Tenq’ choq’ re li tzolok
Kub’iha’, kub’sink ha’
chi ixb’ej chi uub’ej

Kub’iha’, kub’sink ha’

Li aatin sa’ Griego naraj naxye “xk’eeb’al sa’ ha’,” malaj “sub’uk.” Li kub’iha’ chi sub’b’il sa’ li ha’ xb’aan li ani k’eeb’il xwankil, a’an li xb’een k’ojob’anb’il k’anjel re li evangelio, ut na’ajman re taa’ok junaq choq’ komon sa’ Lix Iglees li Jesukristo reheb’ laj Santil Paab’anel sa’ Roso’jikeb’ li Kutan. Tento naq chirix a’an taa’uxq xk’ulb’al li maatan re li Santil Musiq’ej re naq tz’aqalaq ru (2 Ne. 31:13–14). Li kub’iha’ rik’in ha’ ut rik’in li Musiq’ej na’ajman ru re naq taaruuq junaq chi ok sa’ li choxahil awa’b’ejihom. Laj Adan a’an li xb’een li kikub’e xha’ (Mois. 6:64–65). Li Jesus kikub’e ajwi’ xha’ re xtz’aqob’resinkil ru chixjunil li tiikilal ut re xk’amb’al li b’e chiruheb’ chixjunil li winq (Mat. 3:13–17; 2 Ne. 31:5–12).

Rik’in naq moko chixjunileb’ ta li wankeb’ sa’ li ruchich’och’ neke’ru chixk’ulb’al li evangelio chiru li ruchich’och’il yu’am, li Qaawa’ kixk’e wankilal re taa’uxmanq li kub’iha’ chi uuchilej choq’ reheb’ li kamenaq. Chi jo’kan, eb’ li ani neke’k’ulub’ank re li evangelio sa’ li ruchich’och’ reheb’ li musiq’ej te’ruuq chixk’ulb’al rokikeb’ sa’ lix awa’b’ejihom li Dios.

Aajel ru

Li kub’iha’ chi sub’b’il sa’ ha’

Li kub’iha’ re risinkileb’ li maak

Chi k’eeb’il tz’aqal li wankilal

Li na’ajman re xk’ulb’al li kub’iha’

Li sumwank noko’ok wi’ rik’in li kub’iha’

Li kub’iha’ choq’ reheb’ li kamenaq

Li kub’iha’ maawa’ choq’ reheb’ li k’uula’al