Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 24
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 24

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il re laj Jose Smith li Profeet ut laj Oliver Cowdery sa’ Harmony, Pennsylvania, Julio 1830. Us ta maji’ numenaq kaahib’ po xk’uub’lajik chaq li Iglees, kiniman chaq li rahob’tesink, ut ki’aje’ ru chiruheb’ laj jolominel xsik’b’al xkolb’aleb’ rib’ ka’ch’in sa’ muqmu. Li oxib’ chi k’utb’esinb’il na’leb’ a’in ke’k’ehe’ sa’ li kutan a’in re xk’eeb’al xkawilaleb’, re xwaklesinkileb’ xch’ool, ut re xtzolb’aleb’.

1–9, Laj Jose Smith b’oqb’il chi jaltesink ru aatin, chi jultikank, ut chixch’olob’ankileb’ li loq’laj hu; 10–12, Laj Oliver Cowdery b’oqb’il chixjultikankil li evangelio; 13–19, Nak’utb’esiman li chaq’rab’ chirixeb’ li sachb’a-ch’oolej, li majewank, xchiq’b’al chaq li poqs wan sa’ oqej, ut xik chi maak’a’ k’uuleb’aal chi moko champa.

1 K’e reetal, katb’oqe’ ut kisik’e’ aawu chixtz’iib’ankil lix Hu laj Mormon, ut choq’ re lin k’anjel; ut laa’in katinwaklesi chaq sa’eb’ laa ch’a’ajkilal, ut kink’e aana’leb’, jo’kan naq katkole’ chiru chixjunileb’ li xik’ neke’ilok aawe, ut katkole’ chiruheb’ lix wankilal laj Satanas ut chiru q’ojyin!

2 A’b’anan, moko wankat ta chi maak’a’ aamaak sa’ li aq’etok aatin xab’aanu; a’b’anan chap laa b’e ut matmaakob’ chik.

3 aNimob’resi ru laa wopiis; ut chirix naq xat-awk sa’eb’ laa ch’och’ ut xakawresiheb’, ayu chi seeb’ rik’in li iglees li wan bColesville, Fayette, ut Manchester, ut eb’ a’an cte’xk’e li taak’anjelaq aawe, ut laa’in tinwosob’tesiheb’ sa’ li k’a’ru re musiq’ej jo’ ajwi’ re li yu’am a’in;

4 A’ut wi ink’a’ nakate’xk’ul, tintaqla sa’ xb’eeneb’ jun majewank ruuchil li osob’tesink.

5 Ut tatkanaaq sa’ xpatz’b’al xk’ab’a’ li Dios sa’ lin k’ab’a’, ut xtz’iib’ankil li k’a’aq re ru taak’ehe’q aawe xb’aan laj aK’ojobanel Ch’oolej, ut xch’olob’ankil chixjunileb’ li loq’laj hu chiru li iglees.

6 Ut taak’eemanq aawe sa’ li hoonal ajwi’ a’an k’a’ru ataaye ut taatz’iib’a, ut eb’ a’an te’rab’i, malaj ut tintaqla reheb’ jun majewank ruuchil li osob’tesink.

7 Xb’aan naq taaq’axtesi chixjunil laa ak’anjel sa’ Sion; ut sa’ a’in taawanq xkawilal aametz’ew.

8 Aj akuyunelaqat sa’ li bch’a’ajkilal, xb’aan naq k’ihaq laa we taawanq; a’b’an cchakuy, xb’aan naq il, laa’in wankin aawik’in, toj sa’ droso’jikeb’ laa kutan.

9 Ut sa’ li k’anjel re li yu’am a’in moko taawanq ta aametz’ew, xb’aan naq moko a’in ta laa b’oqb’al. Chak’e aach’ool rik’in laa ab’oqb’al ut taawanq aawik’in li tatruuq wi’ chixnimob’resinkil ru laa wopiis, ut chixch’olob’ankil chixjunileb’ li loq’laj hu, ut chi kanaak sa’ xk’eeb’al li uq’ej ut xk’ojob’ankileb’ li iglees.

10 Ut laa was aawiitz’in aj Oliver taakanaaq sa’ xk’amb’al lin k’ab’a’ chiru li ruchich’och’, ut rik’in ajwi’ li iglees. Ut mixk’oxla naq tz’aqalaq ta li naru chixyeeb’al choq’ re lin k’anjel; ut ilomaq, wankin rik’in a’an toj sa’ roso’jik.

11 Wik’in laa’in taawanq xloq’al, ut moko xjunes ta rib’, ma sa’ xq’unal xmetz’ew malaj sa’ xkawil xmetz’ew, ma chi b’ak’b’o malaj chi ach’ab’anb’il;

12 Ut sa’ chixjunil li hoonal, ut sa’ chixjunil li na’ajej, tixte xtz’uumal li re ut atixch’olob’ lin evangelio jo’ rik’in xyaab’ jun btrompeet, chi kutan jo’ ajwi’ chi q’eq. Ut laa’in tink’e li metz’ew re, xkomon li moko nawb’il ta sa’ xyanqeb’ li winq.

13 Meepatz’ asachb’a-ch’oolej, ka’ajwi’ wi btexintaqla, ka’ajwi’ crisinkileb’ chaq dlaj tza, exk’irtesinkileb’ li yaj, ut chirixeb’ li fk’anti’ wankeb’ xmay, ut chirix li may nakamsin;

14 Ut ali k’a’aq re ru a’in ink’a’ teeb’aanu, ka’ajwi’ wi patz’b’il cheru xb’aaneb’ li neke’ajok re, re te’tz’aqloq ru li loq’laj hu, xb’aan naq teeb’aanu jo’ chanru li k’a’ru tz’iib’anb’il.

15 Ut sa’ yalaq b’ar chi na’ajej atex’ok wi’, ut ink’a’ nekexxk’uleb’ sa’ lin k’ab’a’, teekanab’ jun majewank ruuchil li osob’tesink, rik’in xchiq’b’al chaq li bpoqs sa’ lee roq chirixeb’ choq’ xk’utb’al xyaalal, ut xch’ajob’resinkil lee roq chire li b’e.

16 Ut taak’ulmanq naq yalaq ani tixk’e li ruq’ sa’ eeb’een re rahob’tesink, teetaqla chi sak’e’k sa’ lin k’ab’a’; ut k’ehomaq reetal, laa’in tinsak’eb’ jo’ chanru lee raatin, sa’ li kutan k’oxlanb’il inb’aan.

17 Ut yalaq ani taajitoq eere rik’in li chaq’rab’ majewanb’ilaq xb’aan li chaq’rab’.

18 Ut moko taak’am ta ak’uuleb’aal chi moko champa, chi moko li xuq’, chi moko wiib’ aawaq’, xb’aan naq li iglees tixk’e aawe sa’ li hoonal ajwi’ a’an k’a’ru na’ajman chawu choq’ tzakemq ut choq’ aq’ej, ut choq’ xaab’ ut choq’ tumin, ut choq’ champa.

19 Xb’aan naq b’oqb’ilat achixsetb’al li ruq’ li wawimq rik’in jun xnimal ru setok, relik chi yaal, ka’ajwi’ li jun sutaq chik; relik chi yaal, ut jo’kan ajwi’ chixjunileb’ li bk’ojob’anb’il aab’aan, ut eb’ a’an te’xb’aanu jo’ chanru ajwi’ li eetalil k’utb’il arin. Amen.