Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 55
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 55

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet re laj William W. Phelps, sa’ Kirtland, Ohio, 14 Junio 1831. Laj William W. Phelps, jun aj k’uub’anel hu, ut lix junkab’al toja’ xe’wulak Kirtland, ut li Profeet kixsik’ xna’leb’ rik’in li Qaawa’ chirix.

1–3, Laj William W. Phelps nab’oqe’ ut nasik’e’ ru re taakub’eeq xha’, taak’ojob’amanq choq’ xb’eenil ut tixjultika li evangelio; 4, Tento ajwi’ tixtz’iib’aheb’ li hu choq’ reheb’ li kok’al sa’eb’ li tzoleb’aal re li Iglees; 5–6, Tento taaxik Missouri, a’anaq xna’aj lix k’anjel.

1 K’ehomaq reetal, jo’ka’in naxye li Qaawa’ aawe laa’at, at inmoos William, relik chi yaal, li Qaawa’ ajwi’ re chixjunil li aruchich’och’, laa’at b’oqb’ilat ut sik’b’il aawu; ut chirix naq akaq bkub’enaq aaha’ rik’in ha’, wi ut nakab’aanu chi junaj ru lix sa’ aawu sa’ inloq’al, taak’ul jun risinkil aamaak, ut jun xk’ulb’al li Loq’laj Musiq’ej rik’in xk’eeb’al li cuq’ej;

2 Toja’ ut naq tatk’ojob’aaq xb’aan ruq’ inmoos aj Jose Smith, alalb’ej, re tatwanq choq’ xb’eenil choq’ re li iglees a’in, re xjultikankil li jalb’a-k’a’uxlej ut li arisinkil li maak xb’aan li kub’iha’ sa’ lix k’ab’a’ li Jesukristo, li Ralal li yo’yookil Dios.

3 Ut yalaq ani sa’ aj b’een taak’e laa wuq’, wi tuulaneb’ chiwu, taawanq aawankil chixk’eeb’al li Loq’laj Musiq’ej.

4 Ut jo’kan wi’chik, tatk’ojob’aaq chixtenq’ankil inmoos aj Oliver Cowdery chixb’aanunkil li k’anjel re k’uub’ank hu, ut re xsik’b’al ut xtz’iib’ankil li ahu choq’ reheb’ li tzoleb’aal sa’ li iglees a’in, re naq eb’ li kok’al te’xk’ul ajwi’ xtzolb’aleb’ chiwu, jo’ chanru li nasaho’ wi’ inch’ool.

5 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye aawe, xb’aan a’in taachap aab’e aawochb’eenaqeb’ lin moos aj Jose Smith, alalb’ej, ut aj Sidney Rigdon, re naq atatk’ojob’amanq sa’ lix ch’och’il aaweechanihom, re xb’aanunkil li k’anjel a’in.

6 Ut jo’kan wi’chik, lin moos aj Joseph Coe chixchapaq ajwi’ lix b’e rochb’eeneb’. Li rela’ taak’ehe’q chi nawmank moqon, jo’ chanru ajwi’ nawaj. Amen.