Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 20
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 20

K’utb’esinb’il na’leb’ chirix lix k’uub’lajik ut lix b’eresinkil li Iglees, k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Fayette, Nueva York, malaj nach’ rik’in. Naru naq junjunq raqal sa’ li tasal a’in ak ke’k’eeman chaq chiru li saq’ehil sa’ 1829. Lix tz’aqalil li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in, li kinawman ru sa’ li kutan a’an jo’ li Raqalil ut li Sumwank, kitz’iib’aak maare ka’ch’in chirix 6 Abril, 1830 (xkutankil lix kub’lajik li Iglees). li Profeet kixtz’iib’a, “Kiqak’ul rik’in A’an [li Jesukristo] li aatin a’in, rik’in li musiq’ej re profeetil aatin ut re k’utb’esink; li kixk’e xnaab’alil li na’leb’, ut kixk’ut ajwi’ chiqu tz’aqal li kutan, jo’ chanru li rajom xch’ool ut lix taqlahom A’an, li too’ok wi’ chixk’uub’ankil lix iglees jun sut chik arin sa’ ruchich’och’.”

1–16, Lix Hu laj Mormon naxk’ut xyaalal naq re li Dios li k’anjel re roso’jik li kutan; 17–28, Neke’xaqab’aman xwankil li tzol’leb’ chirix li yo’ob’tesink, li t’ane’k, lix tojb’al rix li maak, ut li kub’iha’; 29–37, Nak’utman li chaq’rab’ chirix li jalb’a-k’a’uxlej, li tiikob’resink-u, li santob’resink, ut li kub’iha’; 38–67, Nayeeman resil lix teneb’ankileb’ li xb’eenil, eb’ laj tij, eb’ laj tzolonel, ut eb’ laj tenq’anel; 68–74, Nak’utb’esiman lix teneb’ankileb’ li komon, li rosob’tesinkileb’ li kok’al, ut chanru taa’uxq li kub’iha’; 75–84, Nak’eeman li tij re li loq’laj wa’ak ut li tuqub’ank chirix xb’eresinkileb’ li komon re li iglees.

1 Lix awaklijik lix bIglees li Kristo sa’eb’ li roso’jik kutan a’in, naq ak jun mil rik’in waqxaqib’ cient ut lajeeb’ xka’k’aal chihab’ xk’ulunik chaq li Qaawa’ ut qaKolonel Jesukristo sa’ li tz’ejwalej, a’an ck’uub’anb’il ut xaqab’anb’il chi ch’olch’o, sa’ xyaalal rik’in lix chaq’rab’il li qatenamit, xb’aan li rajom ut lix taqlahom li Dios, sa’ li xkaa po, ut sa’ waqib’ xb’e li po Abril yeeb’il re—

2 A’ li taqlahom li ke’k’eeman re laj Jose Smith, alalb’ej, li akib’oqe’ xb’aan li Dios, ut kik’ojob’aak choq’ jun bx’apostol li Jesukristo, re naq a’anaq xb’een li cxb’eenil re li iglees a’in;

3 Ut re laj Oliver Cowdery, li kib’oqe’ ajwi’ xb’aan li Dios, jun x’apostol li Jesukristo, re naq a’anaq xkab’ li xb’eenil re li iglees a’in, ut kik’ojob’aak rub’el ruq’ a’an;

4 Ut a’in jo’ chanru li rusilal li Qaawa’ ut qaKolonel Jesukristo, rehaq ajwi’ taxaq anchal li loq’alil, anajwan jo’ ajwi’ chi junelik. Amen.

