Ebʼ li loqʼlaj hu
Abraham 1


Lix Hu laj Abraham

Jaltesinb’il ru chalen chaq sa’ li najteril hu, xb’aan laj Jose Smith

Xjaltesinkil ru junjunq li najter tz’iib’anb’il esil li chalenaq sa’ quq’ chalen chaq sa’eb’ li muqleb’aal kamenaq re Egipto. Lix tz’iib’ahom laj Abraham naq kiwan Egipto, a’an lix Hu laj Abraham yeeb’il re, tz’iib’anb’il xb’aan tz’aqal li ruq’ a’an, chiru najteril hu.

Ch’ol 1

Laj Abraham naxsik’ li osob’tesink re li yuwa’b’ejil k’anjelil—Narahob’tesiik xb’aaneb’ li b’alaq’il aj tij sa’ Kaldea—Li Jehova naxkol—Nayeeman resil lix tiklajik ut li jolomil tenamit re Egipto.

1 Sa’ lix ch’och’eb’ laj aKaldeo, sa’ rochoch eb’ lin yuwa’, laa’in, aj bAbraham, kiwil naq aajel ru naq tintaw jalan chik na’ajej taawanq wi’ cwochoch;

2 Ut, rik’in naq xintaw naq wan jun asahil ch’oolejil ut tuqtuukilal ut bhilob’aal li nim wi’chik choq’ we, kinsik’eb’ li jar osob’tesink reheb’ li yuwa’b’ej, ut li k’ulub’ejil li tinruuq wi’ chi k’ojob’aak re xk’anjelankil ajwi’ a’an; rik’in naq kinwan ajwi’ laa’in choq’ aj taaqenel re li ctiikilal, ut kiwaj ajwi’ wank choq’ jun li nak’amok re li nimla dnawom, ut q’axal wi’chik chi wank choq’ aj taaqenel re li tiikilal, ut xk’amb’al li nawom q’axal nim wi’chik, ut wank choq’ xyuwa’il li k’iila teep chi tenamit, choq’ jun awa’b’ej re tuqtuukilal, ut rik’in naq kiwaj xk’ulb’al inna’leb’, ut xpaab’ankil lix taqlahom li Dios, kin’ok choq’ tz’aqal aj eechaninel, jun li eTaqenaqil aj Tij, chi k’amb’il inb’aan li fk’ulub’ejil reheb’ chaq li yuwa’b’ej.

3 aKik’ojob’aman sa’ inb’een chalen chaq rik’ineb’ li yuwa’b’ej; kinumsiman chalen chaq rik’ineb’ li yuwa’b’ej, chalen chaq xtiklajikeb’ li kutan, relik chi yaal, chalen ajwi’ chaq sa’ xtiklajik, malaj rub’elaj lix k’ojlajik li ruchich’och’, toj sa’ li kutan a’in, a’ lix k’ulub’ li bxb’een alalb’ej, malaj li xb’een winq, a’an laj cAdan, malaj li xb’een yuwa’b’ej, chalen chaq rik’ineb’ li yuwa’b’ej toj wik’in laa’in.

4 Kinsik’ lin axaqab’ankil sa’ li Tijonelil jo’ chanru li xaqab’anb’il xb’aan li Dios choq’ reheb’ li yuwa’b’ej chirix li iyajilb’ej.

5 Eb’ lin ayuwa’, rik’in naq ak xe’xjalb’ehi rib’ rik’in lix tiikilaleb’, ut rik’ineb’ li santil taqlahom li kixk’e chaq li Qaawa’ lix Dios reheb’, toj reetal bxloq’oninkil lix dioseb’ li maak’a’eb’ xnawom chirix li Dios, chi junajwa ink’a’ ke’raj ab’ink chiru lix yaab’ inkux;

6 Xb’aan naq k’eek’o lix ch’ooleb’ a’an chixb’aanunkil li ink’a’ us, ut xikenaqeb’ anchal chirix li adios re Elkenah, ut li dios re Libnah, ut li dios re Mahmakrah, ut li dios re Korax, ut li dios re laj Farahon, rey aj egipto.

7 Jo’kan naq ke’xjalb’ehi lix ch’ooleb’ toj rik’in lix mayejeb’ li maak’a’eb’ xnawom chirix li Dios, sa’ xq’axtesinkileb’ li ralal xk’ajol chiruheb’ li pak’b’il dios mem a’in, ut ink’a’ ke’ab’in chiru lix yaab’ inkux; ke’xsik’ b’an risinkil lin yu’am rik’in ruq’ laj tij re Elkenah. Laj tij re Elkenah a’an ajwi’ aj tij re aj Farahon.

8 Anajwan, sa’ li kutan a’an laj tij re aj Farahon, li rey aj Egipto, k’aynaq chixmayejankil sa’ xb’een li artal li yiib’anb’il sa’ li ch’och’ Kaldea, choq’ mayej chiruheb’ li jalanil dios a’in, eb’ li winq, li ixq, ut li kok’al.

