Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 31
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 31

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet re laj Thomas B. Marsh, Septiembre 1830. Kik’eeman junpaat chirix jun ch’utub’aj-ib’ re li Iglees (chi’ilmanq xtiklajik li tasal 30). Laj Thomas B. Marsh ak kikub’siik xha’ junxilaj sa’ li po a’an, ut kik’ojob’aak choq’ xb’eenil sa’ li Iglees rub’elaj naq kik’eeman li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in.

1–6, Laj Thomas B. Marsh nab’oqe’ chixjultikankil li evangelio, ut nak’ehe’ xk’ojob’ankil xch’ool chirix xchaab’ilal lix junkab’al; 7–13, Nak’ehe’ xna’leb’ naq aj kuyunelaq, junelik chitijoq, ut chixtaaqe laj K’ojob’anel Ch’oolej.

1 At walal aThomas, osob’tesinb’ilat xb’aan laa paab’aal chirix lin k’anjel.

2 K’e reetal, wanjenaq xk’ihal aach’a’ajkilal xb’aan laa junkab’al; a’b’anan, laa’in tatwosob’tesi laa’at ut laa junkab’al, relik chi yaal, eb’ laa kok’al; ut taachalq xkutankil naq te’paab’anq ut te’xnaw li yaal, ut te’wanq sa’ junajil aawik’in sa’ lin iglees.

3 Waklesi aawaam ut chisaho’q sa’ aach’ool, xb’aan naq xwulak xhoonal aataqlanb’il k’anjel; ut taahite’q li ru’uj aawaq’, ut taach’olob’ li asahil esilal re nimla sahil ch’oolejil chiru li tasal tenamit a’in.

4 aTaach’olob’ li k’a’aq re ru li k’utb’esinb’il chiru lin moos, aj Jose Smith, alalb’ej. Tat-ok chi jultikank aatin chalen sa’ li hoonal a’in, relik chi yaal, chi q’olok sa’ li awimq li ak bq’an ru choq’ re k’ate’k.

5 Jo’kan ut, ach’ik laa setleb’ ch’iich’ chi anchal aawaam, ut bkuyb’il laa maak, ut taatub’laaq li cq’olom chawix, xb’aan naq laj dk’anjel xk’ulub’ lix tojb’al. Jo’kan ut, te’wanq xyu’am laa junkab’al.

6 K’e reetal, chi yaal ninye aawe, elen chaq rik’ineb’ yal chiru junjunq kutan, ut ch’olob’ li waatin, ut laa’in tinkawresi jun li na’ajej choq’ reheb’.

7 Relik chi yaal, laa’in atinte xch’ooleb’ li tenamit, ut eb’ a’an tate’xk’ul. Ut tinxaqab’ jun iglees rik’in laa wuq’;

8 Ut laa’at ataak’eheb’ xkawilal ut taakawresiheb’ choq’ re li kutan naq te’ch’utub’aaq.

9 Aj akuyunelaqat sa’ li bch’a’ajkilal; maahob’eb’ li neke’hob’ok. Jolomi laa cjunkab’al sa’ tuulanil, ut xaqxooqat junelik.

10 K’e reetal, ninye aawe naq tatwanq choq’ aj b’anonel choq’ re li iglees, a’b’an moko re ta li ruchich’och’, xb’aan naq eb’ a’an ink’a’ tate’xk’ul.

11 Chap aab’e yalaq b’ar nawaj, ut taak’ehe’q aawe xb’aan laj aK’ojob’anel Ch’oolej k’a’ru taab’aanu ut toj b’ar tatxik.

12 Junelik achattijoq, maare anchal tat-ok sa’ li baaleek ut taasachq laa q’ajkamunkil.

13 aTiikaqat chi paab’ank toj sa’ roso’jik, ut il, laa’in wankin baawik’in. Li aatin a’in moko re ta winq chi moko reheb’ li winq; we b’an laa’in, li Jesukristo ajwi’, laj Tojol aawix, xb’aan li crajom li Yuwa’b’ej. Amen.