Ebʼ li loqʼlaj hu
Awa’b’ejil Yehom 2
chi ixb’ej chi uub’ej


Awa’b’ejil Yehom 2

Lix Hu laj Mormon naxk’ut naq “juntaq’eeteb’ chixjunil chiru li Dios,” li “q’eq ut saq, moos ut ach’ab’anb’il, winq ut ixq” (2 Nefi 26:33). Chalen chalen sa’ xtiklajik li Iglees, wankeb’ ani re li junjunq chi iyajilb’ej ut teepal sa’ k’iila tenamit li xe’kub’e xha’ ut xe’wan jo’ tiikil komon re li Iglees. Naq toj yo’yo laj Jose Smith, junjunqeb’ li winq q’eq xtib’el ke’k’ojob’aak sa’ li tijonelil. Naq toj ak’ li Iglees, eb’ laj jolominel re li Iglees ke’xkanab’ xk’eeb’al li tijonelil reheb’ li winq aj Africa xxe’ toonil. Eb’ li tz’iib’anb’il esil re li Iglees ink’a’ neke’xk’ut chi ch’olch’o ru k’a’ut naq kitikla li na’leb’ a’in. Eb’ laj jolominel re li Iglees ke’xpaab’ naq taa’ajmanq ru jun na’leb’ k’utb’esinb’il xb’aan li Dios re xjalb’al li na’leb’ a’in, ut ke’xsik’ xna’leb’ rik’in li tijok. Li k’utb’esinb’il na’leb’ kik’ule’ xb’aan laj Spencer W. Kimball, awa’b’ej re li Iglees, ut kiyehe’ xyaalal re xkomoneb’ chik laj jolominel re li Iglees sa’ li santil ochoch re Lago Salado sa’ 1 Junio, 1978. Rik’in li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in, ki’isiman chaq xramb’al li tijonelil chiru anihaq sa’ xk’ab’a’ xb’onol xtib’el.

Chinawmanq a’in:

Sa’ 30 Septiembre 1978, sa’ li Jolomil Ch’utub’aj-ib’ 148 re waqib’ po re Lix Iglees li Jesukristo reheb’ laj Santil Paab’anel sa’ Roso’jikeb’ li Kutan, kik’ute’ li aatin a’in xb’aan li Awa’b’ej N. Eldon Tanner, Xb’een Tenq’ aj K’ehol Na’leb’ re li Xb’eenil Awa’b’ejil re li Iglees:

Sa’ xtiklajik li po Junio sa’ li chihab’ a’in, li Xb’eenil Awa’b’ejil xe’xye resil naq xk’ule’ jun k’utb’esinb’il na’leb’ xb’aan li Awa’b’ej Spencer W. Kimball, li nak’eeman wi’ li tijonelil ut li rosob’tesihom li santil ochoch re chixjunileb’ li komon winq re li Iglees li k’ulub’ejeb’. Li Awa’b’ej Kimball xpatz’ we naq tinye re li ch’utub’aj-ib’ naq chirix naq a’an xk’ul li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in, li xchal rik’in chirix xnajtil li k’oxlank ut tijok sa’eb’ li loq’laj na’ajej sa’ li santil ochoch, a’an xk’ut chiruheb’ lix tenq’ aj k’ehol na’leb’, li xe’k’uluk re ut xe’xk’ulub’a. Chirix a’an xk’utman chiru lix Molameb’ li Kab’laju chi Apostol, li xe’xk’ulub’a sa’ junajil, ut chirix a’an xk’utman chiru chixjunileb’ chik li Jolomil aj B’eresinel, li xe’xk’ulub’a ajwi’ sa’ junajil.

Li Awa’b’ej Kimball xpatz’ we naq tinye anajwan li tz’iib’anb’il sa’ li taqlanb’il hu a’in:

8 Junio, 1978

Re chixjunileb’ li jolomil ut jek’inb’il aj k’anjel sa’ li tijonelil re Lix Iglees li Jesukristo reheb’ laj Santil Paab’anel sa’ Roso’jikeb’ li Kutan chiru chixjunil li ruchich’och’:

Ex qas qiitz’in:

Naq naqil lix tamjik lix k’anjel li Qaawa’ chiru li ruchich’och’, xqab’antioxi naq eb’ li wankeb’ sa’ k’iila tenamit xe’xk’ulub’a li esil chirix li evangelio li k’ojob’anb’il wi’chik, ut xe’xjunaji rib’ rik’in li iglees chi k’a’jo’ xk’ihal li rajlankileb’. Rik’in ut a’in xoo’eek’asiik chirajb’al naq taak’eemanq re li junjunq komon re li Iglees li k’ulub’ej, chixjunil li usilal ut li osob’tesink li natawman sa’ li evangelio.

