Ebʼ li loqʼlaj hu
Jose Smith—Resilal 1


Jose Smith—Resilal

Aatin isinb’il sa’ li Resilal laj Jose Smith, li Profeet

Ch’ol 1

Laj Jose Smith naxye resil lix xe’toonil, eb’ li wankeb’ sa’ lix junkab’al, ut b’ar xe’wan rochoch sa’ xtiklajik—Nanumta jun nimla waklesink k’a’uxlej chirix li paab’aal sa’ li jun raqal re li Estado Nueva York li wan sa’ rokeb’aal li saq’e—Naxxaqab’ xch’ool naq tixsik’ xna’leb’ jo’ yeeb’il xb’aan laj Santiago—Li Yuwa’b’ej ut li K’ajolb’ej neke’xk’ut rib’, ut laj Jose nab’oqe’ sa’ lix profeetil k’anjel. (Eb’ li raqal 1–20.)

1 Rik’in naq wan k’iila esil li k’eeb’ileb’ chi puktesimank xb’aaneb’ li ani ink’a’ us lix ch’ooleb’ ut li k’a’ru k’uub’anb’il xb’aaneb’, chirix lix awaklijik ut lix tamik bLix Iglees li Jesukristo reheb’ laj Santil Paab’anel sa’ Roso’jikeb’ li Kutan, chixjunil li b’arwan k’uub’anb’il xb’aaneb’ li xe’tz’iib’ank re, re xsachb’al xwankil lix chaab’ilal jo’ Iglees ut lix tamik sa’ li ruchich’och’—xin’eek’asiik chixtz’iib’ankil li esilal a’in, re xtuqub’ankil li ink’a’ us k’oxlanb’il xb’aan li tenamit, ut re naq chixjunileb’ li neke’sik’ok re li yaal te’xk’ul li yaalil na’leb’, jo’ chanru xk’ulman, chiwix laa’in jo’ ajwi’ chirix li Iglees, a’ yaal jo’ nawb’il inb’aan li na’leb’ a’an.

2 Sa’ li esilal a’in tink’ut li junjunq chi na’leb’ li xk’ulman chirix li Iglees a’in, rik’in yaal ut rik’in tiikilal, jo’ chanru ajwi’ xk’ulman, malaj jo’ chanru naq wan anajwan [1838], naq ak waqxaqib’ chihab’ axk’uub’lajik li Iglees li yeeb’il resilal.

3 aLaa’in kinyo’la sa’ lix chihab’il li Qaawa’ jun mil waqxaqib’ cient rik’in oob’, sa’ li oxib’ xka’k’aal xb’e li po Diciembre, sa’ li tenamit Sharon, li Condado Windsor, li estado Vermont. … Lin yuwa’, aj bJose Smith, yuwa’b’ej, ki’el chaq sa’ li Estado Vermont ut kiq’axon toj Palmyra, sa’ li condado Ontario (anajwan chik Wayne), sa’ li Estado Nueva York, naq yoo tana’ chi b’eek lajeeb’ chihab’ inyu’am. Kaahib’ chihab’ tana’ xwulajik lin yuwa’ sa’ Palmyra naq kiq’axon rochb’een lix junkab’al toj sa’ Manchester, li wan ajwi’ sa’ li condado Ontario—

4 Sa’ lix junkab’al a’an wan junlaju li aamej, a’aneb’ lin yuwa’, aj aJose Smith, lin bna’ xLucy Smith (lix k’ab’a’ a’an, rub’elaj lix sumlajik, a’an Mack, xrab’in laj Solomon Mack); eb’ li was aj cAlvin (li kikam 19 Noviembre 1823, naq yoo chi b’eek 26 chihab’ xyu’am), aj dHyrum, laa’in, eb’ li wiitz’in aj eSamuel Harrison, aj William, aj Don Carlos, ut eb’ li wanab’ xSofronia, xCatherine, ut xLucy.

5 Sa’ li xkab’ chihab’ li qaq’axonik toj Manchester, sa’ li na’ajej wanko wi’ kiwan jun jalanil waklesink k’a’uxlej chirix li paab’aal. Kitikla rik’ineb’ laj Metodista, a’ut sa’ junpaat kipukan sa’ xyanqeb’ chixjunil li jar ch’uut chi paab’aal sa’ li jun raqal chi ch’och’ a’an. Relik chi yaal, chanchan ki’ab’iman sa’ chixjunil li ch’och’ aran, ut eb’ li ninqi ch’uut chi tenamit ke’xjunaji rib’ rik’ineb’ li jar teep chi paab’aal, rik’in li kiwan wi’ maaka’ch’in li choqink ut li jachok-ib’ sa’ xyanqeb’ li tenamit, wankeb’ li ke’yehok re: a“Ilomaq arin!” ut wankeb’ chik “Ilomaq aran!” Wan li neke’xxaqab’ xwankil li paab’aal aj Metodista, wan re laj Presbiteriano, ut wan re laj Bautista.

6 Xb’aan naq us ta kiwan xnimal li rahok ch’olob’anb’il xb’aaneb’ laj paab’anel sa’ li jar raqal chi paab’aal a’in sa’ xkutankil lix paab’anikeb’, ut xnimal lix anchalileb’ xch’ool li jar paay chi aj tij reheb’, li ke’tz’aqon sa’ xtikib’ankil ut xwaklesinkil li nimla ch’oolej a’in chirix li paab’aal li ki’ilman, re naq chixjunileb’ te’jale’q xch’ool, jo’ ke’wulak chiru xyeeb’al, maak’a’ naxye k’a’ru chi ch’uut te’xjunaji wi’ rib’; a’b’anan naq ke’ok laj paab’anel chixjachb’aleb’ rib’, li jun re li jun ch’uut ut li jun re li jun chik, ki’ilman naq li chaab’il ch’oolej li kik’utman chaq, reheb’ laj tij jo’ ajwi’ reheb’ laj paab’anel, yal pak’b’il ut moko yaal ta; xb’aan naq ki’ilman chi wank xnimal li sachok na’leb’ ut li rahil ch’oolejil—laj tij chi wech’b’il xb’aan laj tij, ut laj paab’anel xb’aan laj paab’anel; jo’kan naq chixjunil lix chaab’ilaleb’ xch’ool chirib’ileb’ rib’, wi yaal naq kiwan, kisachman chi junajwa sa’ jun apleet re aatin, ut jun wech’ok-ib’ chirix li k’a’ru k’oxlanb’il xb’aaneb’.

7 Sa’ li kutan a’an ak xtikla ro’laju chihab’ inyu’am. Lix junkab’al inyuwa’ kitzole’ sa’ lix paab’aaleb’ laj Presbiteriano, ut kaahib’ reheb’ ke’xjunaji rib’ rik’in li iglees a’an, a’aneb’ lin na’, xLucy, li was aj Hyrum ut li wiitz’in aj Samuel Harrison, ut li wanab’ xSofronia.

8 Chiru li kutan a’in re nimla waklesink ch’oolej, ki’eek’asiik li waam chi k’oxlak rik’in xtiikilal injolom, ut chi ch’a’ajkilanb’il chi naab’al ink’a’uxl; a’ut us ta k’a’jo’ li reek’ahom inch’ool, ut wan naq nanumta xchamal, toj kinkana chi jachjo wib’ rik’in chixjunileb’ li jar ch’uut a’in, us ta kinwulak sa’atqeb lix ch’utameb’ a’ yaal chi kok’ aj xsa’ jo’ li kiru chiwu. Chirix xnumikeb’ li kutan, sa’ inna’leb’ ki’ok b’ayaq chi wulak chiwu lix teepaleb’ laj Metodista, ut kiwaj raj wank chi junajinb’il rik’ineb’; a’ut k’a’jo’ xnimal li sachok na’leb’ ut li wech’ok-ib’ sa’ xyanqeb’ li jalan jalanq paay chi paab’aal, jo’kan naq ink’a’ kiru naq junaq li ani k’a’jo’ xsaajil jo’ laa’in, ut k’a’jo’ naq moko tzolb’il ta chirixeb’ li winq ut li k’a’aq re ru, taaruuq chixtawb’al tz’aqal xyaalal ani yaal naxye ut ani ink’a’ yaal naxye.

9 Wan naq q’axal numtajenaq ink’a’uxl, xb’aan naq k’a’jo’ xnimal li japok-e ut li choqink, ut ink’a’ nach’ana. Eb’ laj Presbiteriano a’aneb’ chaq li q’axal k’eek’ookeb’ xch’ool chixwech’b’aleb’ laj Bautista ut eb’ laj Metodista, ut ke’roksi anchal xmetz’ew li na’leb’ank ut li k’oxlanb’il aatin re xk’utb’al naq sachenaqeb’, malaj ut re naq eb’ li tenamit te’xk’oxla naq sachenaqeb’. Chi junpak’al chik, eb’ laj Bautista ut laj Metodista ke’wan li junjunq chi juntaq’eet x’anchalileb’ xch’ool re xxaqab’ankil tz’aqal lix tzoleb’aaleb’, ut re xk’utb’al naq sachenaqeb’ chixjunil li jun ch’ol chik.

10 Sa’ xyi li pleet a’in re aatin ut choqink chirix li k’a’ru k’oxlanb’il, chi kok’ aj xsa’ kinye sa’ inch’ool: K’a’ru tento taab’aanumanq? Ani re chixjunileb’ li jar teep a’in ayaal naxye, malaj ut ma sachenaqeb’ chixjunileb’? Wi yaal junaq reheb’, b’arwan a’an, ut chan ru tinnaw?

