Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 36
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 36

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet re laj Edward Partridge, nach’ rik’in Fayette, Nueva York, 9 Diciembre 1830 (chi’ilmanq ajwi’ xtiklajik li tasal 35). Lix tz’iib’anb’il esil laj Jose Smith naxye naq laj Edward Partridge “nak’utun li choxahilal rik’in, ut a’an jun reheb’ li xnimal ru winq re li Qaawa’.”

1–3, Li Qaawa’ naxk’e li ruq’ sa’ xb’een laj Edward Partridge rik’in ruq’ laj Sidney Rigdon; 4–8, Li junjunq chi winq li nak’uluk re li evangelio ut li tijonelil tento taab’oqe’q chi xik ut chi jultikank aatin.

1 Jo’ka’in naxye li Qaawa’ Dios, li aNim Xmetz’ew re laj Israel: K’e reetal, ninye aawe, at inmoos bEdward, naq osob’tesinb’ilat, ut kuyb’ileb’ laa maak, ut b’oqb’ilat chixjultikankil lin evangelio jo’ rik’in xyaab’ jun trompeet;

2 Ut laa’in tink’e li awuq’ sa’ aab’een rik’in ruq’ lin moos aj Sidney Rigdon, ut taak’ul lin Musiq’, li Santil Musiq’ej, a’an ajwi’ laj bK’ojob’anel Ch’oolej, li tixk’ut chawu li ctuqtuukil k’a’aq re ru re li awa’b’ejihom;

3 Ut laa’at taach’olob’ rik’in kawil xyaab’ kuxej, ut taaye: Hosanna, osob’tesinb’ilaq taxaq xk’ab’a’ li Dios q’axal taqenaq.

4 Ut anajwan li b’oqok ut taqlahom a’in nink’e aawe chirixeb’ chixjunil li winq—

5 Naq jo’ k’ihaleb’ li te’chalq chiruheb’ lin moos aj Sidney Rigdon ut aj Jose Smith, alalb’ej, rik’in xk’ulub’ankil li b’oqok ut li taqlahom a’in, ate’k’ojobamanq ut te’taqlamanq bchixjultikankil li evangelio li junelik nakana, sa’ xyanqeb’ li tenamit—

6 Rik’in xyaab’asinkil li jalb’a-k’a’uxlej, ut xyeeb’al: aKolomaq eerib’ chiru li po’jenaqil tasal tenamit a’in, ut elenqex chaq sa’ li xam, xik’ ut cheril us ta yal li baq’ej ch’ulakinb’il rik’in li tz’ejwalej.

7 Ut li taqlahom a’in taak’ehe’q reheb’ li xb’eenil re lin iglees, re naq li junjunq chi winq li taak’ulub’anq re chi junaj li rajom xch’ool, taaruuq chi k’ojob’aak ut chi taqlaak, jo’ chanru ajwi’ kinye.

8 Laa’in li Jesukristo, li Ralal li Dios; jo’kan ut, b’ak’omaq lee yiitoq, ut laa’in tinchalq chi jun xaqaamil sa’ lin asantil ochoch. Chi jo’kan. Amen.