Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 13
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 13

Jun raqal sa’ lix tz’iib’anb’il esil laj Jose Smith, li naxye resil lix k’ojob’ankil laj Jose Smith ut laj Oliver Cowdery sa’ li Tijonelil re Aaron, chi nach’ rik’in Harmony, Pennsylvania, 15 Mayo 1829. Ki’ux li k’ojob’ank xb’aan ruq’ jun anjel, li kixye rib’ naq aj Jwan xk’ab’a’, a’an ajwi’ li yeeb’il re aj Jwan aj Kub’sihom Ha’ sa’ li Ak’ Chaq’rab’. Li anjel kixch’olob’ naq yoo chi k’anjelak chi b’eresinb’il xb’aan laj Pedro, laj Santiago, ut laj Jwan, eb’ li najter Apostol, li neke’k’amok re lix laawil li taqenaqil tijonelil, a’an li Tijonelil re laj Melkisedek yeeb’il re. Kiyeechi’iman re laj Jose ut laj Oliver naq jo’q’e tixtaw tz’aqal xq’ehil, taak’ojob’amanq li taqenaqil tijonelil a’in sa’ xb’eeneb’. (Chi’ilmanq sa’ li tasal 27:7–8, 12.)

Kik’utman xyaalalil lix laawil ut lix wankilal li Tijonelil re Aaron.

1 Sa’ eeb’een laa’ex, ex wech moosil, sa’ lix k’ab’a’ li Mesias anink’ojob’ li bTijonelil re laj Aaron, li nak’amok re li laaw re lix k’anjeleb’ li canjel, ut re li evangelio re djalb’a-k’a’uxlej, ut re li ekub’iha’ chi sub’b’il rub’el ha’ re risinkileb’ li maak; ut a’in maajo’q’e chik taa’isimanq chaq sa’ li ruchich’och’, toj reetal naq eb’ li fralal laj Levi te’xmayeja wi’chik jun mayej chiru li Qaawa’ sa’ gtiikilal.