Ebʼ li loqʼlaj hu
Jose Smith—Mateo 1


Jose Smith—Mateo

Jun raqal isinb’il chaq sa’ lix jaltesinkil ru li Santil Hu jo’ k’utb’esinb’il chiru laj Jose Smith li Profeet sa’ 1831: Mateo 23:39 ut li ch’ol 24.

Ch’ol 1

Li Jesus naxye chi rub’elaj naq chalk re lix sachlijik Jerusalen—Na’aatinak ajwi’ chirix li xkab’ xk’ulunik li Ralal li Winq, ut lix sachlijikeb’ laj maak.

1 Xb’aan naq ninye eere, naq ink’a’ tineeril chalen anajwan ut teenaw naq laa’in li tz’iib’anb’il resil xb’aaneb’ li profeet, toj reetal teeye: Osob’tesinb’il li ani anachal sa’ lix k’ab’a’ li Qaawa’, sa’eb’ li choql re choxa, ut chixjunileb’ li santil anjel rochb’een. Toja’ naq ke’xtaw ru lix tzolom naq taachalq wi’chik sa’ li ruchich’och’, chirix naq nimanb’ilaq xloq’al ut k’eeb’ilaq xkoroon sa’ lix nim uq’ li bDios.

2 Ut xko’o li Jesus, ut ki’el chaq sa’ li santil ochoch; ut eb’ lix tzolom ke’chal rik’in re te’rab’i, ut ke’xye: Qaawa’, k’ut chiqu chirixeb’ li kab’l re li santil ochoch, jo’ kaye—te’rume’q, ut te’kanab’aaq eere chi sachenaq.

3 Ut li Jesus kixye reheb’: Ma ink’a’ nekeril chixjunil li k’a’aq re ru a’in, ut ma ink’a’ neketaw ru? Chi yaal ninye eere, ink’a’ taakanaaq arin, sa’ li santil ochoch a’in, yal ta jun apek chixb’een li jun chik li ink’a’ taarume’q.

4 Ut li Jesus kixkanab’eb’, ut xko’o chiru li aTzuul Olivos. Ut naq chunchu sa’ xb’een li Tzuul Olivos, ke’chal lix tzolom rik’in naq wan xjunes, ut ke’xye: Ye qe jo’q’e taawanq li k’a’aq re ru a’in li kaye chirix lix sachlijik li santil ochoch, ut eb’ laj Judio; ut k’a’ru breetalil laa ck’ulunik, ut li droso’jik li ruchich’och’, malaj lix sachlijikeb’ elaj maak, a’an li roso’jik li ruchich’och’?

5 Ut li Jesus kichaq’ok, ut kixye reheb’: Chek’ehaq reetal naq maajun winq chib’alaq’inq eere;

6 Xb’aan naq naab’aleb’ te’chalq sa’ lin k’ab’a’, ut te’xye—Laa’in li Kristo—ut te’xb’alaq’iheb’ naab’al;

7 Toja’ naq texxq’axtesiheb’ chi arahob’tesiik, ut texxkamsiheb’, ut laa’ex bxik’ tex’ile’q xb’aaneb’ chixjunil li jar tenamit, choq’ re lin k’ab’a’;

8 Toja’ ut naq naab’aleb’ te’po’e’q xch’ool, ut te’xq’axtesi rib’ chirib’ileb’ rib’, ut xik’ te’ril rib’ chirib’ileb’ rib’;

9 Ut te’wakliiq naab’al li b’alaq’il profeet, ut te’xb’alaq’iheb’ naab’al;

10 Ut xb’aan naq taanumtaaq li maa’usilal, taakeho’q lix arahomeb’ naab’al;

11 A’b’anan ani nakana chi xaqxo junelik ut ink’a’ naq’axe’ ru, a’an ajwi’ taakole’q.

12 Chi jo’kan, naq nekeril li atz’eqb’eetalil aj sachonel, yeeb’il resil xb’aan laj bDaniel li profeet, chirix lix sachlijik cJerusalen, chirix a’an texxaqliiq sa’ li dsantil na’ajej; ani na’ilok ru li aatin chixtawaq xyaalal.

13 Toja’ naq eb’ li wankeb’ Judea che’eeleliq toj chiruheb’ li atzuul;

14 Li ani wan chaq sa’ xb’een kab’l chi’eeleliq, ut misutq’i chixxokb’al k’a’ruhaq sa’ rochoch;

15 Chi moko li ani wan chaq sa’ li ch’och’ chisutq’iiq chixxokb’al lix t’ikr;

16 Ut rahilal sa’ xb’eeneb’ li wankeb’ asa’ yu’am, ut sa’ xb’eeneb’ li neke’tu’resink sa’eb’ li kutan a’an;

17 Chi jo’kan, chextijoq chiru li Qaawa’ re naq ink’a’ taawanq lee relik chiru hab’alq’e, chi moko sa’ li hilob’aal kutan;

18 Xb’aan naq chirix a’an, sa’eb’ li kutan a’an, taawanq nimla rahilal sa’ xb’eeneb’ laj aJudio, ut sa’ xb’eeneb’ li ani wankeb’ bJerusalen, xkomon li moko taqlanb’il ta junxil sa’ xb’een Israel, xb’aan li Dios, chalen chaq sa’ xtiklajik lix awa’b’ejihomeb’ toj sa’ li kutan a’in; ink’a’, chi moko chik taataqlamanq jun sutaq chik sa’ xb’een Israel.

