Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 107
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 107

K’utb’esinb’il na’leb’ chirix li tijonelil, k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Kirtland, Ohio, sa’ 1835, maare sa’ Abril. Us ta kitz’iib’aman li jun tasal a’in sa’ 1835, rik’in li k’a’ru tz’iib’anb’il nanawman naq lix k’ihaleb’ li raqal chalen 60 toj 100 neke’roksi jun li k’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith sa’ 11 Noviembre, 1831. Li jun tasal a’in kiwan xna’aj sa’ lix kub’lajik lix Molameb’ li Kab’laju sa’ Febrero ut Marzo 1835. Nak’oxlaman naq li Profeet kixyaab’asi chiruheb’ li yookeb’ chixkawresinkil rib’ chi elk sa’ 3 Mayo 1835, sa’ li xb’een taqlanb’il k’anjel re li molam.

1–6, Wankeb’ wiib’ li tijonelil: re Melkisedek ut re Aaron; 7–12, Eb’ li neke’k’amok re li Tijonelil re Melkisedek wankeb’ xwankil chi k’anjelank sa’ chixjunileb’ li opiis re li Iglees; 13–17, Li obispil najolomin sa’ xb’een li Tijonelil re Aaron, li nak’anjelank re li k’ojob’anb’il k’anjel li k’utk’u; 18–20, Li Tijonelil re Melkisedek naxk’am lix laawil chixjunil li musiq’ejil osob’tesink; li Tijonelil re Aaron naxk’am xlaawil lix k’anjeleb’ li anjel; 21–38, Li Xb’eenil Awa’b’ejil, li Kab’laju, ut eb’ li Setenta a’aneb’ li jolominel molam, li tento te’xk’uub’ li na’leb’ sa’ junajil ut sa’ tiikilal; 39–52, Nayeeman resil li yuwa’b’ejil k’anjelil chalen chaq laj Adan toj laj Noe; 53–57, Eb’ li najter aj santil paab’anel ke’ch’utla sa’ Adan-ondi-Ahman, ut li Qaawa’ kixk’ut rib’ chiruheb’; 58–67, Li kab’laju tento te’xk’e xtuqub’ankileb’ ru laj k’anjel sa’ li Iglees; 68–76, Eb’ li obiisp neke’k’anjelak jo’ b’eresinel aj raqol aatin sa’ Israel; 77–84, Eb’ li Xb’eenil Awa’b’ejil ut li Kab’laju a’aneb’ li raqleb’aal aatin q’axal taqenaq re li Iglees; 85–100, Eb’ li awa’b’ej re li tijonelil neke’jolomink re lix molam li junjunq.

1 Wankeb’, sa’ li iglees, wiib’ li tijonelil, a’aneb’ li re aMelkisedek ut li re bAaron, li wan chi sa’ li Tijonelil re laj Levi.

2 K’a’ut naq li Tijonelil re Melkisedek naxk’ab’a’in li xb’een, a’an xb’aan naq laj aMelkisedek k’a’jo’ xnimal ru jo’ taqenaqil aj tij.

3 Chirix chaq lix kutan a’an, kixk’ab’a’in li Santil Tijonelil jo’ chanru aXk’anjelil li Ralal li Dios.

4 A’b’anan re xk’eeb’al xloq’al malaj re aroxloq’inkil lix k’ab’a’ li ani Q’axal Taqenaq Xwankil, re naq ink’a’ chi kok’ aj xsa’ taayeemanq lix k’ab’a’, eb’ a’an, li iglees, sa’ najter kutan, ke’xk’ab’a’i li tijonelil a’an jo’ chanru xk’ab’a’ laj Melkisedek, malaj li Tijonelil re Melkisedek.

5 Chixjunil chik li wankilal k’eeb’il, malaj li opiis sa’ li iglees, wankeb’ choq’ araqalil chiru li tijonelil a’in.

6 A’ut wankeb’ wiib’ jachal, malaj xninqal ru jolomej—li jun a’an li Tijonelil re Melkisedek, ut li jun chik a’an li aTijonelil re Aaron, malaj re laj Levi.

7 Li ropiis li axb’eenil wan rub’el li tijonelil re Melkisedek.

8 Rik’in li Tijonelil re laj Melkisedek wan xk’ulub’il li awa’b’ejil, ut wan xwankil, ut ak’eeb’il wankilal re, sa’ xb’een chixjunileb’ li opiis sa’ li iglees sa’ chixjunil li jar q’ehil wanjenaq wi’ li ruchich’och’, re k’anjelank sa’ li musiq’ejil k’a’aq re ru.