9 Ut kik’ulman naq laj tij kixb’aanu jun mayej chiru li dios re aj Farahon, ut chiru ajwi’ li Dios re Xagreel, jo’ chanru neke’xb’aanu laj Egipcio. Anajwan li dios re Xagreel a’an li Saq’e.

10 A’an ajwi’ jun li al choq’ mayej re b’antioxink li kixq’axtesi laj tij re aj Farahon chiru li artal li xaqxo chixk’atq li tzuul, li Tzuul re Potifar yeeb’il re, chire li helhookil ch’och’ Olixem.

11 Anajwan, laj tij a’in ak kixmayeja chaq chiru li artal a’in oxib’ li tuq’ixq sa’ junaj chi kutan, a’aneb’ lix rab’in laj Onitah, jun reheb’ li reyil alal k’ajolb’ej elenaq chi tz’aqal sa’ xjuruch’ laj aKam. Eb’ li tuq’ixq a’in ke’q’axtesiman xb’aan xsaqal ru lix yu’ameb’; ink’a’ ke’raj bxkub’sinkil rib’eb’ re xloq’oninkil li dios che’ chi moko pek, jo’kan naq ke’kamsiik sa’ xb’een li artal a’in, ut kib’aanuman jo’ neke’xb’aanu laj Egipcio.

12 Ut kik’ulman naq eb’ laj tij ke’xk’e li rahob’tesink sa’ inb’een, re tine’xkamsi ajwi’ laa’in, jo’ chanru ke’xb’aanu reheb’ li tuq’ixq a’an sa’ xb’een li artal a’in; ut re taawanq eenawom chirix li artal a’in, nekexinb’eresi rik’in li jalam-uuch sa’ xtiklajik li tz’iib’anb’il esil a’in.

13 A’an yiib’anb’il jo’ chanru jun ch’aat, xkomon li natawman sa’ xyanqeb’ laj Kaldeo, ut xaqxo chiruheb’ li dios re Elkenah, Libnah, Mahmakrah, Korax, ut jo’kan ajwi’ jun dios chanchan li re aj Farahon, li rey aj Egipto.

14 Re taawanq eetawom ru chirixeb’ li dios a’in, kink’e eere chan ru naq wankeb’ sa’eb’ li eetalil sa’ xtiklajik, ut li jun paay chi eetalil a’in Rahlinos yeeb’il re xb’aaneb’ laj Kaldeo, a’an naraj naxye k’utleb’ tz’iib’.

15 Ut naq ke’xtaqsi li ruq’ sa’ inb’een, re tine’xmayeja ut te’risi lin yu’am, k’ehomaq reetal, kintaqsi lix yaab’ inkux chiru li Qaawa’ lin Dios, ut li Dios akixk’e xxik ut ki’ab’in, ut kinixnujob’resi rik’in lix k’utb’esihom li Nimajwal, ut li anjel chiru li rilob’aal kixaqli chink’atq, ut sa’ junpaat bkixhit li b’ak’b’ookin wi’;

16 Ut kiwan lix yaab’ xkux chiwu: Abraham, Abraham, k’e reetal, li aJehova a’an lin k’ab’a’, ut laa’in xatwab’i, ut xinkub’e chaq re aakolb’al, ut re aawisinkil chaq sa’ li rochoch laa yuwa’, ut rik’ineb’ chaq chixjunil laa wech alal, toj sa’ jun jalanil bch’och’ moko nawb’il ta aab’an;

17 Ut a’in xb’aan naq xe’xjalb’ehi chaq wik’in lix ch’ooleb’, re xloq’oninkil li dios re Elkenah, ut li dios re Libnah, ut li dios re Mahmakrah, ut li dios re Korax, ut li dios re Farahon, li rey aj Egipto; jo’kan naq xinkub’e chaq re rula’aninkileb’, ut re xsachb’al li ani xtaqsink re li ruq’ sa’ aab’een, at Abraham li walal, re risinkil laa yu’am.

18 K’e reetal, laa’in tatinb’eresi chiwuq’, ut tatink’am, re xk’eeb’al sa’ aab’een lin k’ab’a’, a’ lix aTijonelil laa yuwa’, ut lin wankilal taawanq sa’ aab’een.

19 Jo’ kiwan rik’in laj Noe jo’kan taawanq aawik’in; a’b’anan rik’in aak’anjel taanawmanq lin ak’ab’a’ sa’ li ruchich’och’ chi junelik, xb’aan naq laa’in laa Dios.

20 K’ehomaq reetal, li Tzuul re Potifar kiwan sa’ li ch’och’ aUr, aran Kaldea. Ut li Qaawa’ kixt’an li artal re Elkenah, ut reheb’ li dios re li ch’och’, ut kixsacheb’ chi junajwa, ut kixsak’ laj tij re naq kikam; ut kiwan nimla yaab’ak sa’ Kaldea, ut jo’kan ajwi’ sa’ rochochil laj Farahon; ut Farahon naraj naxye rey sa’ xk’ab’a’ li reyil kik’elej.

