Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 3
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 3

Jun k’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Harmony, Pennsylvania, Julio 1828, chirix lix sachik 116 perel li hu tz’iib’anb’il wi’ li aatin jaltesinb’il chaq ru sa’ li xb’een jachal lix Hu laj Mormon, a’an lix hu laj Lehi yeeb’il chaq re. Li profeet moko anchal ta xch’ool naq kixkanab’ li jar perel a’in chi elk chaq sa’ ruq’ ut chi k’ame’k xb’aan laj Martin Harris, li kik’anjelak chaq chiru ka’ch’in xk’ihal li kutan jo’ aj tz’iib’anel sa’ xjaltesinkil ru lix Hu laj Mormon. Kik’eeman li k’utb’esinb’il na’leb’ rik’in li Urim ut Tumim. (Chi’ilmanq sa’ li tasal 10.)

1–4, Lix b’e li Qaawa’ wan sa’ junaj chi sutam li wan chi junelik; 5–15, Laj Jose Smith tento tixjal xk’a’uxl malaj ut taasachq chiru li maatan re xjaltesinkil ru aatin; 16–20, Lix Hu laj Mormon nak’utman re xkolb’al li riyajil laj Lehi.

1 Lix ak’anjel, ut lix k’uub’anb’il k’oxlahom, ut li rajom li Dios ink’a’ naru nasache’ xwankil, chi moko naru na’oso’.

2 Xb’aan naq li aDios ink’a’ nab’eek chiru li yokotzinb’il b’e, chi moko naxjal xb’e sa’ li nim uq’ej chi moko sa’ li tz’e, chi moko naxjal rib’ rik’in li k’a’ru xye, jo’kan naq tiik ru li ruq’ xb’e, ut lix bb’e wan sa’ junaj chi sutam li wan chi junelik.

3 Chijultiko’q, chijultiko’q aawe naq maawa’ lix ak’anjel li Dios li nasache’ xwankil, a’b’an lix k’anjeleb’ li winq;

4 Xb’aan naq us ta naru junaq winq chixk’ulb’al k’iila k’utb’esinb’il na’leb’, ut chi wank xwankil chixb’aanunkil k’iila xninqal ru k’anjel, wi b’an anaxnima rib’ rik’in tz’aqal lix metz’ew, ut naxk’e chi yal jo’maajo’ li bna’leb’ k’eeb’il xb’aan li Dios, ut naxtaaqe li naxye li rajom a’an ut li cratawom lix tib’el, tento taat’ane’q ut tixk’am chaq sa’ xb’een li deeqajuuk xb’aan jun Dios tiik xch’ool.

5 K’e reetal, k’eeb’il chaq sa’ aawuq’ li k’a’aq re ru a’in, a’ut k’a’jo’ xkawil li taqlanb’ilat wi’; ut chijultiko’q ajwi’ aawe li k’a’ru yeechi’inb’il aawe, wi ink’a’ nakaq’et.

6 Ut k’e reetal, k’a’jo’ naq kok’ aj xsa’ akaq’et lix taqlahom ut lix chaq’rab’ li Dios, ut katkana chi bq’unb’esinb’il aach’ool xb’aaneb’ li winq.

7 Xb’aan naq k’e reetal, ink’a’ raj akaxuwaheb’ ru li winq wi’chik chiru li Dios. Us ta eb’ li winq neke’xk’e chi yal jo’maajo’ li na’leb’ k’eeb’il xb’aan li Dios, ut bxik’ neke’ril li raatin—

8 Laa’at b’an tento raj naq tiikat chaq chi paab’ank; ut a’an kixye’ raj lix tel ut katxtenq’a raj chiru chixjunil lix lochb’il atzimaj li bxik’ na’ilok aawe; ut kiwan raj aawik’in sa’ li junjunq chi crahil kutan.

9 K’e reetal, laa’at aj Jose, ut kisik’e’ aawu re xb’aanunkil lix k’anjel li Qaawa’, a’b’an sa’ xk’ab’a’ li q’etok aatin, wi ink’a’ nakawil aawib’ tatt’ane’q.

10 A’ut chijultiko’q aawe, li Dios a’an aj uxtaan; jo’kan ut, jal aak’a’uxl chirix li k’a’ru xab’aanu li moko naxk’am ta rib’ rik’in li taqlahom kink’e aawe, ut toj sik’b’il aawu, ut b’oqb’ilat wi’chik sa’ li k’anjel;

11 Wi ink’a’ nakab’aanu a’in, tatq’axtesiiq ut tatwanq jo’ chanru li jun ch’ol chik chi winq, ut maak’a’aq chik aamaatan.

12 Ut naq kaq’axtesi li k’a’ru k’eeb’il chaq aawilob’aal ut aawankil xb’aan li Dios re axjaltesinkil ru, kaq’axtesi li k’a’ru loq’ sa’ ruq’ jun li bwinq aj maak,

13 Li xk’ehok chi yal jo’maajo’ li na’leb’ k’eeb’il xb’aan li Dios, ut xq’et li k’a’ru q’axal loq’ li kixyeechi’i chaq chiru li Dios, ut xwan chi chapcho chiru tz’aqal lix k’oxlahom, ut axnima rib’ rik’in tz’aqal lix na’leb’.

14 Ut a’in li ajom li kisach wi’ chawu chiru jarub’aq kutan li k’eeb’il chaq aawe—

15 Xb’aan naq laa’at kakanab’ li na’leb’ k’eeb’il xb’aan laj ab’eresinel aawe chi yeq’iik chalen chaq sa’ xtiklajik.

16 A’b’anan lin k’anjel taaxik chi uub’ej, xb’aan naq jo’ chanru naq li na’leb’ chirix jun aj aKolonel ak xchal sa’ li ruchich’och’, rik’in bli yaal ke’xch’olob’ laj Judio, chi jo’kan ajwi’ naq taachalq li cna’leb’ chirix jun aj Kolonel rik’in lin tenamit—

17 Ut rik’ineb’ laj aNefita, ut eb’ laj Jakobita, ut eb’ laj Josefita, ut eb’ laj Tzoramita, rik’in li yaal ke’xch’olob’ lix yuwa’eb’—

18 Ut li yaal a’in ake’xch’olob’ k’amb’ilaq chi nawe’k xb’aaneb’ laj bLamanita, ut eb’ laj Lemuelita, ut eb’ laj Ismaelita, li cke’laj chi maak’a’eb’ xpaab’aal xb’aan lix maa’usilaleb’ lix yuwa’eb’, li kixkanab’ li Qaawa’ dchixsachb’aleb’ laj Nefita li ras riitz’ineb’, sa’ xk’ab’a’ lix maa’usilaleb’ ut lix tz’eqb’eetalileb’.

19 Ut choq’ re li aajom ajwi’ a’in ke’kole’ rix li bperel ch’iich’ a’in, li wan wi’ li tz’iib’anb’il esil a’in—re naq taatz’aqloq ru lix cyeechi’ihom li Qaawa’, li kixyeechi’i reheb’ lix tenamit;

20 Ut re naq eb’ laj aLamanita te’k’ame’q chixnawb’al chirixeb’ lix yuwa’eb’, ut re naq te’xnaw lix yeechi’ihom li Qaawa’, ut re naq bte’xpaab’ li evangelio ut cte’xkanab’ rib’ chiru lix k’ulub’ejil li Jesukristo, ut dte’nimob’resiiq xloq’al rik’in xpaab’ankil lix k’ab’a’, ut re naq rik’in xjalb’aleb’ xk’a’uxl te’ruuq chi kole’k. Amen.