11 Naq q’axal ch’a’ajkilanb’ilin chi jo’kan xb’aan li wech’ok-ib’ wankeb’ wi’ li jar teep a’in chi aj yehol paab’aal, sa’ jun kutan yookin chirilb’al xsa’ lix Hu laj Santiago, li xb’een ch’ol ut ro’ raqal, li naxye: Wi junaq eere moko tz’aqal ta xna’leb’, chitz’aamanq re li Dios, li nak’ehok re chixjunileb’ li winq chi numtajenaq ut ink’a’ nach’iilan; ut taak’eemanq re.

12 Maajun sut ki’ok junaq aatin re li loq’laj hu rik’in xnimal li wankilal sa’ xch’ool junaq winq jo’ ki’ok a’in sa’ li kutan a’an sa’ inch’ool laa’in. Chanchan ki’ok rik’in nimla metz’ew sa’ chixjunil li reek’ahom inch’ool. Kink’oxla ut kink’oxla wi’chik, kinnaw naq wi wan ani taa’ajoq re xk’ulb’al xna’leb’ rik’in li Dios, a’an laa’in; xb’aan naq moko kinnaw ta k’a’ raj ru tinb’aanu, ut wi ta ink’a’ taaruuq tink’ul chik xkomon li na’leb’ chiru li ak xink’ul, maajo’q’e raj tinnaw; xb’aan naq eb’ laj tzolonel chirix li paab’aal reheb’ li jalan jalanq ch’uut, jalan jalanq lix ana’leb’eb’ chirix li junaq chi aatin re li loq’laj hu, jo’kan naq kisachman anchal inyo’onihom naq tintuqub’ li ch’a’ajkilal a’in rik’in sik’ok sa’ li bSantil Hu.

13 Chirix xk’oxlankil, kin’ok chixtawb’al xyaalal naq tento tinkanaaq sa’ q’ojyin ut chi sachenaq inna’leb’, malaj ut tento tinb’aanu li k’a’ru naxye laj Santiago, a’an xpatz’b’al re li Dios. Laa’in chirix xk’oxlankil, kink’e inch’ool naq a“tintz’aamanq re li Dios,” kink’oxla naq wi a’an tixk’e li na’leb’ reheb’ li moko tz’aqal ta xna’leb’eb’, ut taak’ehoq chi numtajenaq ut ink’a’ taach’iilanq, taaruuq raj tinyal laa’in.

14 Chi jo’kan, rik’in a’in li k’eek’o wi’ inch’ool, naq tintz’aamanq re li Dios, xkohin toj sa’ k’iche’ re xyalb’al. Kiwan chiru eq’la sa’ jun kutan ch’ina-us ut na’ajnak ru, naq toja’ yoo chi tiklaak li saq’ehil sa’ jun mil waqxaqib’ cient rik’in junmay. Toja’ xb’een wa sa’ lin yu’am naq kinyal chi jo’kan, xb’aan naq sa’ xyi chixjunil lin k’a’uxlej, toj aran maajun wa kinyal atijok chi kaw xyaab’ inkux.

15 Chirix naq xkohin toj sa’ li na’ajej li ak xink’oxla chaq xik wi’, chirix rilb’al sa’ insutam, ut xtawb’al wib’ injunes, kinwiq’la ut kin’ok chixq’axtesinkil li rajom inch’ool chiru li Dios. Toja’ tin’ok chixb’aanunkil, naq chapaamilin xb’aan junaq li wankilal li kinumta chi junajwa sa’ inb’een, ut q’axal sachb’a-ch’oolejil lix wankil sa’ inb’een, toj reetal kixb’ak’ ru’uj waq’, jo’kan naq ink’a’ kinru chi aatinak. Kixch’utub’ rib’ li chamal q’ojyin chinsutam, ut chiru junpaat chanchan naq ink’ulumaq li junpaatil sache’k.

16 A’b’anan chirix xk’eeb’al anchal inmetz’ew achixpatz’b’al xk’ab’a’ li Dios re tinixkol chiru lix wankil laj xik’ ilonel a’in li kichapok chaq we, ut tz’aqal naq ok raj we chi sub’e’k sa’ xsachik inyo’onihom ut chixq’axtesinkil wib’ chiru li sache’k—moko chiru ta junaq li sachk li yal k’oxlanb’il inb’aan, chiru b’an lix wankil jun li ani tz’aqal chalenaq chaq sa’ li ruchich’och’ li moko ilb’il ta, li q’axal sachol ch’oolej lix wankil jo’ li maajun wa week’ahom chaq rik’in ani junaq—sa’ li hoonal a’an naq k’a’jo’ inxuwajik, kiwil jun xaqal li bsaqen, tz’aqal chixb’een injolom, li naxq’ax xlemtz’unkil ru li csaq’e, li kikub’e chi timil timil toj reetal naq kikana sa’ inb’een.

17 Toja’ taak’utunq a’an naq kintaw naq ach’ab’anb’ilin chaq chiru laj xik’ ilonel li kib’ak’ok chaq we. Naq kihilan sa’ inb’een li saqen, akiwil bwiib’ chi Winq, li ink’a’ naru chi yeemank chanru xlemtz’unkileb’ ru ut cxloq’aleb’, xaqxookeb’ chi kutankil sa’ inb’een. Jun reheb’ kinraatina, kixpatz’ ink’ab’a’, ut kixye, rik’in xk’utb’al chi ruq’ li jun chik—A’in li dWalal eRaaro Inb’aan. Chawab’i a’an!

18 Li wajom li xkohin wi’ chi apatz’ok chiru li Qaawa’, a’an re tinnaw b’arwan re chixjunileb’ li jar ch’uut chi paab’aal tz’aqal yaal, re naq tinnaw b’arwan tinjunaji wi’ wib’. Chi jo’kan, toja’ tintaw inmetz’ew re tinruuq chi aatinak, naq kinpatz’ reheb’ li Winq li xaqxookeb’ chaq sa’ inb’een sa’ li saqen, b’arwan reheb’ li jar ch’uut tz’aqal yaal (xb’aan naq sa’ li kutan a’an maajun wa okenaq chaq sa’ inch’ool naq sachenaqeb’ chixjunileb’)—ut b’arwan reheb’ tento tinjunaji wi’ wib’.

19 Kisumeman chaq we naq tento naq maajun reheb’ tinjunaji wi’ wib’, xb’aan naq asachenaqeb’ chixjunileb’, ut li Winq li kinraatina kixye naq chixjunileb’ lix paab’ahomeb’ a’an, tz’eqb’eetalil sa’ rilob’aal, naq chixjunileb’ laj ch’olob’anel a’an po’jenaqeb’, naq “rik’in xtz’uumaleb’ re bneke’jilok wik’in, a’b’an najt wik’in wan lix cch’ooleb’; neke’xk’ut choq’ tzol’leb’ lix dtaqlahomeb’ li winq, enak’utun jo’ li wan choxahilal rik’in, a’b’an neke’xtz’eqtaana lix wankilal a’an.”

20 Jun sut chik kixye naq ink’a’ tinjunaji wib’ rik’ineb’; ut naab’al chik li k’a’aq re ru kixye we, li ink’a’ naru nintz’iib’a sa’ li kutan a’in. Naq kichal wi’chik inna’leb’, kintaw naq yokyookin, yookin chi ilok sa’ choxa. Naq ki’el li saqen, maak’a’ inmetz’ew; a’ut naq kichal wi’chik chi b’ab’ay, xkohin sa’ kab’l. Ut naq kin’anab’ wib’ chiru lix na’aj li xam, lin na’ kixpatz’ we k’a’ru week’. Kinchaq’ok, ut kinye, “Matk’oxlak, us chixjunil—sa ajwi’ wankin.” Toja’ naq kinye re lin na’, “Ak xinnaw injunes naq moko yaal ta lix na’leb’eb’ laj Presbiteriano.” Chanchan naq alaj xik’ ilonel ak naxnaw, toj sa’ xsaajil inyu’am, naq tinwanq choq’ aj rahob’tesinel ut aj ch’i’ch’i’inel re li rawa’b’ejihom; wi ta ink’a’, k’a’ut naq ke’ch’utla li wankilal re q’ojyin chinpleetinkil? K’a’ru xyaalal li bwech’e’k ut rahob’tesiik li kiwakli chiwix, ka’ch’in chik ma toj sa’ inka’ch’inal?

Junjunq reheb’ laj jultikanel ut jalaneb’ chik aj tzolonel re li paab’aal neke’xtz’eqtaana resil li Xb’een K’utb’esink—Kik’ihan li rahob’tesiik sa’ xb’een laj Jose Smith—A’an naxch’olob’ xyaalal naq kik’ulman chi yaal li k’utb’esink. (Eb’ li raqal 21–26.)

21 Moko k’iila kutan ta chik chirix naq kink’ul li ak’utb’esink a’in, kintaw wib’ rik’in jun reheb’ laj jultikanel aj Metodista, li q’axal kitz’aqon chaq sa’ li waklesink k’a’uxlej chirix li paab’aal li ak yeeb’il resil; ut naq yookin chi aatinak rik’in chirix li paab’aal, kichal inch’ool xyeeb’al resil li k’a’ru kik’utb’esiman chaq chiwu. Kisach inch’ool chi naab’al rik’in li kixb’aanu; kixk’ul li waatin, moko ka’aj ta wi’ chi maak’a’ aj-e, rik’in aj b’an wi’ xnimal li xik’ ilok, kixye naq anchal re laj tza, naq maak’a’ chik xkomon li bmatk’ ut li ck’utb’esink sa’ li kutan a’in, naq chixjunil xkomon li k’a’aq re ru a’an kiraqe’ chaq rik’ineb’ li apostol, ut maajo’q’e chik taawanq xkomon a’an.

