Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 67
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 67

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Hiram, Ohio, sa’ xtiklajik Noviembre 1831. Ki’uxman sa’ jun b’oqb’il ch’utub’aj-ib’, b’ar wi’ kiseraq’iman ut kik’ulub’aman xpuktesinkil li k’utb’esinb’il na’leb’ li ak k’ulb’il rik’in li Qaawa’ rik’in xtz’uumal re li Profeet (chi’ilmanq sa’ xtiklajik li tasal 1). Laj William W. Phelps toja’ kixyiib’ lix k’anjeleb’aal li Iglees re k’uub’ank hu, sa’ Independence, Missouri. Sa’ li ch’utub’aj-ib’ kixaqab’aman xpuktesinkileb’ li k’utb’esinb’il na’leb’ sa’ li hu Book of Commandments (Hu re Taqlahom) ut naq te’xk’uub’ 10,000 li hu a’an (moqon, ke’xk’os rajlankil toj 3,000, sa’ xk’a’b’a junjunq li ch’a’ajikilal ink’a’ ke’royb’eni chaq). Naab’al reheb’ li komon ke’xch’olob’ xyaalal chi tiikeb’ xk’a’uxl naq li k’utb’esinb’il na’leb’ li ke’ch’utub’aak re xpuktesinkil, yaaleb’ chi yaal, jo’ k’utb’il xyaalal xb’aan li Santil Musiq’ej li hirb’il chaq sa’ xb’eeneb’. Lix tz’iib’anb’il esil laj Jose Smith naxye naq chirix naq kik’ule’ li k’utb’esinb’il na’leb’, tasal 1 yeeb’il re, ke’ok chi aatinak chirix li aatin oksinb’il sa’eb’ li k’utb’esinb’il na’leb’. Chirix a’an kik’eeman li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in.

1–3, Li Qaawa’ narab’i lix tijeb’ ut naxk’aak’aleheb’ li xb’eenil re; 4–9, Naxye naq li ani q’axal nim xna’leb’ chixyal xtz’iib’ankil xkomon lix k’utb’esihom li q’axal ka’ch’in; 10–14, Eb’ li xb’eenil li tiikeb’ chi paab’ank te’k’ehe’q xyu’am xb’aan li Musiq’ej ut te’ril li rilob’aal li Dios.

1 K’ehomaq reetal ut chex’ab’inq, ex axb’eenil re lin iglees, li kech’utub’ eerib’, li wab’ihom lee tij ut innawomeb’ lee ch’ool, ut taqenaq lee rajom chiwu.

2 K’ehomaq reetal ut ilomaq, lix anaq’ wu wan sa’ eeb’een, ut li choxa ut ruchich’och’ wankeb’ sa’ wuq’, ut li b’ihomal re junelik q’e kutan, we laa’in re tink’e.

3 Keyal eeq’e chixpaab’ankil naq texruuq chixk’ulb’al li osob’tesink li xyeechi’iman eere; a’b’an k’ehomaq reetal, chi yaal ninye eere naq kiwan li axiw sa’ eech’ool, ut chi yaal, xb’aan a’in naq ink’a’ kexk’uluk.

4 Ut anajwan laa’in, li Qaawa’, nink’e eere jun axch’olob’ankil lix yaalalileb’ li taqlahom a’in li wankeb’ chi k’ojk’o cheru.

5 Wanjenaq xnaq’ eeru sa’ xb’een lin moos aj Jose Smith, alalb’ej, ut li araatinob’aal ak xenaw, ut li k’a’ru moko tz’aqal ta re ru rik’in, ak xenaw; ut xesik’ sa’ eech’ool eenawom re texruuq chi yehok chi q’axal chaab’il wi’chik chiru li raatin a’an; a’in nekenaw ajwi’.

6 Anajwan, sik’omaq chaq sa’ li Hu re Taqlahom, li q’axal ka’ch’in ajwi’ li wan sa’ xyanqeb’, ut xaqab’omaq li ani q’axal anim xna’leb’ sa’ eeyanq;

7 Malaj ut, wi wan ani sa’ eeyanq li taayiib’anq re junaq xkomon a’an, rik’in a’an tiikob’resinb’il eeru rik’in xyeeb’al naq ink’a’ nekenaw naq yaaleb’;

8 Wi b’an ink’a’ nekexru chixyiib’ankil xkomon a’an, wankex rub’el tojb’a-maak wi ink’a’ anekech’olob’ xyaalal naq yaaleb’.

9 Xb’aan naq nekenaw naq maak’a’ k’a’ru moko tiik ta ru rik’ineb’, ut li k’a’ru atiik ru nachal chaq taqe’q, rik’in lix Yuwa’ileb’ li bsaqen.

10 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere naq k’eeb’il eere, ut jun yeechi’ihom nink’e eere laa’ex li kexk’ojob’aak choq’ re li k’anjel a’in, naq a’ yaal jo’ nekerisi cherix li asowenak ut li bxiw, ut cneketuulanob’resi eerib’ chiwu, xb’aan naq moko tz’aqal ta xtuulanil eech’ool, taapejliiq li dtz’apleb’ t’ikr ut etineeril ut teenaw naq wankin—moko rik’in ta li tz’ejwalejil chi moko li ruchich’och’il k’a’uxlej, rik’in b’an li musiq’ejil.

11 Xb’aan naq amaajun winq rilom li Dios junaq sut sa’ li tz’ejwalej, ka’ajwi’ chi k’eeb’il xyu’am xb’aan lix Musiq’ li Dios.

12 Chi moko naru junaq aruchich’och’il winq chixkuyb’al wank chiru li Dios, chi moko jo’ chanru xk’a’uxl li tz’ejwalej.

13 Ink’a’ nekexru chixkuyb’al wank chiru li Dios anajwan, chi moko lix k’anjeleb’ li anjel; jo’kan ut, chexkanaaq chi wanq aeekuyum toj reetal naq btz’aqob’resinb’il eere eeru.

14 Mixsutq’isi rib’ eek’a’uxl; ut naq ak’ulub’ejex, sa’ li kutan k’oxlanb’il inb’aan, teeril ut teenaw li k’a’ru q’axtesinb’il sa’ eeb’een xb’aan ruq’ lin moos aj Jose Smith, alalb’ej. Amen.