Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 127
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 127

Jun li hu taqlanb’il chaq xb’aan laj Jose Smith li Profeet choq’ reheb’ laj Santil Paab’anel sa’ Roso’jikeb’ li Kutan sa’ Nauvoo, Illinois, wan wi’ li b’eresink chirix li kub’iha’ choq’ reheb’ li kamenaq, tz’iib’anb’il sa’ Nauvoo, 1 Septiembre 1842.

1–4, Laj Jose Smith naxnima xloq’al rik’in li rahob’tesiik ut li rahilal; 5–12, Tento taatz’iib’amanq li esil chirix li kub’iha’ choq’ reheb’ li kamenaq.

1 Rik’in naq li Qaawa’ xk’ut chiwu naq eb’ li xik’ neke’ilok we, aran sa’ Missouri jo’ ajwi’ sa’ li Estado a’in, wankeb’ wi’chik chinsik’b’al, ut rik’in naq nikine’xtaaqe chi maak’a’ arajb’al, ut maak’a’ yal ta jun xmuhaq malaj jun xb’onolaq lix tiikaleb’ ru chi moko li tiikilal rik’ineb’ sa’ xwaklesinkil li rahob’tesink sa’ inb’een; ut rik’in naq chixjunil lix yehomeb’ a’an wan chi k’ojob’anb’il sa’ li tik’ti’ li q’axal q’eq xb’onol, xink’oxla naq aajel ru ut xchaab’ilal inna’leb’ naq tin’elq chaq sa’ li na’ajej chiru jarub’aq kutan, re xkolb’al wix ut re xkolb’al rix li tenamit a’in. Nawaj xyeeb’al reheb’ li ani wankeb’ re wik’in, naq xinkanab’ li k’a’ru we rik’ineb’ laj b’aanunel k’anjel ut laj tz’iib’ li te’xb’aanu chixjunil li k’anjel chi seeb’ ut chi tiik, ut te’ril rib’ naq taatojmanq chixjunil lin k’as sa’ tz’aqal xq’ehil, rik’in xk’ayinkil li eechej, malaj chi jalan chik chan ru, jo’ chanru taa’ajmanq ru, malaj jo’ chanru taaruhanq xb’aanunkil. Naq tinwab’i naq ak numenaq chi tz’aqal li kaq-sut-iq’, tinsutq’iiq wi’chik eerik’in.

2 Ut chirix li arahilal li b’oqb’ilin chi nume’k wi’, chanchan yal ka’ch’in naq nawil, xb’aan naq a’ lix bkaqalihomeb’ ut lix josq’ileb’ li winq li k’aynaqin chixk’ulb’al chiru chixjunil lix kutan lin yu’am, ut moko nawb’il ta k’a’ru aj-e, ka’ajwi’ wi ck’ojob’anb’ilin chalen chaq rub’elaj lix k’ojlajik li ruchich’och’, choq’ re junaq chaab’il ajom, malaj junaq li ink’a’ us, a’ yaal jo’ teeraj xyeeb’al re. Tz’ilomaq rix laa’ex eejunes. Li Dios nanawok re chixjunil li k’a’aq re ru a’in, ma chaab’il malaj ink’a’ us. A’b’anan, a’ li chamal ha’ li k’aynaqin chi numxik wi’. Chixjunil a’in chanchan naq ak we chi jo’kan xk’ulb’al; ut nawaj, jo’ laj Pablo, xnimankil inloq’al rik’in li drahilal; xb’aan naq toj sa’ li kutan a’in li Dios reheb’ lin yuwa’ kinixkol chaq chiru chixjunil, ut toj tinixkol chaq chalen anajwan, xb’aan naq k’ehomaq reetal, ut ilomaq, laa’in tinnumtaaq sa’ xb’eeneb’ chixjunileb’ li xik’ neke’ilok we, xb’aan naq li Qaawa’ Dios xyehok re.