22 A’ut sa’ junpaat kink’e reetal naq rik’in naq kinye resil li xk’ulman, maaka’ch’in li xik’il uuchink chiwix li kiwakli chaq sa’ xyanqeb’ laj tzolonel re li paab’aal, ut xb’aan a’in kiwan xnimal li arahob’tesink, li toj yoo chi nimank; ut us ta laa’in yal jun saaj al bmoko nawb’il ta ru, yal kaalaju, ma o’laju chihab’ inyu’am, ut rik’in li wankin wi’ sa’ inyu’am kik’utun naq laa’in jun saaj al li maak’a’ xwankil sa’ li ruchich’och’, a’ut eb’ li winq li taqenaqeb’ xwankil ke’xk’e tz’aqal weetal re xpo’b’aleb’ xch’ool li tenamit chiwix, ut re xwaklesinkil li rahil rahob’tesink; ut a’in kitawman sa’ xyanqeb’ chixjunil li jar ch’uut—chixjunileb’ junajinb’ileb’ re inrahob’tesinkil.

23 Kinkana chi k’oxlak sa’eb’ li kutan a’an, ut k’iila sut chalen chaq a’an, naq k’a’jo’ xjalanil naq jun li al moko nawb’il ta ru, ka’ch’in chik chirix kaalaju chihab’ xyu’am, ut jun li teneb’anb’il xb’aan li wan wi’ naq tixtaw xka’ch’inal li k’a’ru taak’anjelaq re, rik’in lix k’anjel re wulaj wulaj, taak’oxlamanq naq tz’aqalaq ta xwankil re taak’ehe’q reetal xb’aaneb’ li xninqal ru winq sa’eb’ li jar ch’uut chi paab’aal li q’axal patz’b’ileb’ sa’ li kutan a’an, re naq chi jo’kan taawaklesimanq sa’ xch’ooleb’ a’an xnimal li rahob’tesink ut li hob’ok. Ma jalan ta a’in malaj ink’a’, jo’kan naq kiwan, ut k’iila sut xb’aan a’an kiwan xnimal xrahil inch’ool.

24 A’b’anan, tz’aqal yaal naq kiwil chaq jun li k’utb’esink. Kink’oxla chalen chaq a’an, naq kiweek’a jo’ laj aPablo, naq ki’aatinak re bxkolb’al rib’ chiru li Rey Agripa, ut kixye resil li k’utb’esinb’il matk’ li kixk’ul naq kiril jun saqen, ut kirab’i jun xyaab’ kuxej; a’b’anan moko k’iheb’ ta li ke’paab’ank re; wankeb’ li ke’yehok re naq aj tik’ti’, jalaneb’ chik naq wax ru; ut kiwan chi se’enb’il ut chi hob’b’il. A’b’anan chixjunil a’in moko kisach ta xyaalalil li matk’ li kik’utb’esiman chaq chiru. A’an kiril chaq li k’utb’esinb’il matk’ a’an, ut kixnaw naq kiril chaq, ut chixjunil li rahob’tesink rub’el choxa ink’a’ taaruuq chixjalb’al xyaalal; ut us ta te’xrahob’tesi toj reetal li kamk, toj kixnaw, ut tixnaw toj taaraqe’q chi musiq’ak, naq kiril chaq jun saqen ut kirab’i jun xyaab’ kuxej chiraatinankil, ut chixjunil li ruchich’och’ ink’a’ taaruuq tixk’e chixk’oxla malaj chixpaab’ naq moko yaal ta.

25 Chi jo’kan kiwan wik’in laa’in. Kiwil chaq chi yaal jun saqen, ut sa’ xyi li saqen ke’wil wiib’ chi aWinq, ut kine’raatina chi yaal; ut us ta xik’ kin’ile’ ut kinrahob’tesiik xb’aan xyeeb’al naq kiwil chaq jun li k’utb’esink, a’b’an yaal ajwi’; ut naq yookeb’ chinrahob’tesinkil, chinhob’b’al, ut chixyeeb’al li k’iila paay chi maa’us aj aatin chiwix chi tik’ti’ xb’aan xyeeb’al, kin’eek’asiik chixyeeb’al sa’ inch’ool: K’a’ut naq nikineerahob’tesi xb’aan xyeeb’al li yaal? Laa’in xwil chi yaal jun li k’utb’esink; ut anihin laa’in re tinyal wu rik’in li Dios, malaj ut k’a’ut naq naxk’oxla li ruchich’och’ inteneb’ankil chixtz’eqtaanankil xyaalal li k’a’ru wilom chi yaal? Xb’aan naq kiwil chaq jun li k’utb’esink, kinnaw a’an, ut kinnaw naq li Dios naxnaw, ut ink’a’ kinru bchixtz’eqtaanankil xyaalal, chi moko kiwan inch’ool chixb’aanunkil; malaj ut kinnaw naq rik’in xb’aanunkil tinrahob’tesi raj xch’ool li Dios, ut tin’ok raj rub’el tojb’a-maak.

26 Ak kinkana chi k’ojk’o inch’ool sa’ ink’a’uxl chirix li k’a’ru reheb’ li jar ch’uut chi paab’aal—naq moko teneb’anb’il ta sa’ inb’een naq tinjunaji wib’ rik’in yalaq ani reheb’, naq tinkanaaq b’an jo’ chanru wankin toj reetal naq taak’eemanq chik inna’leb’. Ak kintaw naq yaal lix ach’olob’ahom laj Santiago—naq jun winq li moko tz’aqal ta xna’leb’ taaruuq chi tz’aamank re li Dios, ut chi k’uluk, ut ink’a’ taach’iilaaq.

Laj Moroni naxk’ut rib’ chiru laj Jose Smith—Taanawmanq xk’ab’a’ laj Jose choq’ chaab’ilal ut choq’ maa’usilal sa’ xyanqeb’ chixjunil li tenamit—Laj Moroni naxye resil lix Hu laj Mormon re, ut lix raqb’a-aatin li Qaawa’ li chalel, ut naxye k’iila aatin sa’ li loq’laj hu—Nak’utb’esiman li na’ajej muqmuukeb’ wi’ li perel ch’iich’ oor—Laj Moroni toj wan chixk’eeb’al xna’leb’ li Profeet. (Eb’ li raqal 27–54.)

27 Kinkana sa’ xb’aanunkil lin k’anjel re wulaj wulaj sa’ inyu’am toj reetal li jun xka’k’aal xb’e li po Septiembre, 1823, ut rajlal yookin chaq chixk’ulb’al xninqal li rahob’tesiik sa’ ruq’eb’ li jar tasal chi winq, li wankeb’ xpaab’aal jo’ ajwi’ li maak’a’eb’ xpaab’aal, xb’aan naq toj kinch’olob’ naq wilom jun li k’utb’esink.

28 Chiru xb’ehil li kutan li kinume’ chirix naq kiwil li k’utb’esink toj reetal li chihab’ jun mil waqxaqib’ cient rik’in oxib’ xka’k’aal—rik’in naq yeeb’il we naq maajun reheb’ li jar ch’uut chi paab’aal li wankeb’ sa’ li kutan a’an tinjunaji wi’ wib’, ut rik’in naq toj ka’ch’in ajwi’ inchihab’, ut rahob’tesinb’ilin xb’aaneb’ li tento raj naq kine’xra ut kine’xk’ul rik’in chaab’il ch’oolej, ut wi ke’xk’oxla naq b’alaq’inb’ilin naq te’xyal raj xq’e rik’in chaab’ilal ut rahok chinkolb’al chaq—kinkanab’aak sa’ li jar paay chi aaaleek; ut rik’in xjunajinkil wib’ rik’in k’iila paay chi tenamit, chi kok’ aj xsa’ kint’ane’ sa’ k’iila jo’maajo’il sachk, ut kik’utun wik’in lix q’unal xmetz’ew li saajil, ut li jar majelal li ak reheb’ li winq; rik’in li naraho’ wi’ inch’ool chixyeeb’al naq kik’ame’ inb’e sa’ li jar paay chi aaleek, li yib’ ru sa’ rilob’aal li Dios. Naq ninch’olob’ a’in, mixk’oxla anihaq naq kiwan sa’ inb’een junaq maak li nim malaj li q’axal yib’ ru. Maajun wa wanjenaq inch’ool chixb’aanunkil xkomon a’an. A’b’anan kiwan inmaak rik’in li ch’uch’il na’leb’, ut wan naq xinwan rik’ineb’ li ani jo’maajo’eb’ xk’a’uxl, ut xkomon chik li moko naxk’am ta rib’ rik’in li chaab’ilal li tento raj taawanq wi’ junaq li bb’oqb’il xb’aan li Dios jo’ laa’in. A’ut a’in ink’a’ tixsach xch’ool anihaq li najultiko’ re lin ch’ajomil, ut naxnaw ru chanru naq se’se’ chaq wu chi ak we chi jo’kan.

29 Sa’ xk’ab’a’ li k’a’aq re ru a’in, kok’ aj xsa’ kiweek’a naq wan tojb’a-maak sa’ inb’een xb’aan lix q’unal inmetz’ew ut lin majelal; ut naq kiq’ojyino’ sa’ li jun xka’k’aal xb’e li po Septiembre li ak yeeb’il resil, chirix naq xkohin sa’ inch’aat re xnumsinkil li q’ojyin, kin’ok chi atijok ut chi tz’aamank chiru li Nimajwal Dios re tixkuy chixjunil lin maak ut lix majelal inna’leb’, ut jo’kan ajwi’ naq tixk’utb’esi k’a’ruhaq chiwu, re tinnaw chirix lin wanjik ut chanru naq wankin chiru a’an; xb’aan naq kiwan anchal xkawil inch’ool naq tink’ul jun choxahil k’utb’esihom, jo’ li ak kink’ul chaq junxil.

