Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 81
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 81

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Hiram, Ohio, 15 Marzo 1832. Laj Frederick G. Williams nab’oqe’ re taawanq choq’ taqenaqil aj tij ut choq’ aj tenq’ aj k’ehol na’leb’ sa’ li Awa’b’ejil re li Taqenaqil Tijonelil. Sa’ li tz’iib’anb’il esil, k’utk’u naq jo’q’e kik’ule’ li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in sa’ Marzo, 1832, kixb’oq laj Jesse Gause sa’ li opiis re aj tenq’ aj k’ehol na’leb’ chiru laj Jose Smith sa’ li Awa’b’ejil. A’b’an naq a’an kixkanab’ xb’aanunkil jo’ li aajel raj ru sa’ li xaqab’anb’il wi’, kinumsiman moqon li b’oqok a’in re laj Frederick G. Williams. Li k’utb’esinb’il na’leb’ (li kik’ule’ Marzo 1832) naru nak’oxlaman jo’ jun raqal li ki’ajman re xk’uub’ankil chi tz’aqal li Xb’eenil Awa’b’ejil, rik’in naq na’eetaliik li opiis re aj tenq’ aj k’ehol na’leb’ sa’ li awa’b’ejil a’an, ut naxch’olob’ k’a’ru xwankilal li k’anjel a’in. Li Hermano Gause kik’anjelak chiru jun k’amok sa’ xyu’am, a’b’an ki’isiik chaq sa’ li Iglees sa’ Diciembre 1832. Li Hermano Williams kik’ojob’aman sa’ li opiis a’an sa’ 18 Marzo 1833.

1–2, Lix laawil li awa’b’ejihom junelik eechaninb’il xb’aan li Xb’eenil Awa’b’ejil; 3–7, Wi laj Frederick G. Williams tiik chi paab’ank sa’ xk’anjel, taawanq xyu’am chi junelik.

1 Chi yaal, chi yaal, ninye aawe laa’at, inmoos Frederick G. Williams: Ab’i lix yaab’ xkux li ani na’aatinak, li raatin li Qaawa’ laa Dios, ut chat-ab’inq chiru li b’oqok li b’oqb’ilat wi’, a’an re wank choq’ ataqenaqil aj tij sa’ lin iglees, ut jun aj tenq’ aj k’ehol na’leb’ chiru lin moos aj Jose Smith, alalb’ej;

2 Re li kink’e wi’ lix alaawil li awa’b’ejihom, li junelik eechaninb’il xb’aan li bAwa’b’ejil re li Taqenaqil Tijonelil:

3 Jo’kan ut, chi yaal ninxaqab’ xwankil a’an ut tinwosob’tesi, ut laa’at ajwi’, a’ yaal jo’ tiikat chi paab’ank sa’ k’ehok na’leb’, sa’ li opiis li kinxaqab’ choq’ aawe, sa’ tijok junelik, rik’in xyaab’ aakux ut sa’ laa ch’ool, chi k’utk’u ut aajunes, jo’ ajwi’ sa’ laa k’anjel sa’ xjultikankil li evangelio sa’ xch’och’eb’ li yo’yookeb’, ut sa’ xyanqeb’ laa komon.

4 Ut sa’ xb’aanunkil li k’a’aq re ru a’in taab’aanu xnimal li chaab’ilal reheb’ laa wech winqilal, ut taatenq’a chixwaklesinkil axloq’al li ani wank choq’ aaQaawa’.

5 Jo’kan ut, tiikaqat chi paab’ank; chatxaqliiq sa’ li opiis li kinxaqab’ choq’ aawe; ak’e xtenq’ankileb’ li q’uneb’ xmetz’ew, taqsi li uq’ej li nalukta, ut bk’e xmetz’ew li cxb’een aqej li maak’a’ xmetz’ew.

6 Ut wi tiikat chi paab’ank toj sa’ roso’jik, taawanq choq’ aakoroon li akole’k chiru li kamk, ut li bjunelik yu’am sa’eb’ li cochoch kinkawresi sa’ rochoch lin Yuwa’.

7 K’ehomaq reetal, ut ilomaq, a’in li raatin li Alfa ut li Omega, a’an ajwi’ li Jesukristo. Amen.