Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 130
Eb’ li raqalil
Tema

Tasal 130

Jar raqal chi na’leb’ k’eeb’il xb’aan laj Jose Smith li Profeet, sa’ Ramus, Illinois, 2 Abril 1843.

1–3, Li Yuwa’b’ej ut li K’ajolb’ej naru neke’xk’ut rib’ sa’ tz’ejwalej chiruheb’ li winq; 4–7, Eb’ li anjel neke’wan sa’ jun choxahil t’oram; 8–9, Li choxahil ruchich’och’ a’anaq jun nimla Urim ut Tumim; 10–11, Nak’eeman jun li saqi pek reheb’ chixjunil li neke’ok sa’ li choxahil ruchich’och’; 12–17, Ink’a’ k’utb’il chiru li profeet jo’q’e taawanq li xkab’ xk’ulunik li Qaawa’; 18–19, Li wankilal chi k’oxlak li natawe’ xk’ulb’al sa’ li yu’am a’in taawakliiq qochb’een sa’ li wakliik chi yo’yo; 20–21, Chixjunil li osob’tesink nachal xb’aan ab’ink chiru li chaq’rab’; 22–23, Li Yuwa’b’ej ut li K’ajolb’ej wankeb’ xxaqalileb’ li tib’ ut b’aq okenaq.

1 Naq atixk’ut rib’ li Kolonel taqil a’an jo’ chanru naq wan. Taqil naq a’an bwinq jo’ laa’o.

2 Ut li komonil ajwi’ li wan sa qayanq arin taawanq sa’ qayanq aran, a’b’anan taawanq ajwi’ rochb’een li aloq’alil re junelik, a’ li loq’alil li maji’ naqak’ul anajwan.

3 Jwan 14:23—Lix k’utunik li aYuwa’b’ej ut li bK’ajolb’ej, sa’ li jun raqal a’in, a’an naq cte’xk’ut rib’ sa’ li tz’ejwalej, ut li na’leb’ naq li Yuwa’b’ej ut li K’ajolb’ej dneke’wan sa’ xch’ool junaq winq, a’an najteril na’leb’ reheb’ li jar ch’uut chi paab’aal, ut moko yaal ta.

4 Re xsumenkil ru li patz’om—Ma ink’a’ ajlanb’il lix akutan li Dios, lix kutaneb’ li anjel, lix kutaneb’ li profeet, ut lix kutaneb’ li winq, a’ yaal jo’ chanru li ruchich’och’ li wankeb’ wi’?

5 Ninsume, Yaal ajwi’. A’b’an maak’a’eb’ li aanjel li neke’k’anjelak sa’ li ruchich’och’ a’in, ka’ajeb’ wi’ li wanjenaqeb’ chi sa’ malaj li te’wanq chi sa’.

6 Eb’ li anjel ink’a’ neke’wan sa’ jun li ch’och’ jo’ li ruchich’och’ a’in;

7 Neke’wan b’an chiru li Dios, sa’ jun t’oram chanchan jun apalaw re lem ut bxam, b’ar wi’ chixjunil li k’a’aq re ru wan chi k’utb’esinb’il choq’ re lix loq’aleb’ a’an, li wanjenaq, li wan, ut li toj taawanq, ut wankeb’ rajlal chiru li Qaawa’.

8 Li na’ajej wan wi’ li Dios a’an jun nimla aUrim ut Tumim.

9 Li aruchich’och’ a’in, naq taawanq chi santob’resinb’il ut chi maak’a’ xkamik, taa’ok chanchan jun lem pek, ut a’anaq jun Urim ut Tumim choq’ reheb’ li ani te’wanq aran, xb’aan li k’utb’esinb’ilaq wi’ chixjunil li k’a’aq re ru chirix junaq awa’b’ejihom kub’enaq wi’chik xwankil, malaj chixjunileb’ li awa’b’ejihom li kub’enaqeb’ wi’chik xk’anjelil, chiruheb’ chixjunil li ani neke’wan sa’ xb’een, ut li ruchich’och’ a’in a’anaq re li Kristo.