30 Naq chi jo’kan yookin chixpatz’b’al xk’ab’a’ li Dios, kink’e reetal jun li saqen li kik’utun sa’ lin warib’aal, li kiniman toj reetal naq q’axal saqen wi’chik li warib’aal chiru wa’leb’, toja’ naq k’utaamil jun li awinq chixk’atq inch’aat, xaqxo chi kutankil, xb’aan naq moko wan ta chi ch’och’ li roq.

31 Jutju sa’ jun li b’aatal q’axal nim axsaqal ru. A’an jun saqal ru li naq’axok re k’a’ruhaq chik li wilom chaq sa’ li ruchich’och’; chi moko nink’oxla naq k’a’ruhaq sa’ li ruchich’och’ taaruuq ta taak’utunq chi q’axal saq ut lemtz’unk ru jo’ a’in. K’utk’u li ruq’, ut jo’kan ajwi’ lix tel, ka’ch’inaq chirix lix kux li ruq’; jo’kan ajwi’ k’utk’u li roq, jo’ ajwi’ lix tzelek, ka’ch’in sa’ xb’een lix kux li roq. K’utk’u ajwi’ lix jolom ut lix kux. Kinru chixk’eeb’al reetal naq ka’ajwi’ li jun b’aatal a’in wan chirix, xb’aan naq teeto, jo’kan naq kinru chirilb’al li re xch’ool.

32 Moko ka’aj ta wi’ lix b’aatal q’axal saq ru, jun xaqalil b’an ink’a’ naru xyeeb’al chanru xnimal lix alemtz’unkil ru, ut li rilob’aal chanchan ajwi’ braq’ kaaq chi yaal. Numtajenaq xsaqenkil ru li warib’aal, a’ut moko wan ta xsaqenkil ru jo’ li wan chixk’atq lix xaqam. Naq kiwil xb’een wa ckinxuwak, a’b’an sa’ junpaat ki’el inxiw.

33 A’an kinixb’oq rik’in aink’ab’a’, ut kixye we naq a’an aj k’amol esil, taqlanb’il chaq chiru li Dios wik’in, ut naq aj Moroni xk’ab’a’, naq li Dios wan jun li k’anjel tixk’e chinb’aanu; ut naq taawanq ink’ab’a’ choq’ chaab’ilal ut choq’ maa’usilal sa’ xyanqeb’ chixjunil li tenamit, junkab’al, ut aatinob’aal, malaj ut naq usaatinanb’ilaq ut maa’usaatinab’ilaq sa’ xyanqeb’ chixjunil li teepal.

34 Kixye naq wan jun li ahu li k’uulanb’il sa’ ch’och’, tz’iib’anb’il chiruheb’ bperel ch’iich’ oor, li nayehok resileb’ li ani ke’wan najter sa’ li nimla ch’och’ a’in, ut b’ar kole’elq wi’ chaq. Kixye ajwi’ naq lix ctz’aqalil li Evangelio li junelik nakana wan chi sa’, jo’ chanru q’axtesinb’il xb’aan li Kolonel reheb’ li ke’wan chaq arin najter;

35 Jo’kan ajwi’, naq wankeb’ wiib’ li pek sa’ k’onk’ookil ch’iich’ plaat—ut eb’ li pek a’in, b’ak’b’il rik’in jun li axramb’al ru ch’oolej, a’an ajwi’ li bUrim ut Tumim nayeeman re—k’uulanb’il rochb’eeneb’ li perel ch’iich’; ut naq li xk’ulb’al ut roksinkil li pek a’in, a’an li okenaqeb’ wi’ c“laj ilol na’leb’” najter malaj sa’ junxil kutan; ut naq li Dios kixkawresi re taa’uxmanq xjaltesinkil ru li hu.

36 Chirix naq ak xye we li k’a’aq re ru a’in, kixtikib’ xyeeb’al li profeetil aatin sa’ li aNajter Chaq’rab’. Kixye xb’een wa jun jachal li brox ch’ol re Malakias; ut kixye ajwi’ li xkaa malaj xraqikil ch’ool re li profeetil aatin ajwi’ a’an, us ta jalb’il b’ayaq ru rik’in li natawman sa’eb’ li qaSantil Hu. Ruuchil xyeeb’al li xb’een raqal jo’ natawman sa’eb’ li qahu, kixye chi jo’ka’in:

37 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, taachalq li akutan li btaak’atoq jo’ k’atleb’aal, ut chixjunileb’ laj q’etq’et, relik chi yaal, ut chixjunileb’ li neke’b’aanunk re li maa’usilal te’k’atq jo’ croq waj; xb’aan naq eb’ li te’chalq te’xk’ateb’, chan li Qaawa’ reheb’ li Teepal, jo’kan naq moko tixkanab’ ta choq’ reheb’ xxe’il chi moko ruq’il.

38 Ut jo’kan wi’chik, kixye li ro’ raqal chi jo’ka’in: K’ehomaq reetal, tink’utb’esi cheru li aTijonelil, rik’in ruq’ laj bElias li profeet, rub’elaj lix k’ulunik li xnimal ru ut xuwajel xkutan li Qaawa’.

39 Kixjal ajwi’ xyeeb’al li jun raqal chik: Ut a’an taaraw sa’ xch’ooleb’ li alal k’ajolb’ej li k’a’ru ayeechi’inb’il reheb’ li yuwa’b’ej, ut lix ch’ooleb’ li alal k’ajolb’ej bte’sutq’iiq rik’ineb’ lix yuwa’. Wi ta ink’a’ jo’kan, chixjunil li ruchich’och’ taasachmanq raj chi junajwa sa’ lix k’ulunik.

40 Rochb’een a’in, kixye li xjunlaju ch’ol re Isaias, ut kixye naq ok re chi tz’aqlok ru. Kixye ajwi’ li rox ch’ol re Xyehom Xb’aanuhomeb’ li Apostol, li xkab’ xka’k’aal ut rox xka’k’aal raqal, jo’ chanru tz’aqal wan sa’ li Ak’ Chaq’rab’ li wan qik’in. Kixye naq li aprofeet a’an li Kristo; a’b’an maji’ nachal li kutan naq “eb’ li ink’a’ te’ab’inq re lix yaab’ xkux bte’isiiq chaq sa’ xyanq li tenamit,” a’ut taachalq chi seeb’.

41 Kixye ajwi’ li axkab’ ch’ol re Joel, chalen sa’ li xwaqxaq xka’k’aal raqal toj sa’ roso’jik. Kixye ajwi’ naq a’in toj maji’ natz’aqlok ru, a’b’an chi seeb’ taa’uxmanq a’an. Ut kixye ajwi’ naq lix tz’aqlojikeb’ ru laj bGentil chi seeb’ taa’ok. Kixye k’iila raqal chik re li loq’laj hu, ut kixk’e k’iila na’leb’ re xch’olob’ankil xyaalal, li ink’a’ naru chi yeemank arin.

42 Jo’kan wi’chik, kixye we, naq jo’q’e tink’uleb’ li perel ch’iich’ a’an li ki’aatinak wi’—xb’aan naq toj maji’ nawulak xq’ehil naq taak’ule’q—tento naq maajun chi aj-u tink’ut; chi moko li xramb’al ru ch’oolej rik’in li Urim ut Tumim; ka’ajwi’ reheb’ li taqlanb’ilin wi’ chixk’utb’al chiruheb’; wi ut tinb’aanu, tinsache’q. Naq yoo chi aatinak wik’in chirixeb’ li perel ch’iich’, kiteeliik li k’utb’esinb’il matk’ chiru lin ak’a’uxl jo’kan naq kinru chirilb’al li na’ajej k’uulanb’ileb’ wi’ li perel ch’iich’, ut a’an chi k’a’jo’ xsaqenkil ut xch’olch’ookil ru, jo’kan naq kinnaw wi’chik ru li na’ajej a’an naq kinwulak aran.

43 Chirix naq kiyeeman li aatin a’in, kiwil naq li saqen sa’ li warib’aal ki’ok chixch’utub’ankil rib’ chixk’atq lix xaqam li yoo chaq chi aatinank we, ut jo’kan kixb’aanu toj reetal naq kikana wi’chik sa’ q’ojyin li warib’aal, ka’ajwi’ chixk’atq a’an ink’a’, toja’ naq sa’ junpaat kiwil chanchan naq kiteeli jun li numleb’ li nawulak toj sa’ choxa, ut a’an kitaqe’ toj reetal naq kisach chiwu chi tz’aqal, ut kikana li warib’aal jo’ chanru naq kiwan chaq naq toj maji’ naxk’ut rib’ li choxahil saqen a’in.

44 Kinkana chi yokyookin chixk’oxlankil xjalanil li kiwil chaq, ut k’a’jo’ naq sachso inch’ool rik’in li k’a’ru yeeb’il we xb’aan li jalanil aj k’amol esil a’in; toja’ ut, naq toj yookin achixk’oxlankil, sa’ junpaat kink’e reetal naq yoo wi’chik chi saqeno’k lin warib’aal, ut chanchan naq sa’ jun k’utaamil, li choxahil aj k’amol esil a’an wan wi’chik chixk’atq lin ch’aat.

45 A’an kixtikib’, ut jun sut chik kixseraq’i li na’leb’ ajwi’ a’an li kixb’aanu chaq sa’ li xb’een xk’ulunik, chi maajun aatin kixjal; ut chirix xb’aanunkil, kixye resil we li ninqi raqb’a-aatin li te’chalq sa’ xb’een li ruchich’och’, rik’in li ninqi sachok xb’aan we’ej, yok’leb’ ch’iich’, ut yajel; ut naq te’chalq li rahil raqb’a-aatin a’in sa’ xb’een li ruchich’och’ chiru li jun tasal tenamit a’in. Chirix xseraq’inkil li k’a’aq re ru a’in, kitaqe’ wi’chik jo’ chanru kixb’aanu chaq junxil.

