Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 26
chi ixb’ej chi uub’ej


Tasal 26

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il re laj Jose Smith li Profeet, laj Oliver Cowdery, ut laj John Whitmer, sa’ Harmony, Pennsylvania, Julio 1830 (chi’ilmanq xtiklajik li tasal 24).

1, Neke’k’ehe’ xna’leb’ re te’xtzoleb’ li loq’laj hu ut te’jultikanq aatin; 2, Naxaqab’aman xwankil li chaq’rab’ re k’ulub’ank sa’ komonil.

1 K’ehomaq reetal, ninye eere naq teekanab’ chi q’axtesiik lee kutan choq’ re axtzolb’aleb’ li loq’laj hu, ut re jultikank aatin, ut re xk’ojob’ankil li iglees li wan bColesville, ut re xb’aanunkil eek’anjel sa’ li ch’och’, li b’arwan na’ajman, toj reetal naq texxik sa’ rokeb’ saq’e re xb’aanunkil li ch’utub’aj-ib’ li taachalq; toja’ ut naq taak’ehe’q chi nawmank cheru k’a’ru teeb’aanu.

2 Ut chixjunil li k’a’aq re ru taab’aanumanq chi ak’ulub’anb’il sa’ komonil sa’ li iglees, rik’in xnaab’alil li tijok ut paab’aal, xb’aan naq chixjunil li k’a’aq re ru teek’ul rik’in li paab’aal. Amen.