Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 134
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 134

Jun xch’olob’ankil li k’a’ru paab’anb’il chirixeb’ li jolomil tenamit ut li jar paay chi chaq’rab’, k’ulub’anb’il sa’ komonil sa’ jun jolomil ch’utlajik re li Iglees sa’ Kirtland, Ohio, 17 Agosto 1835. Naab’aleb’ laj santil paab’anel ke’ch’utla re aatinak chirix li k’a’ru taawanq sa’ li xb’een xk’uub’lajik li hu Tzol’leb’ ut Sumwank. Sa’ li kutan a’an, kiyeeman li aatin a’in sa’ xtiklajik li ch’olob’ank a’in: “Re naq li k’a’ru paab’anb’il qab’aan chirix li ruchich’och’il jolomil tenamit ut li jar paay chi chaq’rab’ ink’a’ taawanq chi ch’olob’anb’il chi moko chi tawb’il ru chi ink’a’ us, xqak’oxla naq na’ajman xk’utb’al, sa’ roso’jik li jun raqal chi hu a’in, li qak’oxlahom chirix ajwi’ a’an.”

1–4, Eb’ li jolomil tenamit tento te’xk’uula chi moko ramb’il ta li reek’ob’aal ch’oolej ut li loq’onink; 5–8, Chixjunileb’ li winq tento te’xxaqab’ xwankil lix jolomil lix tenamiteb’, ut tento te’roxloq’i ut te’xk’e xloq’al li chaq’rab’; 9–10, Eb’ li ch’utam chi paab’aal tento naq ink’a’ te’xk’anjela lix wankilal li tenamit; 11–12, Eb’ li winq neke’kana sa’ tiikilal wi neke’xkol rib’ ut li k’a’ru reheb’.

1 Laa’o naqapaab’ naq eb’ li ajolomil tenamit k’ojob’anb’ileb’ xb’aan li Dios choq’ re lix chaab’ilaleb’ li winq; ut naq a’an narileb’ li winq chi bteneb’anb’il sa’ lix b’aanuhomeb’ chirix, sa’ xyiib’ankil jo’ ajwi’ sa’ xk’anjelankil li chaq’rab’, choq’ re lix chaab’ilal ut lix kolb’al rix lix komonil li tenamit.

2 Naqapaab’ naq maajun jolomil tenamit naru nawan sa’ tuqtuukilal, ka’ajwi’ naq nayiib’aman ut nateneb’aman xpaab’ankil li jar chaq’rab’ li te’k’ehoq re li junjunq chi winq li wankilal chixb’aanunkil chi aach’ab’anb’il jo’ chanru li breek’ob’aal xch’ool, li wankilal chireechaninkil ut chixk’anjelankil li k’a’ru re, ut lix ckolb’al rix lix yu’am.

3 Naqapaab’ naq sa’ chixjunileb’ li jolomil tenamit tento te’wanq lix ataql ut lix k’anjenel li poopol re xk’anjelankil lix chaq’rab’il a’an; ut naq eb’ li ani te’k’anjelanq re li chaq’rab’ sa’ juntaq’eetalil ut sa’ tiikilal tento te’sik’e’q ut te’xaqab’aaq xwankil xb’aan lix yaab’ xkux li tenamit wi b’eresinb’il xb’aan li raatin li tenamit, malaj xb’aan li rajom laj awa’b’ejinel.

4 Naqapaab’ naq li paab’aal k’ojob’anb’il xb’aan li Dios, ut naq eb’ li winq wankeb’ chi teneb’anb’il chiru a’an, ut ka’ajwi’ chiru a’an, sa’ xk’anjelankil, wi lix na’leb’eb’ chirix li paab’aal ink’a’ naxk’ameb’ chixk’osb’al ru lix k’ulub’eb’ ut li rach’ab’ankileb’ li jun ch’ol chik, a’ut ink’a’ naqapaab’ naq junaq chaq’rab’ reheb’ li winq wan xwankil chi ok sa’ xyeeb’al chanru taa’uxq li apaab’ank re xb’ak’b’al lix ch’ooleb’ li winq, chi moko naru chixteneb’ankil chan ru taa’uxq li loq’onink xb’aan li tenamit malaj xb’aan li junjunq; naq laj k’anjenel re poopol tento tixram ru li maak a’b’anan maajo’q’e tixmin ru li ch’oolej; naq tixk’e sa’ tojb’a-maak li ani wan xmaak, a’ut maajo’q’e tixram li rach’ab’ankil li aamej.