5 Chirix naq kik’utb’esiman chi yaal chiru li xb’een li xb’eenil a’in naq kixk’ul chaq jun risinkil lix maak, akichape’ wi’chik sa’ li jo’maajo’il na’leb’ re li ruchich’och’;

6 A’b’an chirix xjalb’al xka’uxl, ut xtuulanob’resinkil rib’ chi anchal xch’ool, rik’in paab’aal, li Dios kik’anjelak chiru rik’in jun santil aanjel, li chanchan raq’ kaaq li brilob’aal, ut li saq ru li raq’ ut numenaq xsaqal sa’ xb’een chixjunil chik li saqalil;

7 Ut kixk’e re li taqlahom li ke’musiq’ank re;

8 Ut kixk’e li wankilal re, li chalenaq chaq taqe’q, rik’in li ak’anjeleb’aal li kawresinb’il chaq junxil, re tixjaltesi ru lix Hu laj Mormon;

9 Wan wi’ li tz’iib’anb’il esil chirix jun tenamit t’anenaq, ut lix atz’aqalil lix bevangelio li Jesukristo reheb’ laj Gentil ut reheb’ ajwi’ laj Judio;

10 Li kik’eeman chi musiq’anb’il, ut k’ojob’anb’il xyaalal re ajalaneb’ chik xb’aan xk’anjeleb’ li anjel, ut bch’olob’anb’il chiru li ruchich’och’ xb’aaneb’ a’an—

11 Li naxk’ut xyaalal chiru li ruchich’och’ naq ayaaleb’ li loq’laj tz’iib’anb’il hu, ut naq li Dios bnaxmusiq’aheb’ li winq ut naxb’oqeb’ sa’ lix csantil k’anjel sa’ li junq’e a’in ut jun tasal tenamit a’in, jo’ chanru sa’eb’ li tasal tenamit najter chaq;

12 Ut chi jo’kan naxk’ut naq a’an li Dios chi ajuntaq’eet ewer, anajwan, ut chi junelik. Amen.

13 Jo’kan ut, rik’in naq k’a’jo’ xnimaleb’ li xk’utb’al xyaalal, rik’in a’an taaraqe’q aatin chirix li ruchich’och’, jo’ k’ihaleb’ chalen anajwan li te’k’ehe’q chixnawb’al chirix li k’anjel a’in.

14 Ut eb’ li neke’k’uluk re rik’in paab’aal, ut neke’xk’anjela li atiikilal, te’xk’ul jun bkoroon re junelik yu’am;

15 A’b’anan eb’ li neke’kawresink re li raameb’ sa’ axmaak’a’il li paab’aal, ut neke’tz’eqtaanank re, taasutq’iiq choq’ xjitb’aleb’ a’an—

16 Xb’aan naq li Qaawa’ Dios kiyehok re; ut laa’o, li xb’eenil re li iglees, kiqab’i ut naqach’olob’ xyaalal li raatin laj Awa’b’ejinel sa’ loq’alil taqe’q, rehaq ajwi’ taxaq li loq’alil chi junelik q’e kutan. Amen.

17 Rik’in li k’a’aq re ru a’in anaqanaw naq wan jun bDios sa’ choxa, li maak’a’ roso’jik ut wan chi junelik, chi junelik wanjenaq ut junelik taawanq, li junaj chi Dios li ink’a’ naru xjalb’al, aj kab’lahom re choxa ut ch’och’, ut chixjunil li k’a’aq re ru wan chi sa’;

18 Ut naq a’an akixyo’ob’tesi li winq, teelom ut ixq, jo’ chanru bxjalam-uuch ut jo’ chanru rilob’aal kixyo’ob’tesiheb’ a’an;

19 Ut kixk’e reheb’ taqlahom naq ate’xra ut bte’k’anjelaq chiru a’an, li jun ajwi’ chi yo’yookil ut tz’aqal Dios, ut naq ka’ajaq wi’ a’an li ani cloq’oninb’ilaq xb’aaneb’.

20 A’b’anan xb’aan xq’etb’aleb’ li santil chaq’rab’ a’in, li winq ki’ok chi aj arahol tz’ejwalej ut bjo’ aj tza, ut ki’ok choq’ ct’anenaqil winq.

21 Jo’kan ut, li Nimajwal Dios kixk’e li aRalal Junaj Chirib’il, jo’ tz’iib’anb’il sa’eb’ li loq’laj hu a’an li k’eeb’ileb’ chirix.