21 Anajwan li rey a’in re Egipto a’an ralal xk’ajol lix juruch’ laj aKam, ut kitz’aqon sa’ xkik’eleb’ laj bKanahanita rik’in lix yo’lajik.

22 Chalen chaq sa’ li alal k’ajolb’ejil a’in ke’el chaq chixjunileb’ laj Egipto, ut chi jo’kan kik’uulaman lix kik’eleb’ laj Kanahanita sa’ li ch’och’.

23 Rik’in naq li ch’och’ aEgipto kitawe’ xb’een wan xb’aan jun li ixq, a’an lix rab’in laj Kam, ut lix rab’in li xEgiptus, a’an sa’ li aatinob’aal Kaldeo naraj naxye Egipto, a’an naraj naxye li k’a’ru yeeb’il naq mi’uxman;

24 Naq li ixq a’in kixtaw li ch’och’ wan li ha’ sa’ xb’een, li moqon kixk’ojob’eb’ li ralal chi sa’; ut chi jo’kan, rik’in chaq laj Kam ki’el chaq li xe’toonil li kikana wi’ chaq li majewank sa’ li ch’och’.

25 Anajwan li xb’een jolomink tenamit re Egipto kixaqab’aak xb’aan laj Farahon, li xb’een xyum li xEgiptus, xrab’in laj Kam, ut kiwan a’an jo’ chanru li jolomink tenamit re laj Kam, li nanumsiman chalen chaq li yuwa’b’ej toj rik’in li alalb’ej.

26 Laj Farahon, rik’in naq a’an jun winq tiik xch’ool, kixxaqab’ lix awa’b’ejihom ut kiraqok aatin sa’ xb’een lix tenamit chi chaab’il xna’leb’ ut chi tiik ru chiru chixjunil lix kutan, ut chi anchal xch’ool kixsik’ xjuntaq’eetankil rib’ rik’in li k’anjelil a’an li xaqab’anb’il chaq xb’aaneb’ li yuwa’b’ej sa’eb’ li xb’een tasal chi tenamit, sa’ xkutankil li xb’een awa’b’ejil reheb’ li yuwa’b’ej, sa’ rawa’b’ejil ajwi’ laj Adan, ut jo’kan ajwi’ re laj Noe lix yuwa’, li ki’osob’tesink chaq re a’an rik’in li aosob’tesink re li ch’och’, ut rik’in li osob’tesink re li chaab’il na’leb’, a’b’an kixmajewa chirix li Tijonelil.

27 Anajwan, laj Farahon, rik’in naq chalenaq chaq sa’ li xe’toonil a’an li moko wan ta xk’ulub’ re tixk’ul wi’ li aTijonelil, us ta eb’ laj Farahon ke’raj raj xyeeb’al naq xe’xk’ul chaq rik’in laj Noe, sa’ ruq’ laj Kam, chi jo’kan lin yuwa’ kijalb’ehiik xb’aan li loq’onink pak’b’il dios xb’aaneb’;

28 A’b’anan laa’in tinyal inq’e chirix a’in chixk’utb’al xyaalal lix numik li k’a’ru xk’ulman, chiwix chaq laa’in toj sa’ xtiklajik li yo’ob’tesink, xb’aan naq li atz’iib’anb’il esil chalenaq sa’ wuq’, li k’amb’il inb’aan sa’ li kutan a’in.

29 Anajwan, chirix naq kisak’e’ laj tij re Elkenah toj reetal naq kikam, kichal xtz’aqlojik ru li k’a’aq re ru kiyeeman chaq we chirix li ch’och’ Kaldea, naq taawanq jun li we’ej sa’ li ch’och’.

30 Chi jo’kan kinumta jun we’ej chiru chixjunil li ch’och’ Kaldea, ut lin yuwa’ kirahob’tesiik chi naab’al xb’aan li we’ej, ut kixjal xk’a’uxl chirix li k’a’ru ink’a’ us kixk’oxla chaq chiwix, re risinkil lin ayu’am.

31 A’b’an li tz’iib’anb’il esil reheb’ li yuwa’b’ej, a’aneb’ li najter yuwa’b’ejil, chirix lix k’ulub’il li Tijonelil, li Qaawa’ lin Dios kixk’uula sa’ tz’aqal li wuq’; jo’kan naq jun innawom chirix lix tiklajik li yo’ob’tesink, ut jo’kan ajwi’ chirixeb’ li at’ort’ookil saqen ut eb’ li chahim, jo’ chanru kik’ehe’ chi nawmank chiruheb’ li yuwa’b’ej, kink’uula toj sa’ li kutan a’in, ut tinyal inq’e chixtz’iib’ankil xkomon li k’a’aq re ru a’in chiru li tz’iib’anb’il esil a’in, choq’ re lix chaab’ilaleb’ li walal ink’ajol li te’wanq moqon chik chiwix.