan ajwi’ a’an, jo’ li kixk’ul a’an;

8 Ut wi nekeb’aanuheb’ lin roso’jikil taqlahom a’in, li kink’e eere, li arokeb’aal xb’alb’a ink’a’ taanumtaaq sa’ eeb’een; xb’aan naq li bwusilal tz’aqal choq’ eere, ut ctexwaklesiiq sa’ roso’jik li kutan.

9 Ut laa’in, li Jesukristo, lee aQaawa’ ut lee Dios, kinyehok re choq’ eere, re naq tink’e chi uxmank lin tiikil ajom choq’ reheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq. Amen.