46 Chirix a’an, k’a’jo’ naq neke’tub’ub’nak li na’leb’ sa’ ink’a’uxl, jo’kan naq xikenaq chaq li waara sa’ xsa’ li wu, ut kinumta xsachsookil inch’ool naq yokyookin aran, rik’in li k’a’ru kiwil jo’ ajwi’ kiwab’i chaq. A’ut k’a’jo’ wi’chik naq kisach inch’ool naq kiwil wi’chik laj k’amol esil a’an chixk’atq lin ch’aat, ut kiwab’i chixnumsinkil, malaj chixyeeb’al wi’chik chi ak’il we li na’leb’ ajwi’ li kixye chaq junxil, ut kixye ajwi’ we naq tinwil wib’, kixye naq laj aSatanas tixyal xq’e bchiwaalenkil (sa’ xk’ab’a’ li neb’a’il wan wi’ lix junkab’al inyuwa’) naq tink’uleb’ li perel ch’iich’ re naq tinb’ihomo’q. Kixye we naq minb’aanu a’in, ut kixye we naq maajun chik aj-e naru taawanq chiwu sa’ xk’ulb’aleb’ li perel ch’iich’, ka’ajwi’ re xnimankil xloq’al li Dios, ut maajun chik cajom k’eeb’ilaq wi’ inch’ool, ka’ajwi’ re xwaklesinkil lix awa’b’ejihom a’an; wi ut ink’a’ jo’kan, moko tinruuq ta chixk’ulb’aleb’.

47 Chirix li rox ula’anink a’in, kitaqe’ wi’chik sa’ choxa jo’ junxil chaq, ut kinkana wi’chik chixtz’ilb’al rix sa’ inch’ool lix sachb’a-ch’oolejil li k’a’ru toja’ xink’ul chaq; ut toja’ junpaataq chik xtaqik rox sut li choxahil aj k’amol esil wik’in, kitzentzereb’ak li tzo’ xul, ut kintaw naq saqewk re li kutan, jo’kan naq chiru chixjunil tana’ li q’ojyin yooko chaq chi aatinak.

48 Ka’ch’in chik chirix a’an kinwakli chaq sa’ lin ch’aat, ut jo’ k’aynaqin, kin’ok chixb’aanunkil li k’anjel na’aje’ sa’ li kutan a’an; a’ut naq kinyal inq’e chi k’anjelak jo’ sa’ jalaneb’ chik li kutan, kintaw naq oso’jenaq inmetz’ew, jo’kan naq chi jun waakaj moko kiru ta chiwu. Lin yuwa’, li yoo chaq chi k’anjelak wochb’een, kixk’e reetal naq moko sa ta wankin, ut kixye we naq tinxik sa’ kab’l. Xkohin ut xik raj we sa’ kab’l, a’b’an naq tinq’ax raj lix korralil li ch’och’ li wanko wi’, kilaj inmetz’ew chi tz’aqal, ut kint’ane’ chi ch’och’ chi maak’a’ inkawilal, ut chiru junpaat maak’a’ tz’aqal kiweek’a.

49 Li xb’een najultiko’ we chirix a’an, a’an naq jun lix yaab’ kuxej yoo chi aatinak wik’in, ut chixpatz’b’al ink’ab’a’. Kin’ilok taqe’q, ut kink’e reetal laj k’amol esil ajwi’ a’an, xaqxo chi taqenaq sa’ xb’een injolom, ut sutsu chi saqen jo’ junxil. Toja’ naq kixseraq’i wi’chik we chixjunil li k’a’ru kixseraq’i chaq we sa’ li q’ojyin xnume’, ut kinixtaqla chi xik rik’in lin ayuwa’ ut chixyeeb’al re li k’utb’esinb’il matk’ ut li taqlahom li kink’ul chaq.

50 Laa’in kin’ab’in chiru; kinsutq’i rik’in lin yuwa’ sa’ li ch’och’, ut kinnumsi resil chixjunil re a’an. A’an kixye we naq a’an re li Dios, ut kixye we naq tinxik ut tinb’aanu li taqlanb’ilin wi’ xb’aan laj k’amol esil. Laa’in kin’el chaq sa’ li ch’och’, ut xkohin sa’ li na’ajej b’ar yeeb’il we xb’aan laj k’amol esil naq k’uulanb’ileb’ li perel ch’iich’; ut rik’in naq ch’olch’o ru li k’utb’esinb’il matk’ kiwil chaq chirix, kinnaw ru li na’ajej tz’aqal naq kinwulak aran.

51 Moko najt ta rik’in li k’aleb’aal Manchester, sa’ li condado Ontario, Nueva York, wan jun li atzuul najt b’ayaq xteram, ut naxq’ax xterameb’ jo’ k’ihal wankeb’ sa’ li na’ajej a’an. Chiru li tzuul a’an sa’ xjayal li rokeb’aal saq’e, moko najt ta rik’in lix b’een, rub’el jun li pek nim b’ayaq xsiram, wankeb’ li perel ch’iich’, k’ojk’ookeb’ sa’ jun li kaxon pek. Li pek a’an t’ikt’o xpimal sa’ xyi ut t’ort’o xyi sa’ xb’een, ut jay lix k’atq, jo’kan naq lix yi nak’utun sa’ xb’een li ch’och’, a’ut lix k’atq muqmu rub’el li ch’och’ chixsutam.

52 Chirix risinkil li ch’och’, xintaw jun li che’, li kinch’ik rub’el lix k’atq li pek, ut rik’in xmetz’ewankil wib’ b’ayaq, kinwaklesi. Kin’ilok chi sa’, ut aran chi yaal kiwileb’ li aperel ch’iich’, li bUrim ut Tumim, ut li cxramb’al ru ch’oolej, jo’ kixye chaq laj k’amol esil. Li kaxon li k’ojk’ookeb’ wi’ kiyiib’aman rik’in xk’ojob’ankil li jar pek sa’ jun paay chi chun. Sa’ rit li kaxon xe’tusub’aak wiib’ pek chi jalpaqinb’il rik’in li kaxon, ut sa’ xb’eeneb’ li pek a’an k’ojk’ookeb’ li perel ch’iich’ ut li k’a’aq chik ru wan rik’ineb’.

53 Kinyal inq’e chirisinkil, a’b’anan kiyehe’ we xb’aan laj k’amol esil naq ink’a’ tinwisi, ut kiyehe’ wi’chik we naq toj maji’ nawulak xq’ehil re risinkil, chi moko taawulaq toj te’nume’q kaahib’ chihab’ chirix li kutan a’an; a’ut kixye we naq tinchalq sa’ li na’ajej a’an tz’aqal sa’ jun chihab’ chik chirix a’an, ut aran toxinixtaw, ut jo’kan yooqin chixb’aanunkil toj reetal naq tixtaw xq’ehil xk’ulb’aleb’ li perel ch’iich’.

54 Jo’kan ut, jo’ chanru naq taqlanb’ilin, xkohin sa’ roso’jik li junjunq chihab’, ut rajlal sut kintaw aran laj k’amol esil a’an, ut rik’in a’an kink’ul intzolb’al ut inna’leb’ rajlal sut naq koo’aatinak, chirix k’a’ru ok re li Qaawa’ chixb’aanunkil, ut chan ru ut k’a’ru chi na’leb’ taab’eresimanq wi’ lix aawa’b’ejihom sa’eb’ li roso’jikil kutan.

Laj Jose Smith nasumla rik’in li xEmma Hale—Naxk’uleb’ li perel ch’iich’ oor rik’in laj Moroni ut naxjaltesi ru junjunq li tz’iib’—Laj Martin Harris naxk’ut li tz’iib’ ut lix jaltesinkil ru chiru li tzolonel Anthon, li naxye, “Ink’a’ naru nawil ru jun li tz’aptz’ookil hu.” (Eb’ li raqal 55–65.)

55 Rik’in naq k’a’jo’ xka’ch’inal li k’a’ru re lin yuwa’ sa’ li ruchich’och’, ki’ajman ru chiqu k’anjelak rik’in li quq’, ut naqasik’ toje’k chi kutan malaj chi jalan chik chan ru, jo’ li naxk’e rib’ chiqu. Wan naq sa’ kab’l wanko, wan naq sa’ jalan chik li na’ajej, ut rik’in k’anjelak rajlal, kooru chixtawb’al li nak’anjelak qe re naq sa toowanq.

56 Sa’ li chihab’ 1823 lix junkab’al lin yuwa’ kixk’ul jun nimla rahilal rik’in lix kamik li asb’ej reheb’ li was, aj aAlvin. Chiru li po Octubre, 1825, kintaw ink’anjel rik’in jun tiixil winq aj Josiah Stoal xk’ab’a’, li kiwan sa’ li condado Chenango, li Estado Nueva York. A’an kirab’i b’ayaq resil jun li jul b’ekb’il chaq re isink plaat xb’aaneb’ laj Kastiiy sa’ Harmony, li condado Susquehanna, li Estado Pennsylvania; ut rub’elaj naq kik’ehe’ ink’anjel rik’in, yoo chaq chi b’ekok re raj xtawb’al li jul wi ta taaruuq. Chirix naq xkohin chi wank rik’in, kinixk’am wochb’een li jun ch’ol chik reheb’ lix k’anjenel, re b’ekok chixsik’bal li plaat, sa’ li kinkana wi’ chi k’anjelak chiru ka’ch’in chik ma jun po, chi ink’a’ noko’usa sa’ li k’a’ru yooko, ut sa’ roso’jik kinru chixq’unb’esinkil xch’ool li tiixil winq naq tixkanab’ b’ekok re xsik’b’al. Chi jo’kan kitikla li esil li q’axal yeeb’il naq laa’in aj b’ekonel tumin.