22 Kixnumsi li aaaleek, a’ut maajun wa kixkanab’ rib’ re.

23 aKik’ehe’ chiru krus, kikam, ut bkiwakli wi’chik sa’ rox li kutan;

24 Ut akitaqe’ sa’ choxa, re k’ojlaak sa’ xnim uq’ li bYuwa’b’ej, re taataqlanq rik’in nimajwal wankilal jo’ chanru li rajom li Yuwa’b’ej;

25 Re naq jo’ k’ihaleb’ li ate’paab’anq ut te’kub’eeq xha’ sa’ lix santil k’ab’a’, ut bte’kuyuq rik’in paab’aal toj sa’ roso’jik, te’kole’q—

26 Moko ka’ajeb’ ta wi’ li ke’paab’an chirix naq kichal sa’ axjachleb’aal ru li kutan, sa’ li tz’ejwalej; chixjunileb’ b’an chalen chaq sa’ xtiklajik, jo’ k’ihaleb’ ajwi’ li ke’wan chi maji’aq nachal, li ke’paab’ank re li raatineb’ li bsantil profeet, li ke’aatinak jo’ chanru musiq’anb’ileb’ xb’aan li cmaatan re li Santil Musiq’ej, li dke’xch’olob’ xyaalal chi yaal chirix a’an sa’ chixjunil li k’a’aq re ru, te’wanq xyu’am chi junelik,

27 Jo’ ajwi’ chixjunileb’ li te’chalq moqon, li te’paab’anq re lix amaatan ut lix b’oqom li Dios rik’in li Santil Musiq’ej, li bnach’olob’an xyaalal li Yuwa’b’ej ut li K’ajolb’ej;

28 Ut a’ Yuwa’b’ej, K’ajolb’ej, ut Santil Musiq’ej a’aneb’ ajunaj chi Dios, maak’a’ roso’jik ut wan chi junelik, chi maamin na’oso’. Amen.

29 Ut naqanaw naq chixjunileb’ li winq tento ate’xjal xk’a’uxl ut te’paab’anq re lix k’ab’a’ li Jesukristo, ut te’xloq’oni li Yuwa’b’ej sa’ lix k’ab’a’, ut te’kuyuq sa’ bxpaab’ankil lix k’ab’a’ toj sa’ roso’jik, malaj ut ink’a’ te’ruuq chi ckole’k sa’ li rawa’b’ejihom li Dios.

30 Ut naqanaw naq li atiikob’resiik-u xb’aan li brusilal li Qaawa’ ut qaKolonel Jesukristo tiik ru ut yaal;

31 Ut naqanaw ajwi’, naq li asantob’resiik xb’aan li rusilal li Qaawa’ ut qaKolonel Jesukristo tiik ru ut yaal, choq’ reheb’ chixjunil li neke’rahok re ut neke’k’anjelak chiru li Dios chi anchaleb’ bxmetz’ew, xk’a’uxl, ut xkawilal.

32 A’ut naru naq jun li winq ataat’ane’q chaq sa’ li usilal ut taa’elq chaq rik’in li yo’yookil Dios;

33 Jo’kan naq chiril rib’ li iglees ut che’tijoq junelik, maare anchal te’t’ane’q sa’ li aaaleek;

34 Relik chi yaal, jo’kaneb’ ajwi’ li santob’resinb’ileb’ che’ril ajwi’ rib’.

35 Ut naqanaw naq yaal li k’a’aq re ru a’in jo’ chanru lix k’utb’esinb’il na’leb’ laj Jwan, ut moko anaxtiq ta ru, chi moko na’isin chiru li profeetil aatin sa’ lix hu a’an, eb’ li loq’laj btz’iib’anb’il hu, chi moko eb’ lix k’utb’esihom li Dios li te’chalq moqon xb’aan li maatan ut li wankilal re li Santil Musiq’ej, lix cyaab’ xkux li Dios, malaj lix k’anjeleb’ li anjel.

