Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 12
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 12

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet re laj Joseph Knight, yuwa’b’ej, sa’ Harmony, Pennsylvania, Mayo 1829. Laj Joseph Knight kixpaab’ lix ch’olob’ahom laj Jose Smith chirix naq xk’ulumeb’ li perel ch’iich’ re lix Hu laj Mormon, ut chirix li k’anjel re jaltesink ru aatin li yoo chi uxmank, ut junjunq sut kixk’e xtenq’ankil laj Jose Smith ut lix tz’iib’anel, li ke’ru wi’ chi kanaak sa’ xjaltesinkil ru li aatin. Chi tz’aamanb’il xb’aan laj Joseph Knight, li Profeet kipatz’ok chiru li Qaawa’ ut kixk’ul li k’utb’esinb’il na’leb’.

1–6, Eb’ laj k’anjel sa’ li awimq te’xk’ul li kolb’a-ib’; 7–9, Chixjunileb’ li neke’ajok re ut li xk’ulub’eb’ te’ruuq chi tenq’ank sa’ lix k’anjel li Qaawa’.

1 aJun nim ut sachb’a-ch’oolejil k’anjel ok re chi k’utmank sa’ xyanqeb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq.

2 K’ehomaq reetal, laa’in li Dios; chek’e eexik rik’in li waatin, li yo’yo ut nim xwankil, q’es wi’chik chiru jun yok’leb’ ch’iich’ ka’pak’al xq’esnal, li najache’ wi’ ru xb’asalil li b’aqelej jo’ ajwi’ li sulutz; jo’kan ut, k’ehomaq eexik rik’in li waatin.

3 K’ehomaq reetal, ak q’an ru li awimq choq’ re q’ole’k; jo’kan ut, ani na’ajok re q’olok chixch’ik lix setleb’ ch’iich’ rik’in xmetz’ew, ut chiq’oloq naq toj nakana li kutan, re taaruuq chixk’uulankil choq’ re li raam kolb’a-ib’ li junelik nakana, sa’ li rawa’b’ejihom li Dios.

4 Relik chi yaal, yalaq ani taach’ikoq re lix setleb’ ch’iich’ ut taaq’oloq, a’an ajwi’ b’oqb’il xb’aan li Dios.

5 Jo’kan ut, wi textz’aamanq chiwu texk’uluq; wi textoch’oq, taatehe’q cheru.

6 Anajwan, jo’ xextz’aaman, k’ehomaq reetal, ninye eere, chepaab’ lin taqlahom, ut chesik’ xk’eeb’al chi k’utmank ut xxaqab’ankil li k’anjel re Sion.

7 K’e reetal, nakatwaatina laa’at, ut jo’kaneb’ ajwi’ chixjunil li wankeb’ rajom xk’eeb’al chi k’utmank ut xxaqab’ankil li k’anjel a’in.

8 Ut maajun naru chi tenq’ank sa’ li k’anjel a’in, ka’ajwi’ wi atuulan xch’ool ut nujenaq chi brahok, ut wan rik’in li cpaab’aal, li dyo’onink, ut li etz’aqal rahok, chi kuyb’il rib’ chiru chixjunil li k’a’aq re ru, li jo’ k’ihal taak’ehe’q chixk’uula.

9 K’e reetal, laa’in lix saqen ut lix yu’am li ruchich’och’, li ninyehok re li aatin a’in, jo’kan ut, k’e aaxik rik’in aametz’ew, ut rik’in a’an b’oqb’ilat. Amen.