Rik’in naq qanawom li k’a’ru yeechi’inb’il chaq xb’aaneb’ li profeet ut li awa’b’ej re li Iglees li xe’wan chaq junxil chiqu naq sa’ junaq kutan, sa’ lix junelikil k’uub’anb’il k’anjel li Dios, chixjunileb’ li qakomon li k’ulub’ejeb’ te’ruuq chixk’ulb’al li tijonelil, ut rik’in naq qilom lix tiikilaleb chi paab’ank li ani ramb’il chiruheb’ li tijonelil, xqatz’aaman chi najt ut chi anchal qach’ool chirixeb’ a’in, li qas qiitz’in li tiikeb’ chi paab’ank, ut xqanumsi k’iila hoonal sa’ li Taqenaqil Na’ajej sa’ li Santil Ochoch re xtz’aamankil chiru li Qaawa’ naq tixb’eresi qana’leb’ chalen chaq sa’ choxa.

A’an xrab’i li qatij, ut chi k’utb’esinb’il xk’ut xyaalal naq ak xwulak li kutan yeechi’inb’il chaq chiru k’iila kutan, naq li junjunq chi winq sa’ li Iglees li tiik chi paab’ank ut k’ulub’ej, taaruuq chixk’ulb’al li santil tijonelil, rik’in wankilal re xk’anjelankil li choxahil wankilal li k’eeb’il chi sa’, ut tixyal, rochb’eeneb’ li raab’ileb’ xb’aan, li junjunq chi osob’tesink li na’el chaq rik’in, sa’ li wan wi’ li rosob’tesihom li santil ochoch. Chi jo’kan, chixjunileb’ li komon winq sa’ li Iglees li k’ulub’ejeb’ neke’ru chi k’ojob’amank sa’ li tijonelil, maak’a’ naxye k’a’ru lix xe’toonaleb’ malaj xb’onol lix tib’eleb’. Nayeeman reheb’ laj jolominel re li tijonelil naq te’xb’aanu jo’ li k’utb’il, ut te’xb’aanu chi ch’olch’o li tz’ilok-ix rik’ineb’ li ani te’ruuq chi k’ojob’aak sa’ li Tijonelil re Aaron malaj re Melkisedek, re xk’eeb’al reetal naq neke’xk’am chi tz’aqal li na’leb’ k’utb’il re naq k’ulub’ejaqeb’.

Naqach’olob’ rik’in x’anchalil qak’a’uxl naq li Qaawa’ ak xk’e chi nawmank li rajom xch’ool re taa’uxq li rosob’tesinkileb’ li ralal xk’ajol chiru li ruchich’och’, li te’ab’inq chiru lix yaab’eb’ xkux lix moos li k’eeb’ileb’ xwankil, ut te’xkawresi rib’ chixk’ulb’al chixjunil li rosob’tesihom li evangelio.

Chi anchal qach’ool naqaye,

Spencer W. Kimball

N. Eldon Tanner

Marion G. Romney

Li Xb’eenil Awa’b’ejil

Rik’in naq naqak’ulub’a laj Spencer W. Kimball jo’ li profeet, aj ilol na’leb’, ut aj k’utb’esinel, ut awa’b’ej re Lix Iglees li Jesukristo reheb’ laj Santil Paab’anel sa’ Roso’jikeb’ li Kutan, tz’aamanb’il naq laa’o jo’ xch’utlajik li komonil taqak’ulub’a li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in jo’ li raatin ut rajom xch’ool li Qaawa’. Chixjunileb’ li neke’k’ulub’ank re che’xk’ut rik’in xtaqsinkil lix nim uq’. Ani ink’a’ nak’ulub’ank re, chixk’ut ajwi’ chi jo’kan.

Kixaqab’aman sa’ junajil xk’ulub’ankil li tz’aamanb’il.

Lago Salado, Utah, 30 Septiembre, 1978.