36 Ut li Qaawa’ Dios kiyehok re; ut li nimank-u, li wankilal, ut li loq’alil chik’eemanq re lix santil k’ab’a’, anajwan jo’ ajwi’ chi junelik. Amen.

37 Ut jo’kan wi’chik, jo’ taqlahom re li iglees chirix chan ru taa’uxq li kub’iha’—Chixjunileb’ li te’xtuulanob’resi rib’ chiru li Dios, ut te’ajoq re akub’eek xha’, ut te’chalq chi uub’ej chi byot’b’ileb’ xch’ool ut tuulaneb’ xmusiq’, ut te’xk’ut xyaalal chiru li iglees naq jalb’ileb’ xk’a’uxl chi yaal chirix chixjunileb’ lix maak, ut wankeb’ xch’ool chixk’ulb’al sa’ xb’eeneb’ lix ck’ab’a’ li Jesukristo, chi dk’eek’ookeb’ xch’ool chi k’anjelak chiru a’an toj sa’ roso’jik, ut neke’xk’utb’esi chi yaal rik’in exk’anjeleb’ naq xe’xk’ul xkomon lix Musiq’ li Kristo choq’ re li frisinkileb’ lix maak, te’k’ule’q rik’in kub’iha’ sa’ lix iglees.

38 Li teneb’anb’il sa’ xb’eeneb’ li xb’eenil, eb’ laj tij, eb’ laj tzolonel, eb’ laj tenq’anel, ut eb’ li komon sa’ lix iglees li Kristo—Jun aapostol a’an xb’eenil, ut lix xb’oqb’al a’an, a’an bkub’sink ha’;

39 Ut axk’ojob’ankil xkomoneb’ chik li xb’eenil, laj tij, laj tzolonel, ut laj tenq’anel;

40 Ut axk’anjelankil li kaxlan wa ut viin—li reetalil lix tib’el ut xkik’el li Kristo—

41 Ut axk’ojob’ankileb’ li kub’enaqeb’ xha’ sa’ li iglees, rik’in xk’eeb’al li buq’ej choq’ re li kub’iha’ rik’in xam ut li cSantil Musiq’ej, jo’ chanru li loq’laj hu;

42 Ut k’utuk, ch’olob’ank, waklesink ch’oolej, kub’sink ha’, ut xk’aak’alenkil li iglees;

43 Ut xk’ojob’ankil li iglees rik’in xk’eeb’al li uq’ej, ut rik’in xk’eeb’al li Santil Musiq’ej;

44 Ut k’amok b’e sa’ chixjunileb’ li ch’utam.

45 Eb’ li xb’eenil tento ate’xb’eresiheb’ li ch’utam jo’ chanru naq k’amb’ileb’ xb’e xb’aan li Santil Musiq’ej, jo’ chanru eb’ lix taqlahom ut lix k’utb’esihom li Dios.

46 aLix k’anjel laj tij a’an jultikank aatin, bk’utuk, ch’olob’ank, waklesink ch’oolej, ut kub’sink ha’, ut xk’anjelankil li loq’laj wa’ak,

47 Ut rula’aninkil rochoch li junjunq chi komon, ut relajinkil reheb’ naq ache’tijoq brik’in xyaab’eb’ xkux ut sa’ muqmu ut naq te’xb’aanu chixjunil li teneb’anb’il sa’ xb’eeneb’ csa’ li junkab’al.

48 Ut naru ajwi’ achixk’ojob’ankil xkomoneb’ chik aj tij, aj tzolonel, ut aj tenq’anel.

49 Ut tento taak’amoq b’e sa’eb’ li ch’utam naq maak’a’ jun li xb’eenil;

50 A’ut naq wan jun li xb’eenil, tento naq ka’ajwi’ taajultikanq aatin, taak’utuq, taach’olob’anq, taawaklesinq ch’oolej, ut taakub’sinq ha’,

51 Ut taarula’ani rochoch li junjunq chi komon, ut taarelaji reheb’ naq che’tijoq rik’in xyaab’eb’ kux ut sa’ muqmu ut naq te’xb’aanu chixjunil li teneb’anb’il sa’ xb’eeneb’ sa’ li junkab’al.