9 Eb’ li aAwa’b’ejil re li Taqenaqil Tijonelil, jo’ chanru lix k’anjelil laj Melkisedek, xk’ulub’eb’ k’anjelak sa’ chixjunil li jar opiis re li iglees.

10 Eb’ li ataqenaqil aj tij jo’ chanru xk’anjelil li Tijonelil re Melkisedek bxk’ulub’eb’ k’anjelak sa’ li xaqxookeb’ wi’, chi b’eresinb’ileb’ xb’aan li awa’b’ejil, sa’ xk’anjelankil li musiq’ejil k’a’aq re ru, ut jo’kan ajwi’ sa’ ropiis li xb’eenil, laj tij (re lix k’anjelil laj Levi), laj tzolonel, laj tenq’anel, ut li komon.

11 Jun li xb’eenil ak xk’ulub’ chiru k’amok b’e sa’ xna’aj, naq maa’ani wan li taqenaqil aj tij.

12 Li taqenaqil aj tij ut li xb’eenil tento te’k’anjelaq sa’ li musiq’ejil k’a’aq re ru, jo’ chanruheb’ li sumwank ut taqlahom re li iglees, ut xk’ulub’eb’ k’anjelak sa’ chixjunileb’ li opiis a’in re li iglees naq maak’a’ junaq li taqenaq wi’chik xwankil.

13 Li xkab’ tijonelil a’an li aTijonelil re Aaron yeeb’il re, xb’aan naq kik’ojob’aak sa’ xb’een laj bAaron ut eb’ li riyajil, chiru jo’ k’ihal tasal li ralal xk’ajoleb’.

14 K’a’ut naq li tijonelil kub’enaq xwankil yeeb’il re, a’an xb’aan naq wan choq’ araqalil chiru li xnimal ru, malaj li Tijonelil re Melkisedek, ut wan xwankil sa’ xk’anjelankileb’ li k’ojob’anb’il k’anjel li k’utk’uukeb’.

15 Li aobispil wan choq’ awa’b’ejil re li tijonelil a’in, ut naxk’am xlaawil a’an, malaj li wankilal k’eeb’il re.

16 Maajun winq xk’ulub’ xb’aan li chaq’rab’ li opiis a’in, re xk’amb’al xlaawil li tijonelil a’in, ka’ajwi’ wi atz’aqal ralal xk’ajol laj Aaron.

17 A’b’anan rik’in naq jun taqenaqil aj tij re li Tijonelil re Melkisedek k’eeb’il xwankil chi k’anjelank sa’ chixjunil li opiis li kub’enaq wi’chik xwankil, naru nak’anjelan sa’ ropiis li obiisp naq maajun tz’aqal ralal xk’ajol laj Aaron naru natawman, wi b’oqb’il ut xaqab’anb’il ut ak’ojob’anb’il choq’ re li wankilal a’in xb’aan ruq’eb’ li bAwa’b’ejil re li Tijonelil re Melkisedek.

18 Lix wankil ut li wankilal k’eeb’il re li Tijonelil li taqenaq, malaj re Melkisedek, a’an naq te’xk’am axlaawil chixjunil li musiq’ejil osob’tesink re li iglees—

19 Naq taak’eemanq reheb’ xk’ulb’al li amuqmuukil na’leb’ re li awa’b’ejihom re choxa, naq taateeliiq li choxa chiruheb’, naq te’raatina rib’ rik’in li bjolomil ch’utlajik ut li iglees re li Xb’een Yo’lajenaq, ut te’xk’ul xsahil li sum-ochb’eeniik xb’aan, ut li wank chiru rilob’aal li Dios Yuwa’b’ej, ut li Jesus, aj cb’aanunel uuchil re li ak’ sumwank.

20 Lix wankil ut li wankilal k’eeb’il re li Tijonelil li kub’enaq, malaj re Aaron, a’an xk’amb’al axlaawil lix k’anjeleb’ li anjel, ut xk’anjelankil li bk’ojob’anb’il k’anjel li k’utk’u, li tz’iib’anb’il evangelio, li ckub’iha’ chi jalb’il li k’a’uxlej re taa’uxq drisinkil li maak, jo’ chanruheb’ li sumwank ut li taqlahom.

