Ebʼ li loqʼlaj hu
Xtikib’ankil


Xtikib’ankil

Li Q’ol Nim Xtz’aq a’an jun raqal li hu sik’b’il ru, wan wi’ k’iila na’leb’ ninqeb’ xwankil chirix li paab’aal ut li tzol’leb’ sa’ Lix Iglees li Jesukristo reheb’ laj Santil Paab’anel sa’ Roso’jikeb’ li Kutan. Eb’ li na’leb’ a’in ke’jaltesiik ru ut ke’k’ehe’ xb’aan li Profeet aj Jose Smith, ut lix k’ihaleb’ ke’wan sa’eb’ li puktesinb’il hu re li Iglees sa’ xkutan a’an.

Li jun raqal chi aatin li kixk’am xb’een wa li k’ab’a’ej Q’ol Nim Xtz’aq kiyiib’aak sa’ 1851 xb’aan li Elder Franklin D. Richards, li kiwan choq’ komon sa’ lix Molameb’ li Kab’laju, ut awa’b’ej re li Mision re Britania. Li rajb’al, a’an re naq q’axal wi’chik taawanq chi puktesinb’il junjunq li xnimal ru aatin li moko puktesinb’il ta chi naab’al sa’ xkutankil laj Jose Smith. Naq yoo chi k’ihank xkomonil li Iglees sa’eb’ li ninqi ch’och’ Europa ut America, ki’ajman ru naq taawanq li aatin a’in chi puktesinb’il. Li Q’ol Nim Xtz’aq ki’oksiman chi naab’al, ut moqon ki’ok choq’ xaqab’anb’il hu re li Iglees, chi xaqab’anb’il xb’aan li Xb’eenil Awa’b’ejil ut xb’aan li jolomil ch’utub’aj-ib’ sa’ Lago Salado, sa’ 10 Octubre 1880.

Kijalman junq sut li k’a’ru wan sa’ li hu, jo’ chanru li ki’ajman ru sa’ li Iglees. Sa’ 1878, kitiqman junjunq raqal re lix hu laj Moises li moko kiwan ta sa’ li xb’een xpuktesinkil li hu. Sa’ 1902, ki’isiman chaq junjunq raqal re li Q’ol Nim Xtz’aq li wan ajwi’ chi puktesinb’il sa’ li Tzol’leb’ ut Sumwank. Ki’ux xtusub’ankil li jar ch’ool ut raqal, rik’in li ch’olob’anel aatin, sa’ 1902. Kipuktesiman xb’een wa chi tzoltzo ut jachb’il ru, ut rik’in li tusleb’aal aatin, sa’ 1921. Maajun chik jalok ki’uxman toj reetal Abril 1976, naq kitiqman wiib’ li k’utb’esinb’il na’leb’. Sa’ 1979 li wiib’ chi na’leb’ a’in ke’isiman chaq sa’ li Q’ol Nim Xtz’aq ut ke’k’eeman sa’ li Tzol’leb’ ut Sumwank, b’ar wankeb’ wi’ anajwan jo’ li tasal 137 ut 138. Sa’ li hu li puktesinb’il anajwan, wan junjunq li aatin li jalb’il, re naq juntaq’eetaq rik’in li kiwan sa’eb’ li hu li ke’tz’iib’aman junxil chaq.

A’an a’in xka’ch’inal li ch’olob’ank chirix k’a’ru wan sa’ li hu:

  1. Jun raqal isinb’il chaq sa’ lix Hu laj Moises. Aatin isinb’il chaq sa’ li hu Genesis re lix jaltesinkil ru li Santil Hu xb’aan laj Jose Smith, li kixtikib’ sa’ Junio 1830.

  2. Lix Hu laj Abraham. Jun musiq’anb’il xjaltesinkil ru lix tz’iib’ahom laj Abraham. Laj Jose Smith kixtikib’ li jaltesink sa’ 1835 chirix naq kixk’ul jun najteril hu aj Egipto. Kipuktesiman li k’a’ru jaltesinb’il ru sa’ junjunq jachal sa’ li hu Times and Seasons chi tikib’anb’il sa’ 1 Marzo 1842, sa’ Nauvoo, Illinois.

  3. Jose Smith—Mateo. Jun raqal isinb’il chaq sa’ lix ch’olob’ahom laj Mateo sa’ li Santil Hu jaltesinb’il chaq ru xb’aan laj Jose Smith (chi’ilmanq li Tzol’leb’ ut Sumwank 45:60–61 chirix li choxahil yehom naq chitikib’amanq xjaltesinkil ru li Ak’ Chaq’rab’).

  4. Jose Smith—Resilal. Eb’ li jar raqal isinb’il chaq sa’ li resilal ut lix ch’olob’ahom laj Jose Smith, li kixk’uub’ rochb’eeneb’ laj tz’iib’ sa’ 1838–1839 ut kipuktesiman sa’ junjunq jachal sa’ li hu Times and Seasons sa’ Nauvoo, Illinois, chi tikib’anb’il sa’ 15 Marzo 1842.

  5. Eb’ lix Raqalil li Paab’aal re Lix Iglees li Jesukristo reheb’ laj Santil Paab’anel sa’ Roso’jikeb’ li Kutan. Jun xch’olob’ahom laj Jose Smith puktesinb’il sa’ li hu Times and Seasons sa’ 1 Marzo, 1842, rochb’een jun ch’ina esilal chirix li Iglees, li nawb’il ru jo’ li hu re laj Wentworth.