52 Sa’ chixjunil li teneb’ank a’in laj tij tento atixtenq’a li xb’eenil wi jo’kan na’ajman ru.

53 Li teneb’anb’il sa’ xb’een alaj tzolonel, a’an bxk’aak’alenkil li iglees junelik, ut wank rik’ineb’ ut xk’eeb’al xkawilaleb’;

54 Ut rilb’al naq maak’a’aq maa’usilal sa’ li iglees, chi moko li akawil aatin li jun rik’in li jun chik, chi moko li tik’ti’ik, yoob’ank aatin, chi moko bmaa’usilank;

55 Ut rilb’al naq li iglees tixch’utub’ rib’ chi kok’ aj xsa’, ut jo’kan ajwi’ rilb’al naq eb’ li komon te’xb’aanu li teneb’anb’ileb’ wi’.

56 Ut tento taak’amoq b’e sa’eb’ li ch’utub’aj-ib’ naq maak’a’ li xb’eenil malaj laj tij—

57 Ut tento naq tenq’anb’ilaq junelik, sa’ chixjunil li teneb’anb’il wi’ sa’ li iglees, xb’aaneb’ alaj tenq’anel, wi jo’kan na’ajman.

58 A’b’anan chi moko eb’ laj tzolonel chi moko eb’ laj tenq’anel k’eeb’ileb’ xwankil chi kub’sink ha’, chixk’anjelankil li loq’laj wa’ak, malaj chixk’eeb’al li uq’ej;

59 Tento b’an naq te’xk’e xtijb’aleb’, te’ch’olob’anq, te’waklesinq ch’oolej, ut te’k’utuq, ut te’xb’oqeb’ chixjunil chi chalk rik’in li Kristo.

60 Li junjunq chi axb’eenil, aj tij, aj tzolonel, malaj aj tenq’anel tento taak’ojob’amanq jo’ chanru lix maatan ut lix bb’oqom li Dios choq’ re; ut tento taak’ojob’amanq rik’in lix wankil li Santil Musiq’ej, li wan rik’in li ani nak’ojob’ank re.

61 Eb’ li jar xb’eenil li wankeb’ sa’ li iglees a’in re li Kristo tento te’xch’utub’ rib’ sa’ ch’utub’aj-ib’ jun sut chiru oxib’ po, malaj chi jo’q’ehaq, jo’ taab’eresimanq malaj taaxaqab’amanq sa’eb’ li ch’utub’aj-ib’ a’an;

62 Ut eb’ li ch’utub’aj-ib’ a’an tento te’xb’aanu yalaq k’a’ru chi k’anjel re li iglees li taa’ajmanq ru xb’aanunkil sa’ li hoonal a’an.

63 Eb’ li xb’eenil tento te’xk’ul xhuhil lix b’oqb’aleb’ rik’in jalaneb’ chik li xb’eenil, chi ak’ulub’anb’il xb’aan li iglees li wankeb’ wi’, malaj sa’eb’ li ch’utub’aj-ib’.

64 Li junjunq chi aj tij, aj tzolonel, malaj aj tenq’anel, li nak’ojob’aak xb’aan jun li xb’eenil, naru naxk’ul jun hu rik’in sa’ li hoonal a’an, ut rik’in li ahu a’an, naq nak’utman chiru jun xb’eenil, taaruuq tixk’ul jun xhuhil lix b’oqb’al, li tixk’e xwankil chixb’aanunkil li teneb’anb’il sa’ lix b’oqb’al, malaj ut naru naxk’ul sa’ jun ch’utub’aj-ib’.