21 Na’ajman ru naq wankeb’ li awa’b’ejil, malaj eb’ li jolominel aj k’anjel, li neke’chal chaq rik’in malaj li xaqab’anb’il chaq sa’ xyanqeb’ li ani k’ojob’anb’ileb’ sa’ li jar opiis re li wiib’ chi tijonelil a’in.

22 Sa’ li aTijonelil re Melkisedek, boxib’ li Jolominel Taqenaqil aj Tij, sik’b’ileb’ chaq ru xb’aan li komonil, xaqab’anb’ileb’ ut k’ojob’anb’ileb’ sa’ li opiis a’an, ut cxaqab’anb’ileb’ xwankil xb’aan lix kawileb’ xch’ool, lix paab’aaleb’, ut lix tijeb’ li iglees, neke’wan choq’ jun molam re li Awa’b’ejil re li Iglees.

23 Li akab’laju komon re li ch’utam aj b’ehenel, b’oqb’ileb’ chi wanq choq’ li Kab’laju chi bApostol, malaj sik’b’il ru aj yehol nawom chirix lix k’ab’a’ li Kristo sa’ chixjunil li ruchich’och’—chi jo’kan jalaneb’ rib’ rik’in li jar chik chi opiis re li iglees chirix li teneb’anb’il sa’ lix b’oqb’aleb’.

24 Ut neke’wan choq’ jun molam, juntaq’eet sa’ li wankilal k’eeb’ileb’ re, ut sa’ xwankileb’, rik’in li oxib’ chi awa’b’ej li ak yeeb’ileb’ resil.

25 Eb’ li aSetenta b’oqb’ileb’ ajwi’ chixjultikankil li evangelio, ut chi wank choq’ sik’b’il ru aj yehol nawom chiruheb’ laj Gentil ut sa’ chixjunil li ruchich’och’—chi jo’kan jalaneb’ rib’ rik’in ani chik wan sa’ opiis sa’ li iglees, chirix li teneb’anb’il sa’ lix b’oqb’aleb’.

26 Ut neke’wan choq’ jun molam, juntaq’eet sa’ li wankilal k’eeb’il re rik’in li k’eeb’il reheb’ li Kab’laju chi sik’b’il ru aj yehol nawom malaj Apostol li toja’ xe’yeeman resil.

27 Ut li junjunq chi na’leb’ li k’ulub’anb’ilaq xb’aan junaq reheb’ li molam a’in tento naq xb’aanaq lix yaab’ xkuxeb’ a’an sa’ junajil; malaj ut, li junjunq chi komon sa’ li jun molam tento taawanq sa’ aatin rik’in li k’ulub’anb’il xb’aan, re naq li na’leb’ k’ulub’anb’il xb’aan taawanq chi juntaq’eet xwankil malaj xyaalalil li jun rik’in li jun chik—

28 Naru naq numenaq xyijach reheb’ li komon te’wanq choq’ jun molam naq nak’ulman naq ka’ajwi’ chi jo’kan naru na’uxman—

29 Wi b’an moko wan ta chi jo’kan, li na’leb’ te’xk’ulub’a moko xk’ulub’aq ta li osob’tesiik jo’ li na’leb’ ke’xk’ulub’a chaq jun molam re oxib’ li awa’b’ej najter, li ke’wan chi k’ojob’anb’il jo’ chanru lix k’anjelil laj Melkisedek, ut a’aneb’ chaq tiikil ut santil winq.

30 Li na’leb’ te’xk’ulub’a li jar molam a’in, malaj junaq reheb’, tento taab’aanumanq chi anchal lix atiikilaleb’, rik’in santilal, ut rik’in kub’enaqil ch’oolej, tuulanil, ut najtil oyb’enink, ut rik’in paab’aal, ut bsaq ruhil na’leb’, ut nawom, xkuyumeb’ rib’, kuyuk, choxahilal, xchaab’ilaleb’ xch’ool rik’in li ras riitz’ineb’, ut rahok;

31 Xb’aan naq li k’a’ru yeechi’inb’il, a’an naq wi nanumta rik’ineb’ li k’a’aq re ru a’in, moko te’wanq ta chi amaak’a’ li ruuchinihomeb’ sa’ xnawb’al chirix li Qaawa’.