57 Chiru jo’ najtil wankin chaq chi k’anjelak chi jo’kan, kik’ehe’ inna’aj rik’in jun li Qawa’ Isaac Hale, li wan rochoch sa’ li na’ajej a’an; aran xb’een wa kiwil li wixaqil (lix rab’in a’an), li axEmma Hale. Sa’ li 18 Enero, 1827, koosumla, naq toj wankin chi k’anjelak chiru li Qawa’ Stoal.

58 Rik’in naq toj kinye naq wilom jun li k’utb’esink, toj taaqenb’ilin xb’aan li arahob’tesink, ut lix junkab’al lix yuwa’ li wixaqil k’a’jo’ naq ink’a’ ke’raj naq toosumlaaq. Jo’kan naq ki’aje’ ru naq tink’am a’an sa’ jalan chik li na’ajej; chi jo’kan xookoho ut koosumla sa’ rochoch li Qawa’ Tarbill, sa’ South Bainbridge, li condado Chenango, Nueva York. Tikto chirix insumlajik, kin’el chaq rik’in li Qawa’ Stoal, ut xkohin sa’ rochoch lin yuwa’, ut kink’anjela li ch’och’ rochb’een a’an chiru li jun chihab’ a’an.

59 Moqon kiwulak xq’ehil naq tink’uleb’ li perel ch’iich’, li Urim ut Tumim, ut li xramb’al ru ch’oolej. Sa’ wiib’ xka’k’aal xb’e li po Septiembre, jun mil waqxaqib’ cient rik’in wuqub’ xka’k’aal, chirix xik jo’ k’aynaqin sa’ roso’jik li jun chik chihab’ sa’ li na’ajej k’uulanb’ileb’ wi’, li choxahil aj k’amol esil a’an kixq’axtesiheb’ we, ut kixk’e inchaq’rab’inkil chi jo’ka’in: Naq laa’in tento sa’ inb’een xk’uulankileb’; ut naq wi tinkanab’eb’ chi sachk chi yal jo’maajo’, malaj rik’in naq aink’a’ xinyal inq’e, tin’isiiq chaq; a’b’anan wi tinmetz’ewa anchal wib’ bchixk’uulankil toj reetal naq a’an, laj k’amol esil, tixpatz’ wi’chik, te’kole’q.

60 Sa’ junpaat kintaw xyaalal k’a’ut naq kink’ul xnimal inchaq’rab’inkil naq tink’uula, ut k’a’ut naq laj k’amol esil kixye naq chirix naq xinb’aanu li k’a’ru teneb’anb’il sa’ wuq’, a’an tixpatz’ xk’ulb’al wi’chik. Xb’aan naq toja’ taanawe’q naq wankeb’ wik’in, naq wankeb’ li q’axal ke’xmetz’ewa rib’ chixmaq’b’al chiwu. Jo’ k’ihal li b’alaq’il na’leb’ ke’ru chixk’oxlankil, ke’xb’aanu choq’ re li ajom a’an. K’a’jo’ naq kiraho’ ut kiniman li rahob’tesink, ut rajlal wankeb’ li ch’uut chi tenamit li aj’ookeb’ ru chixmaq’b’al chiwu, wi ta raj xe’ru. A’ut sa’ xk’ab’a’ lix chaab’ilal xna’leb’ li Dios, ke’kana sa’ wuq’ toj reetal naq kinchoy xb’aanunkil rik’ineb’ li k’a’ru teneb’anb’il sa’ wuq’. Naq jo’ chanru ak k’uub’anb’il, laj k’amol esil kixpatz’, laa’in kinq’axtesi chiru, ut wan rik’in a’an toj sa’ li kutan a’in, a’an li wiib’ xb’e li po Mayo, jun mil waqxaqib’ cient rik’in waqxaqlaju xka’k’aal.

61 Toj kiwan b’an li choqink, ut li yoob’anb’il aatin rik’in li jun mil li ru’uj raq’ kiwan sa’ rajlal hoonal chixpuktesinkil li tik’ti’ chirix lix junkab’al lin yuwa’, ut chiwix laa’in. Wi ta tinseraq’i yal ta jun milatq raqal a’an, taanujaq raj jar tasal chi hu rik’in. A’ut k’a’jo’ naq kiniman li rahob’tesink toj reetal ink’a’ chik nakuyman, jo’kan naq ki’aje’ ru naq tin’elq chaq Manchester, ut tinxik wochb’een li wixaqil toj sa’ li condado Susquehanna, sa’ li Estado Pennsylvania. Sa xkawresinkil qib’ re too’elq, rik’in naq q’axal qaneb’a’il, ut k’a’jo’ raalil li rahob’tesink sa’ qab’een, jo’kan naq chanchan naq maajo’q’e taajalmanq a’an—sa’ xyi li qach’a’ajkilal kiqataw ani taarahoq qe, jun Qawa’ aj aMartin Harris xk’ab’a’, li kik’ulun qik’in ut kixk’e lajeeb’ roxk’aal chi pees we re qatenq’ankil sa’ qaxikik. Li Qawa’ Harris wan rochoch sa’ li tenamit Palmyra, li condado Wayne, sa’ li Estado Nueva York, ut a’an aj eechal awimq, li chaab’il esil yeeb’il chirix.

62 Chi tenq’anb’il chi jo’kan sa’ tz’aqal li hoonal ajb’il wi’ ru, kinru chi wulak sa’ li na’ajej yookin wi’ chi xik sa’ Pennsylvania; ut sa’ junpaat chirix inwulajik aran kin’ok chixtz’iib’ankil reetalileb’ li tz’iib’ li wankeb’ chiruheb’ li perel ch’iich’. Kintz’iib’a reetalil maaka’ch’in rajlankileb’, ut rik’in li aUrim ut Tumim kinjaltesi ru junjunq reheb’, li kinb’aanu chirix naq kinwulak sa’ rochoch lix yuwa’ li wixaqil sa’ li po Diciembre, ut rub’elaj li po Febrero jun chik.

63 Sa’ jun kutan chiru li po Febrero a’in, li Qawa’ Martin Harris li ak yeeb’il resil kiwulak sa’ li qana’aj, kixk’uleb’ li tz’iib’ li kintz’iib’a chaq reetalil chalen chaq sa’eb’ li perel ch’iich’, ut kixchap xb’e rik’ineb’ toj sa’ li tenamit Nueva York. Re taanawmanq k’a’ru kixk’ul a’an rik’ineb’ li tz’iib’, tinye tz’aqal li esil kixye a’an chirix li kik’ulman, jo’ chanru kixseraq’i we chirix lix sutq’ijik, a’an chi jo’ka’in:

64 “Kinwulak sa’ li tenamit Nueva York, ut kink’ut li jar tz’iib’ li jaltesinb’il ru, rochb’een lix jaltesinkil ru a’an, chiru li tzolonel aj Charles Anthon, jun winq nimanb’il ru xb’aan xnimal lix nawom chirix li tz’iib’anb’il aatin. Li tzolonel Anthon kixye naq tz’aqal re ru li jaltesinb’il ru, chi q’axal wi’chik chiru li rilom jun sutaq chi jaltesinb’il chaq ru sa’ li aatinob’aal Egipcio. Toja’ naq kink’ut chiru jo’ k’ihal li maji’ jaltesinb’il ru, ut kixye naq a’aneb’ sa’ egipcio, kaldeo, asirio, ut arabe, ut kixye naq a’aneb’ tz’aqal tz’iib’. Kixk’e we jun li hu, li naxch’olob’ xyaalal reheb’ li wankeb’ Palmyra naq a’aneb’ tz’aqal tz’iib’, ut naq yaal ajwi’ lix jaltesinkil ru li jo’ k’ihal jaltesinb’ileb’ ru. Kink’ul li hu ut kink’e sa’ inb’oox, ut yookin chaq chi elk sa’ li ochoch, naq li Qawa’ Anthon kinixb’oq chi sutq’iik, ut kixpatz’ we chan ru naq li saaj winq kixnaw naq wankeb’ li perel ch’iich’ oor sa’ li na’ajej kixtaweb’ wi’. Kinsume naq jun lix anjel li Dios kixk’utb’esi chaq chiru.

65 “Toja’ naq a’an kixye we, «Wilaq li hu a’an.» Chi jo’kan kiwisi chaq sa’ inb’oox ut kink’e re, toja’ naq a’an kixchap ut kixpeji, kixye naq anajwan maak’a’ chik xkomon lix k’anjeleb’ li aanjel, ut naq wi tink’ameb’ chaq li perel ch’iich’, a’an tixjaltesi ru. Laa’in kinye re naq jun raqal reheb’ li perel ch’iich’ wan chi bk’eeb’il xtz’apb’al, ut naq moko kanab’anb’ilin ta chixk’amb’al chaq. A’an kichaq’ok, «Ink’a’ naru nawil ru jun li tz’aptz’ookil hu.» Kin’el chaq rik’in a’an, ut kinwulak rik’in li tzolonel Mitchell, li kixye naq yaal li kixye chaq li tzolonel Anthon chirixeb’ li tz’iib’ ut lix jaltesinkil ru.”

