Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 32
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 32

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet re laj Parley P. Pratt ut laj Ziba Peterson, sa’ Manchester, Nueva York, chiru xtiklajik li po Octubre 1830. Eb’ li xb’eenil k’a’jo’ lix k’oxlahomeb’ ut li rajomeb’ ke’reek’a chirixeb’ laj Lamanita, li yeeb’il chi junxilaj naq te’osob’tesiiq, jo’ tzolb’il xb’aan li Iglees sa’ lix Hu laj Mormon. Xb’aan a’in, kitz’aamaman naq li Qaawa’ tixk’utb’esi li rajom xch’ool chirix ma te’taqlaaq li xb’eenil sa’ li kutan a’an rik’ineb’ li jar teep chi ral ch’och’ sa’ rokeb’aal li saq’e. Chirix a’an kik’utb’esiman li na’leb’ a’in.

1–3, Laj Parley P. Pratt ut laj Ziba Peterson neke’b’oqe’ chi jultikank aatin chiruheb’ laj Lamanita, ut chi xik rochb’een laj Oliver Cowdery ut laj Peter Whitmer, alalb’ej; 4–5, Tento te’tijoq re xtawb’al ru li loq’laj hu.

1 Anajwan ut chirix lin moos aj aParley P. Pratt, k’ehomaq reetal, ninye re naq jo’ naq yo’yookin nawaj naq a’an tixch’olob’ lin evangelio ut btaatzoloq chiwix, ut naq tuulanaq a’an, ut kub’enaqaq xch’ool.

2 Ut li k’a’ru kinxaqab’ choq’ re, a’an naq ataaxik rochb’eeneb’ lin moos, aj Oliver Cowdery ut aj Peter Whitmer, alalb’ej, sa’ li yamyookil ch’och’ sa’ xyanqeb’ laj bLamanita.

3 Ut laj aZiba Peterson taaxik ajwi’ rochb’eeneb’, ut laa’in ajwi’ tinxik rochb’eeneb’ ut tinwanq sa’ bxyiheb’, ut laa’in laj caatinanel chirixeb’ chiru li Yuwa’b’ej, ut maak’a’ taanumtaaq sa’ xb’eeneb’.

4 Ut eb’ a’an ate’ab’inq chiru li k’a’ru tz’iib’anb’il, ut maajun chik bk’utb’esinb’il na’leb’ te’xb’aanu rib’ jo’ xe’xk’ul; ut junelik te’tijoq re taaruuq ctinte ajwi’ a’an chiru lix dnawomeb’.

5 Ut te’ab’inq chiru li aatin a’in, ut ink’a’ te’xchap chi q’un, ut laa’in te’wosob’tesi. Amen.