3 Che’saho’q ut xch’ool chixjunileb’ laj santil paab’anel, ut q’axalaq xsahileb’ li raam; xb’aan naq lix aDios laj Israel a’an li Dios reheb’ a’an, ut a’an tixb’is jun tiikil eeqajunk choq’ reeqaj sa’ xb’een lix jolomeb’ chixjunileb’ laj rahob’tesihom reheb’.

4 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal jo’ka’in naxye li Qaawa’: Li k’anjel re lin asantil ochoch, ut chixjunileb’ li k’anjel li kinxaqab’ choq’ eere, toj chiwanq chi b’aanumank ut miraqe’; ut chinimanq lix byalb’al eeq’e, ut lee kanajik chi k’anjelak, ut lee kuyum, ut lee k’anjel; ut maamin taasachq cheru lee q’ajkamunkil, chan li Qaawa’ reheb’ li Teepal. Ut wi cnekexrahob’tesiheb’, chi jo’kan ke’xrahob’tesiheb’ li profeet ut eb’ li tiikil winq li ke’wan chaq xb’een wa cheru. Xb’aan chixjunil a’in wan jun q’ajkamunk sa’ choxa.

5 Ut jo’kan wi’chik, nink’e eere jun aatin chirix li akub’iha’ choq’ reheb’ lee bkamenaq.

6 Chi yaal, jo’ka’in naxye li Qaawa’ chirixeb’ lee kamenaq: Naq junaq eere anakub’e xha’ choq’ reheb’ lee kamenaq, chiwanq jun aj btz’iib’anel esil, ut chiwanq choq’ aj ilol nawom chirix lee kub’iha’; chi’ab’inq rik’in lix xik, re taaruuq chixch’olob’ankil xyaalal chi tz’aqal yaal, chan li Qaawa’;

7 Re naq sa’ chixjunil li tz’iib’ank esil eeb’aan taaruuq naq atz’iib’anb’ilaq resil sa’ choxa; yalaq k’a’ru bteeb’ak’ sa’ ruchich’och’, taaruuq naq b’ak’b’ilaq sa’ choxa; yalaq k’a’ru teehit sa’ ruchich’och’, taaruuq naq hitb’ilaq sa’ choxa;

8 Xb’aan naq laa’in ok we achixk’ojob’ankil wi’chik naab’al li k’a’aq re ru sa’ li ruchich’och’, chirix li btijonelil, chan li Qaawa’ reheb’ li Teepal.

9 Ut jo’kan wi’chik, chiwanq chixjunil li atz’iib’anb’il esil chi tustu, re naq k’eeb’ilaq sa’ xhuhil lin santil ochoch, re taak’uulamanq chi jultikanb’il, chiru li junjunq tasal tenamit, chan li Qaawa’ reheb’ li Teepal.

10 Tinye re chixjunileb’ laj santil paab’anel, naq kiwaj raj chi q’axal anchal li wajom, naq texwaatina raj chalen sa’ li xaqarib’aal chirix li na’leb’ re li kub’iha’ choq’ reheb’ li kamenaq sa’ li hilob’aal kutan li taachalq. A’b’anan rik’in naq moko naruhan ta chiwu xb’aanunkil, tintz’iib’a chi jo’q’ehaq li raatin li Qaawa’ chirix li na’leb’ a’an, ut tintaqla eerik’in jo’ taqlanb’il hu, rochb’een ajwi’ naab’al chik li k’a’aq re ru.

11 Ninchoy anajwan lin hu sa’ li kutan a’in, sa’ xk’ab’a’ naq maak’a’ chik li hoonal, xb’aan naq aj aj ru laj xik’ ilonel, ut jo’ kixye li Kolonel, chalk re li aawa’b’ej re li ruchich’och’ a’in, a’b’an maak’a’ rajom wik’in.

12 K’ehomaq reetal, lin tij chiru li Dios a’an naq chejunilex texkole’q. Ut nink’e arin lin k’ab’a’ jo’ lee moos chiru li Qaawa’, li profeet ut aaj ilol na’leb’ re Lix Iglees li Jesukristo reheb’ laj Santil Paab’anel sa’ Roso’jikeb’ li Kutan.

Jose Smith.