Ebʼ li loqʼlaj hu
Abraham 2


Ch’ol 2

Laj Abraham na’el chaq Ur re taaxik Kanahan—Li Jehova naxk’ut rib’ chiru sa’ Haran—Chixjunil li osob’tesink re li evangelio nayeechi’iman reheb’ li riyajil, ut rik’in ruq’eb’ li riyajil, reheb’ chixjunil—A’an naxik Kanahan ut chirix a’an Egipto.

1 Anajwan li Qaawa’ Dios kixkanab’ chi nimank xrahil li we’ej sa’ li ch’och’ Ur, jo’kan naq laj aHaran, li wiitz’in, kikam; a’b’an laj bTeraj, lin yuwa’, toj kiwan sa’ li ch’och’ Ur, reheb’ laj Kaldeo.

2 Ut kik’ulman naq laa’in, aj Abraham, kink’am li axSaray choq’ wixaqil, ut laj bNajor, li wiitz’in, kixk’am li xMilka choq’ rixaqil, a’an xrab’in laj Haran.

3 Anajwan li Qaawa’ akixye chaq we: Abraham, elen chaq sa’ laa ch’och’, ut rik’ineb’ chaq laa wech alal, ut sa’ rochoch chaq laa yuwa’, toj sa’ jun li ch’och’ li tink’ut chawu.

4 Jo’kan naq kin’el chaq sa’ li ch’och’ aUr, reheb’ laj Kaldeo, re tinxik sa’ li ch’och’ Kanahan; ut kink’am chiwix laj Lot, ralal li wiitz’in, ut li rixaqil, ut li xSaray li wixaqil; ut jo’kan ajwi’ lin byuwa’ kinixtaaqe, toj sa’ li ch’och’ li kiqak’ab’a’i Haran.

5 Ut kich’ana li we’ej; ut lin yuwa’ kikana Haran ut kiwan rochoch aran, xb’aan naq wankeb’ naab’al li ketomq sa’ Haran; ut lin yuwa’ kisutq’i wi’chik rik’in li aloq’onink pak’b’il dios, jo’kan naq kikana Haran.

6 A’b’anan laa’in, laj Abraham, ut laj aLot, ralal li wiitz’in, kootijok chiru li Qaawa’, ut li Qaawa’ bkixk’ut rib’ chiwu, ut kixye we: Waklin, ut k’am laj Lot chawix; xb’aan naq laa’in k’eeb’il inch’ool chawisinkil chaq Haran, ut chak’eeb’al choq’ aj k’anjel re xk’amb’al lin ck’ab’a’ sa’ jun jalanil dch’och’ li tink’e re laa wiyajil moqon chik chawix choq’ jun eechanihom li junelik taakanaaq, naq te’ab’inq chiru lix yaab’ inkux.

7 Xb’aan naq laa’in li Qaawa’ laa Dios; ninwan sa’ choxa; li ruchich’och’ a’an axaqleb’aal li woq; ninhel li wuq’ sa’ xb’een li palaw, ut a’an na’ab’ink chiru lix yaab’ inkux; nink’e li iq’ ut li xam chi wank choq’ binb’eleb’aal; ninye reheb’ li tzuul—Elenqex arin—ut k’e reetal, k’amb’ileb’ xb’aan jun li sut iq’, sa’ junpaat, sachaamileb’.

8 Lin k’ab’a’ a’an li aJehova, ut bninnaw li roso’jik chalen chaq sa’ lix tiklajik; jo’kan naq li wuq’ taawanq sa’ aab’een.

9 Ut aawik’in tinyiib’ jun xnimal ru tenamit, ut atatwosob’tesi chi q’axenaq xb’isb’al, ut tinnimob’resi ru laa k’ab’a’ sa’ xyanqeb’ chixjunil li tenamit, ut tatwanq choq’ osob’tesink chiruheb’ laa wiyajil moqon chik chawix, re naq sa’ ruq’eb’ a’an te’xk’am li k’anjel ut li bTijonelil a’in rik’ineb’ chixjunil li tenamit;

10 Ut te’wosob’tesi rik’in laa k’ab’a’; xb’aan naq jo’ k’ihaleb’ li neke’k’uluk re li aEvangelio a’in, k’ab’a’inb’ilaqeb’ jo’ chanru laa k’ab’a’, ut te’k’ehe’q sa’ ajl jo’ baawiyajil, ut te’wakliiq ut tate’rosob’tesi, jo’ lix cyuwa’eb’;

11 Ut atinwosob’tesiheb’ li ani te’osob’tesinq aawe, ut tinmajewaheb’ li ani te’majewanq aawe, ut aawik’in (malaj rik’in laa Tijonelil) ut rik’ineb’ laa bwiyajil (malaj laa Tijonelil), xb’aan naq nink’e jun yeechi’ihom aawe naq lix ck’ulub’il a’in taakanaaq aawik’in, ut rik’ineb’ laa wiyajil mokon chik chawix (a’an ajwi’ li tz’aqal iyajilb’ej, malaj riyajil li tib’elej) te’osob’tesimanq chixjunil li junkab’al re li ruchich’och’, rik’in ajwi’ li osob’tesink re li Evangelio, a’an li osob’tesink re li kolb’a-ib’, re ajwi’ li junelik yu’am.