32 Ut wi na’ux naq junaq na’leb’ li k’ulub’anb’il xb’aaneb’ li molam a’in nab’aanuman chi moko tiik ta, taak’ame’q chiru jun jolomil ch’utlajik reheb’ li jar molam, li wankeb’ choq’ musiq’ejil aj b’eresinel re li iglees; wi ink’a’ jo’kan, moko taaruuq ta chi numsimank wi’chik li k’a’ru k’ulub’anb’il xb’aaneb’.

33 Eb’ li Kab’laju a’aneb’ jun Jolominel Taqenaqil Ch’utam aj b’ehenel, re te’k’anjelanq sa’ lix k’ab’a’ li Qaawa’, chi b’eresinb’ileb’ xb’aan li Awa’b’ejil re li Iglees, jo’ chanru li k’uub’anb’il xb’aan li choxa; re xwaklesinkil li iglees, ut xtuqub’ankil chixjunil li na’uxman chi sa’ a’an sa’ chixjunileb’ li tenamit, xb’een wa reheb’ laj aGentil ut xkab’ reheb’ laj Judio.

34 Eb’ li Setenta tento te’k’anjelaq sa’ lix k’ab’a’ li Qaawa’, chi b’eresinb’ileb’ xb’aaneb’ li aKab’laju malaj li taqenaqil ch’utam aj b’ehenel, re xwaklesinkil li iglees ut xtuqub’ankil li na’uxman chi sa’ a’an sa’ chixjunileb’ li tenamit, xb’een wa reheb’ laj Gentil ut chirix a’an reheb’ laj Judio—

35 Xb’aan naq li Kab’laju taqlanb’ileb’, chi k’amb’il li laaw xb’aaneb’, re xteeb’al li okeb’aal rik’in xjultikankil lix evangelio li Jesukristo, ut xb’een wa reheb’ laj Gentil ut chirix a’an reheb’ laj Judio.

36 Eb’ li ataqenaqil ch’utam li xaqxookeb’, sa’eb’ li roqechal Sion, neke’wan choq’ jun molam juntaq’eeteb’ xwankil sa’ li na’uxman sa’ li iglees, sa’ chixjunil li na’leb’ k’ulub’anb’il xb’aaneb’, rik’in lix molam li awa’b’ejil, malaj rik’in li taqenaqil ch’utam aj b’ehenel.

37 Li taqenaqil ch’utam sa’ Sion neke’wan choq’ jun molam juntaq’eeteb’ xwankil sa’ li na’uxman sa’ li iglees, sa’ chixjunil li neke’xk’ulub’a, rik’ineb’ lix ch’utameb’ li Kab’laju sa’eb’ li roqechal Sion.

38 A’an xteneb’ankileb’ li taqenaqil ch’utam aj b’ehenel naq te’xb’oqeb’ li aSetenta, naq neke’raj xtenq’ankileb’, re xb’aanunkil li jar paay chi k’anjel li b’oqb’ileb’ wi’ re xjultikankil ut xk’anjelankil li evangelio, xb’een wa chiru anihaq chik.

39 A’an xteneb’ankileb’ li Kab’laju, sa’ chixjunileb’ li ninqi ruq’ li iglees, naq te’xk’ojob’eb’ alaj k’anjel aj osob’tesinel, jo’ eetalinb’ilaq chiruheb’ chi k’utb’esinb’il—

40 Li k’anjelil re li tijonelil a’in kik’ojob’aman re naq numsinb’ilaq chalen rik’in li yuwa’b’ej toj rik’in li alalb’ej, ut tento raj te’reechani li tz’aqal ralal xk’ajol li sik’b’il ru iyajilb’ej, li ke’yehe’ wi’ li yeechi’ihom.

41 Li k’anjelil a’in kitikib’aman sa’ xkutankil laj aAdan, ut kinumsiman bchiruheb’ li alal k’ajolb’ej chi jo’ka’in:

42 Chalen laj Adan toj rik’in laj aSet, li kik’ojob’aak xb’aan laj Adan naq b’eleeb’ xkaak’aal chihab’ xyu’am, ut ki’osob’tesiik xb’aan a’an oxib’ chihab’ rub’elaj xkamik a’an (laj Adan), ut kixk’ul lix yeechi’ihom li Dios rik’in xtz’uumal re lix yuwa’, naq eb’ li ralal xk’ajol a’anaqeb’ li sik’b’ileb’ ru xb’aan li Qaawa’, ut naq eb’ a’an te’k’uulamanq toj sa’ roso’jik li ruchich’och’;

43 Xb’aan naq a’an (laj Set) a’an chaq jun winq atz’aqal re ru, ut li brilob’aal a’an tz’aqal rilob’aal lix yuwa’, jo’kan naq chanchan ajwi’ lix yuwa’ sa’ chixjunil li k’a’aq re ru, ut ka’ajwi’ kiru xnawb’al naq jalan wi’ rik’in xb’aan xchihab’.