· · · · · · ·

Laj Oliver Cowdery nak’anjelak jo’ aj tz’iib’anel sa’ xjaltesinkil ru lix Hu laj Mormon—Laj Jose ut laj Oliver neke’xk’ul li Tijonelil re Aaron rik’in laj Jwan aj Kub’sihom Ha’—Neke’kub’e xha’, neke’k’ojob’aak, ut neke’xk’ul li musiq’ej re profeetil aatin. (Eb’ li raqal 66–75.)

66 Sa’ li oob’ xb’e li po Abril, 1829, kiwulak laj aOliver Cowdery sa’ wochoch, li maajun wa wilom wi’ li ru rub’elaj a’an. Kixye we naq a’an yoo chaq chi k’utuk sa’ li tzoleb’aal sa’ li na’ajej kiwan wi’ rochoch lin yuwa’, ut rik’in naq lin yuwa’ a’an xkomoneb’ li neke’taqlan kok’al sa’ li tzoleb’aal, xko’o chi kanaak chiru jarub’aq kutan sa’ rochoch, ut naq wan aran, eb’ lin junkab’al ke’xseraq’i re chan ru ki’uxman naq kink’uleb’ li perel ch’iich’, ut xb’aan a’an kichal chi patz’ok wik’in.

67 Wiib’ kutan chirix lix wulajik li Qawa’ Cowdery (a’an li wuqub’ xb’e li po Abril) kin’ok chixjaltesinkil ru lix Hu laj Mormon, ut a’an ki’ok chi tz’iib’ank choq’ we.

· · · · · · ·

68 Toj wanko chixb’aanunkil li k’anjel re jaltesink ru aatin, naq sa’ li po jun chik (Mayo, 1829), sa’ jun kutan xookoho sa’ k’iche’ re tijok ut patz’ok chiru li Qaawa’ chirix li akub’iha’ choq’ re li brisinkil li maak, li kiqataw chaq chi yeeb’il resil sa’ xjaltesinkil ru li aatin sa’eb’ li perel ch’iich’. Naq yooko chi jo’kan chi tijok ut chixpatz’b’al xk’ab’a’ li Qaawa’, jun aj ck’amol esil li chalenaq chaq sa’ choxa kikub’e chaq sa’ jun dchoql re saqen, ut rik’in xk’eeb’al li eruq’ sa’ qab’een, fkik’ojob’ank qe, ut kixye:

69 Sa’ eeb’een laa’ex, ex wech moosil, sa’ lix k’ab’a’ li Mesias nink’ojob’ li aTijonelil re laj Aaron, li nak’amok re li laaw re lix k’anjeleb’ li anjel, ut re li evangelio re jalb’a-k’a’uxlej, ut re li kub’iha’ chi sub’b’il rub’el ha’ re risinkileb’ li maak; ut a’in maajo’q’e chik taa’isimanq chaq sa’ li ruchich’och’, toj reetal naq eb’ li ralal laj bLevi te’xmayeja wi’chik jun mayej chiru li Qaawa’ sa’ tiikilal.

70 A’an kixye naq li Tijonelil a’in re Aaron maak’a’ xwankil chixk’eeb’al li uq’ej choq’ re li amaatan re li Santil Musiq’ej, a’b’an a’in taak’ojob’amanq sa’ qab’een toj moqon; ut kooxtaqla chi xik ut chi kub’eek li qaha’, ut kixk’e qab’eresinkil naq laa’in tinkub’si xha’ laj Oliver Cowdery, ut naq chirix a’an, a’an tixkub’si inha’ laa’in.

71 Chi jo’kan xookoho ut kikub’e qaha’. Laa’in kinkub’si xha’ a’an xb’een wa, ut chirix a’an, a’an kixkub’si inha’ laa’in—chirix a’an kink’e li wuq’ sa’ xb’een xjolom a’an ut kink’ojob’ sa’ li Tijonelil re Aaron, toja’ naq a’an kixk’e li ruq’ sa’ inb’een ut kinixk’ojob’ sa’ ajwi’ li Tijonelil a’an—xb’aan naq chi jo’kan taqlanb’ilo.*

72 Laj k’amol esil li koorula’ani sa’ li kutan a’an ut kixk’ojob’ li Tijonelil a’in sa’ qab’een, kixye naq aj Jwan xk’ab’a’, a’an ajwi’ laj aJwan aj Kub’sihom Ha’ li yeeb’il re sa’ li Ak’ Chaq’rab’, ut naq yoo chi k’anjelak chi b’eresinb’il xb’aan laj bPedro, laj cSantiago, ut laj dJwan, li neke’k’amok re exlaawil li Tijonelil re laj fMelkisedek, a’ li Tijonelil, chan, li taak’ojob’amanq sa’ qab’een naq tixtaw xq’ehil, ut naq laa’inaq li xb’een gXb’eenil re li Iglees taayeemanq we, ut a’anaq (laj Oliver Cowdery) li xkab’. Kiwan sa’ li o’laju xb’e li po Mayo, 1829, naq kook’ojob’aak rub’el ruq’ laj k’amol esil a’in, ut kikub’e li qaha’.

73 Sa’ junpaatil naq kootaqe’ chaq sa’ li ha’ chirix naq kikub’e li qaha’, kiqak’ul li osob’tesink nim ru ut nim xloq’al chalen chaq li qaChoxahil Yuwa’. Toja’ tinkub’sinq xha’ laj Oliver Cowdery, naq kit’ane’ li aSantil Musiq’ej sa’ xb’een, ut a’an kixaqli ut bkixjultika jo’ profeet k’iila k’a’aq re ru li taak’ulmanq chi seeb’. Ut jo’kan wi’chik, toja’ taakub’siiq inha’ xb’aan a’an, kiwan ajwi’ wik’in li musiq’ej re profeetil aatin, toja’ naq chi xaqxo, kinjultika jo’ profeet chirix lix waklijik li Iglees a’in, ut naab’al chik li k’a’aq re ru chirix li Iglees, ut li jun tasal tenamit a’in reheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq. Koonujak rik’in li Santil Musiq’ej, ut kisaho’ qach’ool rik’in li Dios re li qakolb’al.

74 Rik’in naq ak kutanob’resinb’il li qak’a’uxl, ke’ok chi teeliik li loq’laj hu chiru li aqanawom, ut kik’utb’esiman chiqu btz’aqal lix yaalalil ut li rajom li aatin li muqmu chaq xyaalalil, jo’ li maajun wa chaq kiqak’ul junxil, chi moko kiqak’oxla chaq. Sa’ li kutan a’an ki’ajman naq taqak’uula chi muqmu chanru naq kiqak’ul li Tijonelil ut kikub’e li qaha’, sa’ xk’ab’a’ jun musiq’ej re rahob’tesink li ak kik’utb’esiman sa’ li na’ajej wanko wi’.

75 Ak xib’enb’ilo chaq chi jo’q’ehaq naq te’chalq li ch’uut chi aj rahob’tesinel sa’ qab’een, ut a’in xb’aaneb’ ajwi’ laj tzolonel re li paab’aal. Ut li rajomeb’ a’an naq te’xch’utub’ li ch’uut chi aj rahob’tesinel sa’ qab’een, ka’ajwi’ kirame’ xb’aan li raatineb’ lix junkab’al lix yuwa’ li wixaqil (sa’ xk’ab’a’ lix chaab’ilal li Dios chi osob’tesink), li ke’ok chinraab’al chi naab’al, ut ink’a’ neke’wulak chiruheb’ li ch’uut chi aj rahob’tesinel, ut wankeb’ xch’ool naq tinkanab’aak chixb’aanunkil li k’anjel re jaltesink ru aatin chi moko ramb’ilin ta; ut chi jo’kan ke’xyeechi’i ut ke’xk’e li raatineb’ naq toohe’xkol chiru chixjunil li taab’aanumanq li taaq’etmanq wi’ li chaq’rab’, a’ yaal li kiru chiruheb’.

 • Laj Oliver Cowdery naxye resil li ki’uxman chi jo’ka’in: “A’ineb’ li kutan li maajo’q’e taasachmanq sa’ inch’ool—rik’in k’ojlaak chirab’inkil jun xyaab’ kuxej chi aatinak, chi musiq’anb’il xb’aan chaq li choxa, ki’ajsiik ru xnimal li b’antioxink chire lin ch’ool laa’in! Wulaj wulaj kinwan laa’in, chi maak’a’ qaxaqlijik, chixtz’iib’ankil chaq sa’ xtz’uumal re a’an, naq kixjaltesi ru rik’in li Urim ut Tumin, malaj ut jo’ ke’xye laj Nefita, li «k’utleb’aal aatin», li esilal malaj tz’iib’anb’il esil, «Lix Hu laj Mormon» yeeb’il re.

  “Wi ta tinye, rik’in yal ta xka’ch’inal li aatin, li esil li aajel ru rab’inkil, k’eeb’il xb’aan laj Mormon ut xb’aan lix chaab’il alal aj Moroni, chirix jun li tenamit li raab’il chaq ut usilanb’il chaq junxil xb’aan li choxa, tixq’ax raj li wajom anajwan; jo’kan naq tinkanab’ a’in choq’ junaq kutan chalel, ut jo’ kinye sa’ lix tiklajik, tin’aatinaq tz’aqal chirix b’ayaq li k’a’ru xk’ulman naq yoo tz’aqal chi wakliik li Iglees a’in, li taaruuq te’saho’q wi’ xch’ool li jar mil li ke’xxaqab’ chaq rib’, sa’ xyi li xik’ neke’ilok wi’ laj hob’onel ut li yoob’ank aatin xb’aaneb’ laj ka’pak’al-u, ut ke’xk’ul chiru xch’ooleb’ lix Evangelio li Kristo.

