Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 97
chi ixb’ej chi uub’ej


Tasal 97

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Kirtland, Ohio, 2 Agosto 1833. Li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in na’aatinak chirix lix na’leb’eb’ laj santil paab’anel sa’ Sion, Condado Jackson, Missouri, re xsumenkil ru lix patz’om li Profeet chiru li Qaawa’ naq taak’ehe’q xna’leb’. Eb’ li komon re li iglees sa’ Missouri sa’ li kutan a’an yookeb’ chixnumsinkil li nimla rahob’tesiik, ut sa’ li 23 Julio 1833, ke’mine’ ru chixk’eeb’al xk’ab’a’eb’ chiru jun hu naq te’elq chaq sa’ li Condado Jackson.

1–2, Naab’al reheb’ laj santil paab’anel sa’ Sion (Condado Jackson, Missouri) neke’osob’tesiik xb’aan lix tiikilaleb’ chi paab’ank; 3–5, Laj Parley P. Pratt nak’eeman xb’antioxinkil xb’aan lix k’anjel sa’ li tzoleb’aal sa’ Sion; 6–9, Eb’ li neke’paab’ank re lix sumwankeb’ neke’k’ulub’aak xb’aan li Qaawa’; 10–17, Jun ochoch tento taakab’lamanq Sion b’ar wi’ eb’ li saqeb’ ru xch’ool te’ril ru li Dios; 18–21, Sion a’an li saqeb’ ru xch’ool; 22–28, Sion taakole’q chiru lix rapleb’ li Qaawa’ wi tiik chi paab’ank.

1 Chi yaal ninye eere laa’ex li raab’ilex inb’aan, nekexwaatina rik’in lix yaab’ inkux, a’ lix yaab’ xkux lin Musiq’, re taaruuq tink’ut cheru li rajom inch’ool chirixeb’ lee komon sa’ li ch’och’ aSion, naab’al li tuulaneb’ wi’ xch’ool chi yaal ut neke’xsik’ chi yalb’ileb’ xq’e xtzolb’al li chaab’il na’leb’ ut xtawb’al li yaal.

2 Chi yaal, chi yaal ninye eere, osob’tesinb’ileb’ xkomoneb’ a’an, xb’aan naq eb’ a’an te’k’uluq; xb’aan naq laa’in, li Qaawa’, nink’ut li uxtaan chiru chixjunileb’ li atuulan, ut sa’ xb’een chixjunil li ani nawaj, re naq tiikob’resinb’ilaq wu naq teb’ink’am sa’ li raqb’a-aatin.

3 K’ehomaq reetal, ninye eere, chirix li atzoleb’aal sa’ Sion, laa’in, li Qaawa’, nasaho’ chi tz’aqal inch’ool naq taawanq jun tzoleb’aal sa’ Sion, ut rik’in ajwi’ lin moos aj bParley P. Pratt, xb’aan naq a’an nakana wik’in.

4 Ut a’ yaal jo’ toj nakana wik’in, toj taawanq chi jolomink sa’ xb’een li tzoleb’aal sa’ li ch’och’ Sion toj reetal naq tink’e jalan chik taqlahom re.

5 Ut laa’in tinwosob’tesi rik’in xk’ihanik li osob’tesink, sa’ xch’olob’ankil chixjunileb’ li loq’laj hu ut li muqmuukil na’leb’ re xwaklesinkil li raam li tzoleb’aal, ut li iglees sa’ Sion.

6 Ut re li rela’ li tzoleb’aal, laa’in, li Qaawa’, wan inch’ool chixk’utb’al li uxtaan; a’b’anan wankeb’ li tento naq ate’q’use’q, ut lix k’anjeleb’ te’k’ehe’q chi nawmank.

7 K’eeb’il li amaal sa’ xxe’ileb’ li che’; ut li junjunq xtoonal li che’ li moko chaab’il ta bna’uuchin, taayok’manq chaq ut taakutmanq sa’ li xam. Laa’in, li Qaawa’, kinyehok re.

8 Chi yaal ninye eere, chixjunileb’ sa’ xyanqeb’ li neke’nawok re naq lix ach’ooleb’ bmaak’a’eb’ xb’alaq’, ut yot’b’ileb’, ut lix musiq’eb’ tuulaneb’, ut cwankeb’ xch’ool chixpaab’ankil lix sumwankeb’ rik’in dmayejak—relik chi yaal, li junjunq chi mayej li tintaqla laa’in, li Qaawa’—eb’ a’an ek’ulub’anb’ileb’ inb’aan.

9 Xb’aan naq laa’in, li Qaawa’, teb’ink’e chi uuchink jo’ jun xtoonal li che’ q’axal na’uuchin, li awb’il sa’ jun chaab’il ch’och’, chire jun saq ruhil roq li ha’, li naruuchini naab’al li loq’laj ru che’.

10 Chi yaal ninye eere, naq a’an li wajom naq taakab’lamanq jun aochoch choq’ we sa’ li ch’och’ Sion jo’ chanru li bk’utb’il eetalil li xink’e eere.