44 Laj Enos kik’ojob’aak naq jun cient rik’in kaalaju xka’k’aal chihab’ rik’in kaahib’ po xyu’am, xb’aan ruq’ laj Adan.

45 Li Dios kixb’oq chaq laj Kainan sa’ li yamyookil ch’och’ sa’ li xka’k’aal chihab’ xyu’am; ut a’an kixk’ul laj Adan sa’ xxikik sa’ li na’ajej Xedolamak. A’an wuqub’ ro’k’aal chihab’ xyu’am naq kixk’ul lix k’ojob’ankil.

46 Laj Mahalaleel jun cient rik’in waqlaju ro’k’aal chihab’ rik’in wuqub’ kutan xyu’am naq kik’ojob’aak xb’aan ruq’ laj Adan, li kirosob’tesi ajwi’.

47 Laj Jared wiib’ cient chihab’ xyu’am naq kik’ojob’aak rub’el ruq’ laj Adan, li kirosob’tesi ajwi’.

48 Laj aEnok oob’ xka’k’aal chihab’ xyu’am naq kik’ojob’aak rub’el ruq’ laj Adan; ut oob’ xkaak’aal chihab’ xyu’am ut laj Adan kirosob’tesi.

49 Ut a’an kiril li Qaawa’, ut kib’eek rik’in, ut kiwan chiru li rilob’aal rajlal, ut akib’eek rik’in li Dios chiru oxib’ cient rik’in oob’ xkaak’aal chihab’, jo’kan naq kaahib’ cient rik’in lajeeb’ xka’k’aal chihab’ xyu’am naq bkijaltesiman lix junxaqalil.

50 Laj aMatusalen jun cient chihab’ xyu’am naq kik’ojob’aak rub’el ruq’ laj Adan.

51 Laj Lamek kab’laju xka’k’aal chihab’ xyu’am naq kik’ojob’aak rub’el ruq’ laj Set.

52 Laj aNoe lajeeb’ chihab’ xyu’am naq kik’ojob’aak rub’el ruq’ laj Matusalen.

53 Oxib’ chihab’ rub’elaj xkamik laj Adan, a’an kixb’oq laj Set, laj Enos, laj Kainan, laj Mahalaleel, laj Jared, laj Enok, ut laj Matusalen, ataqenaqil aj tijeb’ chixjunileb’, rochb’een li rela’ li ralal xk’ajol a’an li tiikeb’ xch’ool, toj sa’ li ru taq’a bAdan-ondi-Ahman, ut aran kixk’e sa’ xb’eeneb’ lix raqikil rosob’tesihom.

54 Ut li Qaawa’ kixk’ut rib’ chiruheb’, ut eb’ a’an ke’wakli ut ke’rosob’tesi laj aAdan, ut aj bMiguel ke’xye re, li awa’b’ej, li taqenaqil anjel.

55 Ut li Qaawa’ kixk’e xk’ojob’ankil xch’ool laj Adan, ut kixye re: Katink’ojob’ re tatwanq sa’ li jolomej; xk’ihal li ninqi tenamit te’elq chaq aawik’in, ut laa’at aawa’b’ejat sa’ xb’eeneb’ chi junelik.

56 Ut laj Adan kiwakli sa’ xyi li ch’utub’aj-ib’, ut us ta k’unk’u xb’aan xchihab’, chi nujenaq rik’in li Santil Musiq’ej, akixye chi rub’elaj jo’ k’ihal li taachalq sa’ xb’eeneb’ li ralal xk’ajol toj sa’ xraqikil li tasal tenamit.

57 Li k’a’aq re ru a’in kiwan chixjunil chi tz’iib’anb’il sa’ lix hu laj Enok, ut taach’olob’amanq xyaalal naq tixtaw xq’ehil.