  “Maa’ani ta junaq winq li tz’aqal ta xna’leb’ taaruuq raj chixjaltesinkil ru ut chixtz’iib’ankil li na’leb’ k’eeb’il reheb’ laj Nefita xb’aan xtz’uumal re li Kolonel, chirix chanru tz’aqal naq eb’ li winq tento te’xwaklesi lix Iglees, ut q’axal wi’chik naq li po’jenaqil na’leb’ ak xpuktesi chaq li sachk sa’ xb’eeneb’ chixjunil li jar paay chi na’leb’ ut chi k’anjel b’aanunb’il sa’ xyanqeb’ li winq, chi ink’a’ taaraj naq kanab’anb’ilaq chixk’utb’al x’anchalil lix ch’ool rik’in muqe’k sa’ li muqleb’aal ha’, re raj «xtz’aamankil jun chaab’il ch’oolej sa’ xk’ab’a’ lix waklijik chi yo’yo li Jesukristo».

  “Chirix xtz’iib’ankil li esil k’eeb’il chirix lix k’anjel laj Kolonel rik’ineb’ li rela’ li riyajil laj Jakob, chiru li nimla ch’och’ a’in, moko ch’a’aj ta rilb’al, jo’ chanru ajwi’ ke’xye li profeet, naq li q’ojyin natz’apok re li ch’och’, ut xnimal li q’ojyin lix na’leb’eb’ li tenamit. Rik’in xk’oxlankil chik a’an, moko ch’a’aj ta ajwi’ rilb’al naq sa’ xyi li nimla wech’ok-ib’ ut choqink chirix li paab’aal, maajun wan xwankil chi k’eeb’il xb’aan li Dios re xk’anjelankil li k’ojob’anb’il k’anjel re li Evangelio. Xb’aan naq taaruuq raj taapatz’manq li patz’om, ma k’eeb’il tab’i’ xwankileb’ li winq re k’anjelak sa’ lix k’ab’a’ li Kristo, li neke’tz’eqtaanank xyaalal li k’utb’esinb’il na’leb’, naq li yaal ch’olob’anb’il chirix li Kristo a’an ajwi’ tz’aqal li musiq’ej re profeetil aatin, ut li paab’aal re A’an wan chi k’ojob’anb’il, kab’lanb’il, ut waklesinb’il xb’aan tz’aqal li k’utb’esinb’il na’leb’ sa’ li jar tasal chi kutan re li ruchich’och’ li wanjenaq wi’ jun lix tenamit A’an sa’ li ruchich’och’? Us ta wan tana’ chi muqb’il li na’leb’ a’in, ut tz’apb’il ru chi na’no xb’aaneb’ li winq a’an li taaruuq raj te’sachmanq xk’anjeleb’ wi ta taakanab’aaq chi lemtz’unk sa’ rilob’aaleb’ li winq, ink’a’ chik muqmu chiqu laa’o; ut ka’aj chik kiqoyb’eni naq taak’eemanq li taqlahom, «Waklin ut chikub’eeq laa ha’».

  “Moko najt ta ajb’il a’in naq ki’uxman. Li Qaawa’, li nanaab’alo’ li ruxtaan, ut wan xch’ool rajlal chixsumenkil ru x’anchalil lix tij li tuulan xch’ool, chirix naq kiqapatz’ xk’ab’a’ rik’in x’anchalil li qak’a’uxl, chi najtob’resinb’il rik’in rochocheb’ li winq, kixkub’si rib’ chixk’utb’esinkil chiqu li rajom xch’ool. Sa’ junpaat, chanchan chalen chaq sa’ xyi li junelik q’e kutan, lix yaab’ xkux laj Tojol-ix kixye tuqtuukilal qe, ut kijache’ ru li tz’apleb’ t’ikr ut kikub’e chaq lix anjel li Dios, tiqto rik’in loq’alil, ut kixq’axtesi li esil li ajb’il rik’in x’anchalil qach’ool, ut xlaawil li Evangelio re li jalb’a-k’a’uxlej. K’a’jo’ xsahil li qach’ool! k’a’jo’ li kiqak’oxla! k’a’jo’ lix sachik qach’ool! Naq wan li ruchich’och’ chi rahob’tesinb’il ut chi jalb’ehinb’il—naq k’iila mil chi mil yookeb’ chi ch’e’ok jo’ li mutz’ re xsik’b’al li tz’ak, ut naq chixjunileb’ li winq wankeb’ chi k’ojob’anb’il sa’ xb’een xmaak’a’il li na’leb’, lix k’ihaleb’ a’an, ki’ilok lix naq’ qu, ki’ab’in li qaxik, chanchan sa’ tz’aqal li kutan; relik chi yaal, ut q’axal wi’chik—chi numtajenaq wi’chik xlemtz’unkil chiru xsaqenkil li saq’e sa’ li po Mayo, li yoo chaq chixhirb’al lix lemtz’unkil chiru chixjunil li tzuul taq’a! Toja’ naq lix yaab’ xkux a’an, us ta q’un na’aatinak, ki’ok sa’ xchamal li qach’ool, ut li raatin, «laa’in laa wech moosil», kirisi anchal li xiw. Koo’ab’in, koo’ilok, kookana chi sachso qach’ool! A’an xyaab’ xkux jun anjel chalenaq chaq sa’ li loq’alil, a’an jun esil chalen chaq li Q’axal Taqenaq Xwankil! Ut naq yooko chaq chirab’inkil kisaho’ qach’ool, ut lix rahom A’an kiloch sa’ li qaam, ut koowan chi lanb’il xb’aan lix k’utb’esihom li Nimajwal! B’ar pe’ xna’aj li wiib’ank ch’oolej? Maab’ar chik; ak elenaq chaq xmaak’a’il li na’leb’, xsub’e’ chik li wiib’ank ch’oolej chi ink’a’ chik taawakliiq, ut elenaq chaq chi junajwa li tik’ti’ ut li b’alaq’.

  “A’b’anan, at was wiitz’in, k’oxla junpaataq, chanru naq kinumta li sahilal sa’ qach’ool, ut chanru lix sachik qach’ool naq kiqakub’si qib’ (xb’aan naq ani ink’a’ raj kixb’as xb’een li raq’ chiru xkomon li osob’tesink a’an?) naq kiqak’ul rub’el ruq’ a’an li Santil Tijonelil naq kixye, «Sa’ eeb’een laa’ex, ex wech moosil, sa’ lix k’ab’a’ li Mesias, nink’ojob’ li Tijonelil a’in ut li wankilal a’in li k’eeb’il, li taakanaaq sa’ xb’een li ruchich’och’, re naq eb’ li Ralal laj Levi toj te’xmayeja jun mayej chiru li Qaawa’ sa’ tiikilal»!

  “Ink’a’ tinyal xb’onb’al choq’ aawe li reek’ahom inch’ool laa’in, chi moko xnimal li ch’ina usal ut loq’alil li kisutin qix sa’ li kutan a’an; a’ut tinaapaab’ naq tinye, naq chi moko li ruchich’och’, chi moko eb’ li winq, rik’in xch’ina usal li aatin chiru xnumik li kutan, naru ta chixtiqib’ankil li aatin chi k’a’jo’ xsahil ut xchaq’al ru jo’ li santil winq a’in. Ink’a’, chi moko wan ta xwankil li ruchich’och’ chixk’eeb’al li sahil ch’oolejil, chixq’axtesinkil li tuqtuukilal, malaj chixtawb’al ru lix chaab’ilal li na’leb’ li wan sa’ li junjunq chi aatin jo’ kiq’axtesiik rik’in lix wankil li Loq’laj Musiq’ej! Li winq naru chixb’alaq’inkil li rech winqilal, naru nawan li jun b’alaq’ chirix li jun chik, ut eb’ li ralal xk’ajol li maa’us taaruuq te’wanq xwankil chixq’unb’esinkileb’ xch’ool li maak’a’eb’ xna’leb’ ut li moko tzolb’ileb’ ta, toj reetal naq ka’ajwi’ li tik’ti’ nach’olanink re lix k’ihaleb’, ut li ruuchinihom li tik’ti’ik naxk’am rik’in xkawil li roq li jo’maajo’eb’ xch’ool toj sa’ li muqleb’aal kamenaq; a’b’anan rik’in yal jun toch’e’k xb’aan li ru’uj ruq’ lix rahom a’an, relik chi yaal, yal jun jachalaq li loq’alil chalen chaq sa’ li taqenaqil ruchich’och’, malaj junaq chi aatin chalen chaq sa’ xtz’uumal re li Kolonel, chalen chaq chire xch’ool li junelik q’e kutan, na’oso’ xwankil chixjunil a’an, ut nasachman chaq reetalil chi junajwa sa’ li k’a’uxlej. Lix tz’aqalil ru li qanawom naq koowan chiru jun li anjel, lix tz’aqalil ru qatawom ru naq kiqab’i lix yaab’ xkux li Jesus, ut li yaal li moko tz’ajninb’il ta naq kinume’ chalen chaq rik’in jun li saq ruhil winq, chi taqlanb’il xb’aan li rajom xch’ool li Dios, moko tz’aqal ta li aatin choq’ we laa’in re xch’olob’ankil resil, ut chi junelik tinwil lix k’utunik li chaab’ilal a’in xb’aan li Kolonel rik’in xsachik inch’ool ut rik’in b’antioxink naq toj kanab’anb’ilin chi kanaak; ut sa’eb’ li ochoch a’an b’ar wi’ nawan li tz’aqalil re ru ut maajo’q’e na’ok li maak, ninyo’oni loq’onink sa’ li kutan a’an li maajo’q’e taa’oso’q.”—Messenger and Advocate, hu 1 (Octubre 1834), perel 14–16.