11 Relik chi yaal, chikab’lamanq chi seeb’, rik’in lix lajetqileb’ lin tenamit.

12 K’ehomaq reetal, a’in li alajetqil ut li mayej li ninteneb’ laa’in, li Qaawa’, sa’ ruq’eb’, re naq taakab’lamanq jun bochoch choq’ we, choq’ re xkolb’al Sion—

13 Choq’ jun xna’aj li ab’antioxink choq’ reheb’ chixjunil laj santil paab’anel, ut choq’ jun xna’aj li tzole’k choq’ re chixjunileb’ li b’oqb’ileb’ sa’ xk’anjel li paab’aal sa’ chixjunil lix jar b’oqb’aleb’ ut li ropiiseb’;

14 Re naq te’tz’aqob’resiiq re ru sa’ axtawb’al ru lix k’anjeleb’, sa’ xxe’ul li na’leb’ank, sa’ li jar raqal chi na’leb’, sa’ li tzol’leb’, sa’ chixjunil li k’a’aq re ru chirix lix bawa’b’ejihom li Dios sa’ li ruchich’och’, li awa’b’ejihom li k’ojob’anb’il wi’ cxlaawil a’an sa’ eeb’een.

15 Ut a’ yaal jo’ eb’ lin tenamit neke’xkab’la jun ochoch choq’ we sa’ lix k’ab’a’ li Qaawa’, ut ink’a’ neke’xkanab’ ak’a’ruhaq tz’aj chi ok chi sa’, re naq ink’a’ muxb’ilaq, lin bloq’al taahilanq sa’ xb’een;

16 Relik chi yaal, ut taawanq aran li awilob’aal, xb’aan naq laa’in tin’ok chi sa’, ut chixjunileb’ li bsaqeb’ ru xch’ool li neke’ok chi sa’ te’ril ru li Dios.

17 A’b’anan wi namuxe’ ink’a’ tin’ok chi sa’, ut lin loq’al maak’a’aq aran; xb’aan naq laa’in ink’a’ tin’ok sa’eb’ li ochoch li moko santeb’ ta.

18 Ut anajwan, k’ehomaq reetal, wi Sion tixb’aanu li k’a’aq re ru a’in, ataa’usaaq, ut tixhel rib’ ut taa’ok chi q’axal nimaq xloq’al, q’axal xnimalaq ru, ut q’axal xuwajelaq.

19 Ut eb’ li atenamit re li ruchich’och’ te’xnima ru, ut te’xye: bSion a’an chi yaal lix tenamit li qaDios, ut chi yaal Sion ink’a’ naru chi t’ane’k, chi moko chi eek’asimank chaq sa’ xna’aj, xb’aan naq li Dios wan aran, ut li ruq’ li Qaawa’ wan aran;

20 Ut a’an kixxaqab’ aatin rik’in xwankil lix nimal xmetz’ew naq taawanq a’an choq’ xkolb’al ut choq’ lix anajt xteramil kab’l.

21 Jo’kan ut, chi yaal, jo’ka’in naxye li Qaawa’, chisaho’q Sion sa’ xch’ool, xb’aan naq a’in aSionli saqeb’ ru xch’ool; jo’kan ut, chisaho’q Sion sa’ xch’ool, us ta chixjunileb’ laj maak te’yaab’aq.

22 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, ut ilomaq, nachal li aeeqajunk chi seeb’ sa’ xb’eeneb’ li moko useb’ ta chanchan li sut iq’; ut ani tixkol rib’ chiru?

23 Lix arapleb’ li Qaawa’ taanume’q chi q’eq ut chi kutan, ut li resilal a’an tixch’i’ch’i’iheb’ chixjunil li tenamit; relik chi yaal, ink’a’ taarame’q toj reetal naq taak’ulunq li Qaawa’;

24 Xb’aan naq li xik’ nareek’a li Qaawa’ wan chi lochb’il chirix lix tz’eqb’eetalileb’ ut chixjunil lix maa’us aj k’anjeleb’.

25 A’b’anan, Sion atixkol rib’ wi naxk’e xch’ool chixb’aanunkil chixjunil li k’a’aq re ru li b’arwan kintaqla wi’.

26 A’b’anan wi moko naxk’e ta xch’ool chixb’aanunkil yalaq k’a’ru kintaqla wi’, atinwula’ani a’an a’ yaal jo’ chanru chixjunil lix k’anjel, rik’in rahil ch’a’ajkilal, rik’in byajel, rik’in b’onb’il yajel, rik’in yok’leb’ ch’iich’, rik’in ceeqajunk, rik’in dxam aj sachonel.

27 A’b’anan, chiyeemanq li jun sutaq a’in sa’ xxik li aatin a’in tz’iib’anb’il, naq laa’in, li Qaawa’, kink’ulub’a lix mayej; ut wi ink’a’ chik taamaakob’q, amaajun reheb’ li k’a’aq re ru a’in taachalq sa’ xb’een;

28 Ut laa’in atinwosob’tesi rik’in osob’tesihom, ut tink’ihob’resi jun xk’ihanik li osob’tesink sa’ xb’een, ut sa’ xb’eeneb’ jar tasal lix tenamit chi junelik q’e kutan, chan li Qaawa’ lee Dios. Amen.