Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 44
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 44

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il re laj Jose Smith li Profeet ut laj Sidney Rigdon, sa’ Kirtland, Ohio, naq yoo chi nach’ok roso’jik Febrero, 1831. Re xpaab’ankil li k’a’ru taqlanb’il arin, li Iglees kixxaqab’ jun ch’utub’aj-ib’ li taa’uxmanq sa’ xtiklajik li po Junio li taachalq.

1–3, Eb’ li xb’eenil tento te’ch’utlaaq sa’ jun ch’utub’aj-ib’; 4–6, Tento te’xk’uub’ rib’ jo’ chanru lix chaq’rab’il li tenamit, ut te’rileb’ li neb’a’.

1 K’ehomaq reetal, jo’ka’in naxye li Qaawa’ eere laa’ex inmoos, aajel ru choq’ we naq eb’ li xb’eenil re lin iglees te’b’oqe’q chi ch’utlaak, chalen chaq sa’ releb’aal saq’e ut chalen chaq sa’ rokeb’aal, ut chalen chaq sa’ xnim li saq’e ut chalen chaq sa’ xtz’e, rik’in taqlanb’il tz’iib’ahom, malaj chi chan chik ru.

2 Ut taak’ulmanq, naq a’ yaal jo’ chanru naq tiikeb’ chi paab’ank, ut neke’xk’anjela li paab’aal chiwix, laa’in tinhoy lin aMusiq’ sa’ xb’eeneb’ sa’ li kutan naq te’xch’utub’ rib’.

3 Ut taak’ulmanq naq te’xik sa’eb’ li na’ajej sa’ xsutameb’, ut ate’xjultika li jalb’a-k’a’uxlej chiruheb’ li tenamit.

4 Ut naab’al ate’jale’q xch’ool, toj reetal naq teetaw eewankil chixk’uub’ankil eerib’ bjo’ chanru lix chaq’rab’eb’ li winq;

5 Re naq aeb’ li xik’ neke’ilok eere maak’a’aqeb’ xwankil sa’ eeb’een; re naq taakole’q eerix sa’ chixjunil li k’a’aq re ru; re naq taaruhanq cheru xpaab’ankileb’ lin chaq’rab’; re naq taaruuq taat’upmanq li junjunq chi b’ak’leb’ naxsik’ wi’ laj xik’ ilonel xsachb’al lin tenamit.

6 K’ehomaq reetal, ninye eere, naq tento ateerula’aniheb’ li neb’a’ ut li maak’a’eb’ wan re, ut texk’anjelaq re xk’eeb’al xtenq’ankileb’, re naq taaruuq te’wanq chi k’uulanb’il toj reetal naq taaruuq taab’aanumanq chixjunil li k’a’aq re ru jo’ chanru lin chaq’rab’ li xek’ul. Amen.