65 Maajun naru chi ak’ojob’aak sa’ junaq opiis sa’ li iglees a’in, naq wan jun ruq’ li iglees chi k’uub’anb’il, chi ink’a’ bk’ulub’anb’il xb’aan li iglees a’an;

66 A’ut eb’ li xb’eenil li neke’jolomin, eb’ li obiisp aj b’ehenel, eb’ laj taqenaqil ch’utam, eb’ li taqenaqil aj tij, ut eb’ li xb’eenil, naru neke’kanab’aak chi k’ojob’ank, b’ar wi’ maak’a’ jun ruq’ li iglees re taaruuq taa’uxq li k’ulub’aak.

67 Li junjunq chi awa’b’ej re li taqenaqil tijonelil (malaj xb’eenil li najolomin), li aobiisp, laj taqenaqil ch’utam, ut li btaqenaqil aj tij, tento taak’ojob’amanq jo’ b’eresinb’il xb’aan jun ctaqenaqil ch’utam malaj jun jolomil ch’utub’aj-ib’.

68 Li ateneb’anb’il sa’ xb’eeneb’ li komon chirix naq k’ulb’ileb’ rik’in li kub’iha’—Eb’ li xb’eenil malaj laj tij tento naq tz’aqalaq li kutan re te’xch’olob’ chixjunil li k’a’aq re ru chirix lix iglees li Kristo re bte’xtaw ru, rub’elaj naq te’xk’ul li cloq’laj wa’ak ut te’k’ojob’aaq rik’in xk’eeb’al li duq’ej xb’aaneb’ li xb’eenil, re naq taab’aanumanq chixjunil li k’a’aq re ru chi tustu.

69 Ut eb’ li komon te’xk’utb’esi chiru li iglees, ut chiruheb’ ajwi’ li xb’eenil, rik’in xchoxahilal lix b’eenikeb’ ut li raatineb’, naq k’ulub’ejeb’ choq’ re, re naq taawanq li ak’anjel ut li paab’aal li naxk’am rib’ rik’ineb’ li loq’laj tz’iib’anb’il hu—ut te’b’eeq sa’ bsantilal chiru li Qaawa’.

70 Li junjunq chi komon sa’ lix iglees li Kristo li wan xkok’al tento tixk’ameb’ rik’ineb’ li xb’eenil chi k’utk’u chiru li iglees, li tento te’xk’e li ruq’ sa’ xb’eeneb’ sa’ lix k’ab’a’ li Jesukristo, ut ate’rosob’tesiheb’ sa’ lix k’ab’a’.

71 Maajun naru chi k’ule’k sa’ lix iglees li Kristo wi maji’ tz’aqal xchihab’ re taaruuq ataawanq chi teneb’anb’il chiru li Dios, ut naru bchixjalb’al xk’a’uxl.

72 Li akub’iha’ tento taak’anjelamanq chi jo’ka’in re chixjunileb’ li neke’xjal xk’a’uxl—

73 Li ani b’oqb’il xb’aan li Dios ut k’eeb’il xwankil xb’aan li Jesukristo re kub’sink ha’, taakub’eeq sa’ li ha’ rochb’een li winq malaj ixq li xk’e rib’ choq’ re li kub’iha’, ut tixye, chirix xb’oqb’al a’an rik’in xk’ab’a’: Chi k’eeb’il chaq intaqlankil xb’aan li Jesukristo, ninkub’si aaha’ sa’ lix k’ab’a’ li Yuwa’b’ej, ut li K’ajolb’ej, ut li Santil Musiq’ej. Amen.

