Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 122
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 122

Li raatin li Qaawa’ re laj Jose Smith li Profeet, naq kiwan choq’ preex sa’ li tz’alam sa’ Liberty, Missouri. Li jun tasal a’in, a’an jun raqal isinb’il sa’ jun li hu taqlanb’il re li Iglees sa’ 20 Marzo, 1839 (chi’ilmanq xtiklajik li tasa 121).

1–4, Eb’ lix maril li ch’och’ te’patz’oq chirix lix k’ab’a’ laj Jose Smith; 5–7, Chixjunil lix ch’a’ajkilal ut lix tawajik tixk’e xna’leb’ ut taawanq choq’ re xchaab’ilal; 8–9, Li Ralal li Winq xkub’e rub’eleb’ chixjunil.

1 Eb’ lix maril li ch’och’ te’patz’oq chirix laa ak’ab’a’, ut eb’ li maak’a’eb’ xna’leb’ tate’xse’e, ut li xb’alb’a taajosq’ob’resinq chawix;

2 A’ut li saqeb’ ru xch’ool, ut li chaab’ileb’ xna’leb’, ut li tiikeb’ li raam, ut li saqeb’ ru xyu’am, te’xsik’ li ana’leb’, ut li wankilal ut li osob’tesink chi rajlal rub’el laa wuq’.

3 Ut eb’ laa tenamit maajo’q’e te’isiiq aawik’in xb’aan li aatin te’xch’olob’ li xate’xkanab’ re aapleetinkil.

4 Ut us ta xb’aan lix wankileb’ a’an tatk’ehe’q sa’ ch’a’ajkilal, ut sa’ xtz’apam li ramleb’ ch’iich’ ut li tz’ak, toj tatwanq chi nimanb’il aawu; ut yal jun ch’ina ak’amok chik ut lix yaab’ aakux q’axal xuwajelaq wi’chik sa’ xyiheb’ li xik’ neke’ilok aawe chiru li josq’il bkaqkojl, xb’aan laa tiikilal; ut laa Dios taaxaqliiq chak’atq chi junelik q’e kutan.

5 Wi nakatb’oqe’ chi nume’k chiru li rahilal; wi wan li rahilal sa’ aab’een sa’ xyanqeb’ li b’alaq’il komon, wi wan rahilal sa’ aab’een sa’ xyanqeb’ laj elq’; wi wan rahilal sa’ aab’een sa’ ch’och’ malaj sa’ palaw;

6 Wi jitb’ilat rik’in li k’iila paay chi b’alaq’il jitok; wi eb’ li xik’ neke’ilok aawe neke’t’ane’ sa’ aab’een; wi nakate’xmaq’ chaq chiru li wank rik’in laa yuwa’ ut laa na’, ut eb’ laa wech alal ut laa wanab’; ut wi chi b’otz’b’il li yok’leb’ ch’iich’ eb’ li xik’ neke’ilok aawe nakate’xmaq’ chaq chire xch’ool laa wixaqil ut eb’ laa walal aak’ajol, ut laa walal asb’ej, us ta yal waqib’ chihab’ xyu’am, tixchap laa waq’ ut tixye, Yuwa’, yuwa’, k’a’ naq ink’a’ tatruuq chi kanaak qik’in? At inyuwa’, k’a’ru te’xb’aanu li winq aawik’in? wi ut chirix a’an taa’isiiq chaq chawu rik’in li yok’leb’ ch’iich’, ut tatkelooq sa’ tz’alam, ut eb’ li xik’ neke’ilok aawe te’b’eeq chasutam chanchan eb’ li axojb’ li neke’xsik’ xkik’el li karneer;

7 Wi ut tatkute’q sa’ li jul, malaj sa’ ruq’eb’ laj kamsinel, ut taateneb’amanq li kamk sa’ aab’een; wi tatkute’q sa’ li achamal ha’; wi lix b’olb’ookil roq li ha’ tixk’uub’ xna’leb’ chasachb’al; wi li kawil iq’ taa’ok choq’ aj xik’ ilonel chawu; wi li choxa tixch’utub’ xq’eqal ru, ut chixjunil li yo’ob’tesinb’il wi’ li k’a’aq re ru tixjunaji rib’ chixramb’al ru li b’e; ut sa’ xb’een chixjunil, wi tz’aqal li rokeb’aal bxb’alb’a tixte x’anchalil li re chawix, chanaw, at walal, naq chixjunil li k’a’aq re ru a’in tixk’e caana’leb’, ut taawanq choq’ re aachaab’ilal.

8 Li aRalal li Winq bxkub’e rub’el chixjunil a’in. Ma nim tab’i’ aawu chiru a’an?

9 Jo’kan ut, chatkanaaq sa’ laa b’e, ut li tijonelil ataakanaaq aawik’in; xb’aan naq eb’ a’an bxaqxo lix marileb’, ink’a’ neke’ru chi q’axok. Nawb’ileb’ ru laa ckutan, ut moko taak’ose’q ta rajlankil aachihab’; jo’kan ut, dmaaxuwa k’a’ru taaruuq tixb’aanu li winq, xb’aan naq li Dios taawanq aawik’in chi junelik q’e kutan.