Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 96
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 96

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il re laj Jose Smith li Profeet, li naxk’ut li k’anjelil re li tenamit malaj li roqechal Sion sa’ Kirtland, Ohio, 4 Junio 1833, k’eeb’il jo’ k’utb’il na’leb’ reheb’ laj santil paab’anel sa’ Kirtland. Ki’ux sa’ jun ch’utub’aj-ib’ reheb’ li taqenaqil aj tij, ut li xnimal na’leb’ kik’oxlaman, a’an k’a’ru taab’aanumanq rik’in junjunq li ch’och’, li awimq French yeeb’il re, eechaninb’il xb’aan li Iglees chixk’atq Kirtland. Rik’in naq sa’ li ch’utub’aj-ib’ ink’a’ ke’ru chi wank sa’ aatin chirix ani taajolominq re li ch’och’, chixjunileb’ ke’xk’e rib’ sa’ aatin naq te’patz’oq chiru li Qaawa’ chirix li na’leb’ a’an.

1, Li Roqechal Sion Kirtland tento taak’ehe’q xkawil xmetz’ew; 2–5, Li obiisp tixjach ru li eechanihomej choq’ reheb’ laj santil paab’anel; 6–9, Laj John Johnson tento taawanq choq’ komon sa’ li k’anjelil sa’ junajil.

1 K’ehomaq reetal, ninye eere, wahi’ xchaab’ilal li na’leb’, li naru teenaw wi’ k’a’ru teeb’aanu chirix li na’leb’ a’in, xb’aan naq aajel ru choq’ we naq li aoqech a’in li kink’ojob’ choq’ xmetz’ew Sion taak’ehe’q xkawil xmetz’ew.

2 Jo’kan ut, lin moos aj Newel K. Whitney chijolominq re li na’ajej li yeeb’il sa’ eeyanq, sa’ li nink’oxla wi’ xkab’lankil lin santil ochoch.

3 Ut jo’kan wi’chik, chijachmanq ru sa’ li jar siir chi ch’och’, jo’ chanru xchaab’ilal li na’leb’, choq’ re lix chaab’ilaleb’ li ani neke’sik’ok reechanihomeb’, jo’ chanru naq taak’uub’amanq sa’ ch’utam sa’ eeyanq.

4 Jo’kan ut, k’ehomaq reetal naq teek’uub’ li na’leb’ a’in, ut li jun raqal a’an li na’ajman re xtenq’ankil lin ak’anjelil, choq’ re xk’eeb’al chi k’utmank li waatin chiruheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq.

5 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, chi yaal ninye eere, a’in li aajel aajel ru choq’ we, naq li waatin taawulaq rik’ineb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq, re naq taa’uxq xkub’sinkileb’ xch’ool li ralal xk’ajoleb’ li winq choq’ re lee chaab’ilal. Chi jo’kan. Amen.

6 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, a’an xchaab’ilal inna’leb’ ut aajel ru choq’ we, naq lin moos aj John Johnson, li kink’ulub’a wi’ xmayej, ut li wab’ihom wi’ xtij, li nink’e wi’ chi yeechi’inb’il li junelik yu’am, a’ yaal jo’ naxpaab’eb’ lin taqlahom chalen anajwan—

7 Xb’aan naq a’an ralal xk’ajol laj aJose ut natz’aqon sa’eb’ li osob’tesiik xb’aan li k’a’ru yeechi’inb’il reheb’ lix yuwa’—

8 Chi yaal ninye eere, aajel ru choq’ we naq a’an taa’ok choq’ komon sa’ li k’anjelil, re taaruuq chi tenq’ank sa’ xk’eeb’al chi k’utmank li waatin chiruheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq.

9 Jo’kan naq teek’ojob’ a’an choq’ re li osob’tesink a’in, ut a’an chi yalb’il xq’e tixsik’ risinkil li jar ramleb’ li wankeb’ sa’ xb’een li ochoch li yeeb’il sa’ eeyanq, re naq a’an taaruuq chi wank chi sa’. Chi jo’kan. Amen.