Tenq’ choq’ re li tzolok
Dios, Roxichal li Dios


Dios, Roxichal li Dios

Oxib’ li wankeb’ sa’ Roxichal li Dios: Li Dios, li Junelik Yuwa’b’ej; li Jesukristo, li Ralal, ut li Santil Musiq’ej. Laa’o naqapaab’eb’ sa’ oxib’al (R. li P. 1:1). Rik’in li k’utb’esinb’il sa’ roso’jik li kutan, naqak’e reetal naq li Yuwa’b’ej ut li K’ajolb’ej wankeb’ xxaqalil li naru nach’e’man, li tib’ ut b’aq okenaq, ut naq li Santil Musiq’ej a’an jun musiq’ejil winq, maak’a’ xtib’el maak’a’ xb’aqel (Tz. ut S. 130:22–23). Eb’ a’ oxib’ chi winq junajeb’ tz’aqal sa’ komonil ut sa’ xyaalalil chirix li rajomeb’ ut lix tzol’leb’eb’ (Jwan 17:21–23; 2 Ne. 31:21; 3 Ne. 11:27, 36).

Li Dios Yuwa’b’ej

K’iila sut a’an li Dios Yuwa’b’ej, malaj li Elohim, li k’eeb’il wi’ li k’ab’a’ej Dios. Yuwa’b’ej yeeb’il re a’an, xb’aan naq a’an xyuwa’ li qamusiq’ (Num. 16:22; 27:16; Mal. 2:10; Mat. 6:9; Ef. 4:6; Heb. 12:9). Li Dios Yuwa’b’ej a’an li xnimal ru aj taqlanel re chixjunil li k’a’aq re ru wan. Wan rik’in a’an chixjunil li wankilal (Gen. 18:14; Alma 26:35; Tz. ut S. 19:1–3); chixjunil naxnaw (Mat. 6:8; 2 Ne. 2:24), ut yalaq b’ar wan rik’in lix Musiq’ (Sal. 139:7–12; Tz. ut S. 88:7–13, 41). Eb’ li winq neke’ril li Dios chi jalan wi’ rik’in chixjunil li k’a’aq chik re ru yo’ob’tesinb’il, rik’in naq eb’ li winq ut ixq a’aneb’ li musiq’ejil ralal xk’ajol li Dios (Sal. 82:6; 1 Jn. 3:1–3; Tz. ut S. 20:17–18).

Moko k’iila sut ta naq li Dios Yuwa’b’ej kixk’ut rib’ malaj kiraatinaheb’ li winq. Sa’eb’ li loq’laj hu naxye naq kiraatina laj Adan ut li xEva (Mois. 4:14–31) ut kixk’ut li Jesukristo junjunq sut (Mat. 3:17; 17:5; Jwan 12:28–29; 3 Ne. 11:3–7). Kixk’ut rib’ chiru laj Esteban (Hech. 7:55–56) ut laj Jose Smith (JS—R 1:17). Moqon kixk’ut rib’ chiru laj Jose Smith rochb’een laj Sidney Rigdon (Tz. ut S. 76:20, 23). Reheb’ li ani neke’rahok re li Dios ut neke’xsaqob’resi rib’ chiru, wan naq li Dios naxkanab’eb’ chirilb’al ut chixnawb’al xjuneseb’ rib’ naq a’an li Dios (Mat. 5:8; 3 Ne. 12:8; Tz. ut S. 76:116–118; 93:1).

Li Dios K’ajolb’ej

Li Dios li nawb’il ru jo’ li Jehova a’an li K’ajolb’ej, li Jesukristo (Isa. 12:2; 43:11; 49:26; 1 Kor. 10:1–4; 1 Tim. 1:1; Apok. 1:8; 2 Ne. 22:2). Li Jesus nak’anjelak chi b’eresinb’il xb’aan li Yuwa’b’ej, ut wan tz’aqal sa’ xyaalal rik’in a’an. Chixjunileb’ li winq a’aneb’ li riitz’in ut li ranab’, xb’aan naq a’an li asb’ej re chixjunileb’ li musiq’ejil ralal xk’ajol li Elohim. Wan naq eb’ li loq’laj hu neke’aatinak chirix rik’in li k’ab’a’ej Dios. Qayehaq, li loq’laj hu naxye naq “Li Dios kixyo’ob’tesi li choxa ut li ch’och’” (Gen. 1:1), a’ut a’an li Jesus ajwi’ li kiwan jo’ aj Yo’ob’tesinel chi b’eresinb’il xb’aan li Dios Yuwa’b’ej (Jwan 1:1–3, 10, 14; Heb. 1:1–2).

Dios li Santil Musiq’ej

Li Santil Musiq’ej Dios ajwi’, ut nayeeman re Loq’laj Musiq’ej, li Musiq’ej, ut lix Musiq’ li Dios, ut xkomon chik li k’ab’a’ej chanchan a’an. Chi tenq’anb’il xb’aan li Santil Musiq’ej, eb’ li winq neke’ru chixnawb’al li k’a’ru naraj li Dios Yuwa’b’ej, ut naru neke’xnaw naq li Jesus a’an li Kristo (1 Kor. 12:3).