10 Toja’ ut naq li saqi pek li yeeb’il resil sa’ Apokalipsis 2:17 taa’ok choq’ Urim ut Tumim choq’ re li junjunq li ani taak’uluq re, xb’aan li taak’ehe’q wi’ chi nawmank li k’a’aq re ru chirix li jun k’anjelil chi awa’b’ejihom li taqenaq wi’chik xwankil;

11 Ut jun asaqi pek nak’eeman re li junjunq reheb’ li neke’ok sa’ li choxahil awa’b’ejihom, sa’ li tz’iib’anb’il wi’ jun li ak’ bk’ab’a’ej, li maajun winq nanawok re, ka’ajwi’ li ani xk’uluk re. Li ak’ k’ab’a’ej, a’an li laawil aatin.

12 Ninch’olob’ jo’ profeet, sa’ lix k’ab’a’ li Qaawa’ Dios, naq lix tiklajik li ach’a’ajkilal li taawanq wi’ naab’al li hoyok kik’ rub’elaj lix k’ulunik li Ralal li Winq taawanq sa’ bCarolina del Sur.

13 Taawakliiq tana’ xb’aan li ch’a’ajkilal chirix li loq’b’il moosil. A’in kixch’olob’ chiwu jun xyaab’ kuxej naq yookin chaq chi tijok chi anchal inch’ool chirix li na’leb’ a’an, sa’ 25 xb’e li po Diciembre, 1832.

14 Sa’ jun kutan yookin chaq chi tijok chi k’a’jo’ x’anchalil inch’ool re xnawb’al xq’ehil lix ak’ulunik li Ralal li Winq, ut kiwab’i jun xyaab’ kuxej chixyeeb’al a’in:

15 At walal Jose, wi taawanq aayu’am toj reetal naq oob’ ro’k’aal chihab’ aayu’am, taawil li rilob’aal li Ralal li Winq; jo’kan ut, chitz’aqloq a’in choq’ aawe, ut minaach’i’ch’i’i chik chirix li na’leb’ a’in.

16 Kinkana chi jo’kan, chi ink’a’ naru tinnaw ma na’aatinak li k’ulunik a’in chirix lix tiklajik li jun mil chihab’, malaj junaq xk’utunik rub’elaj a’an, malaj ut ma tinkamq ut chi jo’kan tinwil li rilob’aal.

17 Nink’oxla naq lix k’ulunik li Ralal li Winq moko taawanq ta rub’elaj chaq li kutan a’an.

18 Yalaq tasal li awankilal chi k’oxlak li naqataw xk’ulb’al sa’ li yu’am a’in, taawakliiq a’an qochb’een sa’ li bwakliik chi yo’yo.

19 Ut wi ani junaq naxtaw naab’al chik lix anawom ut lix wankil chi k’oxlak sa’ li yu’am a’in xb’aan bxyalb’al xq’e ut xb’aan cab’ink chiru li chaq’rab’ chiru jalan chik, k’a’jo’ wi’chik li dchaab’ilal tixtaw chiru li jun sa’ li ruchich’och’ chalel.

20 Wan jun li achaq’rab’, li taqlanb’il chaq chi yeemank sa’ choxa chi ink’a’ naru xjalb’al, brub’elaj chaq lix k’ojlajik li ruchich’och’ a’in, li nak’eeman wi’ chixjunil li cosob’tesink

21 Ut naq naqak’ul junaq osob’tesink rik’in li Dios, a’an xb’aan ab’ink chiru li jun chaq’rab’ a’an li nak’eeman wi’.

22 Li aYuwa’b’ej wan jun bxxaqalil li tib’ ut b’aq okenaq, li naru nach’e’man jo’ chanru li re li winq; jo’kan ajwi’ li K’ajolb’ej; a’b’an li cSantil Musiq’ej maak’a’ xxaqalil re tib’ ut b’aq; musiq’ejil winq b’an a’an. Wi ta ink’a’ jo’kan, li Santil Musiq’ej ink’a’ raj taaruuq chi hilank qik’in.

23 Junaq winq naru tixk’ul li aSantil Musiq’ej, ut naru taakub’eeq sa’ xb’een ut ink’a’ taakanaaq rik’in.