58 A’an xteneb’ankileb’ li aKab’laju, jo’kan ajwi’, naq bte’xk’ojob’ ut te’xk’e xtuqub’ankil ru chixjunileb’ chik laj k’anjel sa’ li iglees, jo’ chanru li k’utb’esinb’il na’leb’ li naxye:

59 Re lix iglees li Kristo sa’ li ch’och’ Sion, rochb’een lix achaq’rab’il li iglees chirix li taab’aanumanq sa’ li iglees—

60 Chi yaal, ninye eere, chan li Qaawa’ reheb’ li Teepal, tento naq te’wanq li ajolominel xb’eenil re te’jolominq sa’ xb’eeneb’ li wankeb’ sa’ ropiis li xb’eenil;

61 Ut jo’kaneb’ ajwi’ aaj tij re te’jolominq sa’ xb’eeneb’ li wankeb’ sa’ ropiis laj tij;

62 Ut jo’kaneb’ ajwi’ aj tzolonel re ate’jolominq sa’ xb’eeneb’ li wankeb’ sa’ ropiis laj tzolonel, chi jo’ka’in ajwi’, ut jo’kan ajwi’ eb’ laj tenq’anel—

63 Jo’kan ut, chalen laj tenq’anel toj laj tzolonel, ut chalen laj tzolonel toj laj tij, ut chalen laj tij toj li xb’eenil, li junjunq reheb’ jo’ chanru xaqab’anb’ileb’, jo’ chanruheb’ li sumwank ut li taqlahom re li iglees.

64 Chirix a’an nachal li Taqenaqil Tijonelil, a’an li q’axal xnimal ru chiru chixjunil.

65 Jo’kan ut, tento taa’uxq naq jun taaxaqab’amanq, xkomon li Taqenaqil Tijonelil, re taajolominq sa’ xb’een li tijonelil, ut a’an li Awa’b’ej re li Taqenaqil Tijonelil re li Iglees taayeemanq re;

66 Malaj, sa’ jalan chik aatin, li aJolominel Taqenaqil aj Tij sa’ xb’een li Taqenaqil Tijonelil re li Iglees.

67 Rik’in a’an nachal xk’anjelankil li k’ojob’anb’il k’anjel ut li osob’tesink sa’ xb’een li iglees, rik’in axk’eeb’al li uq’ej.

68 Jo’kan ut, li ropiis li obiisp moko juntaq’eet ta xwankil rik’in, xb’aan naq li ropiis li aobiisp wan sa’ xk’anjelankil chixjunil li k’a’aq re ru re li yu’am a’in;

69 A’b’anan jun obiisp tento taasik’manq ru sa’ xyanqeb’ chaq li aTaqenaqil Tijonelil, ka’ajwi’ wi btz’aqal ralal xk’ajol laj Aaron ink’a’;

70 Xb’aan naq wi maawa’ tz’aqal ralal xk’ajol laj Aaron ink’a’ naru chixk’amb’al xlaawil li tijonelil a’an.

71 A’b’anan, jun taqenaqil aj tij, li wan b’i’ jo’ chanru xk’anjelil laj Melkisedek, naru naxaqab’aman choq’ re xk’anjelankil li k’a’aq re ru re li yu’am a’in, rik’in naq k’eeb’ilaq xnawom chirix xb’aan li Musiq’ej re li yaal;

72 Ut jo’kan ajwi’ re taawanq choq’ aj araqol aatin sa’ Israel, re xb’aanunkil lix k’anjel li iglees, ut re taak’ojlaaq chi raqok aatin sa’ xb’eeneb’ laj q’etol aatin rik’in li yaal li taach’olob’amanq, jo’ k’ojob’anb’ilaq chiru jo’ chanruheb’ li chaq’rab’, chi tenq’anb’il xb’aaneb’ lix tenq’ aj k’ehol na’leb’, li kixsik’ ru malaj tixsik’ ru sa’ xyanqeb’ li xb’eenil re li iglees.

73 A’in lix teneb’ankil jun obiisp li maawa’ tz’aqal ralal xk’ajol laj Aaron, li k’ojob’anb’il b’an sa’ li Taqenaqil Tijonelil jo’ chanru xk’anjelil laj Melkisedek.

74 Chi jo’kan taawanq choq’ aj raqol aatin, choq’ b’eresinel raqol aatin sa’ xyanqeb’ li wankeb’ Sion, malaj sa’ jun roqechal Sion, malaj sa’ yalaq k’a’ru chi ruq’ li iglees b’ar wi’ xaqab’anb’ilaq choq’ re li k’anjel a’in, toj reetal naq taanimob’resimanq ru lix nub’aal Sion ut taa’ajmanq ru naq te’wanq xkomoneb’ chik li obiisp malaj aj raqol aatin sa’ Sion malaj b’araq chik.

