Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 70
chi ixb’ej chi uub’ej


Tasal 70

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Hiram, Ohio, 12 Noviembre, 1831. Lix tz’iib’anb’il esil li Profeet naxye naq ke’uxman kaahib’ li b’oqb’il ch’utub’aj-ib’ chalen sa’ li 1 toj sa’ li 12 xb’e li po Noviembre. Sa’ xraqikeb’ li ch’utub’aj-ib’ a’in, ke’aatinak chirix xnimal xwankileb’ li k’utb’esinb’il na’leb’ li moqon te’puktesimanq jo’ li Hu re Taqlahom, ut chirix a’an jo’ li Tzol’leb’ ut Sumwank. Li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in kik’eeman chirix naq ke’xk’ulub’a sa’ komonil sa’ li ch’utub’aj-ib’ naq eb’ li k’utb’esinb’il na’leb’ “wan xloq’al choq’ re li Iglees jo’ xb’ihomal chixjunil li Ruchich’och’.” Lix tz’iib’anb’il esil laj Jose Smith naxye naq eb’ li k’utb’esinb’il na’leb’ wankeb’ choq’ “lix k’ojob’ankil li Iglees sa’eb’ li roso’jik kutan a’in, ut jun chaab’ilal choq’ re li ruchich’och’, li naxk’ut naq lix laawil li muqmuukil na’leb’ re li rawa’b’ejihom li qaKolonel k’eeb’il wi’chik sa’ ruq’eb’ li winq”.

1–5, Neke’xaqab’aman li mertoom re xpuktesinkil li k’utb’esinb’il na’leb’; 6–13, Eb’ li neke’k’anjelak sa’ li k’a’aq re ru re li musiq’ej xk’ulub’eb’ lix tojb’aleb’; 14–18, Eb’ laj santil paab’anel tento te’wanq chi juntaq’eet sa’ li k’a’aq re ru re li yu’am a’in.

1 K’ehomaq reetal ut chex’ab’inq, ex li wankex Sion, ut chejunilex tenamit re lin iglees li wankex chaq chi najt, ut ab’ihomaq li raatin li Qaawa’ li nink’e re lin moos aj Jose Smith, alalb’ej, ut re ajwi’ lin moos aj Martin Harris, ut re ajwi’ lin moos aj Oliver Cowdery, ut re ajwi’ lin moos aj John Whitmer, ut re ajwi’ lin moos aj Sidney Rigdon, ut re ajwi’ lin moos aj William W. Phelps, choq’ taqlahom reheb’.

2 Xb’aan naq nink’e reheb’ jun taqlahom; jo’kan ut, chex’ab’inq ut ab’ihomaq, xb’aan naq jo’ka’in naxye li Qaawa’ reheb’—

3 Laa’in, li Qaawa’, keb’inxaqab’, ut keb’ink’ojob’ re te’wanq choq’ amertoom sa’ xb’eeneb’ li k’utb’esinb’il na’leb’ ut li taqlahom li kink’e reheb’, ut li moqon tink’e reheb’;

4 Ut jun resil li mertoomil a’in tinpatz’ chiruheb’ sa’ xkutankil li raqb’a-aatin.

5 Jo’kan ut, kinxaqab’ choq’ reheb’, ut a’in lix k’anjeleb’ sa’ lix iglees li Dios, naq te’xtuqub’ a’an, ut li k’a’aq re ru chirix, relik chi yaal, li k’a’ru nak’ule’ xb’aan.

6 Jo’kan ut, jun taqlahom nink’e reheb’, naq ink’a’ te’xk’e li k’a’aq re ru a’in re li iglees, chi moko re li ruchich’och’;

7 A’b’anan, a’ yaal jo’ neke’k’uluk chi numenaq sa’ xb’een li na’ajman choq’ re li nak’anjelak reheb’ ut li ajb’il xb’aaneb’, taak’eemanq sa’ lin ak’uuleb’aal kab’l;

8 Ut li k’a’ru taak’ule’q taaq’axtesimanq choq’ reheb’ li wankeb’ Sion, ut lix tasalil lix tenamiteb’, a’ yaal jo’ neke’ok choq’ aj aeechanihom jo’ chanru lix chaq’rab’ li awa’b’ejihom.

9 K’ehomaq reetal, a’in li naxteneb’ li Qaawa’ sa’ xb’een li junjunq chi winq sa’ axmertoomil, jo’ chanru ajwi’ naq laa’in, li Qaawa’, kinxaqab’ malaj moqon tinxaqab’ choq’ re yalaq ani chi winq.

10 Ut k’ehomaq reetal, maajun wan chi isinb’il chaq rub’el li chaq’rab’ a’in, li neke’wan sa’ lix iglees li yo’yookil Dios;

11 Relik chi yaal, chi moko li obiisp, chi moko laj ab’aanunel k’anjel li nak’uulank re lix k’uuleb’aal kab’l li Qaawa’, chi moko li ani xaqab’anb’il sa’ jun mertoomil sa’ xb’een li k’a’aq re ru re li yu’am a’in.

12 Li ani xaqab’anb’il chixk’anjelankil li k’a’aq re ru re li musiq’ej, a’an ajwi’ axk’ulub’ lix tojb’al, jo’ chanru ajwi’ eb’ li xaqab’anb’ileb’ sa’ jun mertoomil re xk’anjelankil li k’a’aq re ru re li yu’am a’in;

13 Relik chi yaal, q’axal naab’al wi’chik, ut a’ naab’alil a’an natam choq’ reheb’ rik’in lix k’utb’esihom li Musiq’ej.

14 A’b’anan, sa’ li k’a’ru eere, re li yu’am a’in, texwanq chi ajuntaq’eet, ut mib’aanuman chi moko anchal ta eech’ool, malaj ut lix naab’alil lix k’utb’esihom li Musiq’ej ramb’ilaq chaq.

15 Anajwan, li ataqlahom a’in nink’e reheb’ lin moos choq’ re lix chaab’ilaleb’ naq yookeb’ chi kanaak, choq’ xk’utb’esinkil li wosob’tesihom sa’ xb’een lix jolomeb’, ut choq’ xq’ajkamunkil lix byalb’aleb’ xq’e, ut choq’ xkolb’aleb’ rix;

16 Choq’ tzakemq ut choq’ aaq’ej; choq’ eechanihomej; choq’ ochoch ut choq’ ch’och’, sa’ yalaq k’a’ru li teb’ink’e wi’ laa’in, li Qaawa’, ut yalaq ta b’ar teb’intaqla wi’ laa’in, li Qaawa’.

17 Xb’aan naq tiikeb’ chaq chi paab’ank sa’ xb’een ak’iila k’a’aq re ru, ut us li ke’xb’aanu, a’ yaal jo’ ink’a’ xe’maakob’.

18 K’ehomaq reetal, laa’in, li Qaawa’, anikin’uxtaanan ut te’wosob’tesi, ut eb’ a’an te’ok sa’ li sahil ch’oolejil xb’aan li k’a’aq re ru a’in. Chi jo’kan. Amen.