Tenq’ choq’ re li tzolok
Aj tza


Aj tza

Aj Satanas. Laj tza a’an aj xik’ ilonel re li tiikilal, ut reheb’ li ani neke’xsik’ xb’aanunkil li rajom xch’ool li Dios. A’an jun musiq’ejil ralal li Dios, ut junxil chaq a’an jun anjel li k’eeb’il xwankil chiru li Dios (Isa. 14:12; 2 Ne. 2:17). A’b’anan, a’an kixpo’resi xch’ool sa’ li yu’am naq maji’ nokoyo’la, ut kixq’unb’esi xch’ooleb’ li rox jachal reheb’ li musiq’ejil ralal xk’ajol li Yuwa’b’ej re te’xpo’resi xch’ool rochb’een (Tz. ut S. 29:36; Mois. 4:1–4; Abr. 3:27–28). Eb’ a’an ke’isiik chaq sa’ choxa, ut ink’a’ kik’eeman reheb’ xk’ulb’al li xaqalil re tz’ejwalej ut xnumsinkil li yu’am wan wi’ li kamk, ut k’eeb’ilaq li tojb’a-maak sa’ xb’eeneb’ chi junelik. Chalen chaq li kutan naq ki’isiik chaq sa’ choxa laj tza, a’an ink’a’ naxkanab’ xsik’b’al xb’alaq’inkil chixjunileb’ li winq ut li ixq, ut xjalb’ehinkileb’ rik’in lix k’anjel li Dios, re naq chixjunileb’ li winq te’wanq sa’ rahilal jo’ chanru a’an (Apok. 12:9; 2 Ne. 2:27; 9:8–9).

Lix iglees laj tza

Li junjunq chi maa’us aj ch’uut k’uub’anb’il sa’ li ruchich’och’ li naxpo’ ru li tz’aqal evangelio ut napleetik rik’in lix Karneer li Dios.