5 Naqapaab’ naq chixjunileb’ li winq teneb’anb’ileb’ chixxaqab’ankil xwankil ut chixpaab’ankil lix jolomil li tenamit li wankeb’ wi’, wi kolb’ileb’ rix xb’aan lix chaq’rab’ li jolomil tenamit a’an sa’ xwankil li k’a’ru xk’ulub’eb’, li ak reheb’ ut li ink’a’ naru xmaq’b’al chiruheb’; ut naq li isink-ib’ ut li apo’resink ch’oolej moko xk’ulub’ ta choq’ re li junjunq chi aj tenamit li kolb’il rix chi jo’kan, ut tento taak’eemanq tojb’a-maak xb’aan a’an; ut naq chixjunileb’ li jolomil tenamit neke’ru chixyiib’ankil li jar chaq’rab’ li nak’oxlaman naq tixxaqab’ chi us lix chaab’ilal li tenamit; a’ut rik’in a’an tento ajwi’ te’xk’uula xloq’al li ach’ab’anb’il ch’oolej.

6 Naqapaab’ naq li junjunq chi winq tento taanimaaq ru sa’ li ropiis, eb’ laj taqlanel ut laj k’anjenel re poopol jo’ chanru xwankileb’, rik’in naq k’ojob’anb’ileb’ re xkolb’aleb’ rix li maak’a’eb’ xmaak ut xk’eeb’al tojb’a-maak sa’ xb’eeneb’ li wankeb’ xmaak; ut naq chixjunileb’ li winq tento raj te’roxloq’i ut te’xk’e xloq’al li achaq’rab’, xb’aan naq wi ta maak’a’ a’an, taawanq raj li poqlenk ut li nimla xiw ruuchil li tuqtuukilal ut li sahil wank; rik’in naq lix chaq’rab’eb’ li winq k’ojob’anb’ileb’ re ajwi’ xtusub’ankil li k’a’ru ajb’il xb’aan li junjunq ut xb’aaneb’ li tenamit, xb’aan li jun winq chiru li jun chik; ut lix chaq’rab’ li Dios k’eeb’il chaq sa’ choxa, re xteneb’ankil li na’ajman sa’ li k’a’ru re li musiq’ej, choq’ re li paab’aal ut li loq’onink, ut xkab’ichal a’in taawanq chi sumenb’il xb’aan li winq chiru laj yo’ob’tesihom re.

7 Naqapaab’ naq eb’ laj jolominel, eb’ li tenamit, ut eb’ li jolomil tenamit ak xk’ulub’eb’, ut teneb’anb’il sa’ xb’eeneb’, xyiib’ankil li chaq’rab’ re xkolb’al rix chixjunileb’ li ani wankeb’ sa’ li tenamit re taaruuq te’xk’anjela chi moko minb’il ta ru li k’a’ru paab’anb’il xb’aaneb’; a’b’anan ink’a’ naqapaab’ naq xk’ulub’ naq te’xmaq’ li usilal a’in chiru li ani wankeb’ sa’ li tenamit, chi moko chixramb’aleb’ ru sa’ li k’a’ru neke’xk’oxla, wi ilb’il ut oxloq’inb’il li chaq’rab’, ut wi sa’ lix k’oxlahomeb’ chirix li paab’aal ink’a’ neke’xk’e chi uxmank li isink-ib’, malaj li takchi’ink-ib’ sa’ muqmu.

8 Naqapaab’ naq wi nab’aanuman li maak tento ataak’eemanq tojb’a-maak jo’ chanru li maak li xb’aanuman; naq rik’in li kamsink, li pleetink tenamit, li maq’ok, li elq’ak, ut xq’etb’al lix tuqtuukilal li tenamit, chi yalaq chanru, tento naq k’eeb’ilaq tojb’a-maak a’ yaal jo’ chanru lix maa’usilal a’an, ut a’ yaal jo’ naxwaklesi li ink’a’ us sa’ xyanqeb’ li winq, xb’aan lix chaq’rab’ li jolomil tenamit a’an b’ar xb’aanuman wi’ li maak; ut re naq taawanq xtuqtuukilal ut xyaalalil li tenamit, tento raj naq chixjunileb’ li winq te’chalq chi uub’ej ut te’xb’aanu li naru chiruheb’ sa’ xk’amb’al li ani neke’q’etok re li chaab’il chaq’rab’ sa’ li tojb’a-maak.

