Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 111
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 111

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Salem, Massachusetts, 6 Agosto 1836. Sa’ li kutan a’an, eb’ laj b’eresinel re li Iglees k’a’jo’eb’ xk’as xb’aan lix k’anjeleb’ sa’ li paab’aal. Rik’in naq ke’rab’i resil naq taawanq xnaab’alil li tumin choq’ reheb’ sa’ Salem, li Profeet, laj Sidney Rigdon, laj Hyrum Smith, ut laj Oliver Cowdery ke’el chaq Kirtland, Ohio ut xkoheb’ aran re xtz’ilb’al rix li na’leb’ a’in li yeeb’il, jo’ ajwi’ re xjultikankil li evangelio. Eb’ li komon a’in ke’xb’aanu junjunq k’anjel re li Iglees, ut ke’jultikan aatin b’ayaq. Naq kikana chi ch’olch’o ru naq maak’a’aq li tumin taak’ule’q, ke’sutq’i Kirtland. Li k’a’ru yoo chi k’ulmank nak’ute’ xyaalal sa’ li aatin re li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in.

1–5, Li Qaawa’ naxk’e li k’a’ru re li yu’am a’in li ajb’il ru xb’aaneb’ lix moos; 6–11, A’an taaruxtaana ru Sion ut tixtuqub’ chixjunil li k’a’aq re ru choq’ re lix chaab’ilaleb’ lix moos.

1 Laa’in, li Qaawa’ lee Dios, moko naraho’ ta inch’ool naq kexchal sa’ lee b’eenik a’in, us ta wanjenaq xmajelal eena’leb’.

2 Wan wik’in naab’al li b’ihomal sa’ li tenamit a’in choq’ eere, choq’ re lix chaab’ilal Sion, ut naab’al ajwi’ li ani wankeb’ sa’ li tenamit a’in, li teb’inch’utub’ chaq sa’ tz’aqal xq’ehil choq’ re lix chaab’ilal Sion, chi b’aanunb’il eeb’aan.

3 Jo’kan ut, na’ajman ru naq tex’ok chixnawb’aleb’ ru li winq sa’ li tenamit a’in, jo’ chanru k’amb’ilaq eeb’e, ut jo’ chanru k’eeb’ilaq eere.

4 Ut taak’ulmanq sa’ tz’aqal xq’ehil naq tink’e li tenamit a’in sa’ lee ruq’, jo’kan naq taawanq eewankil sa’ xb’een, ut chi jo’kan ink’a’ te’xtaw li k’a’ru muqmu eerik’in; ut eerehaq lix b’ihomal re oor ut plaat.

5 Mexk’oxlak chirix lee ak’as, xb’aan naq laa’in tink’e eewankil chixtojb’al.

6 Mexk’oxlak chirix Sion, xb’aan naq laa’in tinwuxtaana ru.

7 Chexkanaaq sa’ li na’ajej a’in, ut sa’eb’ li na’ajej sa’ xsutam;

8 Ut li na’ajej b’ar wi’ ajb’il inb’aan naq texkanaaq, chiru xk’ihal li kutan, taa’eetaliiq eere rik’in lix atuqtuukil ut lix wankil lin Musiq’, li taanume’q eerik’in.

9 Li na’ajej a’in naru teetaw chi to’ninb’il. Ut patz’omaq chi yalb’il eeq’e chirixeb’ li ani najter ke’wan ut li ke’tikib’ank re li tenamit a’in;

10 Xb’aan naq moko jun ajwi’ ta li b’ihomal wan choq’ eere sa’ li tenamit a’in.

11 Jo’kan ut, achiwanq eena’leb’ jo’eb’ li k’anti’, a’ut chi maak’a’aq eemaak; ut laa’in tintuqub’ chixjunil li k’a’aq re ru choq’ re lee bchaab’ilal, a’ yaal sa’ junpaat jo’ nekexru chixk’ulb’al. Amen.