19 Chixjunil li k’a’aq re ru ak ke’xk’ul a’an yal xtiklajik li rahil ch’oolejil li taachalq sa’ xb’eeneb’.

20 Ut wi ta ink’a’ te’k’osmanq ru li kutan a’an, maajun raj re lix tib’eleb’ taakole’q; a’b’anan choq’ reheb’ li sik’b’ileb’ ru, jo’ chanru li sumwank, te’k’osmanq ru li kutan a’an.

21 K’ehomaq reetal, li k’a’aq re ru a’in kinye eere chirixeb’ laj Judio; ut jo’kan wi’chik, chirix xrahil li kutan a’an li taachalq sa’ xb’een Jerusalen, wi junaq winq tixye eere, Ilomaq, wahi’ li Kristo, malaj le’, meepaab’ a’an;

22 Xb’aan naq sa’eb’ li kutan a’an te’wakliiq ajwi’ li b’alaq’il Kristo ut li b’alaq’il profeet, ut te’xk’ut li ninqi eetalil ut sachb’a-ch’oolej, toj reetal naq wi ta taaruuq, te’xb’alaq’i tz’aqal li sik’b’ileb’ ru, a’aneb’ li sik’b’ileb’ ru jo’ chanru li sumwank.

23 K’ehomaq reetal, ninye li k’a’aq re ru a’in eere choq’ reheb’ li asik’b’ileb’ ru; ut teerab’i ajwi’ resileb’ li bpleet, ut li esilal chirix li pleet; cheril naq ink’a’ chepoqle eek’a’uxl, xb’aan naq chixjunil li xinye eere tento taak’ulmanq; a’b’an toj maji’ wan li roso’jik.

24 K’ehomaq reetal, ak xinye eere chi rub’elaj;

25 Jo’kan ut, wi te’xye eere: K’ehomaq reetal, wan sa’ chaqi ch’och’; mexxik: K’ehomaq reetal, wan sa’ muqmuukil na’ajej; meepaab’;

26 Xb’aan naq jo’ na’el chaq xsaqenkil li eq’la sa’ areleb’aal saq’e, ut nalemtz’un toj sa’ rokeb’aal, ut naxnujob’resi chixjunil li ch’och’, jo’kanaq ajwi’ naq taawanq lix k’ulunik li Ralal li Winq.

27 Anajwan ut nink’ut cheru jun jaljookil ru aatin. K’ehomaq reetal, b’araq wan li kamenaq, aran te’ch’utlaaq li t’iw; chi jo’kan ajwi’ eb’ li sik’b’ileb’ ru inb’aan ate’ch’utub’amanq chaq chalen sa’ xkaajachalil li ruchich’och’.

28 Ut te’rab’i resil li pleet, ut li esil chirix li pleet.

29 K’ehomaq reetal, nin’aatinak choq’ reheb’ li sik’b’ileb’ ru inb’aan; xb’aan naq li jun tenamit taawakliiq chiru li jun chik tenamit, ut li jun awa’b’ejihom chiru li jun chik awa’b’ejihom; te’wanq li awe’ej, ut li yajel, ut li hiik, sa’ b’araq chi na’ajej.

30 Ut jo’kan wi’chik, xb’aan naq taanumtaaq li maa’usilal, taakeho’q lix rahomeb’ li winq; a’b’anan li ani ink’a’ taaq’axe’q ru, a’an ajwi’ taakole’q.

31 Ut jo’kan wi’chik, li Evangelio a’in re li Awa’b’ejihom taajultikamanq sa’ chixjunil li aruchich’och’, choq’ xch’olob’ankil xyaalal chiru chixjunileb’ li tenamit, toja’ ut naq taachalq li roso’jik, malaj lix sachlijikeb’ laj maak;

32 Ut jun sut chik taatz’aqloq ru li tz’eqb’eetalil aj sachonel, li yeeb’il resil xb’aan laj Daniel li profeet.

33 Ut tikto chirix li rahilal taanumsimanq sa’ li kutan a’an, taaq’ojyino’q ru li asaq’e, ut li po ink’a’ tixk’e lix saqenkil, ut eb’ li chahim te’t’ane’q chaq sa’ choxa, ut taachiq’manq lix wankilal li choxa.

34 Chi yaal, ninye eere, li jun tasal tenamit a’in, li taak’utmanq wi’ li k’a’aq re ru a’in, ink’a’ taanume’q toj reetal naq chixjunil li xinye eere taatz’aqloq ru.

35 Us ta taawulaq xkutankil naq taa’oso’q li choxa ut li ch’och’; li awaatin b’an ink’a’ taa’oso’q, taatz’aqloq b’an ru chixjunil.

