Ebʼ li loqʼlaj hu
Eb’ lix Raqalil li Paab’aal 1


Eb’ lix Raqalil li Paab’aal
re Lix Iglees li Jesukristo reheb’ laj Santil Paab’anel sa’ Roso’jikeb’ li Kutan

Ch’ol 1

1 Laa’o anaqapaab’ li bDios, li Junelik Yuwa’b’ej, ut li Jesukristo, li cRalal, ut li dSantil Musiq’ej.

2 Laa’o naqapaab’ naq eb’ li winq te’k’ehe’q xtojb’a-maak xb’aan atz’aqal lix maakeb’ a’an, ut moko xb’aan ta li q’etok aatin bre laj Adan.

3 Laa’o naqapaab’ naq sa’ xk’ab’a’ lix atojb’al rix li maak xb’aan li Kristo, chixjunileb’ li winq neke’ru chi bkole’k, rik’in cab’ink chiru li dchaq’rab’ ut k’ojob’anb’il k’anjel re li eEvangelio.

4 Laa’o naqapaab’ naq li xb’een raqal chi na’leb’ ut ak’ojob’anb’il k’anjel re li Evangelio a’aneb’: xb’een, bXpaab’ankil li Qaawa’ Jesukristo; xkab’, Li cjalb’a-k’a’uxlej; rox, Li dkub’iha’ chi sub’b’il choq’ re erisinkil li maak; xkaa, Xk’eeb’al li fuq’ej choq’ re li gmaatan re li Santil Musiq’ej.

5 Laa’o naqapaab’ naq jun li winq tento ataab’oqe’q xb’aan li Dios, rik’in bprofeetil aatin, ut rik’in xk’eeb’al li cuq’ej xb’aaneb’ li dk’eeb’ileb’ xwankil, re etixjultika li Evangelio ut tixk’anjela li fk’ojob’anb’il k’anjel li wan chi sa’.

6 Laa’o naqapaab’ li Iglees jo’ chanru ajwi’ naq ak’uub’anb’il chaq najter, a’an rik’ineb’ li bapostol, li cprofeet, laj dk’aak’alenel, laj tzolonel, elaj osob’tesinel, ut xkomoneb’ chik.

7 Laa’o naqapaab’ naq wan li amaatan re li bjalanil aatinob’aal, li cprofeetil aatin, li dk’utb’esink, li ek’utb’esinb’il matk’, li fk’irtesink, gxk’utb’al xyaalal li jalanil aatinob’aal, ut xkomoneb’ chik.

8 Laa’o naqapaab’ naq li aSantil Hu a’an braatin li Dios a’ yaal jo’ jaltesinb’il ru cchi tiik; naqapaab’ ajwi’ naq dlix Hu laj Mormon a’an raatin li Dios.

9 Laa’o naqapaab’ chixjunil li ak axk’utb’esi li Dios, chixjunil li naxk’utb’esi anajwan, ut naqapaab’ naq toj btixk’utb’esi k’iila na’leb’ li xninqaleb’ ru ut ninqeb’ xwankil chirix lix Awa’b’ejihom li Dios.

10 Laa’o naqapaab’ naq ataach’utub’amanq Israel chi yaal, ut naq te’k’ojob’amanq wi’chik li bLajeeb’ Teepal; naq cSion (li Ak’ Jerusalen) taakab’lamanq sa’ xb’een li nimla ch’och’ America; naq li Kristo ajwi’ dtaa’awa’b’ejinq sa’ xb’een li ruchich’och’, ut naq li ruchich’och’ etaa’ak’ob’resiiq ru ut tixk’ul lix fchoxahil gloq’al.

11 Laa’o naqaye naq wan li aqak’ulub’ xloq’oninkil li Nimajwal Dios jo’ chanru bnaxtaqla tz’aqal li creek’ob’aal li qach’ool, ut naqak’e xk’ulub’eb’ chixjunil li winq chixb’aanunkil chi jo’kan, maak’a’ naxye chanru, b’ar, ut k’a’ru dneke’xloq’oni.

12 Laa’o naqapaab’ naq na’ajman wank rub’el xwankileb’ li rey, li awa’b’ej, laj taqlanel, ut laj k’anjenel re poopol, jo’ ajwi’ xpaab’ankil, roxloq’inkil, ut xwaklesinkil li achaq’rab’.

13 Laa’o naqapaab’ naq tento naq amaak’a’aq qab’alaq’, yaalaqo, bsaqaq ru qach’ool, aj k’ehonelaqo, chaab’ilaq qayu’am, ut naq ctaqab’aanu li chaab’ilal re chixjunileb’ li winq; chi yaal naru naqaye naq naqataaqe lix dyehom laj Pablo—Chixjunil naqapaab’, chixjunil enaqayo’oni, ak xqakuy naab’al li k’a’aq re ru, ut naqaj ruhank fchixkuyb’al chixjunil li k’a’aq re ru. Wi wan k’a’ruhaq li gsaq ru, li chaq’al ru, li chaab’il esil yeeb’il chirix malaj nimajel ru, naqasik’ li k’a’aq re ru a’in.

Jose Smith.