12 Anajwan, chirix naq li Qaawa’ kiraqe’ chi aatinak wik’in, ut kirisi chaq li rilob’aal chiwu, kinye sa’ inch’ool: Laa moos axatxsik’ chi anchal xch’ool; anajwan ut xatintaw;

13 Laa’at kataqla laa anjel re ainkolb’al chiruheb’ li dios re Elkenah, ut usaq tinb’aanu wi tin’ab’inq chiru lix yaab’ aakux; jo’kan ut, kanab’ laa moos chi wakliik ut chi elk sa’ tuqtuukilal.

14 Jo’kan naq laa’in, aj Abraham, kin’el chaq jo’ chanru kixye li Qaawa’ we, ut laj Lot wochb’een; ut laa’in, aj Abraham, aoxk’aal rik’in wiib’ inchihab’ naq kin’el chaq Haran.

15 Ut kink’am chiwix li axSaray, li kink’am choq’ wixaqil naq kinwan chaq bUr, aran Kaldea, ut laj Lot, ralal li wiitz’in, ut chixjunil li k’a’ru qe li kiqach’utub’ chaq, ut eb’ li aamej li ckiqak’ul chaq Haran, ut xookoho sa’ xb’ehil li ch’och’ dKanahan, ut koowan sa’ muheb’aal t’ikr naq yooko chi xik sa’ li qab’e;

16 Chi jo’kan, kiwan li junelik q’e kutan choq’ qatz’apb’al ut aqasaqoonaq ut qakolb’al, naq yooko chi b’eek chalen chaq Haran chiru xb’ehil Jerxon, re toowulaq sa’ li ch’och’ Kanahan.

17 Anajwan laa’in, aj Abraham, kinyiib’ jun aartal sa’ li ch’och’ Jerxon, ut kinb’aanu jun mayej chiru li Qaawa’, ut kintijok re taa’isimanq chaq li bwe’ej sa’ lix junkab’al lin yuwa’, re naq ink’a’ te’oso’q.

18 Toja’ ut naq koo’el chaq Jerxon chiru li ch’och’ toj sa’ li na’ajej Sikem; a’an wan chiru li helhookil ch’och’ More, ut ak chalenaqo chiru xnub’aal lix ch’och’eb’ laj aKanahanita, ut kinq’axtesi li bmayej aran sa’ li helhookil ch’och’ More, ut kinpatz’ xk’ab’a’ li Qaawa’ rik’in x’anchalil inch’ool, xb’aan naq ak chalenaqo sa’ xch’och’eb’ li tenamit a’in aj loq’onihom pak’b’il dios.

19 Ut li Qaawa’ kixk’ut rib’ chiwu re xsumenkil ru lin tij, ut kixye we: Re laa wiyajil tink’e li ach’och’ a’in.

20 Ut laa’in, aj Abraham, kinwakli chaq sa’ xna’aj li artal li kinyiib’ chaq choq’ re li Qaawa’, ut kiwisi chaq wib’ aran toj sa’ jun tzuul chixk’atq aBetel sa’ releb’aal li saq’e, ut kinyiib’ lin muheb’aal t’ikr aran, chi wank Betel sa’ rokeb’aal li Saq’e ut bHay sa’ releb’aal; ut aran kinyiib’ jun chik li artal choq’ re li Qaawa’, ut ckinpatz’ wi’chik lix k’ab’a’ li Qaawa’.

21 Ut laa’in, aj Abraham, kinb’eek, chi toj yookin chi xik sa’ xjayal lix tz’e li saq’e, ut toj kikana li we’ej sa’ li ch’och’; ut laa’in, aj Abraham, kink’e inch’ool chi kub’eek sa’ li ch’och’ Egipto re tinkanaaq aran, xb’aan naq k’a’jo’ naq kiniman xrahil li we’ej.

22 Ut naq yookin chi nach’ok re tin’ok sa’ Egipto, kik’ulman naq li Qaawa’ kixye we: K’e reetal li axSaray, laa wixaqil, a’an jun li ixq li q’axal ch’ina us rilb’al;

23 Jo’kan naq taak’ulmanq, naq te’ril laj Egipto, te’xye—A’an li rixaqil; ut tate’xkamsi, a’b’an te’xkanab’ a’an chi yo’yo; jo’kan ut, chawil aawib’ naq taab’aanu chi jo’ka’in:

24 Chixye a’an reheb’ laj Egipcio, a’an laa wanab’, ut taakanaaq aawaam chi yo’yo.

25 Ut kik’ulman naq laa’in, aj Abraham, kinye re li xSaray li wixaqil, chixjunil li kixye chaq we li Qaawa’—Jo’kan ut, ye reheb’, nintz’aama, naq laa’at li wanab’, re naq usaq choq’ we sa’ aak’ab’a’, ut taakanaaq li waam chi yo’yo aab’aan.