Tenq’ choq’ re li tzolok
Jesukristo


Jesukristo

Kristo (jun aatin sa’ Griego) ut Mesias (jun aatin sa’ Hebreo) neke’raj xyeeb’al “li yulb’il.” Li Jesukristo a’an li Xb’een Yo’lajenaq chiru li Yuwa’b’ej sa’ li musiq’ej (Heb. 1:6; Tz. ut S. 93:21). A’an li Junaj Yo’lajenaq chiru li Yuwa’b’ej sa’ li tz’ejwalej (Jwan 1:14; 3:16). A’an li Jehova (Tz. ut S. 110:3–4), ut kik’ojob’aman choq’ re li nimla b’oqe’k a’in rub’elaj naq kiyo’ob’tesiik li ruchich’och’. Chi b’eresinb’il xb’aan li Yuwa’b’ej, li Jesus kixyo’ob’tesi li ruchich’och’ ut chixjunil li k’a’ru wan chi sa’ (Jwan 1:3, 14; Mois. 1:31–33). Kiyo’la rik’in li xMaria sa’ Belen, kiwan chi maak’a’ xmaak sa’ lix yu’am, ut kixtoj rix chi tz’aqal re ru lix maakeb’ chixjunileb’ li winq rik’in xhoyonik lix kik’el ut rik’in xq’axtesinkil lix yu’am chiru li krus (Mat. 2:1; 1 Ne. 11:13–33; 3 Ne. 27:13–16; Tz. ut S. 76:40–42). Kiwakli wi’chik sa’ xyanqeb’ chaq li kamenaq, ut rik’in a’an te’wakliiq chi yo’yo chixjunileb’ li winq. Sa’ xk’ab’a’ lix tojb’al rix li maak xb’aan li Kristo ut lix waklijik chi yo’yo, eb’ li neke’xjal xk’a’uxl chirix lix maakeb’ ut neke’paab’ank re lix taqlahom li Dios te’ruuq chi wank chi junelik rik’in li Jesus ut li Yuwa’b’ej (2 Ne. 9:10–12; 21–22; Tz. ut S. 76:50–53, 62).

Li Jesukristo a’an li jun winq q’axal nim ru li yo’lajenaq sa’ li ruchich’och’ a’in. Lix yu’am naxk’ut chi tz’aqal re ru chanru naq tento te’wanq chixjunileb’ li winq. Chixjunil li tijok, li osob’tesink, ut li k’ojob’anb’il k’anjel re li tijonelil tento taab’aanumanq sa’ lix k’ab’a’ a’an. A’an lix Qaawa’ileb’ li Qaawa’, Xreyileb’ li Rey, laj Yo’ob’tesinel, li Kolonel, ut li Dios re chixjunil li ruchich’och’.

Li Jesukristo taak’ulunq wi’chik rik’in wankilal ut loq’alil re taa’awa’b’ejinq sa’ li ruchich’och’ chiru li Jun Mil Chihab’. Sa’ roso’jik li kutan, a’an tixraq aatin chirix chixjunileb’ li winq (Alma 11:40–41; JS—M 1).

Resil lix yu’am (xtiikal li kik’ulman)

Aj Raqol Aatin

Eb’ li eetalil malaj li jaljookil ru aatin chirix li Kristo

Kixk’ut rib’ li Kristo chirix xkamik

Li Jesukristo kixk’ut li tento taa’uxq

Li rawa’b’ejil li Kristo chiru li Jun Mil Chihab’

Li wankilal k’eeb’il re

Li yaal ch’olob’anb’il chirix li Jesukristo

Profeetil aatin chirix lix yo’lajik ut xkamik li Jesukristo

Xjolomil li Iglees

Xk’ulb’al lix k’ab’a’ li Jesukristo sa’ qab’een

Xloq’alil li Jesukristo

Xwanjik li Kristo rub’elaj li yu’am a’in