75 Ut a’ yaal jo’ wankeb’ chik li obiisp li xaqab’anb’ileb’, te’k’anjelaq sa’ li opiis ajwi’ a’an.

76 A’b’anan jun tz’aqal ralal xk’ajol laj Aaron ak xk’ulub’ xb’aan li chaq’rab’ li awa’b’ejil re li tijonelil a’in, lix alaawil li k’anjel a’in, re taak’anjelaq sa’ ropiis li obiisp xjunes rib’, chi maak’a’eb’ xtenq’ aj k’ehol na’leb’ re taak’ojlaaq jo’ aj raqol aatin sa’ Israel—ka’ajwi’ b’an wi’ taaraqe’q aatin chirix jun Awa’b’ej re li Taqenaqil Tijonelil, jo’ chanru lix k’anjelil laj Melkisedek, ink’a’ taaruuq.

77 Ut li na’leb’ te’xk’ulub’a junaq reheb’ li ch’utam a’in, jo’ chanru li taqlahom li naxye:

78 Jo’kan wi’chik, chi yaal, ninye eere, li k’anjel q’axal aajel ru sa’ li iglees, ut li araqb’il aatin q’axal ch’a’aj re li iglees, a’ yaal jo’ moko wan ta xk’ojam li ch’oolej chirix li k’ulub’anb’il xb’aan li obiisp malaj eb’ laj raqol aatin, taanumsimanq ut taak’ame’q rik’in li ch’utam re li iglees, chiru li bAwa’b’ejil re li Taqenaqil Tijonelil.

79 Ut li Awa’b’ejil re li ch’utam re li Taqenaqil Tijonelil te’wanq xwankil chixb’oqb’aleb’ chik li taqenaqil aj tij, kab’laju ajwi’, re tenq’ank jo’ aj k’ehol na’leb’; ut chi jo’kan li Awa’b’ejil re li Taqenaqil Tijonelil ut eb’ lix tenq’ aj k’ehol na’leb’ te’wanq xwankil chi raqok aatin chirix li yaal li nach’olob’aman, jo’ chanru lix chaq’rab’il li iglees.

80 Ut chirix naq raqb’il li aatin a’in moko taawanq ta chik chi jultikanb’il chiru li Qaawa’; xb’aan naq a’in li jun ch’utam q’axal taqenaq re lix iglees li Dios, ut xraqik li raqok aatin sa’ xb’een li wech’b’il chirix li musiq’ejil na’leb’.

81 Maajun wan xkomoneb’ li wankeb’ sa’ li iglees li moko wan ta rub’el xwankil li ch’utam a’in re li iglees.

82 Ut a’ yaal jo’ jun Awa’b’ej re li Taqenaqil Awa’b’ejil taaq’etoq aatin, taawanq a’an chi jultikanb’il chiru li jolomil ch’utam re li iglees, li tenq’anb’ilaqeb’ xb’aaneb’ kab’laju chi aj k’ehol na’leb’ re li Taqenaqil Tijonelil;

83 Ut li aatin te’xraq sa’ xb’een xjolom, a’anaq xraqik li wech’ok chirix a’an.

84 Chi jo’kan, maajun taawanq chi isinb’il chaq chiru lix araqb’a-aatin ut lix chaq’rab’ li Dios, re naq chixjunil li k’a’aq re ru taab’aanumanq chi tustu ut chi anchal eena’leb’ chiru a’an, jo’ chanru li yaal ut li tiikilal.

85 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, lix teneb’ankil li awa’b’ej sa’ xb’een li ropiis laj atenq’anel, a’an jolomink sa’ xb’een kab’laju chi aj tenq’anel, k’ojlaak sa’ ch’utam rik’ineb’, ut bxk’utb’al chiruheb’ lix teneb’ankileb’, rik’in xwaklesinkil li raam chirib’ileb’ rib’, jo’ k’eeb’il, jo’ chanruheb’ li sumwank.

86 Ut jo’kan ajwi’ lix teneb’ankil li awa’b’ej sa’ xb’een li ropiiseb’ laj atzolonel, a’an jolomink sa’ xb’een kaahib’ xka’k’aal chi aj tzolonel, ut k’ojlaak sa’ ch’utam rik’ineb’, rik’in xk’utb’al chiruheb’ lix teneb’ankil li ropiiseb’, jo’ k’eeb’il sa’eb’ li sumwank.