36 Ut jo’ xinye junxil, chirix naq taanumsimanq li arahilal sa’eb’ li kutan a’an, taachiq’manq li wankilal re li choxa, toja’ ut naq taak’utunq li reetalil li Ralal li Winq sa’ choxa, toja’ ut naq te’yaab’aq chixjunileb’ li teepal re li ruchich’och’; ut te’ril li Ralal li Winq chi bchalk sa’eb’ li choql re choxa, rik’in wankilal ut nimla loq’alil;

37 Ut ani nak’uulank re li awaatin, ink’a’ taab’alaq’iiq, xb’aan naq taachalq li Ralal li Winq, ut tixtaqlaheb’ lix banjel chiru rik’in xnimal xyaab’ jun trompeet, ut eb’ a’an cte’xch’utub’eb’ li rela’ li sik’b’ileb’ ru xb’aan, chalen chaq xkaahichal li iq’, chalen junpak’al chaq li choxa toj chi junpak’al chik.

38 Anajwan chetzol jun jaljookil ru aatin rik’in lix atoonal li higo—Naq toj q’un li ruq’, ut na’ok chi moqk lix xaq, nekenaw naq ak taahaye’q chaq li saq’ehil;

39 Chi jo’kan ajwi’, eb’ li sik’b’ileb’ ru inb’aan, naq neke’ril chixjunil li k’a’aq re ru a’in, te’xnaw naq nach’ wan a’an, chire ajwi’ li okeb’aal;

40 A’b’an chirix li kutan, ut li hoonal a’an, maa’ani ananawok re, ink’a’, chi moko eb’ lix anjel li Dios sa’ choxa, ka’ajwi’ b’an lin Yuwa’.

41 A’b’an jo’ chanru kiwan sa’ xkutankil laj aNoe, jo’kanaq ajwi’ taawanq sa’ xk’ulunik li Ralal li Winq;

42 Xb’aan naq taawanq rik’ineb’ jo’ kiwan sa’eb’ li kutan li ke’wan rub’elaj li ab’uut’iha’; xb’aan naq toj sa’ li kutan a’an ki’ok wi’ laj Noe sa’ li jukub’ kab’l yookeb’ chaq chi wa’ak ut chi uk’ak, chi sumlaak ut chi sumub’aak;

43 Ut moko ke’xnaw ta toj reetal naq kichal li b’uut’iha’, ut kixk’ameb’ chixjunil; chi jo’kanaq ajwi’ lix k’ulunik li Ralal li Winq.

44 Toja’ naq taatz’aqloq ru li k’a’ru tz’iib’anb’il, naq sa’ aroso’jikeb’ li kutan, wiib’ te’wanq sa’ li k’al, li jun taaxoke’q, ut li jun chik btaakanab’aaq;

45 Wiib’ te’wanq chi ke’ek sa’ li ke’leb’, li jun taaxoke’q, ut li jun chik taakanab’aaq;

46 Ut li ninye re li jun, ninye re chixjunileb’ li winq; achexyo’leq ut, xb’aan naq moko nekenaw ta k’a’ru hoonal taachalq wi’ lee Qaawa’.

47 A’ut chenaw a’in, wi ta laj eechal re li ochoch kixnaw k’a’ru hoonal re q’ojyin taachalq wi’ laj elq’, kiyo’lek raj, ut ink’a’ raj kixkanab’ chi weqe’k li rochoch, kawal b’an naq kiwan raj.

48 Jo’kan naq kawalaqex ajwi’ laa’ex, xb’aan naq sa’ junaq hoonal li moko k’oxlanb’il ta eeb’aan, li Ralal li Winq taachalq.

49 Ani, b’i’, jun moos atiik ut chaab’il xna’leb’, li k’eeb’il xb’aan laj eechal re choq’ aj taqlanel sa’ xb’een li rochochnal, re xk’eeb’al xtzakemqeb’ sa’ tz’aqal xq’ehil?

50 Osob’tesinb’il li moos a’an li taatawe’q xb’aan laj eechal re, naq taak’ulunq, chixb’aanunkil chi jo’kan; ut chi yaal ninye eere, tixk’e a’an choq’ aj taqlanel sa’ xb’een chixjunil li k’a’ru re.

51 Wi b’an li maa’us aj moos a’an tixye sa’ xch’ool: Laj eechal we anaxb’ay chaq xk’ulunik,

52 Ut taa’ok chixsak’b’aleb’ li rech moosil, ut chi wa’ak ut chi uk’ak rochb’eeneb’ li kalajenaq,

53 Laj eechal re li moos a’an taachalq sa’ jun kutan naq moko naroyb’eni ta, ut sa’ jun hoonal li maak’a’ wi’ sa’ xch’ool,

54 Ut taarisi chaq, ut tixk’e lix jachalil a’an sa’ xyanqeb’ laj ka’pak’al-u; taawanq yaab’ak ut ak’uxuxink ruuch-e.

55 Ut chi jo’kan taachalq li aroso’jikeb’ laj maak, jo’ chanru lix profeetil aatin laj Moises, li naxye: Te’isiiq chaq sa’ xyanqeb’ li tenamit; a’b’an toj maji’ nachal roso’jik li ruchich’och’, a’ut sa’ junpaat chik.