Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 99
chi ixb’ej chi uub’ej


Tasal 99

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet re laj John Murdock, 29 Agosto 1832, sa’ Hiram, Ohio. Chiru numenaq jun chihab’ laj John Murdock yoo chaq chixjultikankil li evangelio naq eb’ lix kok’al—li xe’kana chaq chi maak’a’eb’ xna’ naq xkam li xJulia Clapp, li rixaqil, sa’ Abril 1831—yookeb’ chi kanaak sa’ rochocheb’ jalan chik li junkab’al sa’ Ohio.

1–8, Laj John Murdock nab’oqe’ re xjultikankil li evangelio, ut eb’ li neke’k’uluk re a’an neke’xk’ul li Qaawa’, ut te’xk’ul li uxtaanaak.

1 K’ehomaq reetal, jo’ka’in naxye li Qaawa’ re lin moos aj John Murdock—b’oqb’ilat chi xik sa’eb’ li ch’och’ sa’ releb’aal li saq’e, sa’ li junjunq chi ochoch, sa’ li junjunq chi k’aleb’aal, ut sa’ li junjunq chi tenamit, re xjultikankil lin evangelio li junelik nakana chiruheb’ li ani wankeb’ chi sa’, sa’ xyi li arahob’tesiik ut li maa’usilal.

2 Ut ani anak’uluk aawe nikinixk’ul laa’in; ut taawanq aawankil chixch’olob’ankil li waatin rik’in bxk’utunik lin Loq’laj Musiq’.

3 Ut ani nak’uluk aawe achanchan jun ch’ina al, naxk’ul lin bawa’b’ejihom, ut osob’tesinb’ileb’ a’an, xb’aan naq te’xk’ul li cuxtaanaak.

4 Ut ani natz’eqtaanank aawe, atz’eqtaananb’ilaq xb’aan lin Yuwa’ ut li rochoch a’an; ut taach’ajob’resi laa bwoq sa’eb’ li muqmuukil na’ajej chire li b’e re xch’olob’ankil xyaalal chirixeb’.

5 Ut k’ehomaq reetal, ut ilomaq, atink’ulunq chi seeb’ re braqok aatin, re xq’unb’esinkileb’ xch’ool chixjunil chirix li maa’us aj b’aanuhom ke’xb’aanu chaq chiwu, jo’ tz’iib’anb’il sa’ li jun raqal chi hu.

6 Ut anajwan, ninye chi yaal aawe, naq moko aajel ta ru naq tatxik toj reetal naq k’eeb’ilaq li taak’anjelaq reheb’ laa kok’al, ut taqlanb’ilaqeb’ sa’ q’unal rik’in li obiisp aran Sion.

7 Ut chirix junjunq chihab’, wi nakawaj wik’in, tatruuq ajwi’ chi xik sa’ li chaab’il ch’och’, re xk’ulb’al laa weechanihom;

8 Wi ut ink’a’, tatkanaaq sa’ xch’olob’ankil lin evangelio atoj reetal naq tatxoke’q. Amen.