87 Jo’kan ajwi’ lix teneb’ankil li awa’b’ej sa’ xb’een li Tijonelil re laj Aaron a’an jolomink sa’ xb’een waqxaqib’ roxk’aal chi aaj tij, ut k’ojlaak sa’ ch’utam rik’ineb’, re xk’utb’al chiruheb’ lix teneb’ankil li ropiiseb’, jo’ k’eeb’il sa’eb’ li sumwank—

88 Li awa’b’ej a’in, a’anaq jun aobiisp, xb’aan naq a’in jun reheb’ lix teneb’ankil li tijonelil a’in.

89 Jo’kan wi’chik, lix teneb’ankil li awa’b’ej sa’ xb’een li ropiiseb’ li axb’eenil, a’an jolomink sa’ xb’een waqlaju ro’k’aal chi xb’eenil, ut k’ojlaak sa’ ch’utam rik’ineb’, ut xtzolb’aleb’ jo’ chanruheb’ li sumwank.

90 Li awa’b’ejil a’in jalan wi’ rik’in li wan reheb’ li setenta, ut k’uub’anb’il choq’ reheb’ li ink’a’ aneke’b’eek sa’ chixjunil li ruchich’och’.

91 Ut jo’kan wi’chik, lix teneb’ankil li Awa’b’ej re li ropiis li Taqenaqil Tijonelil, a’an ajolomink sa’ xb’een chixjunil li iglees, ut wank chanchan laj bMoises

92 K’ehomaq reetal, wahi’ xchaab’ilal li na’leb’; relik chi yaal, re wank choq’ jun aj ailol na’leb’, jun aj bk’utb’esinel, jun aj jaltesinel ru aatin, ut jun cprofeet, chi wank rik’in chixjunil lix dmaatan li Dios li naxk’e sa’ xb’een xjolomil li iglees.

93 Ut a’an jo’ chanru li k’utb’esinb’il matk’ li naxk’ut lix k’anjelileb’ li aSetenta, naq te’wanq wuqub’ li awa’b’ej chi jolomink sa’ xb’eeneb’, sik’b’ileb’ ru sa’ xyanqeb’ chaq li rajlankileb’ li lajeeb’ xkaak’aal;

94 Ut li xwuq awa’b’ej xkomoneb’ li awa’b’ej a’in tento taajolominq sa’ xb’een li waqib’;

95 Ut eb’ li wuqub’ chi awa’b’ej tento te’xsik’ setenta chik rochb’een li xb’een setenta li wankeb’ wi’, ut tento te’jolominq sa’ xb’eeneb’;

96 Ut jo’kan ajwi’ setenta chik, toj reetal wuqub’ wa chi setenta, wi taa’ajmanq ru choq’ re li k’anjel sa’ li awimq.

97 Ut eb’ li setenta a’in tento te’wanq choq’ aaj k’anjel aj b’eheneleb’, rik’ineb’ laj Gentil xb’een wa ut rik’ineb’ ajwi’ laj Judio.

98 A’ut eb’ li jun ch’ol chik chi aj k’anjel re li iglees, li moko wankeb’ ta sa’ li Kab’laju, chi moko sa’eb’ li Setenta, moko teneb’anb’il ta sa’ xb’eeneb’ b’eek sa’ xyanqeb’ chixjunil li tenamit; tento b’an te’b’eeq a’ yaal jo’ chanru tixk’e rib’ chiruheb’, us ta juntaq’eetaq tana’ xtaqenaqil ut xnimal ru li opiis wankeb’ wi’ sa’ li iglees.

99 Jo’kan ut, anajwan li junjunq chi winq chixtzolaq li ateneb’anb’il wi’, ut chixtzolaq k’anjelak sa’ li opiis li xaqab’anb’il wi’, chi byalb’il anchal xq’e.

100 Li ani aaj q’em moko taak’ehe’q ta chi bk’ulub’ej re taawanq chi xaqxo, ut ani moko naxtzol ta lix teneb’ankil ut ink’a’ naxk’ut rib’ naq k’ulub’anb’il, moko taak’ehe’q ta chi k’ulub’ej re taawanq chi xaqxo. Chi jo’kan. Amen.