Ebʼ li loqʼlaj hu
Jalam-uuch 2


Jun jalam-uuch sa’ lix Hu laj Abraham

Li xkab’

Jalam-uuch

Xch’olob’ankil

1. Kolob, li naraj naxye li xb’een yo’ob’tesink, li q’axal nach’ rik’in li choxahil, malaj li rochoch li Dios. Li xb’een sa’ jolomink tenamit, ut li xraqik jo’ chanru xb’isb’al li kutan. B’isb’il jo’ chanru li choxahil kutan, ut li choxahil kutan naraj naxye jun kutan choq’ jun xteram li uq’ej. Jun kutan sa’ Kolob juntaq’eet rik’in jun mil chihab’ jo’ chanru b’isb’il sa’ li ruchich’och’ a’in, li yeeb’il xb’aaneb’ laj Egipcio Yah-oh-eh.

2. Wan chixk’atq Kolob, yeeb’il re xb’aaneb’ laj Egipcio Oliblix, a’an xkab’ li xnimal ru yo’ob’tesihom aj jolominel chi nach’ rik’in li choxahil, malaj li na’ajej wan wi’ rochoch li Dios; li nak’amok ajwi’ re li laaw re wankilal, chirixeb’ jalan chik li t’ort’ookil saqen; jo’ k’utb’esinb’il xb’aan li Dios re laj Abraham, naq a’an kiq’axtesin mayej chiru jun artal li kixyiib’ chaq choq’ re li Qaawa’.

3. K’eeb’il choq’ reetalil li Dios, k’ojk’o sa’ xb’een lix k’ojarib’aal, tiqto rik’in wankilal ut li wankil nak’eeman; chi wan jun koroon re junelikil saqen sa’ xb’een xjolom; reetalil ajwi’ li xninqal ru laawil aatin re li Santil Tijonelil, jo’ k’utb’esinb’il chiru laj Adan sa’ li Awimq Eden, jo’ ajwi’ chiru laj Set, laj Noe, laj Melkisedek, laj Abraham, ut chixjunileb’ li k’utb’esinb’il wi’ li Tijonelil chiruheb’.

4. A’in jo’ chanru li aatin sa’ Hebreo Rawkiyang, li naraj naxye helho, malaj xheelam li choxa; jo’kan ajwi’ reetalil jun ajl, li naraj naxye jun mil sa’ Egipcio; jo’ chanru lix b’isb’al li kutan sa’ Oliblix, li juntaq’eet rik’in Kolob sa’ xsutinkil rib’ ut sa’ xb’isb’al li kutan.

5. Yeeb’il re sa’ Egipcio Enix-go-on-dox; a’in ajwi’ jun reheb’ li t’ort’ookil saqen aj jolominel, ut yeeb’il xb’aaneb’ laj Egipcio naq a’an li Saq’e, ut naxk’ul lix saqenkil rik’in Kolob chi k’eeb’il xb’aan Kahe-e-wanrax, a’an li nimla Laaw, malaj sa’ jalan chik aatin, li wankilal aj jolominel, li naxjolomi o’laju chik chi t’ort’ookil saqen malaj chahim li xaqxookeb’ xna’aj, jo’ ajwi’ Flohis malaj li Po, li Ruchich’och’ ut li Saq’e sa’ lix sutinkileb’ rib’ rajlal chihab’. Li t’ort’ookil saqen a’in naxk’ul lix wankil chi k’eeb’il xb’aan Kli-flos-is-es, malaj Hah-ko-kaw-bim, eb’ li chahim li eetalinb’ileb’ xb’aan li ajl 22 ut 23, li neke’xk’ul xsaqenkil rik’in li sutink naxb’aanu Kolob.

6. Reetalil li ruchich’och’ a’in sa’ lix kaajachalil.

7. Reetalil li Dios k’ojk’o sa’ xb’een lix k’ojarib’aal, yoo chixk’utb’esinkil chiru choxa li xnimal ru Laawil aatin re li Tijonelil; jo’ ajwi’ li reetalil li Santil Musiq’ej chiru laj Abraham, jo’ jun mukuy.

8. Wan arin li tz’iib’ahom li ink’a’ naru chi k’utb’esimank chiru li ruchich’och’; a’b’anan naru natawman sa’ lix Santil Ochoch li Dios.

9. Tento naq ink’a’ taak’utb’esimanq sa’ li kutan a’in.

10. Jo’kan ajwi’.

11. Jo’kan ajwi’. Wi li ruchich’och’ naru chixtawb’al xyaalal li ajl a’in, jo’kan chi’uxmanq. Amen.

Eb’ li ajl 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ut 21 taak’eemanq sa’ li kutan k’oxlanb’il xb’aan li Qaawa’.

Li jaltesinb’il ru aatin a’in k’eeb’il a’ yaal jo’ wan qak’ulub’il chixk’eeb’al sa’ li kutan a’in.