74 Toja’ ut naq atixsub’ li winq malaj ixq a’an sa’ li ha’, ut taa’elq chaq wi’chik sa’ li ha’.

75 Na’ajman ru naq li iglees taach’utlaaq chi kok’ aj xsa’ re axk’ulb’al li kaxlan wa ut li viin re bxjultikankil li Qaawa’ Jesus;

76 Ut li xb’eenil malaj laj tij tixk’anjela; ut chi ajo’ka’in naq tixk’anjela—taawiq’laaq rochb’een li iglees ut tixpatz’ xk’ab’a’ li Yuwa’b’ej rik’in tijok chi anchal xk’a’uxl, ut tixye:

77 At Dios, li Junelik Yuwa’b’ej, naqatz’aama chawu sa’ lix k’ab’a’ laa Walal, li Jesukristo, naq chawosob’tesi ut chasantob’resi li akaxlan wa a’in choq’ re li raameb’ chixjunil li te’k’uluq re, re naq te’wa’aq re xjultikankil lix tib’el laa Walal, ut bte’xk’ut xyaalal chawu, at Dios, li Junelik Yuwa’b’ej, naq wankeb’ xch’ool cchixk’ulb’al sa’ xb’eeneb’ lix k’ab’a’ laa Walal, ut junelik chixjultikankil a’an, ut dchixpaab’ankil lix taqlahom li kixk’e chaq reheb’; re taaruuq taawanq junelik lix eMusiq’ rik’ineb’. Amen.

78 Li na’leb’ achanru xk’anjelankil li viin—tixchap ajwi’ li buk’leb’aal sek’, ut tixye:

79 At Dios, li Junelik Yuwa’b’ej, naqatz’aama chawu sa’ lix k’ab’a’ laa Walal, li Jesukristo, naq chawosob’tesi ut chasantob’resi li aviin a’in choq’ re li raameb’ chixjunil li te’uk’aq re, re naq te’xb’aanu re xjultikankil lix kik’el laa Walal, li kihoye’ choq’ reheb’; re naq te’xk’ut xyaalal chawu, at Dios, li Junelik Yuwa’b’ej, naq junelik taajultiko’q a’an reheb’, re naq taaruuq taawanq lix Musiq’ rik’ineb’. Amen.

80 Yalaq komon sa’ lix iglees li Kristo li naq’etok aatin, malaj natawe’ sa’ jun xmajelal, taa’uxmanq re jo’ b’eresinb’il sa’eb’ li loq’laj hu.

81 A’anaq xteneb’ankil li jar iglees, li wankeb’ sa’ lix iglees li Kristo, xtaqlankil jun malaj numenaq jun reheb’ lix tzolonel chi wank sa’eb’ li jar ch’utub’aj-ib’ b’eresinb’il xb’aaneb’ li xb’eenil re li iglees,

82 Chi k’amb’il xb’aaneb’ chi tzoltzo lix ak’ab’a’eb’ li jar komon li xe’xjunaji rib’ rik’in li iglees chalen chaq sa’ li ch’utub’aj-ib’ li numenaq chaq; malaj xtaqlankil sa’ ruq’ junaq aj tij; re naq tz’iib’anb’ilaq chi us jun xtzoolil li k’ab’a’ej re chixjunil li iglees, xb’aan jun reheb’ li xb’eenil, li xaqab’anb’ilaq xb’aaneb’ li jun ch’ol chik chi aj xb’eenil chi yalaq jo’q’e;

83 Ut jo’kan ajwi’, wi wankeb’ ani axe’isiman chaq sa’ li iglees, re naq te’sache’q reetalil lix k’ab’a’eb’ sa’ li jolomil tz’iib’anb’il esil re k’ab’a’ej sa’ li iglees.

84 Chixjunileb’ li komon li neke’el chaq sa’ li ch’utam wan wi’ rochocheb’, wi neke’q’axon sa’ jun ch’utam b’ar wi’ moko nawb’ileb’ ta ru, te’ruuq chixk’amb’al jun hu eetalinb’il wi’ naq a’aneb’ tz’aqal komon ut chaab’il xwanjikeb’, ut li hu a’in re eetank, yalaq ani chi xb’eenil malaj aj tij naru chixk’eeb’al xk’ab’a’ chiru, wi li komon li nak’uluk re li hu nawb’il ru xb’aan li xb’eenil malaj laj tij, malaj ut eb’ laj tzolonel malaj eb’ laj tenq’anel re li iglees naru neke’xk’e xk’ab’a’ chiru.