9 Ink’a’ naqapaab’ naq tiik naq taajunajimanq lix wankilal li paab’aal rik’in lix jolomil li tenamit, sa’ li nawaklesiman wi’ li jun ch’utam chi paab’aal ut narame’ ru li jun chik sa’ li k’a’ru re li musiq’ej li kanab’anb’il chixb’aanunkil, ut ramb’il lix k’ulub’ raj li junjunq reheb’ lix komon, jo’ aj tenamit.

10 Naqapaab’ naq chixjunileb’ li jar ch’utam chi paab’aal neke’ru chixq’usb’aleb’ lix komoneb’ xb’aan li k’a’ru moko tuqtu ta neke’xb’aanu, jo’ chanru lix chaq’rab’il ut li k’a’ru teneb’anb’il sa’ li jar ch’utam a’an; wi li q’usuk a’an taawanq chirix lix wanjikeb’ ut lix wankileb’ choq’ komon; a’b’anan ink’a’ naqapaab’ naq junaq ch’utam chi paab’aal wan xwankil chi jitok reheb’ li winq re risinkil chiruheb’ li k’a’ru reheb’ malaj lix yu’ameb’, re xmaq’b’al chiruheb’ li k’a’ru re li ruchich’och’ a’in, chi moko re xk’eeb’al xrahil li yu’amej malaj li cha’alej reheb’, chi moko re xk’eeb’al yalaq k’a’ru chi rahob’tesink re li tz’ejwalej sa’ xb’eeneb’. Ka’ajwi’ neke’ru achirisinkileb’ chaq sa’ lix ch’utameb’, ut xramb’al li komonil chiruheb’.

11 Naqapaab’ naq eb’ li winq tento te’sik’oq rik’in lix chaq’rab’il li poopol re taak’eemanq reeqaj li maak ut li rahilal neke’xk’ul, naq rahob’tesinb’il anihaq, malaj naq ramb’il lix k’ulub’ chirix li k’a’ru re, malaj li k’a’ru yeeb’il chirix, wi wan li chaq’rab’ li nakolok rix a’an; a’ut naqapaab’ naq chixjunileb’ li winq k’eeb’il xtiikilaleb’ sa’ xkolb’al rib’eb’, ut li ani raab’il xb’aaneb’, li k’a’ru reheb’, ut li jolomil tenamit, chiru li pleetik ut li rahob’tesink li moko jo’ ta li chaq’rab’ xb’aan yalaq ani sa’ li hoonal naq ajb’il ru, wi ink’a’ naru sa’ junpaat sik’ok rik’in li chaq’rab’ re taa’uxq li eeqajunk.

12 Naqapaab’ naq tiik ru axjultikankil li evangelio chiruheb’ li tenamit sa’ li ruchich’och’, ut xtijb’aleb’ li tiikeb’ xch’ool naq te’xkol rib’ chiru li po’jenaq sa’ li ruchich’och’; a’b’anan ink’a’ naqapaab’ naq tiik xb’aanunkil k’a’ruhaq rik’ineb’ li loq’b’il moos, chi moko xjultikankil li evangelio chiruheb’ chi moko xkub’sinkileb’ xha’ chi ink’a’ ajb’il ut patz’b’il xb’aaneb’ laj eechal reheb’, chi moko raatinankileb’ malaj xk’eeb’aleb’ xna’leb’ chi yal ta ka’ch’in re naq moko sa ta te’reek’a chirix lix wanjikeb’ sa’ li yu’am a’in, rik’in li taaruuq wi’ chi rahob’tesiik xyu’ameb’ li winq; naqapaab’ naq xb’aanunkil a’in moko naxk’am ta rib’ rik’in li chaq’rab’ ut moko tiik ta ru, ut naru naxrahob’tesi li tuqtuukilal wan wi’ yalaq jolomil tenamit li nakanab’ank reheb’ li winq chi wank sa’ li loq’b’il moosil.